HECHOS 7

1Eh re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij xupech'uj reh i Esteban chi je' wili: ¿Mi korik inkiq'or chawiij? inki. 2Eh re' reh, je' wili i xuq'or: Hat taq was nuchaaq', ajaab'ees, chab'iraj taq: Re' loq'laj qaDios najtir q'iij xuk'uhtaaj cho riib' chuwach i xikin qamaam, Abraham, re' noq ko patim cho Mesopotamia. Noq komajaa' inooj chi patinik Harán, 3je' wili i xuq'or reh: Chakanaa' aaye'aab' wilkaat wii' i rupaat aawajaaw taqe awach aweh. Ar chik naa awojiik chupaam i ye'aab' naa nuk'uhtaam aweh i hin, inki. 4Eh xelik wo' reje i Abraham chupaam i kiyuq'ul aj Caldeo, ar chik xooj chi patinik Harán. Eh kamnaq-oq chik i rajaaw, xk'amarik wo' chik chaloq ruum i Dios chupaam i ye'aab' wili, re' i hoj patim wii' yu'naak. 5Xa re' la', ma' xsiijik ta rak'aal ayu' ruum i Dios, ni xata ye'aab' rupaat i xye'arik. Xa xq'orarik la' rib'iral reh i chi naa ruye'ariik reh i ye'aab' wili, eh chi naa ruye'ariik keh i riih rumaam, atoob' ta re' Abraham komajaa' chih jino'q rak'uun rixq'uun. 6Re' Dios je' wili i xuq'or reh i Abraham: Re' taqe awiih aamaam naa kojiik patinoq pan tokoom tinamit chi xa ik'al b'eeh taqe. Ar naakiye'ariik pankowlaj kamanik, eh chuwach i kijib' siento haab' naa rub'aan ti' k'axik keh ar. 7Eh re' hin naa nuye'em runimaal ti' k'axik chinaah i tinamit naa ruye'wiik keh awiih aamaam pankowlaj kamanik. Eh chi riij i re', naa wo' chikkeliik cho ar, naa kichaliik chupaam i ye'aab' wili, eh naa kikamaneem nuwach inki, Dios. 8Eh re' Dios xuyejaa' wach ruuk' i Abraham chi koruman chi naa rupoch'iik naah i kik'achab' i kok' ak'un reh chi rukoj taqe chi rutinamiit. Ruum aj re', re' i Abraham, waxiqiib' q'iij raasjiik i rak'uun, Isaac noq xpoch'arik naah i ruk'achab'. Eh je' wo' chik re' xub'an i Isaac reh i rak'uun, Jacob rub'ihnaal. Eh re' Jacob je' wo' chik re' xub'an keh i kab'laj chi rak'uun i reh. 9Re' taqe rak'uun i Jacob re' re', q'e' xkixowaaj wach i kichaaq', José rub'ihnaal. Ruum aj re', xkik'ayej reje, xk'amarik reje Egipto, eh re' José eliik xtoob'jik ruum i Dios ar, 10xko'ljik wo' chupaam taqe ti' k'axik, xye'arik runa'ojb'al, eh xkojarik pansuqkiil k'uxliis ruuk' i kireey aj Egipto. Re' wo' i reey re' re' xkojwik reh i José chi ajaab'ees chinaah i tinamit Egipto je' wo' chi rilariik chu'nchel i chib'ih reh parupaat. 11Eh xchalik jinaj i runimaal ti' k'axik ruum i wi'jaleel chupaam ruyuq'ul i Egipto je' wo' chupaam i ruyuq'ul i Canaán, re' taqe i qamaam qati't wilkeeb' i Canaán ma' nkireq ta chik kiwa' kihaa'. 12Eh noq xrib'iraj rib'iral i Jacob chi wilik i trigo ar Egipto, xutaq'aaj taqe reje i rak'uun ar, re' taqe i peet qamaam qati't. Re' keh kore' peet ponoq kooq ar Egipto. 13Noq xiooj wo' chik ruka'peech Egipto taqe rak'uun i Jacob, ko ra'j xuyeew riib' chi naab'jik wach re' i José keh i ras. Je' aj re' noq xunab'eej i reey awach ak'un reh i José. 14Eh re' José xutaq'aaj ruk'amariik i rajaaw, Jacob rub'ihnaal, je' wo' chu'nchel i awach reh, ho'lajuuj rukajwinaq chi kiib' chi kunchelaal. 