HECHOS 11

1Re' taqe aj tahqaneel eh je' wo' taqe aj nimaneel wilkeeb' Judea xkib'iraj rib'iral chi wilik taqe i ma' re' ta aj judío xkinimaj i ruk'uhb'aal i Dios. 2Eh noq xsutinik wo' chik cho Jerusaleem i Pedro, xtohq'ik ruwech'ijiik kuum inkinimaj i chi koruman chi npoch'arik naah i k'achab', 3eh xkipech'uj reh chi je' wili: ¿Chaaj reet noq xat ponik cho chi kula'jiik i ma' re' ta taqe ruuk' i hoj, eh xa a'n inche awa' ahaa' kuuk'? inki taqe. 4Eh re' Pedro, ko paraa' pari'sil xutus wach ruq'orariik keh taqe i xrilow i xponik rub'an, je' wili i xuq'or keh: 5Eh noq wilkiin ar Jope, noq tiij i nub'an, je' wili i xuk'uhtaaj riib' weh panusaq wiriik: Xwilow chik inche wach jinaj i nimlaj itz'ihy b'ak'alkeeb' i pantaq rutz'u'kaal, eh pant'uylik xqajik cho pan taxaaj, xk'ulik qohoq ma' najt ta wuuk'. 6Eh noq xwilow chikop taqe i wilkeeb' chupaam: Wilik i kijib' kooq, wilik i josq'laj chikop, wilik i xa kijukem kiib' noq kib'ehik, wilik tz'ikin kirupinik. 7Eh xrib'iraj jinaj i q'orik xb'aan chaloq, je' wili i xuq'or cho weh: Pedro, hiy cha kansaj taqe chikop re' re', eh chak'ux aweh, inki. 8Re' hin je' wili i xnuq'or: Jaaw, ma' chih taj ruum re' hin ma' jank'al ta i nuk'ux weh i taqe i ch'uwa' kiwach ruum ma' ruk'ul ta chi weh kinki. 9Eh re' xq'orinik weh, je' wo' chik wili i xuq'or cho weh: Aha' wilik taqe i rutz'ajam wach i Dios, ma' q'or i hat chi ch'uwa' wach, inki weh. 10Re' wili oxpech xq'orarik cho weh. Eh chi riij i re', xjohteesjik wo' chik johtoq pan taxaaj i nimlaj itz'ihy ruch'ihil taqe wilkeeb' chupaam. 11Eh chupaam i jumehq' re' re', xiooj k'oloq ixib' chi winaq ruuk' i paat wilkooj wii', kopan tinamit Cesarea xitaq'ab'jik chaloq chi nuk'amariik. 12Eh re' Santolaj Uxlab'al xuq'or cho weh chi naawojiik chikiij chi ma' kiib' ta nuk'ux. Eh xinooj wo' hoq, xiooj wo' chi wiij i waqiib' chi hermano wili. Eh xojokik i koq chupaam i rupaat jinaj i winaq, Cornelio rub'ihnaal. 13Re' reh xuk'utjaaj qeh nik' wach noq xril wach parusaq wiriik jinaj i ánjel ar parupaat xupab'aa' riib' chuwach, je' b'ila' wili i xq'orarik reh: Chataq'aaj reje awaj taqareel ar Jope, reh chi nenooj ruk'am aweh Simón, Pedro i rukab' b'ih. 14Re' reh nee ruq'or rukorkiil aweh nik' wach noq neenako'leej awiib' i hat, eh je' wo' taqe awach aweh panapaat, i nuchjik. 15Eh xa kore' wo' naq xnutoq'aa' ruq'orariik keh i ruq'oral i Dios, xqajik cho chikinaah i Santolaj Uxlab'al, je' wo' rukab' noq xqajik cho chi qanaah i hoj pampeet. 16Re' hin xk'ulik cho panuk'ux i ruq'orom cho qeh i QaJaaw Jesucristo chi je' wili: Xti korik chi re' Juan xub'an i qasanik ha' xa ruuk' ha', raaj taq i hat naa ruqahteesjiik taq ahaa' ruuk' i Santolaj Uxlab'al, inki. 17Ma' xta reet i xub'an i Dios chi je' re'. Wila' re' reh xye'wik cho keh i ma' re' ta taqe aj judío i Santolaj Uxlab'al je' rukab' noq xuyeew cho qee hoj i qohnimanik reh i QaJaaw Jesucristo, ¿chib'ih chik wajaawriik re' hin chi neenutoq'aa' nuq'atam wach i Dios? inki Pedro. 