HECHOS 27

1Noq xureq ruq'ijil chikiwach i qataq'ab'jiik reje Italia nah ha' xoj ik'ik reje, re' Pablo ruch'ihil taqe prexo junch'uq xiq'ahteesjik pan q'ab' jinaj i k'amal kib'eeh taqe soldado, Julio rub'ihnaal. Re' reh, re' ruuk' juntuhb' chi soldado, reh i Ajaab'ees aj Roma. 2Ar Cesarea xojokik reje pan barco inchalik Adramitena, re' i kik'ulik sutinoq wii' i barco. Re' barco re' re' xa ojik chik reh ar Asia. Re' haa' chi qaxilak jinaj i winaq, Aristarco rub'ihnaal, aj Tesalónica, re' tinamit re' re' paruyuq'ul i Macedonia wilik. 3Parukab' q'iij xoj-ooj k'oloq Sidón, re' i kik'ulik sutinoq wii' barco. Ar xb'aan otob'il ree Pablo ruum i Julio, k'amal kib'eeh taqe soldado, ruum xuyeew q'ab' ree Pablo chi xooj ruq'o'reej taqe ramigo, reh chi neentoob'jik cho kuum. 4Noq xoj elik reje ar Sidón, xojokik wo' chik reje pan barco. Ruum chi xiik' naah kowiil i teew inchalik chi qawach, xojik'ik reje pansak'aaj ree ye'aab' sutimaj riij chi palaw, Chipre rub'ihnaal. 5Eh xqaq'at reje wach i palaw, xojik'ik reje pan tinamit Cilicia, je' wo' i Panfilia. Eh korehtaal xoj ponik pan tinamit, Mira, wilik paruyuq'ul i Licia. 6Eh re' k'amal kib'eeh taqe soldado xureq ar jinaj i barco inchalik Alejandría, ojik i rub'an Italia, eh xojrukoj reje chupaam. 7K'ihlaj q'iij xojb'ehik reje pan barco, xa q'uun inqa a'n reje. Xa ruuk' ti' xoj ponik chuwach i tinamit Gnido. Eh ruum chi re' teew xa ko chi qawach wo' inchalik, xa q'e' xoj ik'ik chuwach i ye'aab', Salmón, eh xqakotej riij i ye'aab' Creta, sutimaj riij chi palaw. 8Eh xa ruuk' ti' xoj b'ehik reje chi' taq palaw pan tz'a'laj yuuq'. Xojponik chupaam jinaj i ye'aab', Q'e' Holohik inkiq'or reh, re' i kik'ulik sutinoq wii' i barco, ma' najt ta ruuk' i tinamit Lasea. 9Eh k'ih q'iij-oq chik chi b'ehik qaq'eb'em, yohb'aal chik i b'ehik pan barco nah palaw, ruum xa k'isiin chik ma' ntoq iq'elej. Ruum i re', xkojarik naq kina'ojb'al ruum i Pablo taqe i kikamanik chupaam i barco, je' wili i xq'orarik keh: 10Hat taq ajaab'ees, re' ojik inqa a'n reje nah palaw xiik' naah yohb'alil naaqojiik wii'. Maa nooj inchi qohoq ri'si palaw i barco haa' taqe ihq. Eh nee-oq qoh kimik haa' i hoj, ki uchjik ruum i Pablo. 11Eh re' k'amal kib'eeh taqe soldado ma' xunimaj taj i xuq'or i Pablo re' la' chik xunimaj i xuq'or i ehchan ree barco ruch'ihil i xuq'or imb'esanik ree barco. 12Xanaah re', re' i kik'ulik sutinoq wii' barco ar, ma' ruyee ta riib' chi ar xkik'saj iq'ilej. Ruum i re' chikuncheel xi elik reje ar, xkichop kik'ux chi xi ponik Fenice re' kik'ulik sutinoq wii' barco ar Creta, re' inka'yik reje pantz'eet, eh pansak'aaj ree reelb'aal q'iij. 13Eh re' taqe i kikamanik pan barco xkilow chi xama' q'e' ta kow i teew xchalik pansak'aaj reereelb'aalq'iij. Ruum aj re', xkichop reje kib'eeh nah palaw, eh ar xkik'am reje chi' taq palaw ma' najt ta ruuk' i tz'a'laj yuuq' ree Creta. 