HECHOS 24

1Eh ho'oob'-oq chik q'iij ruponiik i Pablo Cesarea, xponik wo' chik i Ananías, kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. Wilik i nimaq wach kikamaj ruch'ihil. Eh ruch'ihil wo' hoq jinaj i winaq, Tértulo rub'ihnaal, aj na'ojb'al. Re' taqe re' xiooj kojwoq ru mahk i Pablo chuwach i q'atal q'orik, Félix. 2Noq xkik'am chaloq i Pablo, re' Tértulo xuchuk i koq ru mahk i Pablo chuwach i Félix, je' wili xuq'or: Hat qajaa q'atal q'orik, inut'iosej aweh awotob'il, xa awuum i hat suq i k'acharik inqa a'n. Inut'iosej wo' aweh chi wilik ana'ojb'al ruum i re', k'ahchi' rukorjiik i qatinamiit. 3Chu'nchel aawotob'il wili eliik inqak'ul, eh inkik'ul wo' taqe i wilkeeb' cho xa aha' yuuq', qajaa ma' Félix nim awajaawriik, xti nqat'iosej aweh i na a'n. 4Reh chi ma' q'e' ta neetinucham, cha kuy cha a'n otob'il nee ta tii qoh ab'iraj junk'aam-oq ruuk' i naa qaq'orom aweh. 5Re' hoj xqareq chi riij chi re' winaq wili xiik' naah yib'kiil wach runa'ojb'al, xa aha' yuuq' k'ahchi' ruyojom qak'ux i hoj, hoj aj judío, k'amal wo' b'eeh reh jinaj tokoom chik nimanik, re' inkinimaj i aj Nazaret. 6Eh naa naq ruch'uwa'risam paam i rupaat i Dios ruuk' i rub'anariik i yiib' wach na'ojb'al. Ruum i re', xqachop i hoj, eh xqaaj naq qaq'atam i q'orik chinaah je' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal. 7Xa re' la', re' kajaaw soldado, Lisias rub'ihnaal, xumin i koq riib' quuk' pan josq'iil xponik, ruq'uch chi qawach i winaq re' re'. 8Eh xuq'or keh i kiq'orik chi wilik ru mahk chi naa kichaliik awuuk', eh yu'naak ayu' chik wilik chawach. Re' hat neetipahqanik reh, ar neenanab'eej chi korik chi wilik ru mahk, inki i koq. 9Eh re' taqe i aj judío ruch'ihil je' wili i xkiq'or: Chu'nchel i xuq'or i Tértulo xti korik, inki taqe i koq. 10Eh re' i q'atal q'orik, Félix, xub'an reje rehtalil ree Pablo chi naa ruq'oriik, eh re' Pablo je' wili i xuq'or: Yu'naak chu'nchel nuk'ux naa nuq'orom chawach i hat i ko'lemb'al wiib', ruum re' hin weht'al chi xata wo' jarub' haab' awokiik chi hat q'atal q'orik chinaah i tinamit wili. 11Re' hin ma' xta mahk xnub'an chaloq Jerusaleem: Kore' nare' kab'laj q'iij wojiik k'oloq ar chulooq'jiik i Dios. Re' hat neerub'an chi neenapech'uj mi korik 12Eh ma' nik' ta xinkireq chi choqik ruuk' jino'q awach, ni xata chumolariik kiwach i tinamit chupaam i rupaat i Dios, ni xata chupaam i paat inlooq'jik wii' i Dios, eh ni xata chupaam i tinamit xinkireq. 13Re' taqe winaq wili ma' xta neenkinik'eej wii' chi korik ta chi wilik i mahk je' rukab' inkitz'aq wach. 14Xa re' i korik naa nuq'orom awee hin: Re' chi nuloq'ej i ki Dios i numaam wati't je' rukab' i ruq'or i ak' k'uhb'aal, re' i ma' korik ta laj nimanik noq inkiq'or i keh. Eh i nunimaj wo' i k'uhb'aal rutz'ihb'aam chaloq i Moisés, je' wo' hoq i kitz'ihb'aam chaloq i jalal ruq'oral i Dios. 15Re' hin ch'iklik nuk'ux ruuk' i Dios je' rukab' noq ch'iklik kik'ux i keh, chi re' taqe kamnaq naa wo' chik kiwuktiik chaloq chi k'achlik kiwach, atoob' ta holohik atoob' ta ma' holohik i kina'ojb'al xkian. 