1 PEDRO 2

1Ruum aj re', chaq'eb' taq chi riij ak'ux i yiib' wach na'ojb'al, i jot'ooj, i k'ul b'anaj wachiis, i kaqwachiil, je' wo' chu'nchel i tz'aqaj wach k'utaaj. 2Ruum aj re' je'-oq taq hat ha'lak'un kox-aasjik, chusik'ariik i xti korik laj lécha panuxlab'al. Reh chi reh reh taq areqem rukowiil ak'ux korehtaal taq inareq i ko'lb'al awiib', 3ruum xakoj taq chik rehtaal chi re' QaJaaw q'e' atoob'. 4Chachop taq ak'ux chi wihik ruuk' i Jesucristo, re' ab'aj k'achlik ma' xponik ta panaq'kiwach i tinamit, raaj chi reh i Dios, jinaj ab'aj sik'ooj wach xiik' naah k'ihaal tz'aaq. 5Re' taq i hat, naa wo' taq kaat rukojom i Dios chi je' taq hat k'achlik ab'aj chi hat taq rupaat QaJaaw panuxlab'al. Naa wo' taq kaat rukojom chi hat taq k'amal b'eeh aj tiij, reh chi parub'ihnaal i Jesucristo naa taq aq'asam amayiij panuxlab'al re' imponik chuwach i Dios. 6Ruum aj re', je' wili i ruq'orom chaloq i Dios chi riij i Jesucristo pan santo laj huuj: Re' hin jinaj i kowlaj ab'aj i xnukoj ar nah yuuq' Sión, re' rukowiil rooq i paat. Re' reh sik'ooj wach, eh xiik' naah loq'il. Awach naa ruch'ik'aam ruk'ux ruuk' naa rureqem rusuqkiil ruk'ux, inki. 7Eh re' taq i hat i tinimanik taq chik ree reh, xiik' naah nimaal wach taq cha weh. Raaj chi keh i ma' kinimanik taj, inooj eloq wach kuuk' i ruq'or pan santo laj huuj chi je' wili: Re' ab'aj ma' xponik ta panaq'kiwach i aj ye'jan paat, re' re' xkahnik chi rukowiil rooq i paat, inki. 8Eh tz'ihb'amaj wo' chi je' wili: Chinaah i je' ab'aj wili inkitoxk'iij i kooq, eh kiq'ehb'ik, inki. Je' re' inkik'ul, ruum ma' nkinimaj taj i ruk'uhb'aal i Dios, ruum xa je' wo' re' i ye'ooj cho chikinaah. 9Eh re' taq i hat sik'ooj taq chik chaawach, hat taq chik k'amal b'eeh aj tiij. Hat taq junseht chi tinamit santohimaj. Eh xatrukoj taq chi hat taq rutinamiit i Dios, reh chi nee taq inaq'or rib'iral i loq'laj rotob'il i x-eesanik taq chaaweh panq'equm reh chi xatrikoj taq chupaam i loq'laj rusaqumaal xiik' naah loq'il. 10Eh najtir chaloq ma' hat ta naq taq rutinamiit i Dios, raaj i yu'naak, hat taq chik rutinamiit. Eh noq xub'an chaloq, ma' ruketelaaj ta naq taq chaawach i Dios raaj i yu'naak, xuketelaaj taq chik chaawach. 11Hat taq loq'laj hermano i xa hat taq ik'al b'eeh chupaam i wach ak'al wili, i nupahqaaj taq otob'il aweh chi maa a'n taq chik aweh taqe i yiib' wach na'ojb'al, re' i min min taq chajot'ariik. 12Eh cha k'uhtaaj taq i holohik laj na'ojb'al chi kixilak i ma' keht'al ta wach Dios. Ro'q ta nkiq'or yu'naak chi hat taq aj mahk, na'kikoj rehtaal i otob'il taq i na a'n ruuk' i re', naakiye'em ruloq'il i Dios na' chureq ruq'ijil i q'ataj q'orik naa rub'anam. 13Ruum chi nanimaj taq chik i QaJaaw Jesucristo, cha nimaj wo' taq chu'nchel i wilik kajaawriik chi taaq'anik ayu' wach ak'al, je' wo' reey, ruum nim rajaawriik chi taaq'anik. 14Chanimaj wo' taq i wilik kajaawriik, re' i taaq'amaj taqe reje ruum i reey chub'anariik ti' k'axik keh i kib'anik reh i mahk, reh wo' ruye'ariik runimaal kiwach i kib'anik reh i holohik laj na'ojb'al. 15Je' taq re' cha a'n, ruum iraaj i Dios chi nee taq i na a'n i holohik chi b'anarik, reh chi ma' xta i neenkiq'or taq chawiij i ma' xta kina'ojb'al, i ma' tiklik ta kib'anik. 16Re' taq i hat xat-ehtesjik taq chaloq pamahk. Xa re' la', re' taq awehteesjiik xb'aan maankamanik taq aweh chi b'anb'al reh iraaj ma' raaj b'anarik. Chak'uhtaaj la' taq chi hat taq manlik raj kamanoom i Dios. 17Eh ponoq taq panaq'awach chu'nchel i tinamit. Chak'ax taqe hermano chayohleej taq i Dios. Eh ponoq taq panaq'awach i reey. 18Re' taq i hat i wilkaat taq chi mosohjik, cha nimaj taq, eh ponoq taq panaq'awach apatroon, ma' xata re' i atoob' wach kik'ux i naa taq animam, je' la' wo' re' i naa taq a'nam kuuk' i josq'laj patroon. 19Je' taq re' i cha a'n, ruum xiik' naah loq'il awach i neerukuy ransil i ti' k'axik neenb'aan reh chi xama' xta rub'ehel nee la' rukuy ransil xa ruum i rub'anariik iraaj i Dios. 20Eh wila' ruum i yiib' wach na'ojb'al taq i na a'n imb'aan ti' k'axik taq aweh, ¿chib'ih taq neerutiq aweh chi nee taq inakuy ransil ruuk' q'unil? Raaj wila' nak'ul taq i ti' k'axik ruum i rub'anariik i holohik, eh inakuy taq ransil ruuk' q'unil, re' re' q'e' looq' chuwach i Dios. 21Re' re' xraaj taq awuuk' i Dios noq xusik' taq chaawach, ruum chi xuk'ul i ti' k'axik i Jesucristo taq chawiij, eh xk'ulik wo' ruk'uhtaaj taq aweh chi naa taq ak'amam naah i xub'an i reh. 22Re' Jesucristo ma' xta k'isinoq i mahk xub'an, eh ma' nik' ta xujot' cho jino'q xa awach. 23Eh re' reh noq xkib'aj ma' b'ajooj ta xchaq'wik wii'. Eh noq xkian ti' k'axik reh, ma' xuq'aj ta wach xa pan q'ab' la' i Dios xroqxa'neej riib', re' inq'atwik q'orik parub'ehel. 24Eh re' Jesucristo, ruuk' i ti' k'axik xuk'ul chuti'jolal wach kuruus, xutoj riij taqe i qamahk i hoj, reh chi xoj kimik chuwach i mahk, eh xqareq jinaj i korik laj k'acharik. Re' reh xkihopib'eej i ruti'jolal, reh chi xatk'achjik taq i hat. 25Eh re' taq i hat noq xub'an chaloq, je' naq taq akab' taqe sahcheel tentzun. Raaj yu'naak, xareq taq chik i Jesucristo, re' ink'amwik taq ab'eeh eh re' incha'jinik taq aweh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\