14Eh junk'aam-oq chik qatoq'aam reje b'ehik nah palaw, xchalik pantz'eet ree reelb'aal q'iij jinaj kowlaj teew jab' kaq suut paam. Eh xuq'oj i koq riib' chuwach i barco, 15xutoq'aa' ruqerem reje. Xanaah re' i hoj ma' nqakuy ta chik ransil i barco chi korik ta xooj, ruum chi qawach inchalik i kowlaj teew jab', xa xqakanaa' wo' chi xuqerej reje i barco chi qi'sil. 16Xojik'ik reje chi riij i k'isa ye'aab' sutimaj riij chi palaw, Clauda rub'ihnaal ar ma' q'e' ta chik kow i teew. Eh ko xqak'axkilej rujohteesjiik i k'isa barco ko'lemb'al iib' chupaam i nimlaj barco. 17Qajoosam-oq chik johtoq i k'isa barco, xkitoq'aa' kib'ak'ib'eem wach i nimlaj barco ruuk' i laso, reh chi ma' nee ta nooj ruq'ojib'eej riib'pan saniib' Sirte rub'ihnaal ruum i kowlaj teew. Eh re' taqe i kikamanik pan barco jumehq'iil xkikut qohoq nah palaw i toob'al reh i barco. 18Parukab' chik q'iij, xakomajaa' ta wo' rumay i kowlaj kaq suut teew jab' chinaah i palaw. Ruum i re' xkikut pan palaw i rihq i barco. 19Eh paroox q'iij wo' chik, xkiq'eb' pan palaw ruuk' kiq'ab' taqe itz'ihy inkamanik chi b'ehtesb'al reje reh i barco. 20Najt ma' xqilow ta chik wach inaq'wach i q'iij ni xata re' ch'umiil. Eh ruum i ma' k'isa kowlaj kaq suut teew jab', xa jomlik chik i ruyeew cho chi qanaah, re' hoj ma' xqakapaaj ta chik chi naa ta qako'leem riij i qak'achariik. 21K'ih q'iij chik qamayam wach qawa' qahaa', re' Pablo xupab'aa' johtoq riib' pan kixilak i ruk'ihaal je' wili xuq'or keh: Hat taq ajaab'ees, ma' xta naq reet chi xanimaj ta taq weh i xnuq'or taq chaaweh wach b'eeh chi ma' xoj elik ta naq cho ar Creta. Ruuk' i re', ma' k'ahchi' ta naq qak'ulum i ti' k'axik wili, eh ma' xta naq taqe i xqaq'eb' qeh. 22Xa re' la' re' hin i nuq'or taq aweh yu'naak chi mantib'ik taq ak'ux, ruum ma' jino'q taq aweh i naa rukimiik xa re' wo' i barco ra'j naa rusahchiik wach re'. 23Inuq'or taq aweh i wili, ruum chaq'ab' matunaak xwilow wach jinaj i ánjel taaq'amaj cho ruum i Dios inehchanik weh hin raj kamanoom. 24Eh re' ánjel je' wili xuq'or weh: Pablo, re' hat mat yo'jik. Ma' naa taa kimiik, ruum ajwaal wach chi ko naa awojiik pa'lojoq chuwach i ajaab'ees aj Roma. Eh re' Dios awuum i hat naa ruko'leem taqe chuwach i kimik chu'nchel awuch'ihil pan barco, inki weh. 25Ruum aj re', i nuq'or taq aweh chi chakowej taq ak'ux, ruum re' hin ch'iklik nuk'ux ruuk' i Dios chi nik' wach i xuq'or weh i ánjel, je' wo' re' i naa qak'ulum. 26Xa re' la', re' i kowlaj teew ar nakooj rojiik rukutum chupaam jinaj i ye'aab' sutimaj riij chi palaw, ki uchjik ruum i Pablo. 27Chupaam aq'ab', noq ki'ib' chik xamano qatoq'aam i ti' k'axik, ar chik wilkooj nah palaw, Adriático. Eh xak'ul chik inooj i barco chi qi'sil ruum i kowlaj teew. Eh je' naa chik yejal aq'ab', xkikoj rehtaal b'esan ree barco chi k'ahchi' kireqem wach aak'al. 28Eh xkipaj i ruchamiil paam i palaw xa juninaq jaah xkireq wii' aak'al. Jumehq' wo' chik xib'ehik reje chikiwach, xkipaj wo' chik ruka'peech xa ho'lajuuj jaah chik xkireq wii' ak'al. 29Ruum i kiyo'jiik chi nenooj ruq'oj riib' i barco nah taq ab'aj, xkiqasaj qohoq pan palaw i kijib' chi ahl laj ch'ihch' eh xkib'ak' paruyuhb' i barco, eh xkipahqaaj ree Dios chi ach ta naq aaxsaq'ik. 30Eh re' taqe i kib'esanik reh i barco xkikapaaj naq kiq'eb'em kahnoq. Ruuk' i re', xkiqasaj qohoq i k'isa barco nah palaw, xa je' tii chik rukutariik qohoq panha' taqe ahl laj ch'ihch' pa'amb'al barco k'ahchi' keeb' xkian kiib'. 