2 CORINTIOS 11

1Atoob' wi xakuy taq rib'irjiik i naa nuq'orom taq aweh, re' i xa memil noq inakapaaj taq i hat, cha kuy taq wib'irjiik, 2ruum re' taq aakapeb'jiik i nub'an reje, re' Dios inye'wik pan wánima. Re' hin xnuq'or chik chi naa taq aq'asam awiib' reh taq ab'ahiil, re' Cristo, chi ma' xta ruch'uwa'iil taq awach, je' rukab' jino'q i k'isa q'ahxoq koreliik. 3Eh re' hin yo'jik i nub'an taq reje aweh, ruum nee-oq inchi nayeew taq awiib' chi jot'arik, je' rukab' noq xjot'arik ruum i aaq' i Eva. Ruuk'-oq chik inche re' neensahchik taq panak'ux i holohik laj loq'inik, i korik iraaj i Jesucristo. 4Ruum wi awach i xooj k'oloq chuq'orariik jino'q chik i Jesús, ma' re' taj i qaq'orom taq aweh i hoj. Eh xak'ul-oq wo' taq chik jino'q i uxlab'al tokoom chuwach taq ak'ulum. Eh xkiq'or-oq taq aweh jino'q chik i ak' k'uhb'aal tokoom chuwach i k'ahchi' taq animam xa cha kuy taq rib'irjiik. 5Atoob' ta je' re' inki a'n re' hin ma' qajinaq ta wach wajaawriik chuwach i kajaawriik aj tahqaneel nimaq kiwach inki a'n kiib', re' re' 6Atoob' ta ma' kinchol q'orik chi korik, re' hin weht'al chi ma' k'isiin i weht'al chikiwach i keh. Re' taqe qana'ojb'al wili k'ih pech xanik' wach ruk'uhtjiik i qa'nam taq chaaweh. 7¿Mi ma' toob' taj i xnub'an re' hin noq xnuq'or rib'iral taq aweh i ak' k'uhb'aal chi ma' xnupahqaaj ta nutojb'aal taq aweh? ¿Mi ma' toob' taj i xnub'an re' chi xnuqasaj wajaawriik i hin reh i ruye'ariik taq runimaal awach i hat? 8Re' hin re' taqe komoon aj nimaneel wilkeeb' cho pan tokoom tinamit, xitojwik weh chi riij i rukamaj i Dios xnub'an taq awuuk' i hat. 9Eh noq xinwihik taq cho chaxilak xponik i q'iij noq ma' xta chik chib'ih weh. Eh ma' xnupahqaaj taq aweh, re' la' taqe i hermano xi elik reje ayu' Macedonia, xi ponik ye' woq weh taqe ajwaal wach chi weh. Re' hin ma' xat nuch'i'taaj ta taq ruuk' i k'uxumb'alweh, eh je' re' i naa nub'anam chi juneliik. 10Re' hin xti ch'iklik nuk'ux chi wilik wuuk' i korik i ruyeew Jesucristo, ruum aj re' weht'al chi ar paruyuq'ul i Acaya, ma' awach ta neenq'uchwik weh inuloq'il wili. 11¿Chib'ih reet noq kinq'orik chi je' wili? ¿Mi ruum chi ma' tiwaaj taq i hat? Re' la' Dios ineht'alinik reh chi tiwaaj taq. 12Re' hin ma' k'ahchi' ta nukanaam rub'aan i nub'an. Chi je' re', ma' nee ta nuyeew q'ab' keh chi neenkinimb'isaj kiwach i junch'uq re' re', ruum k'ahchi' kiq'orom chi rukamaj wo' Dios inki a'n i keh eliik wach ruuk' i nub'an i hin. 13Re' taqe winaq re' re' xa nkijalwachej tii chik kiib' chi aj tahqaneel taqe, xanaah re' aj jot'ol kas kichaaq' taqe inkikoj tii chik kiib' chi raj tahqaneel i Jesucristo. 14Eh ma' sahchb'al ta k'uxliis inki a'n re' re', ruum re' aj Yahm je' wo' re' i rub'an i reh i rujalwachej riib' chi je' tii chik jino'q ánjel xan saqumanik chik chii' wach. 15Ruum aj re', je' tii chik holohik kina'ojb'al inki a'n kiib' taqe raj kamanoom i aj Yahm. Eh ruuk' chu'nchel inki a'n re' re', naakiye'ariik pantojb'al mahk, je' rukab' i ruk'ul chi keh 16Re' hin i nuq'or taq aweh chi ma' ta naq awach nee nq'orik reh chi yojeel i nunaah. Eh wila' je' re' taq inaq'or chi wiij, chayeew taq q'ab' weh chi nee taq tinuq'o'reej chi je' jino'q i yojeel i naah, reh chi neenunimb'isaj k'isinoq nuwach i hin. 17Re' chi naa nunimb'isam nuwach, ma' re' taj i QaJaaw xq'orik weh chi je' re' i naa nuq'orom xa je' la' rukab' i rub'an jino'q i yojeel i naah i nub'an chuye'ariik runimaal nuwach. 