15Je' aj re' noq xooj Jacob ar Egipto ruch'ihil taqe i awach reh. Eh ar xkimik i reh, je' wo' chu'nchel i qamaam qati't re' re'. 16Eh noq xi elik reje Egipto i aj Israel, xkik'ot i kib'aqil i qamaam qati't xkik'am reje Siquem, ar xkimuq'aa' chupaam i muq'umb'al kamnaq, ruloq'om i Abraham kuuk' i rak'uun Hamor xpatinik Siquem. 17Eh ach-oq k'isiin ma' rureq ruq'ijil chi naa rojiik eloq wach i ruq'orom cho rib'iral i Dios reh i Abraham, re' taqe aj Israel reh reh kitahmiik, xiik' naah kik'ihaal xi ponik ar Egipto. 18Eh noq xooj kuxoq, tokoom chik i xokik chi reyil ar Egipto. Re' reh ma' xreht'aliij ta wach i José. 19Re' reey re' re' xutoq'aa' cho rujot'om i qatinamitaal. Eh xub'an ti' k'axik keh i qamaam qati't, xumin taqe chupaam chi kiq'eb' i kiha'lak'uun kore' x-aasjik, reh chi ma' nee ta kik'ihaaxb'iik. 20Eh chupaam taqe q'iij re' re', x-aasjik i Moisés chi ma' eht'alimaj, ma' k'isiin ta xk'axarik wach ruum i Dios. Eh xa ixib' poh xk'ihteesjik ruum i rutuut rajaaw. 21Eh noq xkanab'jik ruum i rutuut rajaaw i Moisés, xmolarik ruum i rixq'uun i kireey i aj Egipto, eh je' ink'ihteesjik xti ruha'lak'uun xub'an reh. 22Ruum aj re', re' Moisés xk'uhtjik reh chi manlik i na'ojb'al keht'al taqe aj Egipto. Eh xye'arik rajaawriik ruuk' chib'ih i naa rub'anam, eh chib'ih i naa ruq'orom. 23Noq xponik ka'winaq haab' i ruhab'ul i Moisés, xk'ulik reje paruk'ux chi narojiik ruq'o'reem taqe rutinamiit aj Israel chib'ih inki a'n 24Eh re' i Moisés, xponik rureq chi jinaj i aj Egipto k'ahchi' rub'anam ti' k'axik reh jinaj i aj Israel. Re' i Moisés xuko'leej i aj Israel, xukansaj i aj Egipto chi q'ajb'al wach i ti' k'axik xub'an. 25Re' Moisés xukapaaj naq chi re' taqe aj Israel, i rutinamitaal, naa kireqem chi riij chi re' Dios xtaaq'anik reje reh kuuk' chi kiko'ljiik chuwach i ti' k'axik, re' keh ma' xkireq ta chi riij. 26Eh chi junwaar chik xelik wo' chik reje i Moisés tz'eht wo' chik xureq i ki'ib' chi aj hebreo chi pleto inki a'n Re' reh xraaj naq taqe ruq'ilim je' wili i xuq'or keh: ¿Chib'ih reet noq inasak' taq awiib'? Re' taq i hat achaaq' taq awiib', inki keh. 27Eh re' i k'ahchi' rusak'wiik ree ruch'ihil xukuhraaj reje je' wulu' i Moisés, je' wili xuq'or reh: ¿Awach xpaab'anik chaaweh chi hat k'amal b'eeh, chi hat q'atal q'orik chi qanaah? 28¿Mi kinawaaj wo' kiin akansam re' hin je' rukab' noq xakansaj i aj Egipto eew? inki reh. 29Noq xrib'iraj i xq'orarik reh i Moisés, xumol chi elik, xooj rukeb'aa' riib' paruyuq'ul i Madián. Ar xpatinik chi xa je' ik'al b'eeh. Eh ar xusik' rehk'een ki'ib' i kok' rak'uun xwihik. 30Eh je' naa chik ka'winaq haab' rojiik chi patinik ar i Moisés. Eh pan jinaj chiq yuuq' ma' najt ta ruuk' i yuuq', Sinaí, xuk'uhtaaj cho riib' reh jinaj i ánjel pan xaq q'aaq', re' noq xa nchaqchotik chik ruq'aq'al i k'iix. 31Eh re' Moisés ma' k'isiin ta xsahchik ruk'ux ruum i xuk'uhtaaj riib' chuwach. Noq xujil i koq riib' chi rilariik chi korik, re' chik i ruq'oral i QaJaaw Dios xrib'iraj, je' wili i xq'orarik reh: 32Re' hin ki Dios chaloq aamaam awati't. Hin ruDios i Abraham, i Isaac, i Jacob, i nuchjik. Noq xrib'iraj chi je' re' i Moisés, xutoq'aa' b'arb'otik ruum ruyo'jiik, eh ma' kota chik xuchop ruk'ux chutz'ehtjiik i xaq q'aaq'. 