HECHOS 10

1Eh jinaj i winaq, Cornelio rub'ihnaal, patim Cesarea, kajaaw i juntuhb' chi soldado, aj Italia i rub'ihnaal. 2Re' Cornelio ruyeew ruk'ux chulooq'jiik i Dios, ruch'ihil taqe awach reh parupaat. Eh ma' k'isa tumiin i rusiij keh aj judío chi toob'al keh, eliik i rub'an i rutiij chuwach i Dios. 3Junriim, je' naa chik ixib'ora ree ruqajiik i q'iij, re' Cornelio parusaq wiriik xrilow wach chi korik jinaj i ruánjel i Dios xokik i koq aha' wilik cho wii' i reh, je' wili i xq'orarik reh: Cornelio i nuchjik. 4Eh re' Cornelio xakow chik xutz'ehtaaj i ánjel. Eh ruuk' yo'jik xupech'uj reh chi je' wili: Jaaw, ¿chib'ih jariik inawaaj? inki. Re' ánjel je' wili i xuq'or: Re' Dios xrib'iraj chik taqe atiij, eh q'e' xponik chuwach i kitoob'jiik taqe neb'aa' i na a'n. 5Je' re' noq yu'naak cha taq'aaj reje jino'q awaj taqareel ar Jope, reh chi nee ruk'am chaaweh i Simón, Pedro i rukab' b'ih. 6Re' reh ar wilik rupatal parupaat i ruch Simón, re' i aj yej-an tz'uhuum, ar patim ma' najt ta i koq chi chii' palaw, i nuchjik noq xrilow. 7Eh noq xelik reje i ánjel xq'o'rinik reh, re' Cornelio xuyuq'eej reje ki'ib' keh i raj kamanoom ruch'ihil jinaj i soldado i runimaj i Dios chi korik, eh reht'al chi korik wach ruk'ux. 8Eh ruk'uhtjaam-oq chik keh chu'nchel i xq'orarik reh parusaq wiriik, xutaq'aaj taqe reje pan tinamit Jope. 9Eh chi junwaar, je' naa chik k'isiin ma' kab'lajora i q'iij, noq ojik inki a'n reje pamb'eeh taqe aj taqareel re' re' ach-oq k'isiin ma' kiokik i koq Jope, re' Pedro xjohtik johtoq chi tiij kochinaah i paat. 10Re' reh xa nuhmik naq chik, xa panchii' ta naq chik wilik i wi'k paruk'ux. Eh noq kok'ahchi' cho rukorb'eesjiik i k'uxb'al ruwa', je' wili i xrilow wach parusaq wiriik: 11K'ahchi' rutehiik chii' i taxaaj noq xrilow. Eh ar xelik chaloq i je' cho junsahl chi nimlaj itz'ihy, qajik i rub'an cho wach ak'al, chopolkeeb' chi k'ahaam i kijib' chi rutz'u'kaal. 12Eh chuwach i itz'ihy re' re', k'ih b'uhr wach chikop wilkeeb' ar: Wilik taqe i kijib' kooq, wilik taqe i kijukem kiib' noq kib'ehik, wilik taqe tz'ikin kirupinik. 13Eh re' Pedro jinaj i q'orik xrib'iraj, je' wili i xuq'or: Pedro, hiy cha kansaj taqe chikop re' re' eh neenak'ux aweh, i nuchjik. 14Re' i Pedro, je' wili i xuq'or: Jaaw, ma' chih taj ruum re' hin ma' jank'al ta q'iij i nuk'ux weh taqe i ch'uwa' wach, inki. 15Eh je' wo' chik wili i xq'orarik cho reh ruum i q'orik xrib'iraj: Aha' wilik i rutz'ajam chik wach i Dios, maa q'or chi ch'uwa' wach, i nuchjik. 16Re' wili oxpech xq'orarik cho reh. Chi riij i re', xjohteesjik wo' chik johtoq pan taxaaj i nimlaj itz'ihy noq xrilow. 17Re' Pedro ma' rureq ta chi riij chib'ih raaj ruq'orom i xrilow parusaq wiriik. Eh xakok'ahchi' wo' rukapaam riij noq kipa'iwanik ponoq chii' ru puertahiil i paat taqe raj taqareel i Cornelio. Re' keh xkipahqaaj aha' rupaat i Simón aj yej-an tz'uhuum. 