HECHOS 21

1Noq xqakanaa' taqe kahnoq i hermano, re' hoj xqakoj reje qiib' pan barco xoj-ooj chupaam i ye'aab' Cos. Eh parukab' q'iij xoj ponik chupaam i ye'aab', Rodas. Chi riij i re' xoj ponik chii' palaw Pátara. 2Ar Pátara xqareq jinaj i barco ojik i rub'an paruyuq'ul i Fenicia xqakoj reje qiib' chupaam eh xoj-ooj. 3Noq k'ahchi' qik'iik nah palaw, pan qatz'eet xik'ik qakanaa' i ye'aab', Chipre. Ruum re' hoj chi korik xoj-ooj Siria. Eh wilik i rihq i barco, xik'ik rukanaa' chii' palaw Tiro, eh re' hoj ar xoj qajik. 4Eh wilik taqe aj nimaneel xqareq ar, wuquub' q'iij xojkahnik kuuk'. Re' keh xkiq'or reh i Pablo chi ma' ruk'ul ta chi nenooj Jerusaleem, ruum xq'orarik keh ruum i Santolaj Uxlab'al chi naa rub'aan ti' k'axik reh ar. 5Eh noq xqakohlaaj i wuquub' q'iij chi wihik ar, xoj elik reje. Re' taqe aj nimaneel, kuch'ihil kehk'een, kiha'lak'uun, xiooj chi qakanab'jiik ko chi riij i tinamit. Eh noq chii' palaw chik wilkooj xqaxuk'aa' qohoq qiib' ar chi tiij kuuk'. 6Chi riij i re', xqach'aq taqe kahnoq, eh xoj johtik reje pan barco. Eh re' keh xi sutinik wo' chik cho pankipaat. 7Noq xoj elik reje pan tinamit Tiro, ko ar xqakanaa' i b'ehik nah palaw pan tinamit Tolemaida. Eh xqayeew rusuqkiil kik'ux i aj nimaneel wilkeeb' ar, eh jinaj q'iij xojwihik kuuk'. 8Parukab' q'iij xoj elik reje Tolemaida, xoj ponik Cesarea, xoj ooj parupaat i Felipe. Re' reh q'orol rib'iral i ruk'uhb'aal i QaJaaw Jesús, eh re' ruuk' i jinaj keh i wuquub' chi to'ool keh raj tahqaneel i QaJaaw Jesús. 9Re' Felipe re' re' kijib' i rukok' q'ah xooq wilik komajaa' chi kib'ahiil, q'orol ruq'oral i Dios taqe. 10Eh k'ih chik q'iij qokiik ar, noq xooj k'oloq ar jinaj i winaq, Agabo rub'ihnaal, jalal ruq'oral i Dios, paruyuq'ul i Judea inchalik. 11Noq xooj k'oloq quuk', xuchop i b'ak'b'al paam i Pablo, xub'ak' i rooq q'ab' chi reh, eh je' wili xuq'or: Re' Santolaj Uxlab'al xuq'or weh chi re' taqe aj judío je' wili rub'ak'ariik wach naa kianam ar Jerusaleem i ehchan ree b'ak'b'al wili. Eh naa kiq'asam pan kiq'ab' i aj Roma, inki. 12Noq xqib'iraj i q'orik wili, i hoj i qoh-uhch'ihlinik reh, eh je' wo' taqe aj nimaneel wilkeeb' Cesarea, toq' toq' naq xqa a'n ree Pablo chi manooj Jerusaleem. 13Eh re' i Pablo, je' wili xuq'or qeh: ¿Chib'ih reet noq tioq'ik taq i hat i nayeew taq ruti'kiil nuk'ux? Re' hin ma' xata re' i rubak'ariik nuwach neenuk'ulaa', nee la' wo' inuk'ulaa' chi nee kinkikansaj ar Jerusaleem ruum i rub'anariik i rukamaj i QaJaaw Jesús, inki. 14Noq xqilow chi ma' xunimaj ta qeh i ruq'ilariik xqa a'n, xqamay ruq'orariik reh, xa je' chik wili i xqaq'or reh: Chub'an wo' pee chaawuuk' re' i QaJaaw i aha' wilik raaj i reh, qohki reh. 15Chi riij i re', xuyejaa' wo' riib' i Pablo je' wo' hoj eh xoj ooj wo' Jerusaleem. 16Eh wilik taqe aj nimaneel re' ruuk' i aj Cesarea xiooj haa' chiqiij. Re' keh xojkik'am reje chi patal parupaat jinaj i winaq Chipre inchalik, Mnasón rub'ihnaal, re' ruuk' i najtir aj nimaneel. 