1 TESALONICENSES 2

1Hermano, re' wo' taq i hat ti eht'alinik reh chi korik chi re' taq aq'orob'jiik xponik qa a'n ar ma' xooj ta chi re' chi ma' re'. 2Ma' re' ta nkiwii' chi komajaa' ta najtir inqak'ul chaloq i b'ajarik, i qaq'ojariik ar Filipo re' taq ab'iram chiqiij, re' Dios xtoob'inik qeh. Ruuk' i re', xuyeew rukowiil qak'ux chuq'orariik rib'iral taq aweh i ruk'uhb'aal, atoob' ta ma' k'isiin ixowan qawach. 3Re' ruq'orariik taq aweh i k'uhb'aal xqa a'n ma' ruuk' tasah cheel laj na'ojb'al, ma' ruuk' ta ch'uwa' wach na'ojb'al, ma' awach ta wo' hoq ixqaaj qajot'om. 4Xrilow la' i Dios chi neen qa a'n ruq'orariik i ru ak' k'uhb'aal xojrupab'aa' chub'aan. Ruum aj re' ma' re' taj imponik chikiwach i tinamit k'ahchi' qa'nam, re' la' imponik chuwach i Dios, re' ineht'alinik reh chib'ih i wilik cho pan qánima. 5Re' taq i hat aweht'al taq chi ma' nik' ta xqaq'unej taq awach xa ruuk' q'aab' q'orik. Eh ma' xta wo' hoq i xqayejaa' wach chuk'axariik wach i tumiin. Re' i Dios reht'al chi korik i k'ahchi' nuq'orom. 6Re' hoj ma' xtaj i xqa a'n chaloq chi xata reh sik'b'al qaloq'il chikiwach i tinamit, je' wo' taq chawach i hat, eh je' wo' chikiwach i tokoom. 7Atoob' ta xuyeew wo' naq riib' chi xqak'uhtaaj i qajaawriik taq cha naah ruum hoj raj tahqaneel i Jesucristo, pan chaq'lamiil la' taq xatqaq'o'reej, je' rukab' i rub'an jino'q i atoob'laj tuutb'ees pan chaq'lamiil i ruk'isaj taqe i rak'uun rixq'uun. 8Je' wo' re' inqa a'n taq aweh i hat, ruum q'e' taq tiqaaj. Eh ma' xata naq re' i ak' k'uhb'aal xqaaj qaye'em taq aweh. Xqaaj la' wo' naq qaye'em i qak'achariik taq chawiij, ruum xiik' naah inqaaj taq awach 9Re' taq i hat hermano, aweht'al taq nik' wach noq xojkamanik chaloq. Re' hoj chayeew i kamanik inqa a'n chi q'iij chi aq'ab' ik'tesb'al reh i ju'jun chi q'iij. Je' re' i xqa a'n, reh chi ma' awach ta taq aweh i xusach rutumiin chiqiij noq xqaq'or taq cho aweh i ru ak' k'uhb'aal i Dios. 10Re' taq i hat ti eht'alinik reh, eh reht'al wo' i Dios, chi re' hoj saq wach i qánima, parukorkiil xojwihik taq cho chaxilak i hat taq chik aj nimaneel, eh ma' xta wo' xojmahkunik wii' taq chawach. 11Aweht'al wo' taq i hat nik' wach noq xponik qayeew taq rukowiil ak'ux, rusuqkiil taq ak'ux cha ju'junaal. Je' rukab' i rub'an ajaab'ees kuuk' i rak'uun rixq'uun. 12Re' hoj xqaq'or taq aweh chi ti k'acharoq taq parukorkiil, je' rukab' imponik chuwach i Dios xsik'wik taq chaawach chi naa taq awehtriik i runimaal rajaawriik, je' wo' i ruloq'il. 13Ruum i wili, eliik inqat'iosej ree Dios, ruum noq xab'iraj taq i ruk'uhb'aal i Dios xponik qaq'or taq aweh, xak'ul taq panawánima, ruum xanimaj taq chi korik chi ruk'uhb'aal Dios, chi ma' re' ta ruk'uhb'aal winaq. Eh korik wo' hoq chi ruk'uhb'aal i Dios, ruum xujal taq chik wach aak'achariik i tinimanik taq chik ree Dios. 14Hermano, noq xak'ul taq i ti' k'axik i hat pan kiq'ab' taq aatinamiit ruum i rixowjiik taq awach, eliik wach taq xak'ul kuuk' taqe i aj nimaneel wilkeeb' Judea, re' i kinimanik reh i Jesucristo. Re' keh xb'aan wo' ti' k'axik keh, ixoowjik kiwach kuum i aj judío re' wo' taqe kitinamitaal. 15Eh re' wo' taqe aj Judío xikansanik cho reh i QaJaaw Jesucristo, je' rukab' noq xkikansaj chaloq taqe jalal ruq'oral i Dios. Eh je' wo' re' noq xojkikaaj chaloq i hoj, ma' xkian taj imponik chuwach i Dios, xa chu'nchel inkixowaaj wach 16Noq inqaaj naq qaq'orom i ruq'oral i Dios keh i ma' re' ta aj judío, reh chi nee naq inkireq i ko'lemb'al kiib', ma' nkiyeew ta q'ab' qeh. Ruuk' inki a'n re' re', k'ahchi' kitamam wach i kimahk, eh xa jinaj chi re' noq xuyeew chaloq i ti' k'axik i Dios chikinaah. 17Eh re' hoj hermano, ma' re' ta nkiwii' chi komajaa' ta najtir qohponik taq chaawuuk', eh ma' nqilow ta qawach taq awuuk', eliik taq tik'ulik reje panqak'ux. Eh yu'naak xa nqaaj naq chik ojik taq cha wilariik. 18Re' hoj ti xqaaj wo' naq ojik taq cha wilariik. Eh re' aj Yahm ma' xuyeew ta q'ab' qeh. Re' hin i Pablo xti k'ih pech wo' naq xwaaj ojik chi wutkeel. 19Eh ¿awach aj uum ch'iklik reje qak'ux awach aj uum naa qak'ulum i qakorona i rusuqkiil qak'ux? Eh ¿awach aj uum naa qak'ulum i runimaal qawach? ¿Mi ma' awuum taq re' hat naa qak'ulum taqe re' na' k'oloq ruka'peech i QaJaaw Jesucristo? 20Xti korik chi awuum taq i hat naa qak'ulum i runimaal qawach, i rusuqkiil qak'ux.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\