HECHOS 26

1Eh re' i reey Agripa je' wili i xuq'or reh i Pablo: Re' hat neerub'an chi neenaq'or i ko'lemb'al awiib', inki. Eh re' Pablo xujosaj i q'ab', je' wili i xruq'or: 2Re' hin q'e' nsuuqb'ik nuk'ux chi q'orik awuuk' yu'naak, i hat qajaa reey Agripa, reh chi naa nuq'oriik chi riij i ko'lb'al wiib' chuwach chu'nchel i numahk inkikoj taqe i aj judío. 3Eh je' wo' chik, re' hat aweht'al chu'nchel i na'ojb'al okrinaq taqe wii' i aj judío, je' wo' taqe i chib'ih jariik xqawech'uj riij kuuk'. Ruum aj re', i nupahqaaj otob'il aweh chi chab'iraj tii weh ruuk' q'unil i naa nuq'orom aweh. 4Chu'nchel i aj judío kieht'alinik reh nik' wach noq xink'acharik cho kopan wak'uniil chi kixilak, panuyuq'ul, je' wo' ar Jerusaleem. 5Keht'al wo' hoq chih nub'anam wila' nkaaj re' keh neekiq'orik i korik chi wiij, chi re' hin, xa hin wo' cho haa' chi nimanik pampeet kuuk' i aj, fariseo. Eh re' wo' re' q'e' korik noq inqaq'or. 6Eh yu'naak, xinkik'am cho ayu' pan q'atb'al q'orik xa ruum chi ch'iklik nuk'ux chi ruyub'jiik i ruq'orom cho rib'iral i Dios keh i qamaam qati't. 7Re' kab'laj ch'uq chi qatinamiit Israel k'ahchi' wo' naq kuy-eem i keh i q'orooj cho rib'iral re' re', xan kaaj naq chik kilom i rojiik eloq wach. Eh ruum i re', inkiloq'ej i Dios chi q'iij chi aq'ab'. Hat loq'laj reey Agripa, ruum i ruyub'jiik i q'orooj cho rib'iral, inkikoj numahk i aj judío. 8¿Chihreet noq ma' nanimaj taq i hat chi re' Dios i ruksaj wo' chik chaloq taqe i kamnaq chi k'achlik kiwach? inki keh. 9Re' hin noq xub'an ma' k'isiin i na'ojb'al xnub'an chi ixob'al kiwach i kinimanik reh i QaJaaw Jesús aj Nazaret. 10Eh je' wo' re' i xnub'an cho ar Jerusaleem noq xkiyeew wajaawriik taqe kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij k'ih wo' taqe aj nimaneel xnukoj cho pantz'ilom. Eh noq inq'orarik kikanteesjiik, re' hin i ruk'ul nuk'ux chi kikanteesjiik. 11Xata wo' jarpech i nub'an cho ti' k'axik keh i aj nimaneel, chupaam i paat inlooq'jik wii' i Dios, re' naq xwaaj chi nkikanaa' runimjiik i Jesús. Eh xayohb'aal wach i nuk'aah chikinaah, kinooj chi kisik'ariik pantaq tokoom tinamit. 12Eh re' naq taqe re', i xooj nub'an Damasco. Xinkitaq'aaj reje taqe kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, xkiyeew reje wajaawriik chi kichopariik i aj nimaneel. 13Qajaa reey Agripa, re' hin noq ojik i nub'an pamb'eeh, tuqlik kab'lajora i q'iij xwil noq xqajik cho pan taxaaj jinaj i runimaal saqum xiik' naah saqumaal chuwach i rusaqumaal i q'iij, eh xusutej wiij i hin, eh xsuutjik wo' kiij haa' taqe wuch'ihil. 14Chi qunchelaal xoj q'ehb'ik wach ak'al. Eh jinaj i q'orik xb'iraj, je' wili i xuq'or cho weh pan hebreo: Saulo, Saulo ¿chib'ih reet noq inawixowaaj nuwach? Xa re' hat k'ahchi' aye'em awiib' chi ti', je' rukab' i rub'an i b'ooyax i ruyeq' i toq'b'al reh, inki weh. 15Eh re' hin, je' wili i xnuq'or reh: Jaaw, ¿awach i hat? kinki reh. Re' QaJaaw je' wili i xuq'or cho weh: Re' hin i Jesús, re' i k'ahchi' awixowaam wach i hat. 16Wukteen la' johtoq re' hin xnuk'uhtaaj wiib' chawach. Eh xat nupab'aa' ruum inwaaj chi naa a'nam i nukamaj, naa aq'orom rukorkiil aha' wilik i kore' xawil je' wo' hoq i naa nuk'uhtaam aweh na' chub'an. 17Naa kaat nuko'leem pan kiq'ab' aj judío, naa kaat nuko'leem pan kiq'ab' i ma' re' ta taqe aj judío, re' i naa kaat nutaq'aam reje wii' yu'naak. 18Reh chi naa rojiik atehem inaq' kiwach reh chi nee kielik panq'equm, pan saqum chik naa kiwihiik, eh nee nelik i rajaawriik i aj Yahm chikinaah, re' chik i Dios neenkinimaj. Reh chi neenkuyarik i kimahk, eh naakik'ulum i kikooch re' ruuk' i naa ruye'ariik keh i santo laj rutinamiit i Dios, inki Jesús. 