HECHOS 23

1Re' Pablo xutz'ehtaaj reje panaq'kiwach i juntzuhb' chi q'atal q'orik, je' wili i xuq'or keh: Hat taq was nuchaaq', re' hin xasaq wo' cho wach i nukapeb'aal chuwach i Dios, eh xa ko je' wo' yu'naak, inki. 2Eh re' i Ananías, i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, xuq'or reje keh i wilkeeb' ma' najt ta i koq ruuk' i Pablo chi kiyeew i koq chi q'ab'iis i wareeh. 3Eh re' Pablo, je' wili i xuq'or reh: Re' Dios naa rusak'wiik awee hat, i xak'ul i na a'n awach. Wila' tzunulkaat cho ar chuq'atariik q'orik chi nunaah je' rukab' i ruq'or i najtir k'uhb'aal, ¿chihreet noq inataq'aaj nusak'ariik? Ruuk' i xaq'or re' re', ma' nanimaj taj i ruq'or i najtir k'uhb'aal, inki. 4Re' i wilkeeb' ar je' wili i xkiq'or reh i Pablo: ¿Mi ma' tiyo'jik re' i hat chu b'ajariik i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij raj kamanoom i Dios? inki taqe. 5Re' Pablo je' wili i xuq'or: Hat taq was nuchaaq', cha kuy taq numahk. Re' hin ma' weht'al taj chi re' reh i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, ruum pan santo laj huuj i ruq'or chi je' wili: Maab'aj i wilik chi ajaab'esil chinaah aatinamiit, inki. 6Re' Pablo xrilow chi re' taqe q'atal q'orik kimolom kiib' ar. Wilik i aj, saduceo, wilik aj, fariseo chi kixilak. Ruum i re', xuq'or chi kow i Pablo chi je' wili: Hat taq was nuchaaq', re' hin, hin wo' aj fariseo, eh aj fariseo wo' taqe nutuut wajaaw. Re' hin k'ahchi' ruq'atariik q'orik chi nunaah, ruum i nunimaj chi kik'aach wo' chik chaloq i kamnaq, inki. 7Eh noq xuq'or i Pablo chi je' re', xkitoq'aa' kiwech'um kiib' chikiwach i aj fariseo kuuk' i aj saduceo. Ruuk' i re', ka'ch'uq xi elik, 8ruum re' taqe i aj saduceo ma' nkinimaj taj chi kik'aach wo' chik chaloq i kamnaq, eh ma' nkinimaj taj chi wilkeeb' taqe ánjel chi wilik ránjel rut'iosil i ju'jun. Re' taqe i aj fariseo keh inkinimaj. 9Chi kunchelaal k'erik kichii' chi q'orik. Eh wilik taqe i kik'uhtanik ree i najtir k'uhb'aal kuuk' taqe aj fariseo xipa'lojik johtoq eh xkiq'or chi je' wili: Re' winaq wili ma' xtaj i yeb'ee wach rub'anam. Ma' qeht'al taj mi xa ránjel rut'iosil jino'q xq'orik reh oon jino'q ánjel xq'o'rinik cho reh, inki taqe. 10Eh ruum chi qopik chik wach i rub'an i choqik xkian, xyojik i kajaaw i soldado, xukapaaj chi nee-oq inkixereb'eej i ruti'jolal i Pablo. Eh xutaq'aaj kik'amariik i soldado, reh chi xkesaj chaloq i Pablo chi kixilak, xkik'am wo' chik i koq pampaat wilkeeb' wii' i soldado. 11Eh parukab' aq'ab' chik, xuk'uhtaaj riib' i QaJaaw reh i Pablo parusaq wiriik, je' wili i xq'orarik reh: Pablo, cha chop ak'ux, ruum nik' wach noq xaq'or i korik chi wiij ayu' Jerusaleem, je' wo' chik re' noq naa rojiik aq'orom i korik chi wiij ar Roma, i nuchjik. 12Eh parukab' chik q'iij, wilik taqe i aj judío xkian jinaj wach kik'ux chukanteesjiik naq i Pablo. Eh xkiq'or i b'ih i Dios noq xkiq'or i korik chi naa pee kikuyum nik'-oq najtiil kiwa', korehtaal inki a'n rukanteesjiik i Pablo. 13Ma' xata ka'winaq chi kiib' taqe i winaq i xiq'orik reh chi je' re' i naa kianam. 14Xiooj kuuk' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' kuuk' i k'amal kib'eeh i aj judío chuq'orariik keh chi je' wili: Re' hoj xqaq'or chik i b'ih i Dios chi korik chi ma' xta pee chik i naa qak'uxum wila' komajaa' inqakansaj i Pablo. 15Yu'naak taq i hat eh awuch'ihil taqe junch'uq chi kajaaw tinamit nee taq inooj apahqaaj reh i kajaaw soldado chi chuk'am taq cho chawach i Pablo i iqal Nee tii chik taq inaq'or reh chi naawaaj taq apahqaam reh i ru mahk. Eh re' hoj nenooj qak'ul pam b'eeh reh rukanteesjiik, inki taqe. 16Eh re' rak'uun i ranaab' i Pablo xrib'iraj i xkiyejaa' wach taqe winaq re' re' xooj ruq'or ree Pablo ar chupaam i paat wilkeeb' wii' i soldado. 