18Noq xi ponik ar, xkipech'uj i koq mi ar wilik rupatal jinaj i winaq, Simón rub'ihnaal, eh Pedro i rukab' b'ih. 19Xa kok'ahchi' wo' rusik'im chi riij i Pedro i kore' xk'uhtjik reh, je' wili i xq'orarik reh ruum i Santolaj Uxlab'al: Pedro Ixib' i winaq k'ahchi' kisik'wik aweh. 20Wukteen, tiqajoq qohoq, hiy chikiij mat kapeb'ik, ruum nuq'oral i hin chi xat chalik kisik', inki. 21Eh re' Pedro xqajik wo' chaloq chinaah i paat eh ruk'ulwaach taqe i winaq re' re', je' wili i xuq'or keh: Ayu' wilkiin re' hin taq i k'ahchi' kiin asik'im maje'. ¿Chib'ih naq inche jariik taq kinawaaj wii'? inki keh. 22Re' keh je' wili xkiq'or: Re' hoj xoj rutaq'aaj cho chak'amariik i kajaaw soldado, Cornelio rub'ihnaal, xti ruyeew ruk'ux chulooq'jiik i Dios, q'e' inajawjik wach kuum chu'nchel aj judío. Eh jinaj i ruánjel i Dios xq'orik reh parusaq wiriik chi naa kaat ruyuq'eem parupaat, reh chi neerib'iraj i neenaq'or ree hat, inki taqe. 23Re' Pedro i xukoj taqe i koq pampaat, ar xi wirik jinaj aq'ab'. Eh chi junwaar, xooj haa' i Pedro chikiij taqe aj taqareel re' re'. Wilik wo' taqe aj nimaneel re' ruuk' taqe patim Jope xiooj haa' chi riij i Pedro pan tinamit Cesarea. 24Eh chi junwaar xiooj k'oloq pan tinamit Cesarea, re' i uy-imaj wii' i Pedro ruum i Cornelio. Ma' k'isiin i awach reh rumolom kiwach parupaat, eh wilik taqe i xti naah ramigo xuyuq'eej ruuk'. 25Noq xooj k'oloq i Pedro chii' paat, xelik chaloq i Cornelio chuk'ulariik, eh xuxuk'aa' qohoq riib' chuwach reh naq i ruye'ariik ruloq'il i Pedro. 26Eh je' wili i xuq'or reh: Maaxuk'aa' awiib' chi nuwach, tipaa' johtoq re' hin xa hin wo' winaq, inki. 27Eh noq k'utaaj i rub'an ruuk' i Cornelio i Pedro, xokik i koq pampaat ma' k'isiin i tinamit kimolom kiib' xponik taqe rureq ar. 28Eh re' Pedro je' wili xuq'or keh: Re' taq i hat aweht'al taq chi re' najtir k'uhb'aal ma' ruyeew ta q'ab' chi re' jino'q i aj Judío neerub'an ruk'utaaj kuuk' i ma' re' ta rutinamitaal, eh chi neenooj chi rula'jiik. Xa re' la', re' hin xuq'or weh i Dios panusaq wiriik chi ma' awach taj i naa nuq'orom chi ch'uwa' wach. 29Ruum aj re', noq xponik nuk'amariik, xin chalik chi jumehq'iil. Re' hin inwaaj naq nunab'eem chib'ih jariik taq kinayuq'eej wii', inki. 30Eh re' i Cornelio, je' wili i xuq'or ree Pedro: Kijib' q'iij yu'naak, je' yu' ora, wilkiin ayu' panupaat tiij i nub'an reh i ruqajiik i q'iij, chi ma' nub'anam ta nuwa' nuhaa'. Xwilow panusaq wiriik chi xupab'aa' riib' chi nuwach jinaj i winaq xan saqumanik chik wach i ruso'. 31Eh je' wili i xuq'or weh: Re' hat Cornelio, xrib'iraj chik aatiij i Dios, eh xk'ulik paruk'ux i kitoob'jiik taqe neb'aa' i na a'n. 32Chataq'aaj reje awaj taqareel Jope, reh chi nee ruk'am chaaweh Simón, Pedro i rukab' b'ih. Ar patal i rub'an parupaat i ruch Simón, aj yej-an tz'uhuum, ar patim ma' najt ta chii' palaw. Noq neenk'u'loq, neeruch'ob' rub'ehel aweh chib'ih i naa a'nam, inki weh. 33Je' re' noq, re' hin xnutaq'aaj asik'ariik chi jumehq'iil atoob' naak i hat xat chalik wo' hoq. Yu'naak i hoj chiquncheel wilkooj ayu' chuwach i Dios, inqaaj qib'iram cha q'or qeh chu'nchel xuq'or aweh i QaJaaw, inki Cornelio reh i Pedro. 