31Eh re' Pablo je' wili i xuq'or reh i k'amal kib'eeh i soldado, eh je' wo' keh i soldado: Wila' xkiq'eb' kahnoq i barco taqe winaq wili, re' taq i hat ma' jaruuj taq neenako'leej awiib', inki. 32Noq xkib'iraj chi je' re' taqe soldado, xkiyok' i k'ahaam b'ak'lik wii' i k'isa barco reh i ko'lemb'al iib' eh xkoq'taaj qohoq nah ha'. 33Noq xokik cho rusaq'iik, xq'orarik keh chikuncheel ruum i Pablo chi kian kiwa'. Je' wili i xuq'or keh: Yu'naak xub'an chik ki'ib' xamano ma' anik'eem ta chik taq wach awa', ruum i ruyub'jiik chib'ih naa rojiik kuxoq wii' i k'ahchi' qak'ulum wili. 34Ruum aj re', i nupahqaaj taq otob'il aweh chi cha a'n taq awa', ruum reh taq aakowiil wila' ko nawaaj taq k'acharik, ruum ma' jino'q taq aweh i naa rukimiik ayu', eh ni xata jino'q rismaal taq anaah naa aq'eb'em, ki uchjik. 35Noq xuq'or i Pablo i wili, xuchop jinaj i kaxlanwi'k, eh xut'iosej ree Dios chikiwach i wilkeeb' pan i barco. Xuch'uy i kaxlanwi'k, xutoq'aa' rub'anam ruwa' i reh. 36Xkilow chi je' re' xkichop wo' kik'ux i keh, xkitoq'aa' kia'nam kiwa' chi kunchelaal. 37Eh chi qunchelaal i wilkooj chupaam i barco re' re' hoj ki'ib' siento ruuk' waqlaj rukajwinaq chi qiib'. 38Eh kia'nam-oq chik kiwa' chi korik, xkitoq'aa' kikutum i trigo pan palaw, ch'aqb'al wach i rahliil i rihq i barco. 39Eh noq xsaq'ik, re' taqe b'esan barco ma' keht'al taj chib'ih rub'ihnaal i yuuq' xoj-ooj k'oloq wii' xa re' la', xkilow chik reje wach i saniib' chi' palaw. Ruuk' i re', xkichop kik'ux chi ponik ar, eh xkijil i koq ar i barco. 40Xkiyok' taqe k'ahaam b'ak'alkeeb' wii' taqe pa'amb'al ree barco, xkiq'eb' kahnoq pan palaw. Eh xkichej wo' taqe k'ahaam b'ak'alkeeb' wii' i b'ehtesb'al reh, Jumehq'iil xkijosaj johtoq chuwach i teew i nimlaj itz'ihy wilik panju' i barco, ruum i re', xutoq'aa' reje elik chi' palaw. 41Xanaah re', ar chik xuk'am i koq i barco aha' mulik wii' i saniib', eh ar xooj q'iloj-oq. Re' ju' i barco xq'ilojik pan saniib' ar ma' kota chik xk'uyu'jik, eh re' ruyuhb' xutoq'aa' paxik ruum i ransil i rub'ohl i palaw noq ink'ulik ruq'oj riib' ar. 42Eh xkilow chi je' re' taqe i soldado, xkaaj naq kikansam taqe prexo, reh chi ma' awach ta naq i xi elik pamux nah palaw. 43Eh re' k'amal kib'eeh soldado ma' xraaj ta chi xki a'n ikaansanik taqe i ru soldado, ruum xraaj ruko'leem i Pablo. Xuq'or keh i prexo chi awach i kichol mux, kikut reje kiib' nah palaw chi peet, reh chi neekiponik chi chiq yuuq'. 44Eh xuq'or chi re' taqe ma' kichol ta mux, neerub'an chi neen kiyeew reje kiib' nah taq tz'ilom oon nah taq ruch'uuy barco. Eh xa je' chik re' noq xqako'leej qiib' chi qunchelaal reh xoj ponik chi chiq yuuq'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\