HECHOS 2

1Eh noq xponik i ruq'ijil i ninq'iij Pentecostes, re' taqe i aj nimaneel jinaj kimolom wii' kiib' pan jinaj paat, eh jinaj wach kik'ux. 2Eh chi ma' keht'al, xkib'iraj jinaj i xa njomik chik xqajik cho pan taxaaj, xa je' chik rukab' i choqik i rub'an i kowlaj teew xa nq'ajb'anik chik paam i paat kimolom wii' kiib'. 3Eh xuk'uhtaaj riib' chikiwach i je' taqe ruwii' i ju' qaaq', eh je' taqe q'aaq' xkich'aqib'eej cho kiib' chikinaah chi kiju'junaal. 4Eh chi kunchelaal xokik pan kánima chi manlik i Santolaj Uxlab'al, eh xkitoq'aa' q'orik pan tokoom chik q'orik, re' q'oreel nik' wach xye'arik keh chi q'orarik ruum i Santolaj Uxlab'al. 5Eh wilkeeb' chi patal pan tinamit Jerusaleem taqe aj judío, taqe xa aha' kichalik chi junsuut i wach ak'al. 6Eh noq xkib'iraj i xa njomik chik xub'an xama' nkireq ta chik chi riij chib'ih naa kia'nam, ruum xkib'iraj chi kiju'junaal chi pan kiq'oral k'ahchi' kiq'oriik taqe ju'jun chi aj nimaneel. 7Eh xsahchik kik'ux, xiqaaj kapeew, je' wili i xkiq'or chikiwach: ¿Mi ma' aj Galilea taqe re' chu'nchel i q'orik inki a'n wili? 8¿Chib'ih reet noq inqib'iraj taqe chi q'orik inki a'n pan qaq'oral? 9Re' wilkeeb' ayu' xa aha' kitinamiit. Wilik i kichalik i Parto, Media, Elam, i hoj i qoh chalik Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, 10wilik i kichalik Frigia, Panfilia, Egipto, paruyuq'ul i Africa ma' najt ta ruuk' i tinamit Cirene. Wilik i kichalik Roma, wilik wo' i hoj aj judío chi qaasb'al wilkooj ayu'. 11Wilik aj Creta, aj Arabia, Eh xti nqib'iraj inche pan qaq'oral chi qunchelaal i sahchb'al k'uxliis xub'an i Dios inkiq'or, inki taqe. 12Eh re' taqe re' sahchinaq kik'ux, kapeew inki a'n xkipech'uj chikiwach chi je' wili: ¿Chib'ih jariik iraaj ruq'orom i wili? inki taqe. 13Eh wilik wo' taqe i xa ch'ool inki a'n je' wili xkiq'or: Re' taqe re' xohk'reel taqe ruum aj re' je' re' kiq'orik, inki taqe. 14Chalik i Pedro xpa'lojik johtoq ruch'ihil taqe junlaj chi aj tahqaneel, kow xuq'or keh chi je' wili: Hat taq aj judío, je' wo' chawunchelaal taq i hat patim ayu' Jerusaleem, chab'iraj taq chi korik i naa nuq'orom taq aweh: 15Re' hoj, ma' hoj ta xohk'reel je' rukab' taq inakapaaj i hat. Komajaa' ta nare' b'elejeeb'ora ree rujohtiik i q'iij ra'j naa chik re' i xohk'rik neenqa a'n. 16K'ahchi' la' rojiik eloq wach quuk' ruq'orom chaloq i Joel jalal ruq'oral i Dios noq xuq'or chi je' wili: 17Pan kuxesb'al taqe ponoq wach ree q'iij inki Dios naa nuqasam qohoq i Wuxlab'al chikinaah chu'nchel tinamit. Re' taqe i kak'uun kixq'uun naa kiq'orariik wib'iral. Re' taqe k'ijolaq wilik i naa nuk'uhtaam chikiwach. Re' taqe i mama' winaq wilik i naa nuk'uhtaam keh pan kiwiriik. 