18Wila' ma' k'isiin inkinimb'isaj kiwach ruuk' i xa chib'ih jariik inki a'n nee wo' naq i rub'an chi neenunimb'isaj nuwach i hin. 19Re' taq i hat xiik' wo' naq naah taq ana'ojb'al, xa re' la' re' inkiq'or taq aweh i yojeel i kinaah re' re', xa nayeew chik taq ak'ux chi rib'irjiik. 20Eh noq timinarik taq pankowlaj kamanik, oon inkiq'uch taq chib'ih aweh, oon tikijot' taq oon xama' ti ponik ta taq panaq'kiwach, oon inkiyeew chi q'ab'iis taq i panaq'awach, eh inakuy inki a'n taq aweh re' re'. 21Atoob' ta k'ixb'ilaal chi weh ruq'orariik i wili, chi re' hoj ma' xqakowej ta qak'ux chub'aan taq aweh i je' re'. Eh wila' inkinimb'isaj kiwach junch'uq ruuk' inki a'n re' hin nee wo' nunimb'isaj nuwach, atoob' ta xa je' kinq'orik jino'q i yojeel i naah. 22Wila' aj hebreo taqe keh, je' wo' hin, hin wo' aj hebreo. Wila' aj Israel taqe keh, je' wo' hin, hin wo' aj Israel. Wila' riih rumaam i Abraham taqe keh, je' wo' hin, hin wo' cho riih rumaam i Abraham. 23Wi raj kamanoom i Jesucristo taqe i re', re' hin, hin wo' manlik raj kamanoom i Jesucristo, atoob' ta xa je' nukab' i yojeel i naah chi q'orariik i wili. Xiik' naah i rukamaj i Jesucristo xnub'an i hin, k'ih pech hin kojooj pantz'ilom, hin ye'ooj chi tz'uhuum, k'ih pech naq hin kikansam. 24Re' taqe aj judío: ho'pech hin kiye'em cho chi tz'uhuum b'elejlaj ru ka'winaq chi tz'uhuum inkiyeew weh ruuk' ju'jun riim 25oxpech hin kiq'ojib'eem chi chee' junriim hin kikutib'eem chi ab'aj. Oxpech paxinaq chaloq i barco chi wi'sil nah palaw, ach naq k'isiin ma' xinjihq'ik xinik'ik q'iij, xinik'ik aq'ab' chi wihik nah palaw chi je' re'. 26Eh noq ximponik chuq'orariik i ruq'oral i Jesucristo, wilik pech noq yo'jik i nub'an ruum elal ha', eh kuum ajileq', kuum nutinamiit, kuum ma' re' ta nutinamiit. Eh xa yo'jik i nub'an noq kinwihik pan tinamit, noq kinwihik panab'iix. Eh xa yo'jik nub'an noq kinooj pan barco nah palaw, eh yo'jik nub'an kuum i xa nkikoj kiib' chi hermano. 27Xnukuy i kowlaj kamanik, xnukuy nuwiriik, xnukuy nuwa' nuhaa'. Wilik pech ma' aha' ta chik inureq nuwa', xnukuy i k'uxik, ruum kinkahnik chi ma' xta chik nuso'. 28Eh chi riij taqe re' wilik wo' chik taqe xa chib'ih jariik i xnuk'ul chaloq. Eh rajlaal q'iij xinqajik cho kapeew chikiij aj nimaneel wilkeeb' xa aha' yuuq'. 29Eh wi awach i xyowab'jik, je' naa re' hin xinyowab'jik noq inwik'raaj. Eh wi awach ixyojarik ruk'ux, je' naa re' hin xyojarik nuk'ux, eh ti' inwik'raaj. 30Re' neenuyeew wii' runimaal nuwach i hin, re' ink'uhtanik reh chi xama' xta wo' wajaawriik chi wutkeel wiib'. 31Re' Dios i raJaaw i QaJaaw Jesucristo, ruk'ul chi xa re' wo' reh naa ruye'ariik ruloq'il chi juneliik, re' reh reht'al chi korik kinq'orik. 32Noq xinwihik Damasco, re' ajaab'ees wilik ar, re' i ye'ooj rajaawriik chi taaq'anik ruum i reey Aretas, xukoj taqe aj cha'joom pantaq ookb'al reh i tinamit ar naq xinkichop paruk'ux. 33Xinkesaj cho pan ventana t'uyulkiin chupaam jinaj i k'isa chakach noq xinkiqasaj chaloq chi juntar i tz'aq, xa je' chik re' noq ma' xinkichop taj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\