HECHOS 4

1Eh re' Pedro, i Juan noq k'ahchi' kiq'oreem i tinamit, kipa'iwanik ponoq taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i k'amal kib'eeh i kicha'jinik reh i rupaat i Dios, taqe i aj saduceo. 2Eh q'e' xchalik kik'aah chinaah i Pedro, i Juan, ruum k'ahchi' kiq'orom keh i tinamit nik' wach noq xwuktik chaloq i Jesús chi k'achlik wach, je' wo' re' noq naakiwuktiik chaloq i kamnaq. 3Eh xkichop i Pedro, i Juan, jinaj aq'ab' xiwarteesjik pantz'ilom, ruum okal q'iij chik xichoparik. 4Xa re' la' ma' k'isiin wo' xinimanik chi kixilak i xi ib'irinik reh i k'uhb'aal xkiq'or. Re' xinimanik wilkeeb' naa hoob'-oq miil chi winaq. 5Eh parukab' q'iij-oq chik, xkimol kiib' Jerusaleem taqe i q'atal q'orik, taqe i k'amal kib'eeh i aj judío, taqe i kik'uhtanik ree najtir k'uhb'aal. 6Wilik haa' ar i Anas i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij haa' i Caifas haa' i Juan jinaj chik, haa' i Alejandro re' taqe haa' chu'nchel i ma' tokoom ta kuuk' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. 7Eh re' keh xkipab'aa' chikiwach i Pedro, i Juan, kipech'uj chi je' wili: ¿Awach taq xye'wik awajaawriik, awach aj pan b'ihnaal taq xak'achrisaj i winaq i siik naq? inki taqe. 8Eh re' Pedro reh nujinaq paránima i Santolaj Uxlab'al, je' wili i xuq'or keh: Hat taq q'atal q'orik, hat taq k'amal kib'eeh i aj judío, 9k'ahchi' taq apech'um qeh yu'naak i otob'il xb'aan reh jinaj winaq siik naq, eh inawaaj taq anab'eem nik' wach noq xye'arik rukowiil. 10Yu'naak naa qaq'orom rukorkiil taq aweh i hat, je' wo' keh chu'nchel i tinamit Israel. Reh chi nee taq inanab'eej chi re' winaq wili, i pa'lik taq chawach yu'naak, xkowjik parub'ihnaal i Jesucristo aj Nazaret, re' i xakoj taq wach kuruus i hat, eh re' xwukteesjik chi k'achlik wach ruum i Dios. 11Re' Jesús xa a'n taq reh i hat, je' rukab' imb'aan reh ab'aj ma' xponik ta panaq'kiwach i aj yej-an paat. Eh re' Jesús yu'naak, xkahnik chi je' rukab' jino'q ab'aj rukowiil rooq i paat. 12Eh ma' awach ta chik jino'q aj uuk' neenkan i ko'lemb'al iib', ruum ma' xta ta chik jino'q i b'ihnaal ayu' wach ak'al chi re' tee reh neen ko'linik qeh, inki Pedro. 13Eh noq xkilow taqe i q'atal q'orik chi ma' kiyo'jik ta chi q'orik i Pedro, i Juan, chi ma' ha' ta kitijem kiib', chi ma' nimaq ta kiwach, q'e' xsahchik kik'ux. Eh xkikoj rehtaal chi re' ruuk' taqe chaloq i raj tahqaneel i Jesús. 14Xanaah re', re' i winaq xkik'achrisaj wilik wo' i koq kuuk' ar. Ruum aj re', re' taqe q'atal q'orik ma' xuyeew ta riib' chi xkiq'or chi ma' korik taj i xkian re' re'. 15Re' taqe q'atal q'orik xkiq'or ree Pedro, i Juan chi kieloq reje rij paat, eh chi kutkeel xkiwech'uj riij i xkiyejaa' wach. 16Eh je' wili xkiq'or chikiwach: ¿Chaaj wo' jariik i naaqa'nam kuuk' i winaq wili noq inakapaaj taq i hat? ruum ti chu'nchel i aj Jerusaleem xi eht'alinik reh i nim wach ma' ilooj taj xkik'uhtaaj, eh re' hoj ma' nee ta chik i rub'an chi neenqapoy. 17Eh reh chi ma' nee ta nkipuhkaaj ruq'orariik chi kixilak i tinamit i xkian taqe winaq wili, qayohb'isaj taqe. Qaq'or keh chi yu'naak johtoq chi qawach chi ma' awach chik aj eh neenkiq'or i rub'ihnaal i Jesús, inki taqe. 18Eh xkitaq'aaj wo' chik ruk'amariik i Pedro, i Juan, eh xq'orarik keh chi manki a'n chik i k'uhb'alinik, eh mankiq'or chik rib'iral chi jumpech i rub'ihnaal i Jesús. 19Eh re' Pedro, i Juan je' wili i chaq'wik xkian: Xti cha kapaaj taq riij i hat chi korik mi rub'ehel chuwach i Dios chi re' taq i hat naa kaat qanimam oon re' Dios naaqanimam. 