HECHOS 19

1Noq ko wilik i Apolos pan tinamit Corinto, re' Pablo reh nah taq yuuq' pantaq rax chee' xuk'am reje noq xooj Éfeso. Eh k'ih taqe aj nimaneel xponik rureq ar, 2Re' Pablo xupech'uj keh chi je' wili: ¿Mi xak'ul taq i Santolaj Uxlab'al noq xanimaj taq i QaJaaw Jesús? inki. Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' hoj ni xata qib'iram rib'iral chi wilik i Santolaj Uxlab'al, inki taqe. 3Eh xupech'uj wo' chik keh chi je' wili: ¿Nik' wach i qasanik ha' taq xak'ulum? inki. Eh re' keh je' wili i xkiq'or: Re' qasanik ha' qak'ulum je' rukab' i qasanik ha' rub'anam i Juan aj qasan ha', inki taqe. 4Re' Pablo je' wili i xuq'or keh: Hoo', korik noq re' Juan xuqasaj cho kihaa' i xkiyot' kik'ux chi riij i kimahk. Xa re' la', i xuq'or wo' keh chi naa kinimam i k'ulik iloq reh chi riij i reh, iraaj ruq'orom chi re' QaJaaw Jesús, inki keh. 5Noq xkib'iraj chi je' re' i aj nimaneel wilkeeb' Éfeso, xqahteesjik kihaa' parub'ihnaal i QaJaaw Jesús. 6Eh noq xuyeew kab'chel i q'ab' i Pablo wach kinaah, xk'ulik qohoq i Santolaj Uxlab'al chikinaah, eh kitoq'aa' q'orik pan tokoom q'orik xkian chik ruq'orariik i ruk'uhb'aal i Dios. 7Eh re' taqe i aj nimaneel re' re', kab'laj chi winaq taqe. 8Eh re' Pablo ixib' poh ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw Jesús chi ma' xta k'isinoq ruyo'jiik chupaam i paat inlooq'jik wii' i Dios. Eh i rub'an ruk'utaaj kuuk', xuq'or keh nik' wach noq wilik i runimaal rajaawriik i Dios. 9Eh wilik taqe i xi ib'irinik reh i k'uhb'aal xkikowb'isaj i kánima, ma' xinimanik taj xkib'aj i ak' k'uhb'aal chikiwach i tinamit. Eh xrilow chi je' re' i Pablo, xukanaa' taqe kahnoq, xuk'am taqe reje aj nimaneel pan jinaj paat rub'an wii' i tijinik jinaj i winaq, Tirano rub'ihnaal. Ar xub'an i k'uhb'alinik i Pablo chu'nchel q'iij. 10Eh je' re' i xub'an chuwach i ki'ib' haab', korehtaal xkib'iraj i ruk'uhb'aal i QaJaaw Jesús chu'nchel i patineel wilkeeb' paruyuq'ul i Asia, chi je' taqe aj judío, chi je' taqe ma' re' ta aj judío. 11Eh re' Dios xuyeew rajaawriik i Pablo chub'anariik taqe i nimaq kiwach ma' ilooj taj. 12Ruum i re', wilik pech noq xa re' rusu't, eh xa re' ruso' rukojom chik cho chi riij i Pablo, ink'amarik reje keh taqe yowaab', eh inik'tesjik chikinaah. Xa ruuk' taqe re' kik'achjik ruuk' i kiyab'ilaal, eh xi elik wo' taqe i ma' tob'laj uxlab'al kuuk' taqe i wilik ma' tob'laj uxlab'al kuuk'. 13Eh wilik taqe aj judío xak'ul kiooj pantaq b'eeh xkaaj naq chi parub'ihnaal i Jesús inkesaj i ma' tob'laj uxlab'al kuuk' yowaab'. Eh je' wili i xkiq'or reh taqe ma' tob'laj uxlab'al: Eleen taq reje kuuk' i yowaab' parub'ihnaal i Jesús, re' i k'ahchi' ruq'orom rib'iral i Pablo, inki taqe. 14Je' wo' naq wili inki a'n chaloq kiwuqcheel i rak'uun jinaj i aj judío, Esceva rub'ihnaal, re' ruuk' i k'amal kib'eeh taqe aj tiij. 15Eh noq xkaaj naq kesam i ma' tob'laj uxlab'al je' wili i xq'orarik keh ruum: Re' hin weht'al wach i Jesús, eh je' wo' hoq i Pablo. Eh re' taq i hat, ma' weht'al ta taq awach, ki uchjik. 