33Eh je' wili i xq'orarik cho reh ruum i QaJaaw Dios: Maa jil chaa wii' chawisaj peet axijab' cha wooq, ruum re' ye'aab' pa'alkaat wii' santo laj ye'aab'. 34Re' hin xti korik chi xwilow i ti' k'axik imb'aan keh i nutinamiit wilkeeb' Egipto. Eh xb'iraj chi xa ketel chik inki a'n yu'naak xinqajik chaloq i hin chi kiko'ljiik. Chab'iraj i naa nuq'orom aweh: Re' hat naa kaat nutaq'aam reje Egipto, i nuchjik i Moisés. 35Re' taqe aj Israel xkixowaaj wach i Moisés pampeet, je' wili i xkiq'or reh: ¿Awach xpaab'anik aweh chi hat k'amal qab'eeh, chi hat q'atal q'orik chi qanaah? inki taqe. Re' Dios xutaq'aaj wo' chik reje chi k'amal kib'eeh, chi esan cho keh panti' k'axik je' rukab' i xq'orarik reh ruum i ánjel panyejaal k'iix. 36Re' wo' Moisés x-eesanik cho keh i qamaam qati't Egipto. Eh ma' k'isiin i ma' ilooj taj, ma' k'isiin ehtalil xuk'uhtaaj ar Egipto, je' wo' noq xi-ik'ik chupaam i kaq palaw, eh je' wo' noq xi wihik panchiq yuuq' chuwach i ka'winaq haab'. 37Re' wo' Moisés xq'orik cho keh i aj Israel chi je' wili: Re' Dios naa rupab'aniik cho reh taq chaxilak i hat jino'q aj jalal ruq'oral i Dios, je' rukab' noq xirupab'aa' chaloq i hin. Eh re' i naa ruq'orom taq aweh, cha nimaj taq reh, inki. 38Re' wo' Moisés xwihik cho chi kixilak xk'amwik cho kib'eeh i qamaam qati't aj Israel noq xi wihik cho panchiq yuuq', eh xub'an cho ruk'utaaj ruuk' i ánjel chinaah i yuuq' Sinaí. Eh xuk'ul wo' i ruq'oral i Dios inye'wik k'acharik, reh chi xuq'or qeh i hoj. 39Eh re' taqe qamaam qati't re' re' ma' xkaaj ta cho kinimam i ruq'oral i Dios xuq'or i Moisés rixowjiik la' chik wach xkian, xkikapaaj wo' naq chik sutinik reje Egipto. 40Eh re' taqe qamaam qati't je' wili i xkiq'or reh i Aarón: Re' hoj inqaaj chi neenayejaa' jarub'-oq qadios, reh chi re' chik i keh neekik'amwik qab'eeh. Re' Moisés i x-esanik cho qeh Egipto, ma' qeht'al taj aha' xooj sahchoq, inki taqe. 41Eh xkikorb'isaj wo' hoq i kitiyoox je' nka'yik k'isa imas wakax, xkiyeew i mayijimaj chikop chuwach. Eh xkininq'ijeej wach i kitiyoox xkiyejaa' ruuk' i kiq'ab'. 42Eh re' Dios xuq'eb' taqe chupaam i kilooq'jiik i wilkeeb' pan taxaaj, je' rukab' i ruq'orom chaloq, re' kitz'ihb'aam i jalal ruq'oral, chi je' wili: Re' taq i hat, aj Israel, ¿mi xak'am taq chaloq re' amayiij chi nuwach noq xat b'ehik taq chaloq panchiq yuuq' chuwach i ka'winaq haab'? 43Re' la' taq i hat xawihqaaj taq chaloq rupaat taq aatiyoox, Moloc xatehlaaj taq reje, ruch'ihil i rujalwaach ruch'uminal taq atiyoox, Refan xaloq'ej taq, re' taq i hat xatyej-anik reh. Eh ruum taq i na a'n re' re', naa taq kaat nuk'amam reje ko chi juntar i Babilonia, inki Dios, inki. 44Re' taqe qamaam qati't noq xib'ehik cho panchiq yuuq', xwihik cho kuuk' i k'isa itz'ihy naah paat, xkimol cho wii' tz'ihb'amaj wii' i ruk'uhb'aal i Dios. Eh re' k'isa itz'ihy naah paat re' re' xkorjik wo' hoq