HECHOS 8

1Re' Saulo xponik chuwach chi xkikansaj i Esteban. Eh chupaam i q'iij re' re' xchalik i runumaal ti' k'axik chikinaah aj nimaneel wilkeeb' Jerusaleem. Eh xkimol chi elik xkipuhkaaj kiib' paruyuq'ul i Judea, i Samaria. Ach re' taqe aj tahqaneel ma' xi elik ta Jerusaleem. 2Eh wilik taqe winaq aj nimaneel atoob' wach kik'ux ximuq'anik reh i Esteban, eh suq suq kioq'ik chinaah ruum i ruti'kiil kik'ux. 3Eh re' Saulo reh xa chayeew chik i ti' k'axik i rub'an keh aj nimaneel imponik taqe ruqerej pankipaat chi winaq chi ixoq, i rutaq'aaj taqe reje pantz'ilom. 4Eh re' taqe aj nimaneel i xi elik reje Jerusaleem ruum i ti' k'axik, k'ahchi' reje kiq'orom i ak' k'uhb'aal re' i ko'lemb'al iib' aha' k'ahchi' kik'iik ponoq wii'. 5Eh re' Felipe, i jinaj keh i aj nimaneel re' re', ar xooj pan tinamit Samaria ar xuq'or rukorkiil i ruk'uhb'aal i Cristo keh i tinamit. 6Re' tinamit inkimol cho kiib', xa nkiyeew chik i koq i kixikin chi rib'irjiik i ruq'or i Felipe, eh inkilow i koq taqe i ma' ilooj taj i rub'an. 7Eh ma' k'isiin tinamit wilik ma' tob'laj uxlab'al kuuk' xak'erik chik kichii' i ma' tob'laj uxlab'al noq i nelik reje kuuk'. Eh ma' k'isiin wo' taqe i siik, taqe i yeqej riib' kib'ehik xik'achreesjik. 8Ruum i re', ma' k'isiin ta xsuuqb'ik kik'ux i tinamit wilkeeb' ar. 9Eh jinaj winaq xpatinik chaloq ar Samaria, Simón rub'ihnaal. Najtir i rutoq'aa' cho warinik chupaam i ye'aab' re' re'. Ma' k'isiin taqe i tinamit i rujot' ruuk' chukuj q'orik i rub'an, eh xti wilik runa'ojb'al i rub'an riib'. 10Eh chi nimaq chi kok' taq xa nkiyeew chik i koq i kixikin chi rib'irjiik ruq'or i aj war re' re', je' wili inkiq'or chi riij: Re' winaq wili, xti wilik ruuk' i rajaawriik i Dios, inki taqe. 11Eh k'ahchi' wo' naq kinimam reh chib'ih taqe ruq'or, ruum najtir i rutoq'aa' taqe cho rujot'om ruuk' taqe warinik i rub'an. 12Raaj noq xkinimaj i k'uhb'alinik xub'an i Felipe, noq xq'orarik rukorkiil keh i aj Samaria i ak' k'uhb'aal chi riij i runimaal rajaawriik i Dios, eh je' wo' chi riij i Jesucristo, chi winaq chi ixoq xqahteesjik kihaa'. 13Eh re' Simón reh, korehtaal wo' xunimaj i ruk'uhb'aal i Dios, xqahteesjik ruhaa', eh ma' kota chik xukanaa' riib' chi riij i Felipe, eh xa nsahchik chik ruk'ux chi rilariik taqe nimaq wach ma' ilooj taj, taqe i xa chib'ih chik jariik i ruk'uhtaaj i Felipe. 14Noq xkib'iraj taqe aj tahqaneel wilkeeb' Jerusaleem chi wilik taqe aj Samaria xkinimaj i ruq'oral i Dios, xkitaq'aaj reje ar i Pedro ruch'ihil i Juan. 15Noq xi ponik ar Samaria, xkipahqaaj i rotob'il i Dios pan kitiij chikiij taqe aj nimaneel re' re', reh chi neen kik'ul pan kánima i Santolaj Uxlab'al, 16ruum komajaa' awach jino'q keh i ruk'ulum i Santolaj Uxlab'al xa ko parub'ihnaal peet i QaJaaw Jesús qasamaj kihaa'. 17Chalik i Pedro ruch'ihil i Juan xkiyeew i kiq'ab' chikinaah i ju'jun chi aj nimaneel, eh xkik'ul pan kánima i Santolaj Uxlab'al. 18Noq xrilow i Simón chi xchalik i Santolaj Uxlab'al ruuk' i ruye'ariik i kiq'ab' taqe aj tahqaneel chikinaah taqe aj nimaneel, xub'esaj naq kitumiin taqe i aj tahqaneel, 19je' wili i xuq'or keh: Re' hin nee taq i nuyeew atumiin wila' xayeew taq weh i ajaawriik i wilik taq awuuk' i hat, reh chi xa awach i neenuyeew i nuq'ab' chikinaah, neen kik'ul i Santolaj Uxlab'al, inki. 20Chalik i Pedro je' wili i xuq'or reh: Re' atumiin junsahchiik wach awuuk' i hat naa rub'aan, ruum xakapaaj i hat chi nloq'arik ruuk' tumiin i rusiij i Dios 21Re' hat, ma' jaruuj neenye'arik aweh i ajaawriik re' re', ruum re' hat ma' korik ta wach awánima chuwach i Dios. 22Chayot' ak'ux chi riij ayiib' wach na'ojb'al, eh cha pahqaaj akuyb'al chuwach i Dios chi je' re' neerukuy amahk ruuk' ink'ulik cho panak'ux re' re'. 