20Re' hoj ma' jaruuj chik neenqakanaa' ruq'orariik rib'iral taqe i qilom, taqe i qib'iram, inki taqe. 21Eh re' taqe q'atal q'orik xkiyohb'isaj wo' chik i Pedro, i Juan, xkoq'taaj taqe reje, ruum ma' xkireq ta chi riij nik' wach noq naakiye'em taqe panti' k'axik. Eh ruum chi xkilow chi k'ahchi' kiloq'em i Dios i tinamit ruuk' i ma' ilooj taj xb'aan re' re'. 22Re' winaq siik naq taqe i rooq xk'achreesjik ruuk' i ma' ilooj taj, ik'inaq naa ka'winaq haab' i wilik reh. 23Eh noq oq'tamaj chik reje i Pedro, i Juan, xiooj kimol kiib' kuuk' i kuch aj tahqaneel, eh xkik'utjaaj keh i xq'orarik reje keh kuum i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, kuum i k'amal kib'eeh i aj judío. 24Eh noq kib'iram chik junokiik taqe chi tiij, je' wili i xkiq'or: Loq'laj QaJaaw Dios, xatyej-anik reh i taxaaj, i wach ak'al, i palaw, eh hat wo' xatyej-anik reh chu'nchel i wilkeeb' chupaam taqe re'. 25Re' hat xayeew cho paránima awaj kamanoom David chi xuq'or chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq yohb'aal wach i kijosq'iil tinamit? Eh ¿chib'ih reet noq inkiyejaa' wach rub'aan i xama' xta ruk'am chaloq? 26Re' taqe reey, re' taqe aj taaq'oom wilkeeb' wach ak'al, xkimol kiib' chub'anariik i re' ma' re' chi riij i i rusik'im cho wach i Dios, re' i Cristo, inki. 27QaJaaw Dios, korik wo' hoq aaq'orom, chi re' i Herodes, re' Poncio Pilato, taqe i ma' re' ta taqe aj Israel, kuch'ihil i aj Israel, xkimol kiib' Jerusaleem chi rixowjiik wach i loq'laj awaj kamanoom, re' i Jesús apab'aam chaloq re' i Cristo. 28Eh ruuk' i xkian re' re', xooj eloq wach chu'nchel ayejaam cho wach i hat najtir q'iij chi naa ruk'ulariik. 29QaJaaw Dios, yu'naak chakoj rehtaal i qayohb'esjiik inki a'n qoh awik'raaj tii chaloq, eh chayeew rukowiil qak'ux i hoj awaj kamanoom, reh chi ma' nee ta qohyo'jik chuq'orariik aq'oral. 30Eh noq ruuk' awajaawriik, neen qak'achrisaj taqe i yowaab', eh wilik taqe i ehtalil neenqak'uhtaaj, eh neenqa a'n i ma' ilooj taj parub'ihnaal i loq'laj awaj kamanoom Jesús, inki taqe pan kitiij. 31Noq xkikohlaaj kitiij taqe aj tahqaneel, kow xk'uyu'jik i ye'aab' kimolom wii' kiib'. Eh chupaam i jumehq' re' re', xokik pan kánima chi manlik i Santolaj Uxlab'al ruuk' i re', xkichop kik'ux chuq'orariik rib'iral i ruq'oral i Dios. 32Re' i ruk'ihaal tinamit i xinimanik ree Dios, xa jinaj chik wach kikapeew, xa jinaj wach kik'ux chikuncheel. Ma' awach ta jino'q chi kixilak inq'orik reh chi xata reh chi rutkeel chib'ih i wilik reh keh la' pankomonil chib'ih jariik i wilik keh. 33Re' taqe aj tahqaneel wilik kajaawriik chuq'orariik rib'iral i ruwuktiik chaloq chi k'achlik wach i QaJaaw Jesús. Eh chikuncheel aj nimaneel re' re', eliik inkik'ul i rotob'il i Dios. 34Je' re' noq, ma' jino'q i ti' wilik chi kixilak i keh, ruum awach i wilik kak'aal, awach i wilik kipaat inkik'ayej, eh inkik'am chaloq i tz'aaq, 35inkiq'asaj keh taqe aj tahqaneel. Re' chik i keh kipuhkanik reh chikinaah i ju'jun chi aj nimaneel re' q'oreel awach i ma' xta wilik reh. 36Je' wo' re' xub'an jinaj i winaq wilik chi kixilak i re' ruuk' taqe i riih rumaam i Leví, eh aj Chipre, José i rub'ihnaal, Bernabé i rukab' b'ih xkikoj taqe aj tahqaneel (iraaj ruq'orom Suuqb'isan K'uxliis) 37Re' winaq re' re' junseht naq i rak'aal wilik. Chalik i reh xuk'ayej, eh re' tz'aaq xuk'am chaloq, xk'ulik ruq'asaj pan kiq'ab' taqe raj tahqaneel i Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\