HECHOS 5

1Eh jinaj i winaq, Ananías rub'ihnaal, ruch'ihil i Safira, re' i rehk'een, pan kiib'al xkik'ayej junseht i kak'aal. 2Re' reh xa yejaal i tz'aaq i rak'aal xuq'asaj keh i aj tahqaneel ruum je' re' i xkiyejaa' wach ruuk' i rehk'een eh yejaal i xkahnik ruuk' i reh. 3Eh re' i Pedro je' wili xuq'or reh i Ananías: ¿Chihreet noq xayeew q'ab' reh i aj Yahm chi xokik panawánima, reh chi xachuk i q'orik reh i Santolaj Uxlab'al, ruum yejaal i tumiin xakeb'aa', re' i tz'aaq awak'aal? 4Re' ak'al re' re' aweh i hat, noq xak'ayej, ¿mi ma' xub'an naq re' chi xakanaa' cha weh i tz'aaq? ¿Nik' wach noq xk'ulik cho panak'ux rub'aan i je' wili? Re' hat ree Dios xachuk i q'orik, ma' re' ta keh i winaq, inki. 5Noq xrib'iraj i Ananías taqe q'orik wili, xq'ehb'ik wach ak'al, xkimik. Eh jinaj runimaal yo'jik xchalik keh i xi ilwik reh. 6Eh wilik taqe i k'ijolaq xik'u'loq, xkib'ot pan itz'ihy i ruti'jolal i Ananías, xkitehlaaj reje, xooj kimuq'aa'. 7Je' naa chik ixib'ora ruk'ulariik i re', xooj k'oloq i rehk'een naq i Ananías, ma' reht'al taj chib'ih jariik i xuk'ul i rub'ahiil. 8Eh re' Pedro xupech'uj reh i Safira chi je' wili: ¿Mi korik chi je' wili k'ihaal i tumiin taq xa k'ayej wii' awak'aal? inki. Hoo', jaaw, je' re' k'ihaal xqayeew wii', inki. 9Eh re' Pedro je' wili xuq'or: ¿Chihreet noq xa a'n taq jinaj wach ak'ux, reh chi xachuk taq i q'orik reh Ruxlab'al i QaJaaw? Re' re' wilkeeb' chii' ookb'al taqe i xi ponik muq'anoq reh ab'ahiil. Yu'naak re' chik i hat naa kaat rojiik kimuq'aam, inki. 10Noq xrib'iraj i Safira chi je' re', jumehq'iil xq'ehb'ik wach ak'al, xkimik chuwach i Pedro. Eh noq xi okik i koq taqe k'ijolaq, kamnaq chik i Safira, xkitehlaaj reje, eh chucheel i rub'ahiil xkimuq'aa'. 11Eh chikuncheel i komoon aj nimaneel, chikuncheel i xi ib'irinik reh taqe xk'ularik re' re', ma' k'isiin ta noqxiyo'jik. 12Eh ma' k'isiin i ma' ilooj taj, rehtalil i rajaawriik i Dios xkik'uhtaaj i aj tahqaneel keh i tinamit. Eh jinaj wach kik'ux chulooq'jiik i Dios, noq inkimol kiib' chi chii' i rumuuj i rupaat i Dios, re' i Muuj Salomón rub'ihnaal. 13Ma' jino'q i re' ruuk' taqe i junch'uq inkichop kik'ux chi okik haa' chi kixilak taqe i aj nimaneel. Eh re' keh q'e' taqe kik'axarik kuum i tinamit. 14Eh xtohq'ik kitahmiik taqe aj nimaneel, chi je' winaq chi je' ixoq, i k'ahchi' kokiik haa' chunimjiik i QaJaaw. 15Eh wilik wo' taqe inkesaj chaloq i kiyowaab' wataq til ch'aht eh wataq ch'aht chee', ink'ulik kiyeew chi' taq b'eeh, reh chi awach keh i yowaab' neenik'ik i runaach i Pedro chinaah, neenk'achjik. 16Eh ma' k'isiin wo' taqe kichalik pantaq kok' tinamit kiooj k'oloq Jerusaleem. Inkik'am chaloq i kiyowaab', wilik taqe i wilkeeb' panti' k'axik kuum i ma' tob'laj uxlab'al. Eh chikuncheel i yowaab' re' re' kik'achreesjik. 