16Eh re' winaq i wilik ma' tob'laj uxlab'al ruuk' xukut reje riib' chikinaah i xiesanik naq reh i ma' tob'laj uxlab'al. Eh xti xrisaj i ransil noq xub'an keh chikuncheel, xuq'ojib'eej taqe xuhopib'eej i kiti'jolal. Eh t'usulkeeb' chik noq xi elik reje pampaat. 17Eh re' xkik'ul re' re', chu'nchel i patim ar Éfeso xi-ib'irinik reh, chi je' taqe aj judío, chi je' taqe ma' re' ta aj judío. Eh ma' k'isiin ta noq xiyo'jik. Ruum taqe xk'ularik re' re', ma' k'isiin taqe i xiye'wik runimaal wach i QaJaaw Jesús. 18Eh k'ih wo' taqe i re' ruuk' i kinimam chik i Dios kiooj k'oloq chuq'orariik chikiwach i tinamit taqe i yeb'ee wach na'ojb'al kianam chaloq pampeet. 19Eh ma' k'isiin wo' taqe i kitijem naq cho keh i warinik xkik'am chaloq i kihuuj reh warinik, eh xkik'atib'eej wach q'aaq' chikiwach i tinamit. Noq xkib'ir riij i tz'aaq i kihuuj re' re', lajeeb' roxk'ahl miil chi tumiin re' ruuk' i plata xooj eloq chikiwach. 20Je' re' noq, xooj rib'iral i ruk'uhb'aal i QaJaaw Jesús xa aha' yuuq' eh xk'utinik wo' wach taqe i xub'an ruuk' i rajaawriik. 21Eh re' Pablo xuchop ruk'ux chi xooj chi kilariik aj nimaneel wilkeeb' Macedonia i wilkeeb' Acaya, eh korehtaal xi ponik Jerusaleem. Eh xuq'or chi noq ik'inaq chik ar ajwaal wach chi naa rojiik rilom taqe aj nimaneel wilkeeb' Roma. 22Je' re' noq, re' Pablo xutaq'aaj reje Macedonia ki'ib' keh i ruto'ool, re' Timoteo ruch'ihil i Erasto. Eh re' reh ko k'ih q'iij xkahnik kahnoq Asia. 23Chupaam chaloq i q'iij re' re', xwihik jinaj runimaal choqinik iib' ar Éfeso chi riij i ak' k'uhb'aal. 24Re' choqinik iib' re' re' xtohq'ik ruum jinaj i winaq, Demetrio rub'ihnaal ch'eyel i plata, i ruyejaa' taqe chi kok' paat rujalwaach i rupaat ixoq tiyoox, Diana rub'ihnaal, eh k'ih taqe rutoj kikamanik ruuk'. 25Eh re' Demetrio xumol kiwach i re', xumol wo' kiwach eliik wach i kikamaj ruuk', je' wili i xuq'or keh: Hat taq ajaab'ees, aweht'al taq i hat chi ruuk' i qakamaj wili inqareq qatumiin. 26Re' taq i hat inawilow, inab'iraj taq chi re' Pablo k'ahchi' ruq'orom keh i tinamit chi re' taqe tiyoox i xa kiyej-aniik winaq ma' re' ta taqe dios. Eh re' i ruq'or re' re', ma' k'isiin chik i xinimanik reh. Ma' xata re' ayu' Éfeso k'ahchi' ruq'orom, je' wo' re' i xub'an chaloq chupaam i ruyuq'ul i Asia. 27Re' wili yohb'aal, ruum re' qak'aay naa rojiik sahchoq wach. Eh re' rupaat i runimaal wach ixoq tiyoox, Diana, neenooj sahchoq wach. Eh chi je' re', ma' naa ta chik ruponiik panaq' wachiis i runimaal wach ixoq tiyoox wili, re' inye'arik ruloq'il kuum i tinamit wilkeeb' paruyuq'ul i Asia eh je' wo' kuum chu'nchel i tinamit xa aha' yuuq', inki, Demetrio. 