HECHOS 13

1Eh chi kixilak taqe i aj nimaneel ar Antioquía, xi wihik chaloq taqe i jalal ruq'oral i Dios, taqe i aj tijoom, je' wili i kib'ihnaal: Bernabé, Simón, i q'eq ruti'jolal inkiq'or reh, Lucio aj Cirene, Manaen, i junk'iih cho ruuk' i Herodes i xwihik chi ajaab'esil ar Galilea, eh re' i Saulo. 2Eh noq loq'inik inki a'n chi ma' kianam ta kiwa', je' wili xq'orarik keh ruum i Santolaj Uxlab'al: Chawesaj taq iloq weh pareh i Bernabé ruch'ihil i Saulo, reh chi neenkian i kamanik nuyuq'eem taqe wii', inki. 3Eh noq kianam chik kitiij chi ma' kianam ta kiwa', xkiyeew i kiq'ab' chinaah i Bernabé, chinaah i Saulo, eh xkitaq'aaj taqe reje chi kamanik. 4Re' Bernabé, eh re' Saulo, re' Santolaj Uxlab'al xk'amwik reje kib'eeh noq xiooj pan tinamit Seleucia. Eh ar xi okik reje pan barco, noq xiooj, Chipre. 5Noq xi ponik Salamina chi chii' palaw i kik'ulik so'ljoq wii' i barco, re' keh xi okik i koq chupaam taqe i paat inkiloq'ej wii' i Dios taqe i aj judío. Ar xkiq'or i ruk'uhb'aal i Dios. Re' haa' i Juan chi kito'ariik. 6Eh xkiq'or reje i ruk'uhb'aal i Dios chupaam chu'nchel i ye'aab' sutimaj riij chi palaw, eh xi ponik Pafos. Ar xkireq jinaj i winaq aj Judío aj war, Barjesús rub'ihnaal, i rukoj riib' chi jalal ruq'oral i Dios. 7Re' aj war re' re' wilik i koq ruuk' ajaab'ees, Sergio Paulo rub'ihnaal. Re' reh wilik runa'ojb'al, xutaq'aaj kik'amariik i kiib' chi aj tahqaneel, re' Bernabé ruch'ihil i Saulo, ruum iraaj rib'iram reh i ruk'uhb'aal i Dios. 8Re' aj war re' re', Elimas rub'ihnaal pan griego, xuq'il naq taqe i aj tahqaneel paruk'ux, re' naq xraaj i reh chi ma' xunimaj ta naq i Dios i ajaab'ees re' re'. 9Eh re' Saulo, Pablo wo' chik inkiq'or reh, xti wilik ruuk' i Santolaj Uxlab'al chi manlik. Xa kow chik i rutz'ehtaaj i panaq'wach i aj war re' re', 10eh je' wili xuq'or reh: Re' hat, xa hat jot'ool, nujinaq chi yiib' wach na'ojb'al paam awánima hat rak'uun i aj yahm hat ixowan wach chu'nchel i korik ¿Chib'ih reet noq ma' nakanaa' ruyojariik wach i korik laj b'eeh i ruk'uhtaaj i QaJaaw Dios? 11Yu'naak, re' QaJaaw Dios naa ruye'em jinaj i ti' k'axik cha naah. Naa akahniik chi hat moywach Najt ma' naa ta chik awilom wach i rusaqumaal i q'iij, i nuchjik ruum i Saulo. Eh re' Elimas xa chi jumehq'iil wo' xq'equmrik paam inaq'wach, ma' x-ilwik ta chik. Xa xusik' chik awach xchopwik reje chi q'ab' noq xooj. 12Eh noq xrilow ajaab'ees chi je' re' i xuk'ul i Elimas, xunimaj i Dios, ruum ma' k'isiin ta xsahchik ruk'ux chi rib'irjiik i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. 13Chi riij i re', re' Pablo haa' taqe ruch'ihil xi okik reje pan barco ar Pafos, eh xiooj Perge wilik paruyuq'ul i Panfilia. Eh re' Juan reh xukanaa' taqe kahnoq ar i ruch'ihil re' re', xsutinik wo' chik reje Jerusaleem. 