HECHOS 18

1Chi riij i wili, re' Pablo xelik reje Atenas, Corinto chik xooj. 2Ar xponik rureq jinaj i winaq aj judío, Aquila rub'ihnaal, aj Ponto, ruch'ihil i Priscila i rehk'een, komajaa' ta najtir kielik chaloq i Italia. Xi elik cho ar, ruum re' ajaab'ees Italia, Claudio rub'ihnaal, xuq'or keh chu'nchel i aj judío chi kieloq reje Roma. Eh re' Pablo xooj chi kiq'orob'jiik noq xooj k'oloq ar, 3eh xkahnik chee Pablo kuuk'. Ar xutoq'aa' i koq kamanik, ruum inchol wo' reh i kamanik inki a'n i keh, kemeel taqe piim laj itz'ihy, re' ruuk' inokik chi kok' paat. 4Eh re' Pablo rajlaal hi'limb'al q'iij inooj chupaam i paat inkiloq'ej wii' i Dios. Ar xuq'or keh i aj Judío, i aj griego chi kinimaj i Jesús. 5Noq xi elik cho Macedonia i Silas, i Timoteo, ar chik xiooj Corinto, ar xponik kireq i Pablo. Eh xa ruyeew chik ruk'ux chi ruq'orariik i ak' k'uhb'aal. Eh xuq'or wo' keh i aj judío chi re' Jesús re' wo' i Cristo, i q'orooj cho rib'iral chi naa ruk'uliik. 6Eh re' keh xkixow wach, eh xkib'aj i Pablo ruum i xuq'or. Re' reh, xukihraaj wach i ruso', je' wili i xuq'or keh: Xa panak'ux taq chik i hat chi naa taq aye'em awiib' panti' k'axik ruum taq amahk. Re' hin ma' nee ta chik taq tiwihqleej. Yu'naak kuuk' chik i ma' re' ta taqe aj judío naa wojiik chuq'orariik i ak' k'uhb'aal inki. 7Eh noq xelik reje i Pablo chupaam i paat inkiloq'ej wii' i Dios, xooj parupaat jinaj i winaq, Justo rub'ihnaal. Re' reh i ruloq'ej i Dios eh xama' najt ta wo' ar wilik i rupaat. 8Eh re' Crispo k'amal b'eeh chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios, xunimaj i QaJaaw Jesús, je' wo' chu'nchel i awach reh parupaat. Eh ma' k'isiin i aj Corinto xi-ib'irinik reh i ruk'uhb'aal i QaJaaw Jesús, eh xkinimaj wo' hoq, xqahteesjik kihaa'. 9Eh pan jinaj chaq'ab', re' QaJaaw Jesús je' wili i xuq'or reh i Pablo parusaq wiriik: Matyo'jik, cha chop ak'ux chuq'orariik i nuk'uhb'aal, 10ruum re' hin wilkiin awuuk'. Ma' awach ta naa rub'anariik ti' k'axik aweh. Inwaaj la' chi nee naq'or i nuk'uhb'aal ayu', ruum ma' k'isiin taqe naakinimaniik weh chupaam i tinamit wili, inki. 11Re' Pablo jinaj chik haab' ruuk' waqiib' poh xkahnik ar Corinto chuq'orariik i ruk'uhb'aal i Dios keh i tinamit wilkeeb' ar. 12Eh noq re' i winaq, Galión rub'ihnaal, wilik chi q'atal q'orik paruyuq'ul i Acaya, re' taqe aj judío xkimol cho kiib' chi rixowjiik wach i Pablo xkik'am reje pan q'atb'al q'orik, 13eh je' wili i xkiq'or i koq: Jaaw, re' winaq wili k'ahchi' taqe ruminim chupaam i tinamit chi naa kiloq'em i Dios. Xa re' la', ma' eliik ta wach ruuk' i ruq'or i najtir k'uhb'aal, inki taqe. 14Re' Pablo xanaa naq chik ruq'oriik i koq, noq xuq'or i Galión chi je' wili keh i aj judío: Yohb'aal ta wach i ru mahk i winaq wili oon kaansanik taj i xub'an, re' hin rub'ehel naq chi neenb'iraj taq aweh inapahqaaj taq chi riij. 15Xa chi riij i taqe i q'orik, xa chi riij taqe b'ihnaal, xa chi riij taq aak'uhb'aal i hat tiwolik. Re' re' cha yejaa' taq wach i hat cha wib'il awiib', re' hin ma' nee ta numin wiib' chi q'ataj q'orik chi riij taqe re', inki. 16Eh re' q'atal q'orik xresaj taqe cho ar i aj judío. 