17Eh re' kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij ruch'ihil taqe i re' ruuk' i kuch aj nimaneel i aj saduceo, yohb'aal wach noq xchalik kik'aah chikinaah taqe i aj tahqaneel. 18Eh xkitaq'aaj ruchopariik taqe aj tahqaneel, xkikoj pantz'ilom, re' kitz'aparik wii' taqe i xa tinamit. 19Xa chupaam i raq'ab'iil re' re', xutaq'aaj chaloq jinaj i ruánjel i Dios, xk'ulik ruteh taqe i ru puertahiil i tz'ilom, eh xrisaj taqe reje je' wili xuq'or keh: 20Yu'naak hiy taq cha k'uhtaaj awiib' chupaam i rupaat i Dios cha q'or taq keh i tinamit i k'uhb'aal inye'wik ak' k'acharik, inki. 21Noq xkib'iraj i xq'orarik keh kowahq'eq xi okik i koq chupaam i rupaat i Dios, ar xkik'uhb'alej i tinamit. Eh re' kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe rukomoon xkitaq'aaj ruq'orariik keh i q'atal q'orik kuch'ihil i k'amal kib'eeh i aj judío chi kimol kiib'. Eh xkitaq'aaj naq kik'amariik pantz'ilom taqe i aj tahqaneel. 22Noq xiooj k'oloq pantz'ilom taqe polisía, ma' xkireq ta chik ar taqe i aj tahqaneel. Eh xi sutinik wo' chik reje i kimolom wii' kiib', je' wili i xponik kiq'or: 23Jaaw, re' hoj xponik wo' naq qareq chi tz'aplik chi korik taqe i ru puertahiil i tz'ilom. Re' taqe cha'joom pa'alkeeb' wo' i koq chi chii' taqe i puerta. Eh noq xqateh i koq, ma' xqareq ta chik taqe ar i aj tahqaneel, inki taqe. 24Noq xkib'iraj i q'orik wili, i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij taqe i k'amal kib'eeh taqe cha'jen reh i rupaat i Dios, taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, xsahchik kik'ux: ¿Chib'ih jariik naa rojiik kuxoq wii' i wili? inki taqe chikiwach. 25Eh manlik xooj k'oloq jinaj i winaq, je' wili i xuq'or keh: Re' taqe winaq i xakoj taq pantz'ilom wilkeeb' wo' chik chupaam i rupaat i Dios k'ahchi' kiq'orom i ruk'uhb'aal i Dios keh i tinamit, inki. 26Eh re' i k'amal kib'eeh i kicha'jinik reh i rupaat i Dios, xuk'am reje chi riij taqe i polisía, reh i kik'amariik chaloq taqe i aj tahqaneel, panotob'il xkik'am chaloq, re' nkaaj i chi ma' xikutarik ta chi ab'aj kuum i tinamit. 27Noq xi k'amarik chaloq i aj tahqaneel, xi k'ulik pa'ab'joq chikiwach i q'atal q'orik. Eh re' i kajaaw taqe k'amal kib'eeh aj tiij je' wili i xuq'or keh: 28¿Ma' qaq'orom ta oon taq weh re' chi ma' naa ta chik taq ak'uhb'alem i tinamit parub'ihnaal i Jesús? Eh yu'naak chu'nchel chik i aj Jerusaleem xi ib'irinik reh i k'uhb'alinik taq i na a'n. Eh re' taq i hat i naawaaj taq akojom pan qanaah, i rukimiik i winaq re' re', inki. 29Eh re' Pedro ruch'ihil taqe ruch aj tahqaneel je' wili i chaq'wik xkian: Re' hoj, ajwaal wach chi peet i Dios naaqanimam, ma' re' taj i ruq'oral i winaq naaqanimam. 