23Re' hin inwilow chi pan chuh k'ah wilkaat ruum amahk, je' pantz'ilom wilkaat, i nuchjik i ruum i Pedro. 24Eh re' i Simón, je' wili i xuq'or keh: Chakuy cha a'n tii taq atiij i chi wiij chuwach i QaJaaw, reh chi ma' nee ta nuk'ul i ti' k'axik taq inaq'or weh, inki. 25Eh noq re' taqe ki'ib' chi aj tahqaneel kikohlaam chik ruq'orariik i ruq'oral i Dios ar Samaria, xi sutinik wo' chik reje Jerusaleem. Noq ojik inki a'n xaha' xik'ik ponoq kiq'or rib'iral i ak' k'uhb'aal pantaq ab'iix paruyuq'ul i Samaria. 26Eh jinaj i ruánjel i QaJaaw xq'o'rinik reh i Felipe, je' wili xq'orarik reh: Yu'naak cha yejaa' awiib', hiy chupaam i b'eeh inik'ik ponoq panchiq yuuq' pantz'eet, re' inooj Jerusaleem, re' inooj Gaza, i nuchjik. 27Re' Felipe xuyejaa' riib', xuchop reje rub'eeh. Eh xuk'ul pamb'eeh jinaj i winaq kapuun aj Etiopía xponik chi looq'jiik i Dios Jerusaleem, nim wach rukamaj, eh molol rutumiin ixoq reey chinaah i tinamit Etiopía. 28Eh tzunlik parukareta noq xsutinik reje parutinamiit k'ahchi' reje rilom wach i huuj rutz'ihb'aam chaloq i Isaías jalal ruq'oral i Dios. 29Eh re' Santolaj Uxlab'al je' wili i xuq'or reh i Felipe: Hiylom, chajil i koq awiib' ruuk' i winaq re' re' ojik i rub'an parukareta, inki. 30Eh noq xujil i koq riib' i Felipe, ruuk' i winaq xrib'iraj chi re' i ruhuuj i Isaías k'ahchi' rilom wach, eh xupech'uj reh chi je' wili: Jaaw, ¿mi nareq chi riij i k'ahchi' awilom wach? inki. 31Eh re' winaq je' wili i xuq'or reh i Felipe: ¿Nik' wach noq neenureq chi riij wila' ma' awach neench'ob'wik rub'ehel weh? inki. Eh xupahqaaj otob'il reh Felipe chi naa rutzuhniik reje ruuk' parukareta. 32Re' i ruq'oral i Dios k'ahchi' rilom wach, re' i tz'ihb'amaj chaloq chi je' wili: Re' reh, je' ink'amarik reje tentzun pan kantesb'al xb'aan, ma' xuk'er ta chii', je' rukab' noq ink'amarik reje tentzun chuwach i kiyok'wik reh i rismaal i riij ma' xta xuq'or. 33Eh ruum chi xama' nim ta wach xub'an riib', xkichuk ru mahk noq xkiq'at i q'orik chinaah. Eh xkesaj i ruk'achariik ayu' wach ak'al, re' taqe i riih rumaam, ma' awach ta naa rukuywiik rajaljiik, inki. 34Re' winaq kapuun aj Etiopía xupech'uj reh i Felipe chi je' wili: ¿Chakuy cha q'or weh, awach aj chi'iij xq'orik chaloq i jalal ruq'oral i Dios noq xutz'ihb'aaj chaayu'? ¿Xa chi riij i reh chi rib'il riib' oon chi riij chik jino'q tokoom xq'orik? inki. 35Eh re' Felipe xuq'or rub'ehel reh i winaq chib'ih i ruq'or i k'ahchi' reje rilom wach panhuuj. Eh ma' xata re' re' xuq'or rub'ehel reh xuq'or la' wo' rub'ehel reh i ru ak' k'uhb'aal i Jesucristo. 36Noq ojik inki a'n reje, xponik kireq jinaj ha'. Eh re' winaq kapuun aj Etiopía je' wili i xuq'or reh i Felipe: Ayu' wilik naq ha'. ¿Mi ma' nee naq i rub'an chi neenqajik nuhaa' ayu'? inki. 37Eh re' Felipe je' wili i xuq'or: Neerub'an chi neenqajik ahaa' ayu' wila' nanimaj chu'nchel awánima i Jesucristo, inki reh. Hoo', re' hin i nunimaj chi re' Jesucristo Rak'uun i Dios, inki. 38Eh re' i aj Etiopía xuq'or chi pa'ab'joq i rukareta. Eh kikab'cheel ruuk' i Felipe xiqajik pan kareta eh xiqajik qohoq panha'. Ar xqahteesjik ruhaa' ruum i Felipe. 39Noq xi elik cho panha' kikab'cheel, re' Felipe xlahk'jik reje ruum i Ruxlab'al i QaJaaw. Re' winaq kapuun aj Etiopía ma' kota chik xril wach i Felipe, eh xasuq suq chik ruk'ux noq xuchop wo' chik reje rub'eeh. 40Eh re' Felipe reh kopan tinamit chik Azoto wilik noq xrik'raaj. Ar xutoq'aa' reje ruq'orariik rib'iral i ak' k'uhb'aal. Eh xutus reje wach ruq'orariik chupaam taqe tinamit, korehtaal xooj k'oloq Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\