17Noq xkilow chi je' re', junokiik taqe chuchopariik i Sóstenes nim wach k'amal b'eeh chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios. Eh xa ar wo' chuwach i q'atb'al q'orik kiq'ojib'eej, re' Galión xama' xta wo' xraaj reh. 18Re' Pablo ko k'ih q'iij xkahnik ar Corinto. Eh noq xooj xuch'aq taqe kahnoq i hermano. Eh ruch'ihil i qatuu Priscila ruch'ihil i qajaa ma' Aquila noq xooj reje pan barco reh ojik Siria. Re' Pablo, ar Cencrea xuset' kahnoq chu'nchel rismaal i naah ree runimjiik i ruq'orom chaloq chi naa rub'anam. 19Eh noq xi ponik Éfeso, re' Pablo xukanaa' taqe kahnoq i ki'ib' chi ruch'ihil. Eh re' reh xooj chupaam i paat inlooq'jik wii' i Dios ar xuk'uhb'alej taqe i aj judío. 20Re' keh xkipahqaaj otob'il ree Pablo chi kahnoq jarub'-oq q'iij kuuk' ar, eh re' reh ma' xuk'ulaa' ta keh. 21Xuch'aq taqe kahnoq noq xelik reje kuuk', je' wili i xuq'or keh: Wila' xraaj i Dios, naa wo' chik nuk'uliik taq cha wilariik pan junriim, inki. Chi riij i re', xukoj reje riib' pan barco i Pablo noq xelik reje Éfeso. 22Eh noq xqajik pan barco i Pablo Cesarea, xooj Jerusaleem chuye'ariik rusuqkiil kik'ux taqe aj nimaneel wilkeeb' ar. Chi riij i re', xooj Antioquía. 23K'ihlaj q'iij-oq chik rokiik Antioquía i Pablo, noq xooj rub'ehuj paam chi ju'junaal ye'aab' paruyuq'ul i Galacia je' wo' taqe ye'aab' paruyuq'ul i Frigia, reh i ruye'ariik rukowiil kik'ux taqe aj nimaneel wilkeeb' ar. 24Chupaam i q'iij re' re', xooj k'oloq Éfeso jinaj i aj Judío Apolos rub'ihnaal, Alejandría inchalik. Re' reh xti nchol k'uhb'alinik eh reht'al chi korik i ruk'uhb'aal i Dios tz'ihb'amaj pan santo laj huuj. 25Re' reh k'uhtamaj reh chi korik i rub'eeh i QaJaaw. Eh nik' nimaal i reht'al chi riij i xk'ulik ruk'uhtaaj i Jesús, chu'nchel ruk'ux i ruq'or, t'anlik wach i ruq'orariik i rub'an. Atoob' ta xa re' i qasanik ha' xub'an i Juan ruuk' ha' reht'al ma' reht'al taj i qasanik ha' i rub'an i Santolaj Uxlab'al. 26Re' Apolos ma' xyo'jik ta chuq'orariik i ruk'uhb'aal i QaJaaw chupaam i paat inlooq'jik wii' i Dios. Eh noq xkirib'iraj i Priscila, i Aquila, i xuq'or i Apolos, xkesaj reje chi rutkeel xkich'ob' rub'ehel reh chi korik nik' wach i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios naa rub'anam. 27Noq xuq'or ruk'ux i Apolos chi naa rojiik Acaya, xye'arik reje rukowiil ruk'ux kuum i aj nimaneel. Eh re' keh xkitz'ihb'aaj reje jinaj i huuj keh i aj nimaneel wilkeeb' Acaya xkiq'or reje chi kik'ul cho panotob'il i Apolos. Noq xponik Acaya, xutoob'eej taqe awach i xa ruuk' i rotob'il i Dios xinimanik. 28Re' Apolos xuchop ruk'ux chi kik'uhb'aljiik i aj judío ma' kinimanik ta reh i Jesús. Eh pan santo laj huuj k'ahchi' rilom noq xuq'or keh chi re' Jesús re' wo' i Cristo, i q'orooj cho rib'iral chi naa ruk'uliik iloq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\