HECHOS 9

1Eh re' Saulo reh rixowaaj kiwach i kinimanik reh i QaJaaw, xuq'or kikanteesjiik. Eh, xooj ruq'o'reej i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, 2k'ih i huuj xupahqaaj reh, kojb'al ponoq riib' chupaam taqe paat inlooq'jik wii' Dios ar Damasco, reh kisik'ariik i kinimanik reh i ak' k'uhb'aal, chi winaq chi ixoq, naa naq ruk'amam reje pantz'ilom Jerusaleem. 3Eh noq ach k'isiin ma' imponik pan tinamit Damasco i Saulo, chi ma' reht'al xqajik cho pan taxaaj jinaj i runimaal saqum xsuutjik riij ruum. 4Eh xq'ehb'ik wach ak'al noq xrilow i saqum re' re'. Eh xrib'iraj jinaj i q'orik, xb'aan chaloq chi je' wili: Saulo, Saulo ¿chihreet noq q'e' naawixowaaj nuwach? inki. 5Eh re' Saulo je' wili i xuq'or: Jaaw, ¿awach i hat? inki. Je' wili i xq'orarik reh: Re' hin i Jesús i k'ahchi' awixowaam nuwach. Xa re' hat k'ahchi' aye'em awiib' chi ti' k'axik, je' rukab' i rub'an i b'ooyax, noq i ruyehq' i ju' i toq'b'al reh, inki. 6Eh re' Saulo xa nb'arb'otik chik ruum ruyo'jiik, je' wili i xuq'or: Jaaw, ¿chib'ih inawaaj chi neenub'an? inki. Eh je' wili i xuq'or i QaJaaw: Wukteen johtoq, hiy, pan tinamit Damasco. Ar neen q'orarik aweh chib'ih i naa a'nam, i nuchjik. 7Eh re' taqe winaq ruch'ihil i Saulo, ma' k'isiin taxiyo'jik, ruum ti xkib'iraj i q'orik, xama' awach ta wo' jino'q ixkil wach. 8Re' Saulo jumehq'iil xumol johtoq riib' wach ak'al eh noq xuteh naq chik inaq'wach, ma' x-ilwik ta chik k'isinoq. Xa xchoparik chik reje chi q'ab' kuum i ruch'ihil noq xkik'am reje pan tinamit Damasco. 9Eh ixib' q'iij xwihik ar chi ma' nilwik ta chik, eh ma' xub'an ta ruwa' ruhaa'. 10Eh ar pan tinamit Damasco patim jinaj i winaq aj nimaneel, Ananías rub'ihnaal. Xuk'uhtaaj riib' i QaJaaw chuwach parusaq wiriik, je' wili xq'orarik reh: Ananías i nuchjik. Ayu' wilkiin, Jaaw, inki noq xchaq'wik. 11Eh re' QaJaaw je' wili i xuq'or reh: Chayejaa' awiib', hiy chupaam i b'eeh, korik wach i b'ih. Eh parupaat i Judas neenapahqaaj i koq jinaj i winaq, Saulo rub'ihnaal, pan tinamit Tarso inchalik. Re' reh tiij i rub'an yu'naak. 12Eh xrilow chik awach parusaq wiriik, chi xat okik i koq ruuk' pampaat, eh xayeew aaq'ab' chinaah noq xrilow, reh chi nee wo' chik inteh inaq'wach, i nuchjik ruum i QaJaaw. 13Noq xrib'iraj i q'orik wili i Ananías, je' wili i xuq'or: Jaaw, re' hin k'ih aaxik'utjanik weh chi re' winaq re' re', yohb'aal wach ti'kiil i rub'an keh i kinimanik aweh wilkeeb' Jerusaleem. 14Eh yu'naak xk'ulik iloq ayu' Damasco, xye'arik cho rajaawriik kuum taqe kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, reh chi naa ruk'amam taqe reje pantz'ilom chu'nchel i kiq'orik aab'ihnaal, inki. 15Eh re' QaJaaw je' wili i xuq'or reh i Ananías: Hiy la', ruum re' winaq re' re' nusik'im chik wach i hin, reh chi naa ruq'orom wib'iral keh i tokoom tinamit, eh je' wo' keh taqe reey, je' wo' keh taqe aj Israel. 