HECHOS 16

1Re' Pablo ruch'ihil i Silas koq'uun xiooj k'oloq Derbe je' wo' Listra. Eh ar xkireq jinaj i aj nimaneel, Timoteo rub'ihnaal, rak'uun jinaj ixoq aj nimaneel re' ruuk' i aj judío, eh re' rajaaw aj griego. 2Re' taqe aj nimaneel wilkeeb' Listra, i wilkeeb' Iconio k'ahchi' kiq'orom chi holohik i runa'ojb'al i Timoteo. 3Re' Pablo xuk'am chi riij i Timoteo chi ruto'ool. Xa re' la' xuq'or reh chi peet naa rupoch'ariik naah i ruk'achab', xa reh chi ma' xyoj ta kik'ux i aj judío i wilkeeb' chupaam ye'aab' re' re', ruum chu'nchel kieht'alinik reh chi ma' re' ta aj Judío i rajaaw i Timoteo. 4Eh chu'nchel i tinamit ki-ik'ik reje wii' xik'ik ponoq kiq'or keh taqe aj nimaneel chi naa kinimam i k'uhb'aal xkitaq'aaj reje ruq'orariik i kab'laj chi raj tahqaneel i Jesús kuch'ihil taqe i k'amal kib'eeh i aj nimaneel wilkeeb' Jerusaleem. 5Eh ruuk' i xik'ik ponoq kiq'or re' re', q'e' xkowjik kik'ux i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel chunimjiik i QaJaaw. Eh rajlaal chik q'iij k'ahchi' kik'ihaaxb'iik i aj nimaneel. 6Re' Pablo, i Silas ma' xye'arik ta q'ab' keh ruum i Santolaj Uxlab'al chi xkiq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw ar Asia. Ruum i re', xa ik'ik xkian reje i Frigia, i Galacia. 7Eh noq xi ponik paruk'ula'tiil Misia, xkikapaaj naq okik i koq i Bitinia. Re' i Santolaj Uxlab'al ma' xuyeew ta q'ab' keh chi xi okik i koq ar. 8Ruum i re', xa ik'ik xkian reje i Misia, xiqajik qohoq Troas. 9Eh chupaam i aq'ab' re' re', re' Pablo xrilow parusaq wiriik chi jinaj i winaq aj Macedonia pa'lik i koq chuwach. Eh je' wili i xq'orarik reh ruum: Chakuy tiq'ahxoq reje Macedonia, qoh-ohoq tii atoob'eej ar, i nuchjik. 10Noq xrilow parusaq wiriik i Pablo i wili, re' hin i Lucas ar chik wilkiin ruuk', jumehq'iil xqayejaa' qiib' ree ojik Macedonia. Re' hoj xqareq chi riij chi re' Dios xyuuq'inik qeh, reh chi xooj qaq'or rib'iral ar i ak' k'uhb'aal ar. 11Eh xoj okik reje pan barco ar Troas, chi korik xoj ooj Samotracia, eh chi junwaar-oq chik, xoj ponik ar Neápolis. 12Eh noq xoj elik reje ar, chi qooq chik xoj ooj Filipo, eh aj Roma taqe i wilkeeb' chi patinik ar. Re' nimlaj tinamit re' re' paruyuq'ul i Macedonia wilik, eh xama' k'ih ta laj q'iij xoj wihik ar. 13Pan jinaj hi'limb'al q'iij xoj elik reje ko chi riij i tinamit, xoj ooj chii' nim ha'. Re' hoj xqakapaaj chi ar wilik jinaj i ye'aab' inki a'n wii' kitiij taqe aj judío. Eh xqatzunaa' qiib' ar, xqatoq'aa' qaq'orom i ak' k'uhb'aal keh taqe ixoq kimolom kiib' ar. 14Eh chi kixilak re', jinaj ixoq wilik ar, Lidia rub'ihnaal, pan tinamit Tiatira inchalik, aj k'ayen holohaq itz'ihy q'eqjutik ru kaqiil. Re' reh i ruloq'ej wo' i Dios, noq k'ahchi' chi ib'irinik, xch'ub'eesjik wach i ránima ruum i QaJaaw, eh xuyeew ruk'ux chunimjiik i ruq'or i Pablo. 