19Je' re' noq re' hin, loq'laj reey Agripa, ma' xwaaj ta nuq'ehtaam wiib' chuwach i xq'o'rinik cho weh pan taxaaj, xnunimaj la'. 20Peet xnuq'or keh i ruk'uhb'aal i QaJaaw i aj Damasco. Chi riij i re', xinooj chuq'orariik keh i aj Jerusaleem, je' wo' keh wilkeeb' paruyuq'ul i Judea, je' wo' keh ma' re' ta taqe aj judío, xnuq'or keh chi kiyot' i kik'ux chi riij i kimahk, eh chi kik'uhtaaj ruuk' i rub'anariik i holohik laj na'ojb'al. 21Xa ruum i ruq'orariik taqe re' xinkichop aj judío chupaam i rupaat i Dios eh xkaaj naq nukanteesjiik. 22Xa ruum i nutoob'jiik i rub'an i Dios, xink'u'loq ayu', kok'ahchi' nuq'orom i ruk'uhb'aal keh chi nimaq chi kok' taq. Eh ma' xta chik i tokoom i nuq'or keh xa re' wo' nuq'or keh i xuq'or chaloq i Moisés, eh i xkiq'or chaloq taqe jalal ruq'oral i Dios, chi naa ruk'ulariik koq'uun: 23Chi re' i Cristo, i chi xuk'ul i ti' k'axik, eh noq kamnaq chik, peet wo' chik i reh xwukteesjik cho chi k'achlik wach ruum i Dios, chi re' wo' Cristo xk'ulik tehwoq wach chi korik i ak' k'uhb'aal keh i qatinamiit aj judío, keh i ma' re' ta taqe aj judío, inki Pablo. 24Noq xuq'or taqe wili chi ko'lemb'al riib', re' Festo, i q'atal q'orik, kow xuq'or chi je' wili: Hat ahqaal, Pablo. Ruum i ma' k'isa tijinik i na a'n xchalik ruyojiik ana'ojb'al, inki reh. 25Eh re' Pablo je' wili i xuq'or noq xchaq'wik: Loq'laj q'atal q'orik, Festo, re' hin ma' hin ta ahqaal re' la' rub'ehel, eh re' korik i nuq'or. 26Re' i reey Agripa reh reht'al chi korik taqe wili. Ruum aj re', ma' kinyo'jik ta chi q'orik chuwach. Re' hin weht'al chi korik chi re' reh reht'al wo' chu'nchel i wili, ruum ma' re' ta panke'lik taqe b'anooj chaloq i k'ahchi' nuq'orom. 27Qajaa reey Agripa, ¿mi nanimaj i hat i kiq'orom chaloq i jalal ruq'oral i Dios? Re' hin weht'al chi nanimaj i nuchjik ruum i Pablo. 28Re' Agripa je' wili i xuq'or: Re' hat xach'ub'isaj nuk'ux ach k'isiin ma' xinsutinik chi hin aj nimaneel awuum, inki. 29Re' Pablo je' wili xuq'or: Ma' xta q'orik reh, qajaa reey mi xanimaj yu'naak oon koq'uun, inko'q ta la' naq i Dios ma' ta naq xa re' hat neetinimanik nee ta la' wo' naq kinimanik chu'nchel i wilkeeb' ayu', chi je' rukab' i hin. Xa re' la' ma' ta naq neenb'ak'arik kiwach chi karenaa je' rukab' inki a'n wee hin, inki. 30Eh re' i reey Agripa, xupab'aa' johtoq riib' je' wo' i q'atal q'orik, je' wo' ixoq, Berenice rub'ihnaal eh xipa'lojik wo' johtoq chi kunchelaal i tzunulkeeb' ar. 31Eh xkesaj reje kiib' chi kutkeel, je' wili i xkiq'or chikiwach: Re' winaq wili ma' xta ru mahk rub'anam chi neenkanteesjik. Ma' ruk'ul ta wo' naq chi wilik pantz'ilom maje', inki taqe. 32Eh re' reey Agripa je' wili i xuq'or reh i Festo: Re' winaq wili, elinaq naq chik pantz'ilom wi ta ma' xupahqaaj ruuk' chii' chi kore' ajaab'ees aj Roma naa ruq'atwiik q'orik chinaah, inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\