HECHOS 17

1Noq xiooj reje i Pablo, i Silas, ki-ik'ik ponoq Anfípolis je' wo' Apolonia, xi ponik Tesalónica. Ar wilik jinaj i paat inkiloq'ej wii' i Dios taqe aj judío. 2Eh re' Pablo ixib' hi'limb'al q'iij xponik chulooq'jiik i Dios chupaam i paat re' re', je' wo' rukab' i okrinaq wii'. Xuwech'uj taqe i aj judío. 3Eh xuq'or keh chi tz'ihb'amaj chaloq panhuuj chi xkanteesjik i Cristo, eh chi xwuktik wo' chik chi k'achlik wach. Je' wili i xuq'or keh: Re' i Jesús i k'ahchi' nuq'orom rib'iral taq aweh i hat, re' wo' i Cristo, inki. 4Ruum i xuq'or i Pablo, wilik i aj judío xkinimaj i QaJaaw xkian jinaj wach kik'ux ruuk' i Pablo, i Silas. Eh ma' k'isiin wo' taqe i aj griego re' ruuk' inkiloq'ej i Dios xinimanik reh i QaJaaw Jesucristo, wilik wo' taqe ixoq nimaq wach kina'ojb'al xinimanik reh. 5Eh re' taqe aj judío ma' xinimanik taj xchalik kik'aah, xkimol wach i winaq yiib' wach kina'ojb'al, re' ruuk' taqe xa sub'ul q'iij, reh chi xkiyoj ruk'ux i tinamit. Xkimin i koq kiib' parupaat aj nimaneel, Jason rub'ihnaal, chusik'ariik i Pablo, i Silas, reh i kehteesjiik chaloq, eh naa naq kiq'asam pan kiq'ab' i tinamit. 6Noq xkilow chi ma' xkireq ta ar i Pablo, i Silas, re' Jason, eh wilik taqe aj nimaneel xkiqerej reje haa' chikiwach i q'atal q'orik chupaam i tinamit re' re'. Eh xak'erik chik kichii' chuq'orariik chi je' wili: Re' Pablo, i Silas k'ahchi' cho kiyojom ruk'ux i tinamit, eh xik'u'loq ayu' chub'aan. 7Eh re' Jason wili xuk'ul parupaat ki'ib' chi winaq re' re'. Chi kunchelaal i re' k'ahchi' kesam rajaawriik i k'uhb'aal ye'ooj ree ajaab'ees aj Roma, ruum re' keh k'ahchi' kiq'orom chi jinaj chik i reey wilik, Jesús rub'ihnaal inki taqe i koq. 8Noq xkib'iraj i tinamit je' wo' taqe q'atal q'orik chi xkitoq'aa' kichoqem kiib' chi riij. 9Eh re' Jason, re' taqe ruch'ihil k'ih laj tumiin i xkikanaa' cho chi kijilow chikiwach i q'atal q'orik, xa je' re' noq xioq'tesjik chaloq. 10Noq xkilow aj nimaneel chi je' re' i xk'ularik, eh johtel aq'ab'-oq chik xkitaq'aaj reje chi jumehq'iil i Pablo, i Silas, kopan tinamit Berea. Xa re' wach xi ponik ar, xiooj chupaam i paat inkiloq'ej wii' Dios taqe aj judío. 11Eh re' taqe aj judío wilkeeb' ar Berea, q'e' atoob' wach kik'ux chikiwach i aj Tesalónica: Chu'nchel kik'ux xkib'iraj i ruk'uhb'aal i Dios, eh rajlaal q'iij inkitijej riij i ruq'oral i Dios tz'ihb'amaj pan santo laj huuj, i lb'al reh mi eliik wach ruuk' i k'ahchi' ruq'orariik keh ruum i Pablo. 12Eh k'ih taqe i xkinimaj i QaJaaw Jesucristo chi kixilak. Eh k'ih wo' taqe i aj griego, chi ixoq chi winaq nimaq wach kina'ojb'al, xkinimaj i QaJaaw. 13Eh noq xkib'iraj aj judío wilkeeb' Tesalónica chi re' Pablo ar chik Berea k'ahchi' ruq'orom i ruk'uhb'aal i Dios, xiooj ar eh xkitoq'aa' ruyojariik kik'ux i tinamit. 14Eh re' taqe i aj nimaneel, jumehq'iil xkitaq'aaj reje Pablo ruch'ihil kiib' ixib' taqe aj nimaneel pan tz'a'laj yuuq' chii' palaw. Eh re' Silas re' i Timoteo koxikahnik kahnoq Berea. 15Re' taqe aj nimaneel ki uhch'ihlinik ree Pablo xiooj chukanab'jiik ko Atenas. Noq xi sutinik cho Berea taqe kamanoom re' re', xq'orarik cho rukorkiil keh ruum i Pablo chi naa kiq'orom reh i Silas ruch'ihil i Timoteo chi ki-ohoq chureqariik chi jumehq'iil ar Atenas. 16Eh re' Pablo, noq k'ahchi' ruy-eem i Silas, i Timoteo pan tinamit Atenas, ma' k'isiin ta xchalik ruti'kiil ruk'ux noq xrilow chi ma' k'isa tiyoox i wilkeeb' ar. 17Ruum i re', inkiwech'uj kiib' kuuk' i aj judío chupaam i paat inkiloq'ej wii' i Dios, je' wo' kuuk' ma' re' ta taqe aj judío kiloq'inik reh i Dios, eh rajlaal q'iij inkiwech'uj kiib' chi riij taqe re' pan k'aayb'al. 18Wilik taqe aj epikúreo, aj estóikos, aj na'ojb'al taqe xkiwech'um i Pablo. Wilik keh xiq'orik reh chi je' wili: ¿Chaaj wo' raaj ruq'orom i ruq'or qeh i xa aj k'utaaj wili? inki taqe. Eh wilik i xiq'orik chi je' wili: Re' winaq wili, je' cho tokoom chik tiyoox i ruq'or rib'iral, inki taqe, ruum re' Pablo xuq'or keh i ak' k'uhb'aal, re' i xk'ulik ruyeew i QaJaaw Jesús, eh xuq'or wo' keh chi re' taqe kamnaq kiwuktik wo' chik chaloq chi k'achlik kiwach. 