34Re' Pedro xutoq'aa' rub'anam ruk'utaaj kuuk' i wilkeeb' parupaat i Cornelio, je' wili i xuq'or keh: Yu'naak i hin xti nureq chi riij chi re' Dios ma' awach taj i tokoom rilariik i rub'an. 35Irukoj la' taqe chi rak'uun rixq'uun xa aha' pantaq nimaq tinamit i kiye'wik ruloq'il, eh inki a'n i holohik laj na'ojb'al imponik chuwach i reh. 36Re' Dios xuq'oreej taqe chaloq i kiih kimaam i aj Israel xuq'or cho rib'iral i ak' k'uhb'aal inye'wik suq kiil k'uxliis ruuk' chii' i Jesucristo. Re' i wilik rajaawriik chikinaah chu'nchel i tinamit. 37Re' taq i hat aweht'al taq chib'ih jariik i xk'ularik chupaam chu'nchel i ruyuq'ul i Judea ar tohq'ik reje Galilea, re' noq xuq'or i Juan chi koruman chi naa ruqajiik ruhaa' i ju'jun. 38Eh chi re' Dios xye'wik reh i rajaawriik i Santolaj Uxlab'al i Jesús aj Nazaret. Eh chi xub'an i otob'il i Jesús noq xwihik ayu' wach ak'al, xuk'achrisaj chu'nchel i wilkeeb' panti' k'axik ruum i aj Yahm. Je' re' xub'an, ruum re' Dios wilik ruuk'. 39Eh re' hoj ti xqilow cho ruuk' naq'qawach chu'nchel i otob'il xub'an i Jesús ar paruyuq'ul i Judea, eh ar Jerusaleem. Rub'anam-oq chik taqe re', xkit'uyaa' wach jinaj kuruus kanteesb'al reh. 40Eh re' i Dios xruksaj wo' chik chaloq chi k'achlik wach paroox q'iij, eh xuyeew q'ab' reh chi xuk'uhtaaj wo' chik riib' qeh i hoj. 41Xa re' la' ma' xuk'uhtaaj ta chik riib' keh chu'nchel i tinamit xa qeh chik i hoj xuk'uhtaaj riib', re' i rusik'im cho qawach i Dios pampeet, chi hoj q'orol reh taqe i xub'an. Eh xqa a'n wo' chik qawa' qahaa' ruuk' noq wuktinaq chik chaloq ruka'peech. 42Eh re' wo' Jesús xtaaq'anik qeh chuq'orariik rib'iral keh i tinamit chi re' Dios xpaab'anik cho reh chi Q'atal Q'orik chikinaah taqe k'achalkeeb', je' wo' chikinaah taqe kamnaq. 43Eh chu'nchel i jalal ruq'oral i Dios ik'inaq taqe chaloq kiq'orom wo' cho rib'iral i chi awach i naakinimaniik reh i Jesús, parub'ihnaal i reh naakik'ulum i kuyb'al kimahk, inki Pedro. 44Eh noq k'ahchi' chi q'orik i Pedro, xqajik chaloq i Santolaj Uxlab'al chikinaah taqe i ki-ib'irinik reh i k'uhb'aal k'ahchi' ruq'orom. 45Eh re' taqe aj nimaneel xi chalik chi riij i Pedro, i re' ruuk' taqe i konkinimaj i kik'uhb'aal i aj judío, q'e' xsahchik kik'ux noq xkilow chi xye'arik wo' cho keh i Santolaj Uxlab'al ruum i Dios i ma' re' ta taqe aj judío. 46Q'e' xsahchik kik'ux ruum xkib'iraj chi pan tokoom chik q'orik kiq'orik i ma' re' ta taqe aj judío, eh k'ahchi' kiye'em ruloq'il i Dios. 47Eh re' Pedro je' wili i xuq'or keh i ruch'ihil: Re' taqe qas qachaaq' wili neerub'an chi neenqajik kihaa' ma' ruk'ul ta chi awach nee nq'orik reh chi ma' chih taj, ruum xkik'ul chik pan kánima i Santolaj Uxlab'al je' rukab' noq xqak'ul chaloq i hoj, inki. 48Eh xuq'or keh chi naa ruqajiik kihaa' chi kunchelaal parub'ihnaal i Jesucristo. Chi riij i re', xkipahqaaj kikuyariik ree Pedro chi kahnoq pee chik jarub'-oq q'iij kuuk' ar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\