HECHOS 20

1Noq xkikohlaaj choqik i tinamit re' re', re' Pablo xutaq'aaj kiyuq'ub'jiik taqe aj nimaneel reh i kik'uhb'aljiik, ye'b'al rukowiil kik'ux. Eh xuch'aq taqe kahnoq xooj Macedonia. 2Eh re' i Pablo, xub'ehuj paam taqe ye'aab'. Eh xuk'uhb'alej taqe i aj nimaneel wilkeeb' ar chi, ye'b'al rukowiil kik'ux, eh xponik Grecia. 3Eh noq ixib' chik poh rokiik ar i Pablo, nanaq rokiik reje pan barco ree ojik Siria. Noq xrib'iraj chi wilik taqe aj judío k'ahchi' ruq'atwik reh pamb'eeh, xuchop reje ruk'ux chi xooj chi rooq, xik'ik wo' chik reje ruka'peech Macedonia. 4Re' taqe xihuch'ihlinik reje reh i Pablo je' wili i kib'ihnaal: Re' Sópater, i rak'uun i Pirro, aj Berea re' Aristarco, eh re' i Segundo, aj Tesalónica, eh re' Gayo, aj Derbe re' i Timoteo eh re' taqe ki'ib' chi aj i Asia, re' i Tíquico, eh re' i Trófimo. 5Eh re' keh xiooj chi peet b'eeh chi qawach, ar xojkuy-eej ponoq pan tinamit Troas. 6Re' hoj ko xojkahnik Filipo chi rik'teesjiik i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, re' noq ink'uxarik i kaxlanwi'k ma' xta ch'amb'esb'al reh. Chi riij re' Pan barco xojokik reje, paroo' q'iij xqak'ul qiib' kuuk' taqe i quch'ihil ar Troas eh wuquub' q'iij xojwihik ar. 7Eh pan tominku' chik, xqamol qiib', eh pankomonil xqa a'n qawa' qahaa' ree xq'eq. Eh re' Pablo xuk'uhb'alej taqe aj nimaneel wilkeeb' ar. Eh ruum chi xaraaj chik wach i rojiik chi junwaar, ko xponik yejal aq'ab' chi kik'uhb'aljiik. 8Eh ar qamolom qiib' ko paroox ch'iht johtoq i paat parujuntaas paam, re' taqe i qoplik wii' i ma' k'isa q'aaq' saqumb'al. 9Eh ar jinaj i k'ijool, Eutico rub'ihnaal, rutzunaam cho riib' chii' ventana. Eh ruum chi najt rooq i k'uhb'alinik xub'an i Pablo, re' reh xchalik rutahka'y. Eh parusuqkiil ruwiriik wilik noq xq'ehb'ik cho ko paroox ch'iht i paat, eh kamnaq chik noq xkuksaj johtoq. 10Eh re' Pablo xqajik-lom cho wach ak'al, xuk'utzaa' qohoq riib' chinaah i k'ijool, eh xuq'ahcheej, je' wili i xuq'or keh taqe i hermano: Matyo'jik taq k'achlik i k'ijool wili, inki. 11Re' Pablo xjohtik wo' chik paroox ch'iht i paat, xtohq'ik rupuhkaam qeh i kaxlanwi'k, xuk'ux wo' ree reh. Chi riij i re', xutoq'aa' wo' chik k'uhb'alinik, ko saq'inaq chik xumay xooj reje. 12Eh re' k'ijool k'achlik chik noq xkik'am reje parupaat, ma' k'isiin ta noq xsuuqb'ik kikux. 13Eh re' hoj xoj-ooj chi peet b'eeh chuwach i Pablo, pan barco xoj okik reje noq xoj-ooj pan tinamit Asón. Ar xik'ik ponoq qak'am i Pablo, je' rukab' i xuq'or qeh, ruum re' reh chi rooq xooj. 14Noq xqak'ul qiib' ruuk' i Pablo ar Asón, xokik i koq quuk' pan barco, eh quch'ihil chik noq xoj-ooj pan tinamit Mitilene. 15Noq xoj elik reje Asón chi junwaar, xoj ik'ik reje ma' najt ta chuwach i ye'aab' sutimaj riij chi palaw, Quío rub'ihnaal. Parukab' q'iij chik xoj ponik chupaam i ye'aab' Samos, re' i kik'ulik sutinoq wii' barco. Eh ixib' q'iij xoj b'ehik reje, noq xoj ponik Mileto. 16Re' Pablo ma' xraaj ta ojik Éfeso re' xraaj i reh chi ma' q'e' ta najt xucham riib' ar i Asia. Re' reh xraaj wach i ponik chi jumehq'iil Jerusaleem, reh chi wilik chik ar chupaam i ru ninq'iij i Pentecostes. 17Noq ko wilkooj ar Mileto, re' Pablo xutaq'aaj kik'amariik k'amal kib'eeh i komoon aj nimaneel wilkeeb' cho ar Éfeso. 