HECHOS 3

1Eh re' Pedro ruch'ihil i Juan xijohtik johtoq chupaam i rupaat i Dios ixib'ora ruqajiik i q'iij, re' noq imb'aan i tiij. 2Eh jinaj i winaq siik taqe rooq chi raasb'al wilik ar chupahqaljiik rulemóxna keh i kiokik i koq chupaam i rupaat i Dios. Re' winaq re' re', eqal eqal imponik kitzunaa' chi chii' i ru puertahiil i rupaat i Dios, Holohik laj Puerta inkiq'or reh. 3Noq xrilow i siik taqe rooq chi k'ahchi' i koq kokiik i Pedro i Juan chupaam i rupaat i Dios, xupahqaaj otob'il keh chi neenye'arik rulemóxna. 4Eh re' Pedro ruch'ihil i Juan xkitz'ehtaaj i siik, eh re' Pedro je' wili i xuq'or reh: Qoh awil, inki. 5Noq xrib'iraj chi je' re' i siik i rooq, xakow chik i rutz'ehtaaj taqe. Re' reh xukapaaj chi naa ruye'ariik rulemóxna. 6Eh re' i Pedro je' wili i xuq'or reh: Re' hin, ma' xta plata, ma' xta oro wuuk'. Xa re' wo' i ajaawriik wilik wuuk' neenuyeew aweh, parub'ihnaal i Jesucristo aj Nazaret i nuq'or aweh tipaa' johtoq, eh tib'ehoq reje, inki. 7Eh re' i Pedro, xuchop chi rusak'aaj q'ab' i siik taqe rooq eh xupab'aa' johtoq. Eh xa chi jumehq'iil xikowjik taqe i rooq taqe i wach'ehk, 8eh xpisk'anik parooq noq xpa'lojik johtoq, eh xutoq'aa' b'ehik. Xokik i koq haa' chikiij i Pedro i Juan chupaam i rupaat i Dios, b'ehik chik i rub'an xampisk'anik chik parooq, chuye'ariik ruloq'il i Dios. 9Chu'nchel tinamit xkilow chi b'ehik chik i rub'an, chi k'ahchi' ruloq'em i Dios. 10Eh xsahchik kik'ux i tinamit ruuk' i xk'ularik, ma' k'isiin ta xchalik kiyo'jiik, ruum xkinab'eej wach, chi re' i winaq re' re' ink'ulik tzuhnoq chi pahqanik lemóxna chi chii' ru puertahiil i rupaat i Dios, re' i Holohik laj Puerta inkiq'or reh. 11Re' i winaq xk'achreesjik ma' rukanaa' ta chik riib' chikiij i Pedro i Juan. Re' i tinamit xsahchik kik'ux, xiooj kajimam kiib' ruuk' i Pedro ruuk' i Juan chi muuj i rupaat i Dios, re' i Muuj Salomón rub'ihnaal. 12Eh noq xrilow i Pedro chi je' re' je' wili i xuq'or keh i tinamit: ¿Chib'ih reet noq insahchik taq ak'ux tiqajik taq kapeew chi qilariik? ¿Mi nakapaaj taq re' hat chi ruuk' qajaawriik, chi ruuk' i rukorkiil qak'ux xqak'achrisaj, qayeew chi b'ehik i winaq wili? 13Re' la' ki Dios i peet cho qamaam qati't, re' Abraham, Isaac, Jacob, xuyeew i rajaawriik i Jesús, re' i rumoso, re' i xaq'asaj taq pan kiq'ab' i q'atal q'orik. Eh noq re' Pilato xraaj naq roq'taam, re' taq i hat ma' xawaaj ta taq chi xroq'taaj. 14Re' taq i hat ma' xawaaj ta taq chi x-oq'teesjik wilik ruSantohiil, korik wach ruk'ux. Re' la' chik inche taq xapahqaaj chi oq'teesjoq i winaq aj kaansoom. 15Eh xaq'asaj taq pankimik inye'wik juneliik k'acharik. Eh re' i Dios reh xruksaj wo' chik chaloq chi k'achlik wach, eh re' hoj ti xqilow cho ruuk' naq'qawach. 16Eh xa ruum i chopoj k'uxliis chunimjiik i Jesús xikowjik taqe rooq i winaq wili, k'ahchi' taq awilom wach, eh aweht'al wo' taq wach. Xa ruuk' i chopoj k'uxliis chunimjiik i Jesús xk'achjik chi manlik, eh xti xawilow taq. 17Hat taq was nuchaaq', re' hin i nuq'or taq aweh chi re' noq xakansaj taq i Jesús awuch'ihil taqe i k'amal taq ab'eeh, ma' aweht'al ta taq i xa a'n. 18Eh ruuk' taq i xa a'n reh i Jesús, xub'an i Dios i ruq'orom chaloq najtir q'iij ruuk' kichii' taqe i jalal ruq'oral, chi re' i ruCristo naa ruk'ulum i ti'laj kimik. 19Ruum aj re', chayot' taq ak'ux chi riij taq amahk xa a'n, chajal taq wach ana'ojb'al. Eh re' Dios neerusach wach chu'nchel taq amahk, eh naa wo' ruye'em taq cho rusuqkiil awánima, 20re' na' chutaq'aaj taq chaaweh ruka'peech i Jesús, re' i Cristo rupab'aam cho pampeet chi Ko'len naq taq aweh. 21Atoob' ta yu'naak re' Jesucristo konaa pee rukahniik cho pan taxaaj, korehtaal i rutus cho wach rub'anariik i Dios chu'nchel i ruq'orom chaloq ruuk' kichii' taqe i santo laj jalal ruq'oral xi k'acharik cho najtir q'iij. 22Eh re' Moisés ruq'orom wo' cho keh i qamaam qati't chi je' wili: Re' taq aaWaJaaw aaDios naa rupab'aam jino'q taq chaxilak i jalal ruq'oral je' rukab' i hin. Eh chu'nchel i naa ruq'orom taq aweh, xti cha nimaj taq reh, 23ruum awach taqe i ma' naa ta kinimam i naa ruq'orom i jalal ruq'oral i Dios re' re', naakehteesjiik iloq chi kixilak i tinamit Israel, inki. 24Eh re' Samuel jalal ruq'oral i Dios, xtooq'anik cho ruq'orariik, eh jarub' taqe i jalal ruq'oral i Dios ik'inaq taqe chaloq xiq'orik wo' cho chi riij taqe i q'iij wili. 25Eh aweh wo' taq haa' i hat ruq'orom cho rib'iral i Dios. Re' xuyejaa' cho wach kuuk' taqe i qamaam qati't, re' noq xuq'or reh i Abraham chi je' wili: Re' taqe i tinamit sut i wach ak'al, naa nuye'em i wotob'il chikinaah pankib'ihnaal taqe awiih aamaam, inki. 26Eh re' Dios noq xupab'aa' chaloq i Rak'uun, peet xutaq'aaj taq cha wuuk' i hat, reh chi nee taq inak'ul i rotob'il i Dios, reh wo' chi nee taq inakanaa' cha ju'junaal i yiib' wach na'ojb'al, inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\