17Re' Pablo xuyuq'eej reje jinaj keh i k'amal kib'eeh soldado, je' wili xuq'or reh: Cha a'n otob'il chak'am reje weh i k'ijool wili ruuk' i kajaaw soldado xa jinaj naq i q'orik ajwaal wach naa ruq'orom reh, inki. 18Eh re' reh xuk'am wo' reje i k'ijool ruuk' i kajaaw i soldado, eh je' wili i xuq'or reh: Re' Pablo, i wilik pantz'ilom, xiruyuq'eej ruuk', eh xuq'or weh chi naa nuk'amam cho awuuk' i k'ijool wili, ruum wilik b'ila' i naa ruq'orom aweh, inki ponoq. 19Re' kajaaw i soldado xuchop chi q'ab' i k'ijool, eh xresaj reje chi rutkeel, xupech'uj reh chi je' wili: Ak'un, ¿chib'ih naq inche jariik i q'orik naa aq'orom weh? inki reh. 20Re' k'ijool je' wili i xuq'or reh: Re' taqe aj judío kian jinaj wach kik'ux, chi naa ruchaliik kipahqaam aweh chi i iqal i nak'am reje i Pablo chikiwach i q'atal q'orik, xa re' tii chik i ru mahk naa kipahqaam reh naa kianam kiib'. 21Jaaw, manimaj keh, ruum ma' xata ka'winaq chi kiib' i winaq i naakikeb'aam kiib' chi ruyub'jiik. Eh xkiq'or chik i b'ih i Dios chi korik chi ma' naa ta pee kianam kiwa' kihaa' chi komajaa' inkikansaj i Pablo. Eh yu'naak i kiyejaam chik kiib' xa re' chik naakuy-eem chib'ih inen naq'or i hat, inki reh. 22Eh re' kajaaw i soldado xuch'aq reje i k'ijool, eh xuq'or reje reh chi ma' awach ta aj eh naa ruk'uhtjaam i xponik q'oraroq reh. 23Re' kajaaw soldado xuyuq'eej i ki'ib' chi k'amal kib'eeh ru soldado. Eh xuq'or keh chi kipab'aa' ki'ib'-oq siento i soldado reh chi nee kiooj chi kooq Cesarea b'elejeeb' ora aaq'ab', eh lajeeb' rukajwinaq i nee kiooj rij kawáyu, ki'ib' siento i neenkik'am kiq'as ju' ch'ihch'. 24Xuq'or keh chi kisik' i kawáyu ree roojb'aal i Pablo. Eh xuq'or keh chi kib'esaj reje parukorkiil, reh chi suq ruk'ux noq neemponik chuwach i q'atal q'orik, Félix rub'ihnaal. 25Xuyeew keh jinaj i huuj je' wili i ruq'or i chupaam: 26Re' hin i Claudio Lisias, xin taaq'anik reje aweh i huuj wili i hat Félix, q'atal q'orik nim wajaawriik, xnutaq'aaj reje rusuqkiil ak'ux. 27Eh inuq'or reje aweh chi wilik taqe i aj judío xichopwik reh i winaq wili, eh xanaa naq chik kikansam. Noq xb'iraj chi aj Roma i winaq naa naq kikansam, xinooj chi ruko'ljiik wuch'ihil taqe nu soldado. 28Eh re' hin xwaaj nunab'eem chib'ih jariik i ru mahk chikiwach. Ruum aj re', xnuk'am reje chikiwach i juntzuhb' chi q'atal q'orik chi kixilak i aj judío. 29Eh xnureq chi riij chi xa ruum chi ma' runimaj taj i k'uhb'aal inkinimaj i keh inkitz'aq ru mahk. Eh ma' xta rub'ehel chi neenkanteesjik, eh je' wo' chi neenye'arik pantz'ilom. 30Eh xq'orarik weh chi re' taqe aj judío k'ahchi' kiyejaam wach rukanteesjiik. Ruum aj re', xnutaq'aaj reje awuuk', xnuq'or keh i kitz'aqwik ru mahk chi ko awuuk' chik i hat neenooj kiyejaa' wach chib'ih jariik i ru mahk chikiwach, inki reje panhuuj. 31Re' taqe soldado xkinimaj wo' hoq nik' wach i xq'orarik keh. Xkisaj chaloq i Pablo eh xkik'am reje chaq'ab' kopan tinamit Antípatris. 32Re' taqe soldado i xiooj chi kooq xi sutinik wo' chik cho parukab' q'iij chupaam i paat wilkeeb' wii'. Eh re' taqe i xiooj rij kawáyu, ko xiooj chukanab'jiik i Pablo. 33Noq xi ponik Cesarea taqe soldado, xkiyeew i huuj pan q'ab' i q'atal q'orik, Félix rub'ihnaal, eh xkiq'asaj wo' hoq i Pablo chuwach. 34Rukohlaam-oq chik rilariik wach i huuj i q'atal q'orik, xupech'uj ree Pablo aha' i rutinamitaal. Eh noq xrib'iraj chi Cilicia inchalik, 35je' wili xuq'or reh: Kore' chik naab'iram aweh na' kik'oloq iloq taqe i kitz'aqwik amahk, inki reh. Eh xutaq'aaj cha'jen ree Pablo chupaam i paat ruyejaam i Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\