16Re' hin naa nuk'uhtaam reh taqe ma' k'isa ti' k'axik naa ruk'ulum, reh chi naa ruq'orom wib'iral, inki QaJaaw. 17Eh re' i Ananías xooj wo' hoq aha' wilik rupatal i Saulo, xokik i koq pampaat, eh xuyeew i q'ab' wach naah, je' wili i xuq'or reh: Hermano Saulo, re' hin xirutaq'aaj chaawuuk' i QaJaaw Jesús, re' i xq'o'rinik chaaweh pamb'eeh noq chalik i na a'n. Re' reh xuq'or cho weh chi nee wo' chik ti ilwik, eh chi neenokik panawánima i Santolaj Uxlab'al, inki. 18Eh chi jumehq'iil, xa kitilik chik noq xi elik cho panaq'wach i Saulo i je' rutuhsaal riij kar, eh x-ilwik wo' chik, xwuktik johtoq, eh qahteesjik ruhaa'. 19B'anooj-oq chik taqe re', ko ra'j xub'an ruwa' ruhaa' re' i Saulo, eh xk'ulik wo' chik i ransil. Eh xama' k'ih ta q'iij xwihik kuuk' i aj nimaneel patim taqe Damasco. 20Eh re' Saulo xanoq wo' xutoq'aa' rupuhkaam ruq'orariik keh i tinamit chupaam taqe paat inlooq'jik wii' i Dios chi re' Jesús xti korik chi Rak'uun i Dios. 21Eh chu'nchel i ki-ib'irinik reh i ruq'or i Saulo insahchik kik'ux, je' wili inkiq'or: ¿Mi ma' re', re' i winaq wili imb'anik ti' k'axik keh i kiq'orik i rub'ihnaal i Jesús, ar Jerusaleem? ¿Mi ma' re' wo' re' reh xchalik chi kichopariik taqe wilkeeb' ayu' reh chi nee taqe ruq'asaj pan kiq'ab' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij? inki taqe. 22Eh re' Saulo reh xa i ruchop chik ruk'ux chi k'uhb'alinik, eh xuq'or wo' hoq chi re' Jesús re' i Cristo. Ruuk' i re', i rusach kik'ux taqe i aj judío wilkeeb' Damasco. 23Eh wilik-oq chik q'iij rokiik ar Damasco i Saulo, re' taqe aj judío xkian jinaj wach kik'ux chi naa naq kikansam. 24Chi q'iij chi aq'ab' inkuy-eej i Saulo chi chii' taqe i ru puertahiil i tinamit, ar naq naa kikansam pankik'ux. Eh re' reh xunab'eej aha' wilik i k'ahchi' kikapaam chi riij. 25Eh xkilow chi je' re' i aj nimaneel, xkixit' pan jinaj nimlaj chakach i Saulo, chaq'ab' xkiqasaj qohoq chi juntar i tz'aq koralimaj wii' riij i tinamit. Xa je' chik re' noq xik'ik chi riij i rukimiik i Saulo. 26Noq xponik i Saulo Jerusaleem, xraaj naq rukojom riib' chi kixilak i aj nimaneel. Xa re' la', re' keh ma' k'isiin ta nkiyohleej wach, ruum ma' nkinimaj taj chi aj nimaneel chik i Saulo. 27Eh re' i Bernabé reh xuk'am reje i Saulo, xponik rukoj chikiwach taqe aj tahqaneel. Xuk'utjaaj keh nik' wach noq xrilow cho wach i QaJaaw Jesucristo parub'ehel i Damasco, eh chi xq'orob'jik cho ruum i QaJaaw Jesucristo. Xuk'utjaaj wo' keh chi re' Saulo ma' xyo'jik ta chuq'orariik rib'iral i Jesús ar Damasco. 28Re' Saulo xkahnik Jerusaleem, kuuk' aj nimaneel, ma' inyo'jik taj k'ul inooj chuq'orariik rib'iral i QaJaaw. 