14Eh noq xi elik reje Perge i Pablo, i Bernabé, xiooj Antioquía paruyuq'ul i Pisidia. Eh pan jinaj hi'limb'al q'iij, xi okik i koq chupaam i paat inlooq'jik wii' i Dios, xkitzunaa' kiib' chupaam i tz'apaab' wach tzunaab'. 15Eh noq xkuxik rilariik i ruk'uhb'aal i Dios kitz'ihb'aam i jalal ruq'oral i Dios, re' taqe k'amal b'eeh chupaam i paat inlooq'jiik wii' i Dios, je' wili i xkiq'or reh i Pablo, i Bernabé: Hat taq qahermano, wilik oon k'uhb'aal inawaaj taq aq'orom chi ye'b'al rukowiil qak'ux neerub'an chi nee taq inaq'or, ki uchjik. 16Eh re' i Pablo, xupab'aa' johtoq riib', eh re' q'ab' xub'an keh i tinamit chi kimay i choqik, je' wili i xuq'or keh: Chab'iraj taq i naa nuq'orom aweh i hat taq quch aj Israel, eh taq i hat i tiyohlinik taq wach i Dios. 17Re' qaDios i hoj, hoj aj Israel xsik'wik cho kiwach i qamaam qati't. Eh xuk'ihaaxb'isaj taqe, korehtaal xuyejaa' chi nimlaj tinamit noq ko wilkeeb' Egipto ma' re' ta kitinamiit. Eh koq'uun chik, re' Dios ruuk' i rajaawriik xresaj taqe cho panti' k'axik ar. 18Re' Dios xukuy cho kilariik ruuk' i kina'ojb'al noq xib'ehik cho panchiq yuuq' chuwach i ka'winaq haab'. 19Eh noq wilkeeb' chik Canaán, re' Dios xusach kiwach i wuquub' seht chi tinamit. Re' naq i kak'aal taqe tinamit re' re', keh chik i qamaam qati't xuyeew. 20Re' taqe i wili xb'aan chuwach i kijib' siento ruuk' lajeeb' roxk'ahl haab'. Chi riij i re', re' Dios xupab'aa' taqe q'atal q'orik chikinaah, korehtaal chik xokik i Samuel chi jalal ruq'oral i Dios. 21Eh chi riij re', xkipahqaaj jinaj kireey. Re' Dios re' Saúl rak'uun i Cis xuyeew cho chi kireey chuwach i ka'winaq haab'. Re' Saúl ar inchalik chupaam i tinamit, Benjamín. 22Eh re' Dios noq xresaj chi reyil i Saúl, re' chik i David xukoj chi kireey, re' wo' i ruq'orom cho chi riij chi je' wili: Re' hin xnureq jinaj i winaq xti mponik chi nuwach i runa'ojb'al, eh chu'nchel ruk'ux naa rub'anam taqe inwaaj i hin re' i David, i rak'uun i Isaí. 23Eh jinaj cho chi kixilak i riih rumaam i David wili, re' i Jesús, re' i xutaq'aaj chaloq i Dios chi kiko'ljiik i tinamit Israel, je' wo' rukab' i ruq'orom chaloq pampeet i Dios. 24Eh noq xailook' chik ink'u'loq i Jesús, re' i Juan, i aj qasan ha', xuq'or i ruk'uhb'aal i Dios keh i aj Israel. Xuq'or wo' keh chi kiyot' i kik'ux chi riij i kimahk, eh chi qajoq kihaa'. 25Eh re' Juan, noq ach ilook' inkimik, je' wili xuq'or: Ma' re' taj i hin i Cristo je' rukab' taq inakapaaj. Re' i Cristo xam cho chi wiij, eh xti wilik rajaawriik chi nuwach i hin ni xata ruk'ul chi weh chi nee nuchej i ruxijab' chi rooq, inki. 26Hat taq nuhermano, i hat taq cho riih rumaam i Abraham, je' wo' taq i hat i ma' hat ta taq aj Israel, i tiyohlinik taq wach i Dios, chab'iraj taq i naa nuq'orom aweh wili: Re' k'uhb'aal ree ko'lemb'al iib' aweh wo' taq i hat noq xuyeew chaloq i Dios, 27ruum re' taqe i aj Jerusaleem, je' wo' taqe i xk'amwik cho kib'eeh, xama' xkireq ta wo' chi riij awach i Jesús. Eh xama' xkireq ta wo' chi riij chib'ih i ruq'or i kitz'ihb'aam chaloq taqe i jalal ruq'oral i Dios, re' inilarik wach chi kixikin rajlaal hi'limb'al q'iij. Re' i xooj eloq wach noq xkiq'at i q'orik chinaah i Jesús. 