16Ruum aj re', re' hin eliik inuchop nuk'ux chi saq wach i nukapeew chuwach i Dios je' wo' chikiwach i tinamit. 17Eh k'ih-oq chik haab' wojiik pantaq tokoom tinamit, xinsutinik wo' chik chaloq panutinamiit chi ruye'ariik i lemóxna, chi ruye'ariik i numayiij. 18Eh re' wili i k'ahchi' kiin parupaat i QaJaaw noq ximponik kireq i kiib' ixib' chi aj judío, kichalik Asia. Noq nukohlaam chik, rutz'ajariik wiib'. Ma' k'ih taj i tinamit wuch'ihil ar, eh ni xata k'ahchi' nutukem kiwach. 19Re' taqe aj Asia re' re' i ruk'ul naq chi nee kichalik, eh neen k'ulik kiq'or ayu' chib'ih jariik i numahk xkireq. 20Eh neerub'an chi re' wilkeeb' ayu' chi nujalariik neekiq'orik reh chib'ih jariik i numahk xkireq noq xinkipech'uj i juntzuhb' chi q'atal q'orik. 21Re' oon inche numahk chikiwach noq, je' wili i xnuq'or chi kow: Yu'naak taq i hat, k'ahchi' taq aq'atam q'orik chi nunaah, ruum i nunimaj chi kiwuktik wo' chik chaloq kamnaq chi k'achlik kiwach, kinki, inki Pablo. 22Noq xrib'iraj chi je' re' i Félix, ko xukanaa' pee kib'irjiik taqe i kojol ru mahk i Pablo, ruum xa rib'iram wo' chik chi korik i ak' k'uhb'aal. Je' wili i xuq'or keh: Kore' chik na' k'oloq i kajaaw soldado, Lisias rub'ihnaal, noq naab'iram taq aweh chi korik i wili, inki. 23Eh re' q'atal q'orik Félix xuq'or reh i k'amal kib'eeh soldado chi xana rucha'jaljiik i Pablo chi maa rutz'ap i kooq chi jumpech, eh chi nee ruyeew q'ab' reh chi nee ruq'o'reej taqe chaloq i ramigo nee kiooj k'oloq ruuk' chi q'orob'jiik. 24Xa komajaa'-oq wo' k'ih q'iij chi riij i re', xooj k'oloq i Félix ruch'ihil i rehk'een, Drusila rub'ihnaal. Eh xutaq'aaj wo' chik rehtesjiik i Pablo pantz'ilom, eh xrib'iraj reh nik' wach runimjiik i Jesucristo, i xuq'or i Pablo xrib'iraj chi korik i Félix. 25Eh noq xq'orarik reh ruum i Pablo i korik laj k'acharik, chi riij ruq'ilariik iib', eh chi riij i q'ataj q'orik naa rub'anam i QaJaaw ruuk' i ju'jun, re' Félix xchalik ruyo'jiik. Eh je' wili i xuq'or ree Pablo: Yu'naak neerub'an chi nee tiooj pantz'ilom. Ka' tinuyuq'eej chik chuyee pee chik riib', inki reh. 26Eh re' Félix xata wo' jarpech xuyuq'eej ruuk' i Pablo, reh chi xub'an ruk'utaaj ruuk', re' naq xraaj i reh chi xye'arik ta rutumiin ruum, eh chi je' re' naa naq resam reje pantz'ilom paruk'ux. 27Eh xa xik'ik wo' i ki'ib' haab' chi re' i Félix ma' xresaj ta wo' pantz'ilom i Pablo, re' xraaj chi ma' xi kahnik ta pank'aah kuuk' aj judío. Chi riij i re', xelik chi q'atal q'orik i Félix re' chik Porcio Festo rub'ihnaal, xokik chi jilow.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\