HECHOS 22

1Hat taq was nuchaaq', hat taq ajaab'ees, chab'iraj taq i naa nuq'orom chi ko'lb'al wiib', inki. 2Noq xkib'iraj chi pan hebreo xiq'orob'jik ruum i Pablo, xtz'aplojik kichii' chi kunchelaal i tinamit, eh je' wili i xuq'or keh: 3Re' hin, hin aj judío. Ar Tarso hin aasjinaq, paruyuq'ul i Cilicia. Xa re' la', ayu' Jerusaleem xink'ihik. Ayu' xirutijej Gamaliel. Re' i xirutijej cho wii' re' wo' i ruq'or i najtir k'uhb'aal xkinimaj chaloq i qamaam qati't. Re' hin, xti re' wo' runimjiik i Dios i nub'an noq i nuq'or, je' rukab' taq i na a'n i hat chawunchelaal yu'naak. 4Xa re' la' xwixowaaj wo' cho kiwach i kinimanik reh i ak' k'uhb'aal, eh xnupahqaaj chi naakikanteesjiik. Eh i nukoj taqe cho pantz'ilom chi winaq chi ixoq. 5Re' wili xti korik. Reht'al i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' nimaq wach kikamaj, ruum re' keh xiye'wik reje weh i huuj kojb'al naq ponoq wiib' chikiwach i quch aj judío wilkeeb' Damasco. Re' hin xinooj naq ar chi kisik'ariik i kinimanik ree ak' k'uhb'aal, reh i kik'amariik cho prexo ayu' Jerusaleem, reh chi naa naq rub'aan ti' k'axik keh. 6Eh noq ojik i nub'an i hin chupaam i b'eeh, ach naq k'isiin ma' kimponik Damasco, eh je' naa kab'lajora i q'iij, jinaj i runimaal saqum xqajik cho pan taxaaj xsihq'inik chi nujunsuut chi ma' weht'al. 7Eh re' hin xinq'ehb'ik wach ak'al, xb'iraj jinaj i q'orik, xuq'or cho weh chi je' wili: Saulo, Saulo ¿chib'ih reet noq inawixowaaj nuwach? inki. 8Eh re' hin xnupech'uj reh chi je' wili: ¿Awach i hat, Jaaw? kinki. Eh re' i xq'o'rinik cho weh je' wili i xuq'or: Re' hin i Jesús aj Nazaret, i k'ahchi' awixowaam nuwach, inki weh. 9Re' taqe wuch'ihil xkilow i saqum xsihq'inik chi nujunsuut, eh xiyo'jik xa re' la', ma' xkireq ta chi riij chib'ih i xuq'or i xq'o'rinik cho weh. 10Re' hin xnupech'uj reh chi je' wili: QaJaaw, ¿chib'ih jariik inawaaj chi neenub'an? kinki. Eh re' reh je' wili i xuq'or cho weh: Wukteen johtoq, hiy pan tinamit Damasco. Ar neen q'orarik aweh chu'nchel i naa a'nam, inki weh. 11Xanaah re', xirukanaa' chi hin moywach i runimaal saqum re' re' xa chi nuq'ab' chik xkichop reje taqe wuch'ihil noq xinooj Damasco. 12Ar wilik jinaj i winaq, Ananías rub'ihnaal. Iruloq'ej i Dios, eh i runimaj i ruq'or i najtir k'uhb'aal. Chu'nchel i aj judío patim ar Damasco holohik kiq'orik chi riij i Ananías. 13Eh re' reh xooj k'oloq wuuk', je' wili i xuq'or weh: Hat nuhermano Saulo, ti ilwoq wo' chik inki. Eh xa chupaam i jumehq' re' re' xsaquumb'ik wo' chik paam i naq'nuwach, eh xwilow chik i Ananías. 14Eh je' wo' chik wili i xuq'or weh: Re' ki Dios i qamaam qati't xsik'wik chaawach, reh chi neenaweht'aliij iraaj i reh, eh nee nawil wach i korik wach ruk'ux, eh neenab'iraj ruuk' axikin i nee ruq'or ruuk' chii'. 15Yu'naak hat chik q'orol reh i ruk'uhb'aal i QaJaaw naa akahniik wii'. Eh naa ak'utjaam keh chu'nchel i tinamit taqe i xawilow, taqe i xab'iraj. 16Eh yu'naak ma' xta chik i naa awuy-eem. Wukteen johtoq qajoq ahaa' cha pahqaaj ree i QaJaaw Jesús chi neerutz'aj amahk, inki weh i Ananías. 