28Eh atoob' ta wo' naq ma' xkireq k'isinoq ru mahk reh i rukanteesjiik, re' keh xkipahqaaj reh i Pilato chi chutaq'aaj rukanteesjiik. 29Eh noq kikohlaam chik rub'anariik reh i Jesús nik' nimaal i ruq'or chi riij pan santo laj huuj, re' taqe kinimanik reh xkiqasaj cho wach kuruus i ruti'jolal eh xponik kimuq'aa'. 30Eh re' i Dios xruksaj wo' chik cho ruka'peech i Jesús chi k'achlik wach. 31Eh chupaam taqe q'iij re' re', k'ih pech xuk'uhtaaj riib' i Jesús chikiwach i xihuch'ihlinik reh noq xelik reje Galilea eh xooj Jerusaleem. Eh yu'naak re' chik i keh k'ahchi' kiq'oriik rib'iral i Jesús keh i tinamit. 32Je' re' noq re' hoj k'ahchi' qaq'orom taq aweh i ak' k'uhb'aal wili: Re' wo' i ruq'orom cho rib'iral i Dios keh i qamaam qati't chi naa rutaq'aam chaloq jinaj i aj Ko'loom, 33quuk' i hoj, xooj eloq wach, i hoj cho kiih kimaam. Re' noq re' Dios xruksaj wo' chik chaloq i Jesús chi k'achlik wach, je' wo' rukab' i tz'ihb'amaj cho pan Salmo, re' i xuq'or chee Dios ree Jesús chi je' wili: Re' hat, hat Wak'uun re' hin xnuyeew aak'achariik yu'naak, inki. 34Re' Dios xruksaj wo' chaloq chi k'achlik wach i Jesús, reh chi ma' naa ta ruq'ahiik i ruti'jolal panjul, je' rukab' i ruq'orom chaloq i Dios, pan santo laj huuj chi je' wili: Re' hin naa nuye'em taq aweh i ketelinik wachiis je' rukab' i xnuyeew reh i reey David, inki. 35Ruum aj re', wilik wo' chik i ruq'or wii' chi je' wili pan Salmo: Re' hat ma' naa ta ye'em q'ab' chi naa ruq'ahiik i ruti'jolal asantolaj amoso, inki. 36Re' David ma' chi riij tee reh xq'orik chaloq, xa rukamaj la' i Dios xub'an chi kixilak i rutinamiit, re' i xq'orar cho reh ruum i Dios eh chi riij i re', xkimik. Ar wo' xmuhqik i reh aha' muhqinaq taqe wii' i rutuut rajaaw, eh re' ruti'jolal i reh xq'ahik panjul. 37Re' Jesús reh, xwukteesjik wo' chik chaloq chi k'achlik wach ruum i Dios, ma' xq'ahik taj i ruti'jolal panjul. 38Je' re' noq re' taq i hat nuhermano, inchol taq anab'eem chi parub'ihnaal i reh k'ahchi' taq qaq'orom aweh chi wilik i kuyb'al mahk. 39Inchol wo' taq anab'eem chi awach taqe i neekinimanik parub'ihnaal i reh, neenkahnik chi kuyuuj chik chu'nchel i kimahk, aha' wilik i ma' xub'an ta cho rukuyariik i najtir k'uhb'aal. 40Chawik'raaj taq awiib' re' i hat, reh chi ma' nee ta nchalik taq cha naah i ti' k'axik kitz'ihb'aam cho rehtalil pan kihuuj taqe jalal ruq'oral i Dios chi je' wili: 41Chab'iraj taq i hat i ma' inakaqse'laaj taq i Dios, sahchoq taq ak'ux, tikimoq taq, ruum re' hin xiik' naah i ti' k'axik nuye'em chikinaah i ma' kinimanik taj, eh re' taq i hat ma' naa ta taq animam, ro'q ta awach taq neenk'utjanik aweh, inki, ki uchjik ruum i Pablo. 