29Eh xub'an cho ruk'utaaj, xkiwech'uj kiib' kuuk' taqe aj judío kiq'orik pan griego. Ruum i re', xkaaj naq kikansam i Saulo taqe i aj judío. 30Noq xkib'iraj taqe hermano chi naa naq kikansam, xkik'am reje Cesarea, eh chi riij i re', xkitaq'aaj wo' chik reje Tarso. 31Eh re' taqe aj nimaneel wilkeeb' Judea, Galilea, Samaria suq laj k'acharik chik inki a'n Re' keh reh reh rukowjiik kik'ux chi nimanik, eh inkiyohleej wach i QaJaaw, k'ahchi' kitahmiik, ruuk' i kitoob'jiik imb'aan ruum i Santolaj Uxlab'al. 32Eh re' Pedro xponik, rula'eej taqe aj nimaneel wilkeeb' xa aha' yuuq', xponik wo' rula'eej taqe aj nimaneel wilkeeb' pank'isa tinamit Lida. 33Ar xponik rureq jinaj i winaq, Eneas rub'ihnaal, sikrinaq chu'nchel i ruti'jolal waxiqiib' haab' b'ila' ruqajiik wach yokaab' ruum i yab'ilaal re' re'. 34Eh re' Pedro je' wili i xuq'or reh: Eneas, re' Jesucristo naa ruk'achrisaniik aweh yu'naak. Wukteen johtoq, chamol wach ayokaab', inki, eh xkowjik, xpa'lojik wo' johtoq. 35Eh chikuncheel i patineel wilkeeb' Lida, i wilkeeb' Sarón, xkilow nik' wach noq xpa'lojik johtoq i Eneas, ruum i re' xkinimaj i QaJaaw. 36Eh ar Jope patim jinaj ixoq aj nimaneel, Tabita rub'ihnaal, eh Dorcas inkiq'or reh pan griego. Re' ixoq re' re' holohik taqe i runa'ojb'al i rub'an, eh i ruyeew ruk'ux chi ruye'ariik chib'ih keh i neb'aa'. 37Eh chupaam taqe i q'iij re' re', xqajik chi yab'ilaal i Dorcas xkimik, eh xkitineej, xkik'am johtoq nah paat, eh ar xkiyeew pan jinaj rujuntaas paam i paat. 38Re' Jope ma' najt ta kixilak ruuk' i Lida, re' wilik cho wii' i Pedro. Eh noq xkib'iraj i aj nimaneel chi ar wilik i Pedro ki'ib' i winaq xkitaq'aaj chuk'amariik je' wili i xkiq'or reje: Chub'an otob'il, chaloq tii quuk' ayu' chi jumehq'iil, inki taqe reje. 39Eh re' i Pedro, xooj wo' chikiij i ki'ib' chi taqareel. Eh noq xponik ar, xkik'am johtoq nah ka'ch'iht paat aha' kituch'aam wii' i kamnaq. Re' taqe ixoq kamnaq kib'ahiil xkimol i koq kiib' chi junsuut i Pedro, oq'ik inki a'n xkik'uhtaaj reh i kiso' sihimaj ruum i Dorcas, re' i yej-amaj keh noq ko k'achlik chaloq. 40Re' Pedro xresaj taqe cho ar i kicha'jinik reh, xuxuk'aa' qohoq riib', xub'an rutiij chinaah, xutz'ehtaaj qohoq i kamnaq, je' wili i xuq'or reh: Tabita, wukteen johtoq inki. Eh re' ixoq xuteh inaq'wach xrilow chi re' Pedro inq'orinik reh, xutzunaa' johtoq riib'. 41Re' Pedro xuchop chi q'ab' ixoq xupab'aa' johtoq. Jumehq'iil xuyuq'eej taqe reje i aj nimaneel kuch'ihil taqe ixoq kamnaq kib'ahiil, k'achlik chik wach noq xuq'asaj keh. 42Eh chu'nchel i wilkeeb' Jope xkib'iraj i xub'an i Pedro. Ruum i re', ma' k'isiin taqe i xinimanik reh i QaJaaw. 43Re' Pedro k'ih q'iij xkahnik ar Jope, eh parupaat i Simón aj yej-an tz'uhuum xub'an rupatal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\