18Chupaam i q'iij re' re', naa nuye'em i Wuxlab'al pan kánima taqe waj kamanoom, chi winaq chi ixoq, eh naa wo' nukojom taqe chi q'orol wib'iral. 19Naakilom johtoq pan taxaaj taqe i runimaal sahchb'al k'uxliis naa nuk'uhtaam keh naa wo' nuk'uhtaam wach ak'al i ehtalil: Kik', q'aaq', q'equm paam sib' xa je' chik q'equm paam suutz'. 20Eh noq komajaa' i rureq ruq'ijil i ruk'uliik ruka'peech i QaJaaw, re' q'iij xiik' naah loq'il, eh nim wach, re' q'iij naa ruq'equumriik wach, eh re' poh xa je' chik kik' naa rukahniik. 21Eh awach i neenkipahqaaj kuyb'al kimahk parub'ihnaal i QaJaaw neekiko'ljik, inki Dios, inki. 22Chab'iraj taq i naa nuq'orom i hat taq aj Israel: Re' Jesús aj Nazaret xa re' wo' reh jinaj winaq xye'arik rajaawriik ruum i Dios. Eh xawil taq ruuk' naq'awach, eh aweht'al taq chi korik taqe i runimaal sahchb'al k'uxliis, taqe i ma' ilooj taj, taqe i ehtalil xub'an i Dios parub'ihnaal i Jesús. 23Eh re' taq i hat, noq xq'ahteesjik taq pan aq'ab' i Jesús, xaq'asaj taq pan kiq'ab' i yiib' wach i kina'ojb'al, eh xkiyeew wach kuruus, ruuk' i re' xakansaj taq. Eh re' Dios xa najtir wo' i ruyejaa' cho wach chi je' re' i xik'ul i Jesús. 24Eh re' Dios xruksaj wo' chik chaloq chi k'achlik wach i Jesús, xuko'leej chuwach i ti'laj kimik xuk'ul, ruum xrilow chi ma' xuyee ta riib' chi xkimik chi jumpech. 25Re' reey David je' wili xuq'or chi riij i Jesús: Re' hin eliik k'ahchi' wilom wach i waJaaw, ma' hin ta rukanaam, xa eliik k'ahchi' kiin rutoob'eem, reh chi ma' xta neenyojwik nuk'ux. 26Ruum aj re', re' wánima, re' nuti'jolal, re' nukapeb'aal xiik' naah suq kiil kik'ux. Ruum xa ruuk' chik i Dios naa nuye'em nuk'ux. 27Re' hat waJaaw, ma' naa ta akanaam chi jumpech i nuti'jolal panjul, eh ma' nee ta wo' nayeew q'ab' chi naa ruq'ajiik panjul i ruti'jolal i Santolaj Awak'uun. 28Re' hat xatk'uhtanik weh i rub'eeh i juneliik k'acharik. Eh wilik jinaj runimaal rusuqkiil nuk'ux, ruum xa awuuk' wo' hat wilik i rusuqkiil k'uxliis reh juneliik, inki. 29Hat taq was nuchaaq', noq i nuq'or i hin chi aweht'al taq chi korik chi re' xikin qamaam David xkimik, eh xmuq'ub'jik, eh aha' xmuhqik wii', ko nqilow wach yu'naak. 30Re' David jalal ruq'oral i Dios wo' noq xwihik chaloq najtir q'iij, eh reht'al i xti korik q'orooj reh ruum i Dios chi jinaj keh i riih rumaam naa rukahniik chi Cristo. Eh re' reh naa ruwihiik cho paruloq'laj ye'aab' chi taaq'anik. 31Re' David, je' naa xrilow cho pampeet, ruum ruq'orom chaloq chi naa wo' chik ruwuktiik cho chi k'achlik wach i Cristo. Eh chi re' ruti'jolal ma' naa ta rukahniik panjul chi jumpech, eh chi ma' naa ta ruq'ahiik i ruti'jolal. 32Re' Dios xruksaj chaloq i Jesús chi k'achlik wach, re' wo' reh inqaq'or rib'iral i hoj, ruum ti xqilow ruuk' naq'qawach. 