28Noq xkib'iraj i wili taqe tinamit, yohb'aal wach noq xchalik kik'aah, xkik'er kichii' chuq'orariik chi je' wili: Nim rajaawriik i qatiyoox Diana i hoj aj Éfeso inki taqe. 29Ruuk' i re', xyoj kik'ux i patineel wilkeeb' ar. Eh junokiik taqe chuchopariik i Gayo ruch'ihil i Aristarco. Re' keh aj Macedonia taqe, re' i ki uhch'ihlinik ree Pablo. Eh xiqerjik reje kuum i aj Éfeso. 30Re' Pablo xraaj naq i koq okik chi kiq'orob'jiik i tinamit. Eh re' taqe aj nimaneel ma' xkiyeew ta q'ab' reh chi xokik i koq ar. 31Eh wilik wo' chi kixilak taqe q'atal q'orik wilkeeb' cho paruyuq'ul i Asia, re' ruuk' taqe ramigo i Pablo, xkitaq'aaj cho ruq'orariik reh chi ma' ruk'ul ta chi neerumin i koq riib' ar. 32Eh chi kixilak i tinamit kimolom kiib' ar, xa reh reh wach inkik'er wii' kichii', ruum re' i tinamit sahchinaq kik'ux. Eh re' i ruk'ihaal ni xata keht'al chib'ih aj chaj-iij kimolom kiib'. 33Eh k'ih i k'amal kib'eeh i aj Judío ximihnanik cho reh i Alejandro, reh chi xik'ik cho chikiwach, eh chi naa rilom i k'ahchi' ruk'ulariik. Re' Alejandro xub'an reje i q'ab', reh chi neenkimay choqik i tinamit, ruum re' reh xraaj naq rub'anam ruk'utaaj kuuk', chi kiko'liik aj Judío re' re'. 34Raaj noq xkireq chi riij i tinamit chi re' Alejandro aj judío wo' i reh, ki'ib' naa ora xkik'er kichii' chi kunchelaal chuq'orariik chi je' wili: Nim rajaawriik i qatiyoox Artemisa i hoj aj Éfeso inki taqe. 35Eh re' i aj tz'ihb' wilik ar, je' wili xuq'or noq xuq'il taqe ruuk' i choqik xkian: Hat taq aj ayu' Éfeso, re' taq i hat aweht'al taq chi chu'nchel i tinamit kieht'alinik reh chi wach naah i qatinamiit ayu' kanlik i rucha'jaljiik i rupaat i qa-ixoq tiyoox Diana i b'ih xiik' naah nimaal wach, je' wo' rucha'jaljiik i rujalwaach i q'ehb'inaq cho pan taxaaj. 36Re' wili ma' awach ta nee nq'orik chi ma' korik taj. Je' re' noq, chamay taq i choqik i hat. Ma' awach taq ayeew panti' k'axik chi ma' akapaam ta taq riij chi korik chib'ih taq i na a'nam, 37ruum re' taqe winaq wili i xak'am taq cho ayu', ma' xtaj i yiib' wach kianam chupaam i rupaat i qatiyoox, eh ma' kib'ajam ta wo' chaloq i qa-ixoq tiyoox. 38Eh wila' re' Demetrio ruch'ihil i kikamanik ruuk' wilik i xmahkunik chikiwach, inkaaj kijalam, wilkeeb' taqe q'atal q'orik ar ohoq kiq'or, eh chi kiju'junaal neenkiyejaa' wach ar chib'ih jariik i kik'axkiil. 39Eh wila' re' taq i hat ko wilik taq inawaaj apahqaam, kore' chik neen korjik wach noq naa rub'aan jino'q chik moloj iib' chi korik. 40Ruuk' i xk'ularik yu'naak, jinaj yohb'aal wilkooj wii' hoj, ruum nee-oq qoh kikoj chi hoj ixowan wach i ajaab'ees. Eh wila' xkipahqaaj qeh chib'ih reet i choqinik iib' wili, re' hoj ma' nee ta nqaq'or chib'ih reet, ruum xama' xta rub'ehel noq xb'aan i wili, inki. 41Noq xukohlaaj ruq'orariik taqe re' i aj tz'ihb', xuch'aq taqe reje i tinamit kimolom kiib' ar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\