42Eh noq xelik chaloq i Pablo, haa' taqe ruch'ihil chupaam i paat inkiloq'ej wii' i Dios i aj judío, je' wili i xq'orarik keh kuum i ma' re' ta taqe aj judío: Cha a'n taq otob'il qeh chach'ob' taq rub'ehel qeh chi korik chupaam hi'limb'al q'iij chalik reh i xaq'or taq qeh yu'naak, inki taqe. 43Eh noq xkich'aq reje kiib', ma' k'isiin aj i judío, ma' k'isiin i kikojom kiib' chi nimanik chi kixilak, xi tahqinik reje reh i Pablo, i Bernabé. Re' taqe ki'ib' re' re' xkik'uhb'alej taqe chi ma' nkikanaa' chik runimjiik i Dios, i xsik' wik cho kiwach ruuk' i rotob'il. 44Noq xureq wo' chik i hi'limb'al q'iij, xi ponik wo' chik kiq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw ar. Eh ma' k'isiin i patim ar xkimol kiib' chi rib'irjiik. 45Eh noq xkilow i ruk'ihaal tinamit re' re' taqe aj judío, ma' k'isiin ta xchalik kik'aah. Pan b'ajooj xtohq'ik kiq'orom reh i Pablo chi ma' korik taj i k'ahchi' kiq'orom. 46Eh re' Pablo, i Bernabé, ma' xiyo'jik taj, je' wili i xkiq'or: Re' hoj rub'ehel naq chi peet taq i hat naa qaq'orom aweh i ruk'uhb'aal i Dios, ruum hat taq aj judío. Xa re' la' ma' mponik ta taq panaq'awach, ruum inakapaaj taq i hat chi ma' ruk'ul ta taq cha weh i juneliik k'acharik. Ruum aj re', kuuk' chik i ma' re' ta taqe aj judío naaqojiik chuq'orariik i ruk'uhb'aal i Dios, 47ruum re' i QaJaaw xuq'or cho qeh chi je' wili: Re' hin xinpab'anik taq aweh chi hat taq kisaqumaal i tinamit ma' re' ta taqe aj judío, reh chi nee taq tiooj chi najt yuuq' chuq'orariik rib'iral i ak' k'uhb'aal i nuyeew i hin, inki QaJaaw, inki taqe. 48Noq xkib'iraj i q'orik wili i ma' re' ta taqe aj judío, q'e' xsuuqb'ik kik'ux, eh xkiyeew ruloq'il i ruk'uhb'aal i QaJaaw. Eh chi kunchelaal xkiq'or chi ruk'ul chi keh chi naakehchaam i juneliik k'acharik xkinimaj i ruk'uhb'aal i QaJaaw. 49Ruuk' i re', xooj rib'iral i ruk'uhb'aal i QaJaaw chupaam taqe ye'aab' re' re'. 50Eh re' taqe aj judío, wilik taqe ixoq aj nimaneel, nimaq wach kikamaj xkitaqchi'ij, wilik wo' taqe winaq nimaq wach kikamaj wilkeeb' pan tinamit xkitaqchi'ij. Re' taqe re' xkian jinaj wach kik'ux, xkitoq'aa' rixowjiik wach i Pablo, i Bernabé, korehtaal xkesaj reje pan kitinamiit. 51Eh re' keh xkipuh iloq i pooq pankooq, xa rehtalil chi ma' holohik taj i xkian tinamit re' re', eh ar chik Iconio xiooj. 52Eh re' taqe i aj nimaneel, xiik' naah suq kiil kik'ux, eh wilik pan kánima chi manlik i Santolaj Uxlab'al.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\