2 TIMOTEO 4

1Timoteo, cha kuy i nuq'or aweh chuwach i Dios, eh chuwach i QaJaaw Jesucristo, re' i naa ruchaliik chi Reey chi q'ataj q'orik chikinaah i k'achalkeeb', chikinaah kamnaq, 2chi chayeew ak'ux chuq'orariik i ruk'uhb'aal i Dios. Atoob' ta ruyee riib', atoob' ta naq ma' ruyee riib' chawach. Tikojwoq na'ojb'al, tiq'ilwoq, tiye'woq rukowiil k'uxliis, eh tik'uhb'alinoq ruuk' kuyuuj, 3ruum naa ruponiik i q'iij chi re' tinamit ch'i'k chik naa kib'iram i korik laj tijinik. Xa naa kianam kina'ojb'al kiib', naakisik'im k'ih-oq kaj tijoom naa ruk'uhtjiik keh aha' wilik i naa kaajwaam rib'irjiik. 4Naakiq'eb'em chi riij kik'ux rib'irjiik i korik eh re' chik naa ruponiik chikiwach rib'irjiik i xama' xta rub'ehel laj k'utaaj. 5Raaj i hat, wilik-oq ana'ojb'al chub'anariik i korik. Chakuy ransil i ti' k'axik. Maacanaa' chik ruq'orariik rib'iral i ak' k'uhb'aal reh i ko'lemb'al iib'. Cha a'n chi korik aakamaj. 6Re' hin ilook' kinkanteesjik chi je' hin jilow mayiij ach k'isiin ma' rureq ruq'ijil i nukimiik. 7Re' hin xnuyeew cho nuk'ux chuko'ljiik riij i korik laj nimanik. Eh korehtaal xnukohlaaj wach inutoq'aam cho ruuk', ma' jaruuj xyoj nuk'ux chi nimanik. 8Yu'naak aj re' k'ahchi' kiin ruy-eem jinaj i nukorona chi riij i xnub'an, re' i naa ruye'em weh pan jinaj q'iij i QaJaaw, re' i Q'atal Q'orik korik wach ruk'ux. Eh ma' xata re' hin naa ruye'em weh i corona naa la' wo' ruye'em keh i k'ahchi' kuy-eem chu'nchel kik'ux i ruk'uliik ruka'peech. 9Chachop chak'ux chi chalik chi jumehq'iil, reh chi nee kink'ulik aq'o'reej. 10Eh re' Demas xiruq'eb' kahnoq, xooj Tesalónica, ruum q'e' xponik chuwach i xa chib'ih jariik wilik ayu' wach ak'al. Re' Crescente reh xooj Galacia, eh re' Tito reh xooj Dalmacia. 11Ach wo' re' Lucas xkahnik wuuk' ayu'. Chasik' chaloq i Marcos. Neenak'am cho chawiij, ruum re' reh neerub'an nutoob'jiik chub'aan i rukamaj i Dios. 12Eh re' Tíquico reh xnutaq'aaj reje Éfeso. 13Na' ti chaloq, i k'oq chak'am weh i nukápa nukanaam cho parupaat i Carpo ar Troas. Chak'am wo' cho weh taqe nuhuuj. Eh xti nwaaj wo' chi nee nak'am cho weh taqe i nutz'uhuum nutz'ihb'aam kiwach. 14Re' Alejandro, i aj ch'eyel ch'ihch', ma' k'isiin taqe nujot'ariik rub'anam re' QaJaaw Jesucristo naa ruq'ajwiik wach reh i xub'an re' re'. 15Re' hat, chawik'raaj awiib' chuwach i winaq re' re', ruum re' reh i rixowaaj wach i ak' k'uhb'aal inqaq'or rib'iral. 16Re' hin, noq xnuko'leej wiib' pampeet chikiwach i q'atal q'orik, ma' jino'q xtoob'inik weh chi kunchelaal i wuch'ihil xinkikanaa' chi wutkeel. Re' xkian re' re', ma' ta naq neenkanab'jik wach kinaah ruum i Dios. 17Re' QaJaaw ra'j xirutoob'eej re', xuyeew rukowiil nuk'ux, chuq'orariik i ak' k'uhb'aal, reh chi xkib'iraj i ma' re' ta taqe aj judío. Eh re' QaJaaw xko'linik weh chuwach i je' josq'laj kaq b'ahlam. 18Re' wo' reh naa ruko'liniik weh chuwach taqe i yiib' wach na'ojb'al neenkian weh, eh naa wo' kirucha'jeem korehtaal kiruk'am johtoq ruuk' pa runimaal rajaawriik ar pan taxaaj. Re' ta wo' naq i QaJaaw ye'aroq ruloq'il chi juneliik Je' ta wo' naq re'. 19Chayeew tii rusuqkiil ruk'ux weh i, Priscila, ruch'ihil i rub'ahiil, Aquila rub'ihnaal, je' wo' taqe i awach reh i Onesíforo. 20Re' Erasto reh xkahnik cho ar Corinto. Eh re' Trófimo reh xnukanaa' cho ar Mileto ruum yowaab'. 21Eh cha chop chak'ux chi chalik chi komajaa' ruq'ijil i jab'. Re' i Eubulo i rutaq'aaj reje rusuqkiil ak'ux, ruch'ihil i Pudente, je' wo' hoq i lino, je' wo' hoq i Claudia, je' wo' chu'nchel taqe hermano. 22Re' ta naq i QaJaaw Jesucristo wih-oq panawánima. Eh re' ta naq i rotob'il i Dios nee ruyeew taq cha naah kuuk' chu'nchel i hermano wilkeeb' ar. Je' ta wo' naq re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\