15Eh re' ixoq re' re' xqahteesjik ruhaa', ruch'ihil taqe awach reh parupaat, xupahqaaj otob'il qeh chi je' wili: Wila' xti kinakoj taq chi hin chik aj nimaneel parub'ihnaal i QaJaaw, taq taq cha a'n apatal wuuk', inki qeh, eh re' hoj xoj kahnik wo' ruuk'. 16Eh junriim noq ojik inqa a'n chi tiij, jinaj i xq'un xelik cho pamb'eeh chi qak'ulariik wilik ruuk' i ma' tob'laj uxlab'al reh i q'ijinik. Eh k'ayimaj kuuk' taqe i rupatroon, noq i rub'an q'ijinik, ma' k'isiin k'ihaal i rutojb'aal i rumol wach, i ruq'asaj keh i rupatroon. 17Re' i xq'un xojrutahqeej reje quch'ihil i Pablo, k'erlik chii' chuq'orariik chi je' wili: Re' taqe winaq wili raj kamanoom i Dios taqe wilik cho pan taxaaj, k'ahchi' taq kiq'orom rib'iral aweh i b'eeh reh i ko'lemb'al iib' inki. 18Eh k'ih laj q'iij xub'an chi je' re' korehtaal xq'uhtik ruk'ux i Pablo chi rib'irjiik, xusutej reje riib', je' wili i xuq'or reh i ma' tob'laj uxlab'al i wilik ruuk' i xq'un: Parub'ihnaal i Jesucristo, i nuq'or aweh chi eleen ruuk' i xq'un, inki. Eh jumehq'iil xkanab'jik ruum i ma' tob'laj uxlab'al. 19Eh noq xkilow i rupatroon i xq'un chi ma' naa ta chik rusik'ariik kitumiin ruuk' i q'ijinik i rub'an, xkichop i Pablo ruch'ihil i Silas. Eh xkik'am reje chikiwach i q'atal q'orik pan jinaj ye'aab' inkimol wii' kiib' i tinamit. 20Eh xkiq'asaj pan kiq'ab' i q'atal q'orik, je' wili i xkiq'or i koq: Re' taqe aj judío wili k'ahchi' kiyojom ruk'ux qatinamiit. 21Re' keh k'ahchi' kik'uhtaam jinaj i na'ojb'al, i ma' ruk'ul ta k'isinoq chi neenqak'ulaa', eh chi neenqatijej qeh, ruum hoj aj Roma, inki taqe. 22Xkimol cho kiib' i tinamit chukojariik kimahk i Pablo, i Silas. Eh ruum i re', re' taqe q'atal q'orik xkiq'or chi ehteesjoq i kiso' chikiij eh chi kiye'aroq chi tz'uhuum ruuk' q'ab' chee'. 23Noq kiye'eb'eem chik taqe chi tz'uhuum, xkikoj i koq pantz'ilom i Pablo, i Silas. Eh re' taqe q'atal q'orik xkiq'or reh i cha'jen tz'ilom chi chucha'jeej taqe chi korik. 24Noq xq'orarik reh chi je' re', xukoj taqe i koq ko paruyuhb' i tz'ilom i Pablo, i Silas, Xulutz' paam i kooq chi chee'. 25Eh je' naa chik yejal aq'ab' noq tiij eh tz'uuy inki a'n i Pablo, i Silas chi loq'oomb'al ree Dios. Eh re' taqe i kuch aj tz'ilom k'ahchi' i koq kib'iram. 26Eh chi ma' keht'al, xchalik jinaj i kowlaj yihk, kow xuk'u'yisaj taqe tz'aq ree tz'ilom. Ruum i re', xitehib'ik taqe ru puertahiil i tz'ilom, eh xik'upib'ik taqe karena b'ak'alkeeb' wii' chu'nchel i aj tz'ilom. 27Noq xna'lojik reh i aj cha'jen tz'ilom, i rilow tehinaq chik taqe