33Re' Jesús xjohteesjik wo' chik pan taxaaj ruum i Dios, reh chi xooj tzuhnoq parusak'aaj. Eh re' Santolaj Uxlab'al, i ruq'orom cho rib'iral Ajaab'ees Dios, xuyeew wo' cho chi qanaah, re' taq i kore' xawil, kore' taq i xab'iraj. 34Re' hin i nuq'or taq aweh chi re' David ma' xjohtik ta pan taxaaj chi k'achlik wach, xa je' la' wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or cho reh i waJaaw: Ti tzuun panusak'aaj. 35Re' hin korehtaal i nuyeew taqe pana wooq i ki-ixowanik awach, inki Dios, inki. 36Chawunchelaal taq i hat aj Israel, chanab'eej taq chi korik chi re' i Jesús wili i xayeew taq chi kimik wach kuruus i hat, eh re' wo' reh xye'arik rajaawriik ruum i Dios chi Ajaab'ees, eh Cristo wo' hoq, ki uchjik ruum i Pedro. 37Noq xkib'iraj chi je' re' ma' k'isiin ta xchalik ruyot'kiil i kánima xkipahqaaj reh i Pedro, eh keh i ruch aj tahqaneel chi je' wili: Qas qachaaq', eh, ¿chib'ih neenqa a'n? inki taqe. 38Re' Pedro je' wili i xuq'or keh: Chayot' taq ak'ux chi riij taq xa a'n, eh qajoq taq ahaa' cha ju'junaal parub'ihnaal i Jesucristo, reh chi neenkuyarik taq amahk, eh re' Dios nee taq i ruyeew chaaweh i Santolaj Uxlab'al. 39Re' Santolaj Uxlab'al, aweh wo' taq i hat noq ruq'orom cho rib'iral i Dios keh wo' taq awak'uun awixq'uun, keh wo' i wilkeeb' cho chi najt yuuq' keh wo' taqe awach iraaj ruyuq'eem ruuk' i QaJaaw i qaDios, inki Pedro. 40Eh re' Pedro xuk'uhb'alej xuq'il taqe tinamit ruuk' taqe q'orik wili: Re' taq i hat chako'leej taq awiib' chuwach i ti' k'axik naakik'ulum i yiib' wach i kina'ojb'al, inki. 41Eh re' taqe i xinimanik reh i ruk'uhb'aal i Pedro xqahteesjik kihaa'. Eh chupaam i q'iij re' re', wilkeeb' naa ixib'-oq miil i xkikoj kiib' chi kixilak aj nimaneel. 42Eh ma' inkikanaa' ta runimjiik ink'uhtjik keh kuum taqe aj tahqaneel k'acharik inki a'n pan jinaj wach k'uxliis pankomonil inki a'n kitiij, eh k'ul inkipuhkaaj i kaxlanwi'k chikiwach. 43Eh ruum taqe i ma' ilooj taj, eh ma' k'isa ehtalil inkik'uhtaaj i raj tahqaneel i Jesús, ma' k'isiin ta nchalik kiyo'jiik chu'nchel i tinamit. 44Chu'nchel i aj nimaneel wilkeeb' pan jinaj wach k'uxliis. Eh chib'ih taqe jariik i wilik keh, k'ul inkipuhkaaj chikiwach. 45Inkik'ayej i kak'aal je' wo' taqe i xa chib'ih jariik wilik keh, eh re' tz'aaq inkipuhkaaj chikiwach, re' q'oreel awach i ma' xta wilik reh chi kixilak. 46Eh eqal eqal inkimol kiib' chupaam i rupaat i Dios. Eh pantaq paat inkipuhkaaj i kaxlanwi'k chikiwach eh inki a'n kiwa' pankomonil pansuqkiil k'uxliis ruuk' loch'ik. 47Re' keh inkiloq'ej i Dios, eh q'e' inajawjik kiwach kuum i tinamit. Eh re' taqe i ruko'leej i QaJaaw, eqal eqal k'ahchi' taqe rukojom chi kiman taqe i komoon aj nimaneel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\