1 TIMOTEO 6

1Re' taqe i aj nimaneel k'ayimaj pankowlaj kamanik, inchol ruponiik panaq'kiwach i kipatroon, reh chi ma' nee ta nq'orarik chi re' chi ma' re' i rub'ihnaal i Dios, i k'uhb'aal k'ahchi' qaq'orom. 2Eh wila' aj nimaneel taqe i kipatroon, ma' ruyee ta riib' chi xa k'isiin neemponik panaq'kiwach, ma' xata ruum chi kuch aj nimaneel kiib'. Inchol la' kianam chi korik i rukamaj, ruum re' i k'ahchi' kianam rukamaj atoob'laj hermano taqe. 3Wila' awach jino'q i tokoom laj tijinik i ruk'uhtaaj, mo'-oq eliik wach ruuk' i korik laj tijinik inchalik ruuk' i QaJaaw Jesucristo, eh mo'-oq je' rukab' i ruk'uhtaaj qeh i korik laj nimanik. 4Re' reh xa nim wach i rub'an riib', eh ma' reht'al taj wach korik yojinaq i runa'ojb'al, ruum xa re' i wech'inik riij k'utaaj imponik chuwach. Eh ruuk' i re', inchalik i kaqwachiil, ixowaal, b'ajooj, yojoj k'uxliis 5xa peleto inkaaj chi juneliik chi kixilak tinamit, ma' xta rub'ehel i kikapeb'aal ma' keht'al ta wach i korik. Eh ruum aj re', inkikapaaj chi re' i korik laj nimanik reqb'al b'ehomal. Maa a'n jinaj awach kuuk' i re'. 6Korik, re' runimjiik i Jesucristo jinaj b'ehomal xiik' naah loq'il chi reh awach i suq ruk'ux ruuk' i chib'ih jariik i wilik reh, 7ruum ma' xta wilik qeh noq xoj-aasjik ayu' wach ak'al, eh je' wo' chik re' na' qoh kimoq, ma' xtaj i naa qak'amam reje. 8Xa re' la', mi wilik qawa' qahaa', eh wilik-oq wo' tii qaso', suuqb'oq qak'ux ruuk' taqe re'. 9Eh awach taqe inkaaj b'ehomrik ma' nkikuy taj i pajarik, inkiq'eb' kiib' ruum ruk'axariik wach iraaj ma' raaj b'anarik, re' injot'wik keh i tinamit. Eh re' wo' re' ink'amwik keh pa runimaal tojb'al mahk. 10Re' ruk'axariik wach i tumiin raa' ri'sil chu'nchel i yiib' wach na'ojb'al. Eh wilik taqe i xkiyeew cho kik'ux chinaah i tumiin, xkiq'eb' chi riij kik'ux i nimanik. Eh ruum i re', xchalik i ma' k'isa ti' k'axik chikinaah. 11Eh re' hat Timoteo, i tinimanik ree Dios, maa a'n aweh taqe re'. Tik'acharoq la' parukorkiil chaloq'ej i Dios tinimanoq cha a'n i k'axooj cha a'n i kuyuuj, xa ch'ub'ik-oq wach aw√°nima. 12Eh xti chayeew ak'ux chuko'ljiik riij i korik laj nimanik. Chachop ak'ux chureqariik i juneliik k'acharik, ruum re' re' xraaj awuuk' i Dios noq xusik' chaawach. Ruum wo' re' aq'orom cho rib'iral i nimanik chikiwach i ruk'ihaal, re' i xi-ib'irinik chaaweh. 13Eh chuwach i Dios, inye'wik kik'achariik chu'nchel i chib'ih i wilik, eh chuwach i Jesucristo, re' i ma' xyo'jik taj chuq'orariik i korik chuwach i Poncio Pilato, re' hin i nutaq'aaj ruq'orariik aweh, 14chi chanimaj taqe i nuq'or reje aweh. Majal chik wach, reh chi ma' awach ta neenq'ilwik aweh. Je' re' cha a'n korehtaal i rureq ruq'ijil i ruk'uliik ruka'peech i QaJaaw Jesucristo. 15Eh noq naa ruponiik ruq'ijil chuwach i Dios, naa rub'anam i wili, ruum xa re' wo' reh i jinaj chi Dios xiik' naah loq'il, eh Reey chikinaah taqe reey, Ajaab'ees chikinaah ajaab'ees. 16Xa re' wo' reh i ma' naa ta rukimiik chi jumpech. Pan saqum wilik, eh ma' awach ta jino'q inerujil i koq riib' ar. Ma' jino'q ilwinaq cho wach, ni xata wo' neeruyee riib' chi nilarik wach. Re' ta naq i reh ye'aroq ruloq'il, ye'aroq runimaal wach i rajaawriik chi juneliik. Je' ta wo' naq re'. 17Timoteo, awach taqe i wilik kib'ehomal ayu' wach ak'al, cha q'or keh chi mankinimb'isaj kiwach, mankiyeew kik'ux chinaah i b'ehomal, ruum re' re' xanaa wo' rusahchiik wach. Ruuk' la' Dios kiyeew kik'ux, re' inye'wik qeh chu'nchel i xa chib'ih jariik inqa a'n rusuqkiil. 18Eh chi neen wihik kuuk' i otob'il reh chi nee kib'ehomrik ruuk' i rub'anariik i holohik laj na'ojb'al, eh reh wo' chi xa atoob'-oq wach kik'ux chuye'ariik i naakisihim. 19Chi je' re', naa ruwihiik kib'ehomal, re' i naa ruye'wiik keh jinaj i ch'ikaab' kik'ux, re' i naa rukamaniik keh pan jinaj q'iij, eh naa kireqem i juneliik k'acharik. 20Re' hat Timoteo, chako'leej riij i ye'ooj cha naah ruum i Dios. Maab'iraj taqe i yeb'ee wach k'utaaj, i xama' xta rutiq wach, je' wo' hoq i wech'inik iib' chi riij i na'ojb'al, i xa je' tii chik korik laj na'ojb'al noq inq'orarik. 21Wilik taqe i xkichop q'ab' i ma' korik ta laj na'ojb'al, ruum i re', xkiq'eb' i korik laj nimanik. Re' ta naq i rotob'il i QaJaaw Dios nee ruyeew taq cho cha naah ar. Je' ta wo' naq re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\