30Chanab'eej la' taq i hat yu'naak chi re' i ki Dios i qamaam qati't x-uksanik cho reh i Jesús chi k'achlik wach, re' xat'uyaa' taq wach kuruus i hat reh i rukanteesjiik. 31Eh re' i Jesús xye'arik runimaal wach tzuhnik parusak'aaj i Ajaab'ees Dios, eh xpa'ab'jik chi k'amal b'eeh, chi aj Ko'loom, reh chi naakiyot'om i kik'ux i aj Israel, eh chi naa rukuyum i kimahk. 32Re' hoj ti xqilow cho ruuk' naq'qawach, eh inqaq'or rib'iral taqe i xb'aan re' re', eh reht'al i ruq'or wo' rib'iral i Santolaj Uxlab'al, re' i ruyeew i Dios keh i kinimanik reh, inki Pedro. 33Eh noq xkib'iraj chi je' re' taqe q'atal q'orik yohb'aal wach xchalik kik'aah, naa naq kikansam taqe aj tahqaneel. 34Eh chi kixilak q'atal q'orik re' re', jinaj i winaq wilik ar, Gamaliel rub'ihnaal, re' ruuk' taqe i aj fariseo, re' ruuk' i kik'uhtanik ree najtir k'uhb'aal, inye'arik runimaal wach kuum i tinamit xupab'aa' johtoq riib', xuq'or chi kieloq reje jumehq'-oq rij paat taqe aj tahqaneel. 35Eh je' wili xuq'or keh i q'atal q'orik: Hat taq ajaab'ees chikinaah i aj Israel, xti cha kapaaj taq riij chi korik inawaaj taq a'nam keh winaq wili. 36K'oloq taq panak'ux i xub'an i Teudas koyu'naak. Re' reh xuq'or keh i tinamit chi nim wach rajaawriik, eh wilik naa kijib'-oqsiento chi winaq i xi tahqinik reh. Eh noq xooj kuxoq, xkikansaj i Teudas chu'nchel i xi tahqinik reh xa aha' xkipuhkaaj kiib', korehtaal sahchik kiwach. 37Chi riij i re', je' wo' chik re' i xub'an i Judas i aj Galilea, noq k'ahchi' i tz'ihb'anik naah tinamit ruk'ihaal tinamit wo' chik xi tahqinik ree reh. Re' Judas re' re', xkanteesjik wo' i reh, eh nik' kik'ihaal i xi tahqinik reh xa aha' xkipuhkaaj kiib'. 38Eh yu'naak i hin, jinaj na'ojb'al naa nuq'orom taq aweh chi je' wili: Chi re' taqe winaq wili i nawixowaaj taq kiwach, chawoq'taaj taq reje panotob'il, ruum wi xa ruk'uhb'aal winaq inkik'uhtaaj, neensahchik wach. 39Eh wila' reh i Dios inkik'uhtaaj, ma' jaruuj taq neenasach wach, mo'q taq hat ixowan wach i Dios, ki uchjik, ruum i Gamaliel. 40Eh xuk'ul kik'ux i xq'orar keh, xkitaq'aaj kik'amariik taqe aj tahqaneel, xkiyeew chi tz'uhuum. Eh noq xkoq'taaj chaloq taqe aj tahqaneel, xkiq'or keh chi manki k'uhb'alej chik i tinamit parub'ihnaal i Jesús. 41Re' taqe aj tahqaneel xasuq suq chik kik'ux noq xi elik chaloq chikiwach i q'atal q'orik, ruum keht'al i keh chi re' Dios xye'wik q'ab' chi naa kikuyum i ti' k'axik ruum i ruq'orariik i rub'ihnaal i Jesús. 42Eh re' taqe aj tahqaneel ma' nkikanaa' ta chik kik'uhb'aljiik i tinamit. Iqal i iqal kiooj chuq'orariik rib'iral i Jesús re' i Cristo, je' chupaam i rupaat i Dios, je' chi' taq paat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\