HECHOS 28

1Eh noq qako'leem chik qiib' kore' xqanab'eej chi re' ye'aab' sutimaj riij chi palaw xoj-ooj k'oloq wii', Malta rub'ihnaal. 2Re' taqe patineel wilkeeb' ar xojkik'ax. Eh xkiluk' i ma' k'isa q'aaq', eh xkiq'or qeh chi naaqa'nam qaq'axniik ruum yohb'aal wach i jab', i k'uxik k'ahchi' rub'anam. 3Eh re' Pablo xumol cho wach i junq'ahl chi kok' chiq sii', xuyeew nah q'aaq'. Eh ruum i rutz'a'iil i q'aaq', xelik cho xilak sii' i aaq' b'olaay eh xusotej riib' ralaq q'ab'. 4Noq xkilow i aj Malta chi je' re' i xuk'ul i Pablo, xkiq'or chikiwach chi je' wili: Re' winaq wili re' naa ruuk' jino'q i kansan ras ruchaaq'. Atoob' ta naq inche xuko'leej cho riib' nah palaw, re' chik i qadios i hoj naa ruye'wiik cho ti' k'axik chinaah, reh chi neenkimik, inki taqe. 5Eh re' Pablo xukihraaj qohoq pan q'aaq' i aaq', eh ma' xta x-uuchjik ruum. 6Chi kuncheel naq k'ahchi' kuy-eem nik' neenokik cho rusipjiik i Pablo, oon xa chupa'aab' naq neenkimik noq xkikapaaj. Re' keh najt xkuy-eej nik' neenkimik. Noq xkilow chi ma' xta xuk'ul, xkijal wach i kikapeew, xkiq'or chi re' Pablo dios ruti'jolal. 7Ma' najt ta ar aha' xoj elik ponoq wii' chi' palaw, k'ih seht ak'al wilik re' inehchanik reh re' i jinaj winaq, Publio rub'ihnaal, i k'amal b'eeh ar chupaam i ye'aab' sutimaj riij chi palaw. Re' reh xojruk'ul parupaat chi patal, eh xojruk'ax chuwach ixib' q'iij. 8Eh chupaam i q'iij re' re', yoklik ruum yab'ilaal i rajaaw i Publio, tz'a' riij eh kik' saa' imb'anik reh. Eh re' Pablo xooj chi rilariik, eh xub'an rutiij, xuyeew i q'ab' chinaah, eh xuk'achrisaj. 9Eh noq xkib'iraj taqe yowaab' patim chupaam i ye'aab' re' re' chi xk'achreesjik i rajaaw i Publio, xi chalik wo' keh ruuk' i Pablo, eh xik'achreesjik wo' taqe reje. 10Ruum i re', ma' k'isiin taj i qak'axariik xkian, xkisiij chib'ih qeh. Eh noq ach k'isiin ma' qoh okik reje pan barco ruka'peech, xkiyeew reje qeh chu'nchel i ajwaal wach ree qab'eeh. 11Noq qakohlaam chik ixib' poh ar, Malta xoj okik reje chupaam jinaj i barco ar xriksaj iq'ilej, alejandrina inchalik, Re' barco re' re' kikojom chi rehtalil i kijalwaach i ki'ib' chi tiyoox, Kástor, Pólux kib'ihnaal. 12Eh noq xoj ponik chupaam i ye'aab' Siracusa, ixib' q'iij xoj wihik ar. 13Eh chi riij i re', xoj elik reje ar, chi' taq palaw xqak'am reje pan tz'a'laj yuuq', korehtaal xoj ponik pan tinamit Regio. Chi junwaar, xa njomik chik i teew xchalik pantz'eet. Ko parukab' q'iij xoj ponik pan tinamit, Puteoli. Ar xoj elik chupaam i barco. 14Eh wilik taqe aj nimaneel xqareq ar, xkipahqaaj kikuyariik qeh chi nee qoh wihik jino'q xamano kuuk'. Xa je' re' ojik xqa a'n korehtaal xoj ponik Roma. 15Re' taqe i hermano aj Roma kib'iram chik chi naa qaponiik, xi chalik chi qak'ulariik, chuwach i k'aayb'al, Apio rub'ihnaal. Eh wilik taqe xqak'ul i wilkeeb' wii' Ixib' chi Paat Hi'lb'al rub'ihnaal, re' Pablo noq xrilow kiwach i hermano re' re', xsuuqb'ik ruk'ux xut'iosej ree Dios. 16Noq xoj ponik Roma, re' k'amal kib'eeh taqe i soldado xuq'asaj taqe i prexo pan q'ab' i kajaaw i soldado. Eh re' Pablo reh xa pan jinaj paat xkiyeew chi rutkeel, xa jinaj chik chi soldado ixkanab'jik chi cha'jen reh. 17Eh ixib' chik q'iij ruponiik ar i Pablo noq xumol kiwach i k'amal kib'eeh i aj judío, je' wili i xuq'or keh: Hat taq was nuchaaq', re' hin ma' xta ximahkunik wii' chikiwach i aj judío ar Jerusaleem, eh ma' xtaj i yeb'ee wach xnuq'or chi riij i na'ojb'al kikanaam kahnoq i qamaam qati't. Xa re' la' xa, xinkichop wo' ar Jerusaleem, eh xinkiyeew pan kiq'ab' q'atal q'orik aj Roma wilkeeb' ar. 18Eh noq hin chik kipech'um chi korik taqe q'atal q'orik re' re', xkaaj naq kinkoq'taam, ruum xkireq chi riij chi ma' rub'ehel taj chi naa kinkikasam. 