17Noq xoj ponik Jerusaleem, ma' k'isiin ta suq kiil kik'ux taqe i hermano chi qak'ulariik. 18Eh chi junwaar chik, xoj ooj chi riij i Pablo chi rula'jiik i Jacobo. Eh ar wo' wilkeeb' chu'nchel k'amal b'eeh chi kixilak i aj nimaneel noq xoj ooj k'oloq. 19Re' Pablo xuyeew rusuqkiil kik'ux, xutoq'aa' ruk'utjaam keh chi ch'ihtaal taqe i xub'an chaloq parub'ihnaal i Dios chi kixilak i ma' re' ta taqe aj judío. 20Noq xkib'iraj i xq'orarik keh xkiyeew ruloq'il i Dios. Je' wili i xkiq'or reh i Pablo: Ma' xta reet i xaq'or, hermano. Xa re' la' xata wo' jarub' miil chi aj judío i xinimanik ree Jesús. Eh chi kunchelaal toq' toq' inki a'n chi ajwaal wach chi naa runimjiik i ruq'or i najtir k'uhb'aal. 21Eh xaq'orik keh chi k'ahchi' b'ila' ak'uhtaam keh i aj judío wilkeeb' chi kixilak i ma' re' ta taqe aj Judío chi maankinimaj chik i k'uhb'aal ye'ooj ree Moisés. Eh chi ma' kota chik ruman chi neenpoch'arik naah i kik'achab' i kok' kak'uun, chi naa kikanaam rub'aan hoj okrinaq wii' i hoj, hoj aj Judío. 22Eh ¿chib'ih jariik ineenqa a'n i hoj? noq neenkinab'eej i tinamit chi xatk'u'loq quuk' ayu' yu'naak. 23Ruum aj re', ma' xta naq reet chi je' wili neena a'n: Kijib' i winaq i wilkeeb' chi qaxilak ayu'. Re' keh naa kia'nam i kiq'orom chaloq, re' i ruq'or i najtir k'uhb'aal. 24Chak'am taqe reje chawiij. Hat-oq taq juntz'ajariik awiib' kuuk', re' keh neenset'arik i rismaal i kinaah, je' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal re' re'. Eh re' hat neetitojwik reh i saach neenkian. Chi je' re', chu'nchel nee kieht'alinik reh chi ma' korik taj i xq'orarik keh chawiij. Nee la' inkinimaj chi re' hat i na a'n wo' hoq i ruq'or i najtir k'uhb'aal. 25Eh re' taqe i ma' re' ta aj judío i aj nimaneel chik taqe, xqataq'aaj chik ruq'orariik keh panhuuj aha' wilik i ruk'ul qak'ux i hoj: Re' chi ma' toob' ta chi neenkik'ux keh i tiwik ye'ooj chi mayiij chikiwach i tiyoox, ni xata re' kik', ni xata re' i chikop xa b'iyooj chi kalaq, eh chi manki a'n chik keh i k'oyomal je' rukab' i ruq'or i najtir k'uhb'aal, inki taqe. 26Eh re' Pablo xuk'am wo' reje chi riij i kijib' chi winaq. Eh chi junwaar, junb'aan taqe tz'ajaj kiib' kuuk' je' rukab' i ruq'or i najtir k'uhb'aal. Eh chi jumehq'iil xokik i koq parupaat i Dios chupahqaljiik chi jaruuj inkuxik wach rub'aan i kiq'orom chaloq i kijib' chi winaq chi jaruuj inkiyeew i kimayiij chi kiju'junaal. 27Noq ach k'isiin ma' nkuxik wach i wuquub' q'iij, wilik taqe aj judío re' ruuk' i kichalik Asia xkilow wach i Pablo parupaat i Dios. Re' taqe i xkiyoj ruk'ux i tinamit, eh xkichop i Pablo. 