je' rukab' i xuq'or Dios reh i Moisés, je' rukab' i rehtalil xrilow wach. 45Eh re' taqe i qamaam qati't xkik'ul chi kikooch i k'isa itz'ihy naah paat re' re', eh xkitehlaaj reje i xiooj chi riij i Josué noq xooj kiq'uch i ye'aab' wilkeeb' wii' i ma' re' ta taqe aj Judío, re' taqe i xresaj chaloq i Dios ar, re' chik i qamaam qati't xuyeew chi patinik ar, korehtaal xponik i ruq'ijil chi re' chik i David xkahnik chi k'amaj b'eeh. 46Re' reey David xureq i rotob'il i Dios, eh xupahqaaj parutiij chi re' reh xraaj naq ruyejaam jino'q i paat loq'oomb'al reh i ruDios i Jacob. 47Xa re' la', ma' xye'arik ta q'ab' reh chi xukorb'isaj i rupaat i Dios kore' chik i Salomón xkorb'isanik reh. 48Atoob' ta re' Dios nim rajaawriik ma' npatinik ta pantaq paat xa rukorb'isaniik winaq, je' rukab' i ruq'orom chaloq i jalal ruq'oral i Dios chi je' wili: 49Re' hin re' taxaaj i nuye'aab', eh re' i wach ak'al ye'aab' reh i wooq noq wilik. ¿Mi koruman re' chi nee taq inayejaa' jino'q i paat nuhi'limb'aal? inki i QaJaaw Dios. Eh ¿aha' wilik i ye'aab' naa nuhi'liik wii? 50¿Mi ma' re' wo' re' hin xinyej-anik reh chu'nchel i re' noq xutoq'aa' wihik? inki Dios. 51Re' i Esteban je' wili i xuq'or keh i q'atal q'orik: Re' taq i hat, q'e' taq kow aanaah ma' ti' ib'irinik ta taq re' taq awánima je' rukab' i kánima i ma' kinimanik ta reh i k'achlik Dios. Eh xama' namay ta wo' taq rixowjiik wach i Santolaj Uxlab'al Eliik taq wach kuuk' chaloq aamaam awati't 52Re' keh chu'nchel i jalal ruq'oral i Dios xkian ti' k'axik reh. Re' keh xikansanik cho keh jarub' xiq'orik cho rib'iral chi naa ruk'uliik iloq i jinaj. Korik wach ruk'ux. Eh noq xk'ulik iloq, re' taq chik i hat xat-tz'aqwik ru mahk, eh hat taq xatkansanik reh. 53Re' taq i hat xkiq'or wo' naq taq chaaweh i k'uhb'aal taqe ánjel, eh xama' xanimaj ta wo' taq, ki uchjik ruum Esteban. 54Eh noq xkib'iraj i q'atal q'orik i xq'orarik keh ruum i Esteban, xa nkiqirich'eej chik naah i keeh chinaah ruum i kijosq'iil. 55Eh re' Esteban reh xti wilik paránima i Santolaj Uxlab'al chi manlik. Xtz'ehtanik johtoq pan taxaaj, xrilow johtoq wach i ruloq'il i Dios. Eh xrilow wo' johtoq wach i Jesús chi pa'lik cho parusak'aaj q'ab' i Dios. 56Je' wili xuq'or: Re' hin k'ahchi' wilom chi tehlik i chii' i taxaaj, eh k'ahchi' wilom wach i Ak'uunb'ees Dios chi pa'lik parusak'aaj q'ab' i Dios, inki Esteban. 57Re' keh xkitz'ap i kixikin, kow xkik'er kichii', eh xkikutib'eej kiib' chinaah i Esteban reh i ruchopariik. 58Eh xkesaj reje ko chi riij tinamit, ar xkikutib'eej chi ab'aj. Eh re' taqe i xichukwik q'orik chi riij i Esteban xkikanaa' kahnoq i kiso', chuwach jinaj i k'ijool Saulo rub'ihnaal reh chi xcha'jaljik keh. 59Eh noq k'ahchi' kikutib'eem chi ab'aj i Esteban, je' wili i xuq'or parutiij: QaJaaw Jesús, chak'ul tii cho weh i wánjel nut'iosil, inki. 60Eh jumehq'iil, xuxuk'aa' riib' wach ak'al eh kow xuq'or chi je' wili: Jaaw, cha kuy kimahk ruuk' inki a'n weh wili inki. Eh ach wo' re' re' xuq'or, xkimik aj re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\