19Ruum i re', xkik'am reje Pablo chinaah i yuuq', Areópago, ar xkipech'uj reh chi je' wili: ¿Mi neeruyee riib' chi neenqanab'eej i hoj i ak' k'uhb'aal inaq'or? 20ruum re' taqe inaq'or qee hat, xti ma' qib'iram ta chi jumpech. Re' hoj inqaaj chi neenach'ob' rub'ehel qeh chib'ih raaj ruq'orom chu'nchel i re', inki taqe reh. 21Je' re' i pech'inik xkian ree Pablo, ruum chu'nchel i aj Atenas taqe tokoom tinamit patim taqe ar, xa re' chik inkicham wii' kiib' chi rib'irjiik chi ruk'utjiik taqe i kore' inkib'iraj reje. 22Eh re' i Pablo xupab'aa' johtoq riib' chikiwach i kimolom kiib' ar Areópago, je' wili i xuq'or keh: Hat taq aj Atenas, ruuk' chu'nchel taq i na a'n, inwilow i hin chi q'e' taq hat aj nimaneel i na a'n awiib', 23ruum re' hin, xik'ik taqe wilow paam i ye'aab' inaloq'ej taq wii' taqe tiyoox. Eh wilik xik'ik nureq wii' wach artaal chi tz'ihb'amaj taqe q'orik, i ruq'or chi je' wili: Re' Dios ma' eht'alimaj ta wach, inki. Korik chi re' Dios re' re' taq inaloq'ej i hat chi ma' aweht'al ta taq wach, re' aj re' i Dios re' re' i nuq'or taq rib'iral awee hin. 24Re' i Dios i xyej-anik reh i wach ak'al, je' wo' chu'nchel chib'ih jariik i wilik wach ak'al ehchan reh i taxaaj je' wo' wach ak'al. Ruum aj re', re' reh ma' impatinik ta chupaam paat xa kiyej-aniik winaq. 25Eh re' Dios ma' ruman taj chi chib'ih ta jariik neentoob'jik wii' ruum jino'q i xa awach, ruum re' reh inye'wik qeh chi qunchelaal i qak'achariik, i quxlab'al, je' wo' chu'nchel i xa chib'ih jariik. 26Re' reh xa jinaj chi winaq xutoq'aa' cho rutz'uhkrisam wii' chu'nchel i tinamit, reh chi naa kipatinik chinaah chu'nchel i wach ak'al. Eh xuq'at wo' cho riij nik' najtiil naa kik'achariik. Xuq'at wo' cho riij i kiye'aab' nik' nimaal naa kiwihiik wii' i ju'jun seht chi tinamit. 27Re' Dios je' re' i xub'an, re' naq xraaj i reh chi xsik'arik ta kuum i tinamit re' re', reh chi ma' k'axik ta naq noq xkireq, atoob' ta re' Dios xti korik wo' hoq chi ma' najt ta wilik quuk' i hoj chi qaju'junaal, 28ruum re' hoj, xa ruum i Dios k'achalkooj, qoh k'uyu'jik, k'acharik inqa a'n. Je' rukab' i kiq'orom chaloq ju'jun i aj tz'uyineel taq chaxilak je' wili i xkiq'or: Re' hoj, hoj rak'uun rixq'uun i Dios pan taxaaj, inki taqe. 29Eh wila' re' hoj korik chi hoj rak'uun rixq'uun i Dios pan taxaaj, ma' ruyee ta riib' chi neen qakapaaj chi re' Dios i je' ruwii' jino'q tiyoox oro, tiyoox plata, tiyoox ab'aj xa kiyej-aniik winaq re' q'oreel nik' wach ruwii' inkaaj kiyejaam i keh pankik'ux. 30Re' Dios najtir cho q'iij xukuy kimahk i tinamit ruuk' i kisahchel laj na'ojb'al. Raaj yu'naak k'ahchi' ruq'orom keh i tinamit wilkeeb' wach ak'al chi kiyot' i kik'ux chi riij i kimahk, eh chi xa re' chik i reh neenkinimaj, 31ruum re' Dios rupab'aam chik ruq'ijil jaruuj i rub'an i q'ataj q'orik chikinaah i tinamit. Eh jinaj i winaq rusik'im cho wach chub'anariik, re' wili xuk'uhtaaj chik chikiwach i tinamit noq xruksaj wo' chik chaloq chi k'achlik wach, inki i Pablo. 32Noq xkib'iraj i tinamit chi naa wo' chik kiwuktiik chaloq kamnaq chi k'achlik kiwach, xkikaqse'laaj i koq i Pablo, eh wilik i xiq'orik reh chi je' wili: Re' naq'or re' re' ka'cha q'or chik qeh pan junriim, inki taqe reh. 33Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Pablo, xukanaa' taqe kahnoq. 34Eh wilik wo' taqe i aj Areópago kimolom kiib' ar xkinimaj i Jesús. Xokik chi nimanik i winaq, Dionisio rub'ihnaal. Eh xokik wo' chi nimanik ixoq, Dámaris rub'ihnaal, wilik wo' chik taqe i tokoom xi okik chi nimanik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\