28Eh xkik'er kichii' chuq'orariik chi je' wili: Hat taq aj judío, qoh atow taq chi chopariik i winaq wili, ruum re' reh xa aha' yuuq' inooj chuk'uhtjiik i ma' ruk'ul ta chi neenkinimaj i qatinamiit. K'ahchi' ruk'uhtaam chi ma' nimjik ta chik iraaj i najtir k'uhb'aal. Eh wilik taqe i ma' re' ta aj judío xukoj i koq parupaat i Dios, ruuk' i re', xuch'uwa'risaj paam i inki taqe. 29Je' wili i xkiq'or, ruum pampeet kilom cho wach pan tinamit i Pablo chi ruch'ihil jinaj i winaq ma' re' ta aj judío, Trófimo rub'ihnaal, aj Éfeso. Eh xkikapaaj chi re' reh xkojwik i koq reh i Trófimo parupaat i Dios. 30Chi kuncheel patim Jerusaleem xkimolib'eej cho kiib', kajiim xiooj k'oloq chuchopariik i Pablo. Xkiqerej reje chi riij i rupaat i Dios, eh chi jumehq'iil xkitz'apib'eej taqe ru puertahiil. 31Ach naq okik keh chukanteesjiik i Pablo, noq xponik rib'iral chuwach i kajaaw ruk'ihaal soldado aj Roma chi chu'nchel i tinamit Jerusaleem xkimolib'eej cho kiib' chukanteesjiik i Pablo. 32Eh xrib'iraj chi je' re' i kajaaw soldado, xumol kiwach i ru soldado, xiooj kajimam kiib' aha' kimolom wii' kiib' i tinamit. Noq xkilow i tinamit chi xooj k'oloq kuuk' i kajaaw soldado ruch'ihil ponoq taqe ru soldado, xkimay ruq'ojariik i Pablo. 33Eh re' i kajaaw soldado xujil i koq riib', eh xuchop i Pablo, xutaq'aaj rub'ak'ariik ruuk' i ki'ib' chi karena. Chi riij i re', xupech'uj keh i tinamit awach i reh, eh chib'ih jariik i ru mahk xub'an. 34Eh chikuncheel i tinamit k'erlik kichii' chi q'orariik chib'ih i ru mahk xa re' la', reh reh wach inkiq'or. Noq xrilow i kajaaw soldado chi ma' rureq ta chi riij chib'ih inkiq'or, xutaq'aaj ruq'orariik chi kik'am reje i Pablo chupaam i paat kiwihik wii' soldado. 35Eh noq xi ponik ruuk' ixkaleria johtb'al, re' taqe soldado pan ihq xkik'am johtoq i Pablo, ruum re' taqe tinamit xkaaj wo' naq kianam reh ar. 36Chi kunchelaal k'erlik reje kichii' chi riij i Pablo chuq'orariik chi je' wili: Xti ruk'ul chi neenkanteesjik inki taqe. 37Ach naq naa kikojom i koq i Pablo pankipaat i soldado, noq xuq'or reh pan griego i kajaaw i soldado chi je' wili: Jaaw, ¿mi neerub'an chi neenub'an jumehq'-oq nuk'utaaj awuuk'? inki. Re' kajaaw soldado je' wili xuq'or: ¿Je' nche tichol inche q'orik pan griego? 38¿Mi ma' re' hat i aj Egipto i komajaa' najtir i rub'an i moloj wach winaq reh i q'aq'inik chi rixowjiik wach i ajaab'ees, eh kijib' miil chi aj q'aq'ineel i xuk'am reje chi riij chupaam i ye'aab' chiq yuuq'? inki reh. 39Re' Pablo je' wili i xuq'or: Jaaw, ma' re' tee hin inaq'or. Re' hin, hin aj judío. Ar Tarso hin aasjinaq, re' nutinamiit xiik' naah nimaal rajaawriik wilik paruyuq'ul i Cilicia. Xa re' la', cha a'n tii otob'il wee hat chi neenayeew q'ab' weh chi neekinq'orik kuuk' i tinamit, inki. 40Re' kajaaw soldado xuyeew wo' q'ab' reh i Pablo chi xq'orik kuuk' i tinamit. Eh xupab'aa' johtoq riib' i Pablo pan ixkaleria tz'aq. Eh ruuk' q'ab' xuq'or reje keh i tinamit chi kimay choqik. Noq xkimay i choqik, xuq'oreej taqe pan kiq'oral i aj hebreo, je' wili i xuq'or keh:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\