17Junriim, noq xinsutinik wo' chik cho Jerusaleem, xinooj chi tiij chupaam i rupaat i QaJaaw Dios. Eh wilik i xk'uhtjik weh ar panu saqwiriik. 18Re' i QaJaaw xwil wach, je' wili i xuq'or weh: Chanik'eej aq'iij eleen reje chi jumehq'iil ayu' Jerusaleem, ruum re' taqe tinamit ma' naa ta kinimam aweh i nuq'oral naa aq'orom keh, inki 19Re' hin je' wili i xnuq'or reh: Jaaw, re' keh keht'al chi re' hin kinooj chupaam taqe paat inlooq'jiik wii' i Dios, chi kik'amariik reje pantz'ilom kinimanik aweh, eh inuq'ojib'eej taqe 20Eh noq xkikansaj awaj kamanoom, Esteban, re' naq inq'orik reh aq'oral, wilkiin wo' i koq ar i hin chupaam i junk'aam re' re' eh xuk'ul wo' nuk'ux i hin chi xkikansaj. Eh xnucha'jeej wo' i kiso' i xikansanik reh, kinki. 21Eh re' QaJaaw je' wili xuq'or weh: Chayejaa' awiib'. Re' hin naa kaat nutaq'aam pan kitinamiit i ma' re' ta taqe aj judío, inki weh, inki i Pablo. 22Eh xa ar xponik i ruq'oral i Pablo xkib'iraj i tinamit. Re' keh xkik'er kichii' chuq'orariik chi je' wili: Re' winaq re' re' ruk'ul chi neenakansaj chi jumpech, inki taqe reh i kajaaw soldado. 23Eh ma' nkimay ta chik choqik, eh chayeew rupuhariik wach kiso' inki a'n eh chayeew pukinik pooq inki a'n johtoq pan taxaaj ruum kik'aah. 24Eh re' i kajaaw taqe soldado, xuq'or chi kojaroq i koq i Pablo chupaam i kipaat i soldado. Eh chi ye'aroq chi tz'uhuum ar, reh chi nee ruq'or chi jariik i ru mahk, ruum k'erik kichii' chi rixowjiik wach. 25Eh noq kib'ak'am chik wach i Pablo, reh i ruye'ariik chi tz'uhuum, xupech'uj chi je' wili reh i k'amal kib'eeh soldado wilik i koq ar: ¿Mi ye'ooj taq q'ab' aweh i hat chi naa taq aye'em chi tz'uhuum jino'q aj Roma, chi komajaa' inq'atarik i q'orik chinaah? inki reh. 26Noq xrib'iraj i q'orik wili i k'amal kib'eeh soldado, xooj chuq'orariik reh i kajaaw soldado chi je' wili: ¿Chib'ih jariik i naa a'nam i hat? Re' winaq re' re' Roma b'ila' i rutinamiit, inki reh. 27Chalik kajaaw soldado xujil i koq riib' ruuk' i Pablo, xupech'uj reh chi je' wili: ¿Mi korik chi hat aj Roma? inki. Hoo', korik, inki noq chaq'wik i Pablo. 28Re' kajaaw soldado je' wili i xuq'or ree Pablo: Re' hin k'ih laj tumiin i nutojom cho chi riij chi xinkikoj chi rutinamiit i Roma, inki. Eh re' Pablo je' wili i xuq'or reh: Raaj i hin, xa chi waasb'al wo' chaloq chi hin aj Roma, inki. 29Ruuk' i re', chi jumehq'iil xi elik reje ruuk' i Pablo awach naq taqe naakiye'wiik reh chi tz'uhuum. Eh noq xrib'iraj i kajaaw soldado chi Roma i rutinamitaal i Pablo, xchalik wo' ruyo'jiik i reh, ruum xutaq'aaj rub'ak'ariik chi karena. 30Eh chi junwaar, xraaj runab'eem chi korik i kajaaw soldado chib'ih i ru mahk Pablo chikiwach i aj judío. Eh xuq'or chi chejaroq i karena b'ak'lik wii', xumol kiwach kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' chu'nchel i juntzuhb' chi q'atal q'orik. Eh xutaq'aaj rehtesjiik pantz'ilom i Pablo, xupab'aa' chikiwach taqe re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\