18Eh noq xi ponik ruuk', je' wili xuq'or keh: Re' taq i hat aweht'al taq nik' wach i nuna'ojb'al nuk'uhtaam taq chawach pampeet q'iij noq xinwihik taq chaxilak ayu' Asia. 19Eh ruuk' loch'ik xnub'an i rukamaj i QaJaaw eh ruuk' i ma' k'isa oq'ik. Eh ma' k'isiin wo' taqe i pajarik xnuk'ul chub'aan, ruum wilik naq taqe i aj judío xkaaj kianam weh 20Eh ni xata ruum taqe re' xnukanaa' taq, ak'uhb'aaljiik, ruum weht'al chi toob'al taq aweh. Xatnuk'uhb'alej la' taq chikiwach i tinamit eh je' wo' taq panapaat. 21Re' hin nuq'orom keh i aj judío, keh ma' re' ta taqe aj judío, chi koruman chi naakiyot'om i kik'ux chi riij i kimahk, eh chi kinimaj i Dios parub'ihnaal i QaJaaw Jesús. 22Yu'naak i hin naa kiin ruk'amam reje i Santolaj Uxlab'al Jerusaleem, eh ma' weht'al taj chib'ih jariik i naa rub'aan weh ar. 23Xa re' wo' weht'al i hin chi xa aha' pantaq tinamit kinik'ik wii', i ruq'or weh i Santolaj Uxlab'al chi naa nukojariik pantz'ilom eh chi ma' k'isa ti' k'axik i naa rub'aan weh. 24Ma' kinqajik ta kapeew ruum, eh ni xata re' i nuk'achariik inuketelaaj wach. Inwaaj la' chi korehtaal inukohlaaj wach i kamanik, reh chi neenub'an i rukamaj i QaJaaw Jesús, re' i ruq'orariik i ak' k'uhb'aal, re' i ruk'axb'al i Dios. 25Eh yu'naak i hin weht'al chi ma' jino'q chik taq chaxilak i hat naa rilwiik nuwach ayu' wach ak'al nik' taq ak'ihaal i xik'ik nuq'or rukorkiil taq aweh i runimaal rajaawriik i Dios. 26Ruum aj re', i nuq'or taq aweh yu'naak chi ma' re' ta chik numahk i hin wila' awach taq aweh i xuq'eb' riib' pamahk chuwach i Dios, 27ruum re' hin nuq'orom taq chaaweh chu'nchel i ruyejaam cho wach i Dios chi naa rub'anam taq chaa wuuk'. 28Je' re' noq, chawik'raaj taq awiib' i hat, eh chawik'raaj wo' taqe i aj nimaneel eliik taq chayeew rukowiil kik'ux, ruum re' i Santolaj Uxlab'al xpaab'anik taq chaaweh chi kicha'jaljiik taqe i kinimanik ree Dios. Re' taqe i xuko'leej i QaJaaw Jesús ruuk' i rukik'eel. 29Re' hin weht'al chi na' kineloq reje ayu', wilik taqe i naa kik'uliik iloq je' taqe josq'laj xojb' naa naq kaajwaam kisacham wach taqe i komoon aj nimaneel. 30Eh wilik nare' wo' taq chaxilak i hat i naa kitoq'aam k'uhtanik chukuj q'orik xa re' nkaaj i keh chi naakitahqaljiik kuum taqe aj nimaneel. 31Re' taq i hat, maayeew taq awiib' chi jot'arik. K'oloq taq panak'ux, noq xinwihik taq chaawuuk' chuwach ixib' haab', chi q'iij chi aq'ab' taq xatnuk'uhb'alej, ruuk' ooq'ik. 32Yu'naak taq i hat hermano, naa taq kaat nukanaam pan q'ab' i Dios, pan q'ab' i ruk'uhb'aal qohruk'ax wii'. Re' wilik rajaawriik chuye'ariik rukowiil taq ak'ux, je' wo' chuye'ariik taq akooch kuuk' i rusik'im cho kiwach. 33Re' hin ma' awach taj i nuk'ax cho wach rutumiin ni xata ruso' chi wee hin ta nwaaj chi riij. 34Aweht'al la' taq i hat chi re' hin xinkamanik cho ruuk' nuq'ab' chusik'ariik ik'tesb'al reh i ju'jun chi q'iij, je' wo' i xkik'saj wii' i q'iij i xihuch'ihlinik weh parukamaj i QaJaaw. 35Re' hin xnuk'uhtaaj taq chaaweh chi je' re' i kamanik iraaj b'anarik, reh chi neenqa a'n kitoob'jiik i ma' xta wilik keh. K'oloq taq panak'ux i ruq'orom i QaJaaw Jesús chi je' wili: Xiik' naah chihojal i ruye'ariik chuwach i ruk'ulariik, inki, inki Pablo. 36Eh noq xukohlaaj ruq'orariik i Pablo taqe wili, xuxuk'aa' qohoq riib' xub'an rutiij kuuk' chi kunchelaal i re'. 37Eh re' keh xkitoq'aa' ma' k'isa oq'ik, xkiq'ahcheej chi ralaq i Pablo, xkitz'ub' i wach. 38Eh ma' k'isiin ta xtib'ik kik'ux, ruum i xq'orarik keh ruum i Pablo chi ma' naa ta chik kilom wach chi jumpech. Eh chi riij i re', xooj kikanaa' chii' palaw, je' wo' taqe i ruch'ihil, xi okik reje pan barco.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\