19Eh re' taqe aj judío xikaqrik chi naa naq kinkoq'taam. Ruum aj re', xnupahqaaj cho ar chi kore' ajaab'ees ayu' Roma naa ruq'atwiik q'orik chi nunaah, atoob' ta re' hin ma' xta neenukoj wii' kimahk i nutinamiit. 20Ruum i wili, xnutaq'aaj taq ak'amariik, eh reh chi xqilow qawach taq awuuk', reh chi neenqa a'n qak'utaaj. Re' hin i nuq'or taq aweh chi b'ak'alkiin chi karena, xa ruum i k'ahchi' kuye'eem chu'nchel i aj Israel, inki Pablo. 21Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío je' wili i xkiq'or reh i Pablo: Re' hoj ayu' ma' jino'q huuj qak'ulum inchalik Judea inq'orik ta chi riij inaq'or re' re' Eh ma' jino'q keh taqe hermano kiponik cho ar, chib'ih ta jariik i yeb'ee wach ink'ulik kiq'or qeh chawiij. 22Eh re' hoj inqaaj naq rib'irjiik taqe i wilik cho panak'ux, ruum re' hoj qeht'al chi re' ak' k'uhb'aal wili xa aha' yuuq' ma' holohik ta kiq'orik chi riij, inki taqe. 23Eh xkipab'aa' wo' chik ruq'ijil moloj kiib'. Eh ma' k'isa tinamit i xiooj k'oloq i wilik wii' chi patal i Pablo, eh xuq'or rukorkiil keh i runimaal rajaawriik i Dios. Eh inik'ik q'iij chi ruch'ob'ariik rub'ehel keh i tz'ihb'amaj cho chi riij i Jesús chupaam i k'uhb'aal ye'ooj cho reh i Moisés eh je' wo' kitz'ihb'aam taqe jalal ruq'oral i Dios re' naq xraaj i reh chi xkinimaj i Jesús chi kaj Ko'loom. 24Xa re' la', wilik taqe i xinimanik reh i xuq'or i Pablo, eh wilik wo' taqe i ma' xkaaj ta kinimam. 25Eh inkilow chi ma' rub'an ta jinaj wach kik'ux, xi elik reje ar. Chalik i Pablo je' wili i xuq'or keh: Xti korik wo' i xuq'or chaloq i Santolaj Uxlab'al reh Isaías jalal ruq'oral i Dios, chikiij taq aamaam awati't, noq xuq'or chi je' wili: 26Ma' xta reet hiy cha q'or keh chi je' wili i tinamit: Inab'iraj wo' naq taq xama' nareq ta wo' taq chi riij, inawil wo' naq taq xama' nakoj ta wo' taq rehtaal, tiko'q keh. 27Chakoowb'isaj i kánima i tinamit re' re', chatz'ap i kixikin, chamutz' inaq'kiwach, reh chi ma' nee ta kib'iraj, eh ma' nee ta nkikoj rehtaal. Eh ni xata neenkireq chi riij reh chi ma' nee ta kiyot' i kikux, eh re' hin ma' nee ta wo' nukuy i kimahk, inki. 28Re' taq i hat, xanab'eej taq chi re' ko'lemb'al iib' i ruyeew i Dios kuuk' chik i ma' re' ta aj judío naa rojiik q'oraroq yu'naak. Eh re' keh xti suq i ruq'or naa kib'iram, inki Pablo. 29Eh ruq'orom-oq chik i Pablo i wili, re' taqe aj judío xi elik reje ar, eh xkitoq'aa' jinaj runimaal wech'inik kiib' chi riij i xq'orarik keh. 30Re' Pablo manlik ki'ib' haab' xwihik chupaam i paat xukemelej. Eh awach taqe i kiooj k'oloq ruuk' ar i ruq'o'reej taqe chaloq chi korik. 31Re' Pablo ma' inyo'jiik ta noq i ruq'or cho rukorkiil keh i runimaal rajaawriik i Dios. Eh ma' awach ta inq'ilwik reh chuq'orariik keh i k'uhb'aal rukanaam kahnoq i QaJaaw Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\