18Noq xkib'iraj chi je' re' taqe hermano ma' xta chik xkiq'or, xkiloq'ej la' i Dios, je' wili i xkiq'or: Xti korik wo' chi re' Dios xye'wik q'ab' keh i ma' re' ta taqe aj judío chi naa kiyot'om i kik'ux chi riij i kimahk reh chi naa kireqem i juneliik k'acharik inki taqe. 19Eh noq kansamaj chik i Esteban, xtohq'ik rixowjiik kiwach taqe aj nimaneel. Ruum i re' wilik taqe i xkimol reje chi elik pantaq tokoom tinamit. Wilik i xiooj, Fenicia, Chipre, Antioquía. Eh chupaam taqe i tinamit re' re', xa keh taqe aj judío xkiq'or i ak' k'uhb'aal, ma' xkiq'or ta reh taqe i ma' re' ta aj judío. 20Wilik la' taqe i aj nimaneel re' ruuk' taqe aj Chipre re' ruuk' taqe aj Cirene xiooj k'oloq Antioquía. Re' keh ar xkitoq'aa' kiq'orom rib'iral keh i ma' re' ta taqe aj judío i ak' k'uhb'aal, re' i xk'ulik ruq'or i QaJaaw Jesús. 21Re' QaJaaw xye'wik kajaawriik chuq'orariik i ak' k'uhb'aal, ma' k'isiin i xkinimaj, eh xkiq'asaj kiib' reh i QaJaaw. 22Noq xponik rib'iral pan kixikin taqe komoon aj nimaneel wilkeeb' Jerusaleem i k'ahchi' kianam ponoq ar taqe aj nimaneel, xkitaq'aaj reje i Bernabé chi kito'ariik ar Antioquía. 23Noq xooj k'oloq ar, ma' k'isiin ta xsuuqb'ik ruk'ux noq xrilow chi k'ahchi' cho kitoob'jiik taqe ak' aj nimaneel ruum i Dios. Re' Bernabé xuk'uhb'alej taqe, xuyeew ruman rukowiil kik'ux chunimjiik i QaJaaw. 24Re' Bernabé atoob' wach ruk'ux, wilik ruuk' i Santolaj Uxlab'al, eh i ruyeew ruk'ux chi korik. Eh ma' k'isiin i xkinimaj i QaJaaw chuwach. 25Rub'anam-oq chik kahnoq i wili i Bernabé, xooj pan tinamit Tarso chusik'ariik i Saulo. 26Eh noq xureq, xuk'am cho chi riij Antioquía. Manlik jinaj haab' xi wihik ar kuuk' i aj nimaneel, eh ar xkik'uhtaaj i ruq'oral i Dios keh i ruk'ihaal tinamit. Chupaam taqe q'iij re' re', ar Antioquía xtohq'ik reje ruq'orariik keh i aj nimaneel chi manlik raj nimaneel i Cristo chik i kib'ihnaal. 27Chupaam taqe q'iij re' re', wilik i jalal ruq'oral i Dios xi chalik Jerusaleem xiooj k'oloq ar Antioquía. 28Eh noq kimolom kiib' i aj nimaneel, xupab'aa' johtoq riib' chikiwach i winaq, Agabo rub'ihnaal, jinaj keh i jalal ruq'oral i Dios, xuq'or keh ruuk' i rajaawriik i Santolaj Uxlab'al chi naa ruwihiik i runimaal wi'jaleel chupaam taqe i tinamit re' re' ixk'ularik noq wilik chi ajaab'esil i Claudio. 29Eh noq xb'aan i wi'jaleel, re' taqe aj nimaneel wilkeeb' Antioquía xkichop kik'ux chi xkitaq'aaj reje toob'al keh i aj nimaneel patim taqe Judea, re' q'oreel nik' k'ihaal ixki a'n ruye'ariik chi kiju'junaal. 30Eh re' Bernabé, re' Saulo xi k'amwik reje reh i lemóxna, xponik kiq'asaj pan kiq'ab' taqe i k'amal kib'eeh i aj nimaneel wilkeeb' ar Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\