i ru puertahiil i tz'ilom. Eh xrisaj cho parupaat i ruq'aslaj ch'ihch', naa naq rukansam riib', ruum xukapaaj chi xi elik chu'nchel i wilkeeb' pantz'ilom. 28Eh re' i Pablo, xuk'er reje chii' chuq'orariik reh chi je' wili: Maacansaj awiib' re' hoj wilkooj ayu' chi qunchelaal inki. 29Eh re' i aj cha'jen tz'ilom, xupahqaaj ruq'aaq' rusihq'b'aal. Eh rajimam riib' xokik i koq pantz'ilom, xan b'arb'otik chik noq xuxuk'aa' riib' chuwach i Pablo, chuwach i Silas. 30Eh xrisaj taqe cho pantz'ilom, xupech'uj keh chi je' wili: Hat taq ajaab'ees, ¿chib'ih naq ineenub'an chi neekinko'ljik? inki. 31Re' keh je' wili i xkiq'or: Chanimaj i qajaaw Jesucristo nee tiko'ljik i hat, nee wo' kiko'ljik i awach aweh panapaat, inki taqe. 32Eh xkiq'or wo' reh i cha'jen tz'ilom i ruk'uhb'aal i QaJaaw Jesucristo, eh je' wo' keh chu'nchel i awach reh parupaat. 33Eh xa chupaam wo' aq'ab' re' re', re' aj cha'jen tz'ilom xutz'aj wach i kiti'kiil xb'aan keh i Pablo, i Silas. Eh xqahteesjik ruhaa' i reh xqajik wo' kihaa' chu'nchel i awach reh parupaat. 34Re' cha'jen tz'ilom xuk'am reje parupaat i Pablo, i Silas, xuyeew kiwa'. Eh ma' k'isiin ta xsuuqb'ik kik'ux kuuk' chu'nchel i awach reh parupaat, ruum xkinimaj i Dios. 35Eh noq xsaq'ik, re' taqe q'atal q'orik wilik taqe polisía xkitaq'aaj reje ruuk' i aj cha'jen tz'ilom xpoon kiq'or reh chi chesaj reje pantz'ilom i Pablo, i Silas. 36Eh re' i aj cha'jen tz'ilom, je' wili i xuq'or reh i Pablo: Re' taqe i q'atal q'orik xkitaq'aaj cho ruq'orariik weh chi naa taq kaat wisam reje pantz'ilom akab'cheel, neerub'an chi nee taq ti elik reje chi ma' xta taq ayo'jiik, inki. 37Eh re' Pablo je' wili i xuq'or keh i polisía: Re' hoj, hoj aj Roma, xojkiyeew chi tz'uhuum chikiwach tinamit, eh xojkikoj pantz'ilom chi komajaa' ta nkiq'at q'orik chi qanaah mi korik chi wilik qamahk oon ma' xta qamahk. Eh yu'naak qohkaaj kesam reje pantz'ilom panke'lik. Ra'j xti ma' ruyeew ta riib' re'. Ko kichaloq wo' peet q'atal q'orik re' re' chi qehteesjiik, kora'j nee qoh elik re', inki. 38Re' taqe polisía xi chalik chi taqarik aha' wilik i xq'orarik reje keh ruum i Pablo, i Silas, xponik kiq'or keh q'atal q'orik, noq xkib'iraj chi aj Roma taqe winaq re' re', xchalik kiyo'jiik. 39Eh re' taqe i q'atal q'orik xiooj chupahqaljiik kuyb'al kimahk reh i Pablo, i Silas, chi riij i xkian. Eh xkesaj taqe pantz'ilom, xkipahqaaj otob'il keh chi kieloq reje chupaam i tinamit re' re'. 40Eh noq xi elik reje pantz'ilom i Pablo, i Silas, xiooj wo' chik parupaat i Lidia. Eh ar xkimol kiib' kuuk' taqe aj nimaneel, noq kiye'em chik rukowiil kik'ux, xi elik reje ar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\