HECHOS 6

1Chupaam taqe q'iij re' re', noq xikihaaxb'iik aj nimaneel, re' taqe aj griego xkichoqej kiib kuuk' i aj hebreo. Re' taqe i aj griego xkijal reh taqe raj tahqaneel i Jesús chi re' taqe ixoq kamnaq kib'ahiil ma' manlik ta wach i kiwa' inye'arik noq imb'aan i puhk wi'k eqal eqal 2Eh re' taqe kab'laj chi aj tahqaneel, xkitaq'aaj rumolariik kiwach taqe i aj nimaneel, eh xkitoq'aa' ruq'orariik keh chi je' wili: Re' hoj, ma' nee ta ruyee riib' chi neenqakanaa' ruq'orariik i ruq'oral i Dios ruum i rupuhkuljiik i wi'k. 3Ruum aj re', inqaq'or taq aweh i hat hermano, chi cha sik' taq kiwach chaxilak wuquub'-oq i winaq korik-oq wach kik'ux, eh wilik-oq kina'ojb'al, wilik-oq pan kánima chi manlik i Santolaj Uxlab'al, neenqaq'asaj keh i kamanik re' re'. 4Eh re' hoj, ma' naa ta qakanaam rupahqaljiik i rotob'il i Dios pan qatiij, eh naa wo' qaye'em qak'ux chuk'uhtjiik i ruk'uhb'aal i Dios, inki taqe. 5Eh chikuncheel i aj nimaneel xuk'ul kik'ux i xq'orarik keh. Xkipab'aa' aj re' Esteban, aj nimaneel chi korik nujinaq chi Santolaj Uxlab'al, re' i Felipe, re' i Prócoro, re' i Nikanor, re' i Timon, re' i Parmenas, re' i Nicolas i aj Antioquía, najtir i rukoj riib' chi kixilak aj judío. 6Eh xkik'am chaloq chikiwach taqe aj tahqaneel. Eh re' keh xkian kitiij chikinaah, xkiyeew kiq'ab' chikinaah, reh chi xipa'ab'jik chi puhkanik wi'k. 7Re' ruq'oral i Dios xa aha' ta chik ma' xooj rib'iral. Eh re' taqe aj nimaneel ma' k'isiin ta xitahmik ar Jerusaleem. Eh k'ih wo' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij xinimanik reh i k'uhb'aal. 8Re' Esteban wilik ruuk' i rotob'il i Dios chi manlik, eh ye'ooj rajaawriik ree ruk'uhtjiik taqe i ma' ilooj taj, je' wo' chi k'uhtjiik taqe ehtalil chikiwach i tinamit. 9Eh wilik taqe winaq inkimol kiib' chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios, esamaj taqe chaloq pan ti'laj kamanik i kib'ihnaal, wilik taqe i aj Cirene, aj Alejandría, aj Cilicia, aj Asia xiooj k'oloq chi chooqjiik i Esteban. 10Xa re' la', re' taqe winaq re' re' ma' xkian ta ruq'atariik wach i ruq'oral i Esteban, ruum re' i Santolaj Uxlab'al inye'wik runa'ojb'al. 11Eh wilik taqe i winaq xkitoj, reh chi kiq'or ti chik korik chi kib'iram chi re' Esteban wilik i q'orik xuq'or chi b'ajb'al reh i Moisés wihinaq cho najtir, je' wo' chi b'ajb'al reh i Dios. 12Ruum i re', yohb'aal wach xikaqrik i tinamit, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío, taqe i kik'uhtanik reh najtir i k'uhb'aal. Xkichop i Esteban, eh xkik'am reje chikiwach q'atal q'orik. 13Eh wilik taqe i winaq xkipab'aa' i koq chikiwach i q'atal q'orik chukojariik ru mahk Esteban je' wili i xkiq'or: Re' winaq wili xti korik chi ma' rumay ta rub'ajariik i rupaat i Dios je' wo' hoq i najtir k'uhb'aal. 14Ti xqib'iraj hoj i xuq'or chi re' Jesús i aj Nazaret, naa ruyojom chi jumpech i rupaat i Dios, eh chi naa ruyojom wach taqe i na'ojb'al rukanaam kahnoq qeh i Moisés, inki taqe. 15Eh re' taqe q'atal q'orik tzunulkeeb' ar je' wo' chu'nchel i kimolom kiib' ar, noq xkitz'ehtaaj cho panaq'wach i Esteban, xa je' chik saqumaal chii' wach jino'q ánjel noq xkilow.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\