COLOSENSES 2

1Re' taq i hat hermano, i wilkaat taq ar Colosas, inwaaj chi nee taq inanab'eej chi nuchop reje nuk'ux chi tiij taq chawiij, je' wo' chikiij i hermano wilkeeb' Laodicea, je' wo' chikiij i ma' jank'al ta nkilow nuwach. 2Re' hin inuchop nuk'ux taq chawiij, reh chi re' Dios neen ye'wik taq rusuqkiil ak'ux, reh chi jinaj-oq taq wach awánima chuk'axariik taq awiib', reh chi neenareq taq chi riij i ma' eht'alimaj ta naq i ruyejaam cho wach i Dios, re' i ko'linik i rub'an i Jesucristo. 3Xa re' wo' Jesucristo inye'wik qana'ojb'al chi manlik, xa ruum i reh inqareq chi riij i korik. 4Re' wili i nuq'or taq reje aweh, ruum inwaaj i hin chi ma' awach ta neenjot'wik taq aweh ruuk' i je' tii chik holohik laj q'orik inkiq'or. 5Atoob' ta ma' wilkiin ta taq awuuk', wilkiin la' taq awuuk' panuxlab'al, ruum q'e' taq ti' tiwik'raaj reje. Eh re' xti nsuuqb'ik wii' nuk'ux i hin re' chimb'iraj taq awib'iral chi k'acharik taq i na a'n parukorkiil, eh korik taq wach ak'ux chunimjiik i Jesucristo. 6Ruum aj re', re' taq i hat, nik' wach noq xak'ul taq panawánima i QaJaaw Jesucristo, je' wo' re' i k'acharik taq cha a'n pan jinaj wach k'uxliis ruuk' i reh. 7Xti chopolkaat-oq taq chi korik panak'achariik ruuk' i Jesucristo. Reh reh-oq taq rukowjiik ak'ux chunimjiik i reh, je' rukab' i k'uhtamaj taq chaaweh. Eliik wo' taq chat'iosej ree Dios i rotob'il. 8Eh chawik'raaj taq awiib' mankiyoj taq ak'ux ruuk' i na'ojb'al xama' xta ruk'am chaloq. Re' keh xa chukul q'orik taqe, xa runa'ojb'al winaq inkik'uhtaaj, ma' ruuk' taj i Jesucristo inchalik inkik'uhtaaj. 9Chanab'eej taq chi re' i ruwii' eh chu'nchel i rajaawriik i Dios, xa re' wo' i Jesucristo xk'ulik k'uhtanoq reh noq xk'ulik chi ruwii' winaq ayu' wach ak'al. 10Eh re' taq i hat xareq taq chik ana'ojb'al chi manlik, ruuk' i Jesucristo. Eh weht'al taq chik chi xa re' wo' reh xiik' naah rajaawriik chikinaah chu'nchel i wilik kajawriik chi taaq'anik. 11Eh ruum chi wilkaat taq chik pan jinaj wach k'uxliis chunimjiik i Jesucristo, je' naa xpoch'arik taq naah ak'achab', xa re' la' ma' je' ta rukab' imb'aan keh i aj Judío noq koxi-aasjik. Panawánima la' taq xub'an i Jesucristo, re' chi xusach wach chu'nchel taq aamahk. 12Eh je' naa taq hat jumuhqiik ruuk' i Jesucristo noq xqahteesjik taq ahaa' Je' naa taq xatk'aach cho haa' ruuk' ruka'peech i hat, noq xk'aach wo' chik chaloq i reh, ruum xanimaj taq chik chi re' Dios ruuk' i rajaawriik xuksaj chaloq i Jesucristo. 13Re' taq i hat, hat naq taq cho kamnaq panamahk ruum ma' xta naq taq panawánima i Dios. Raaj yu'naak, xuyee taq chik chaaweh i Dios i ak' k'acharik parub'ihnaal i Jesucristo, ruum xukuy chik chu'nchel taq amahk. 14Re' Dios ineesanik iloq reh i qamahk nik' nimaal i qakojom chaloq noq ma' xqanimaj ta taqe chaloq i qoh rumin naq chub'anariik i najtir k'uhb'aal. Chu'nchel i qamahk re' re' xutoj chik riij i Jesucristo noq xkimik wach kuruus. 15Eh re' Dios, ruum i rukimiik i Jesucristo wach kuruus, xresaj i runimaal kiwach i wilik naq kajaawriik, chi je' nilarik kiwach, chi je' ma' nilarik ta kiwach. Eh chu'nchel i tinamit xkinab'eej chi re' Dios x-eesanik kajaawriik. 16Re' taq i hat hermano, maa b'iraj taq keh i neekiwech'inik taq aweh chi riij taq awa' ahaa', chi riij i xa chib'ih ninq'ijal, chi riij i runinq'ijiik i ak' poh, chi riij sabatu' q'iij. 17Noq xwihik cho rajaawriik chu'nchel i na'ojb'al re' re', xa rehtalil pee chaloq i xti korik xk'ulik iloq koq'uun, re' korik re' re', re' Jesucristo. 18Eh maa q'eb' taq akooch kuum i xa ch'ub'ik tii chik wach kik'ux inki a'n kiib' chi jot'ooj. Re' keh, re' taqe ánjel inkiloq'ej inkiq'or chi wilik i ruk'uhtaaj riib' keh, ro'q ta ma' kilom ta wo' wach, eh xa nim chik kiwach inki a'n kiib' ruuk' i ki ma' holohik ta laj kapeew. 19Re' taqe re' ma' wilkeeb' ta ruuk' i Jesucristo, re' K'amal qab'eeh i hoj, hoj chik aj nimaneel. Re' wo' Jesucristo ink'isanik qeh panuxlab'al i jilow ruti'jolal noq wilkooj, eh i ruyeew rukowiil qak'ux chi manlik eh qoh ruk'am ruuk' pansuqkiil k'uxliis. 20Re' taq i hat hermano, je' naa taq hat junkimiik ruuk' i Jesucristo, ruum akanaam taq chik rub'aan i yiib' wach na'ojb'al. Eh ¿chib'ih reet noq xa ko k'acharik wo' taq i na a'n je' rukab' i k'acharik inki a'n i yiib' wach kina'ojb'al? 21Eh je' rukab' inq'orarik chi je' wili: Maachop i xa chib'ih jariik maa k'ux aweh i wulu' maatz'a'j aweh i re', ruum mahk chi b'anarik inki. 22Chu'nchel i na'ojb'al re' re' xa chi riij taqe xa chib'ih jariik inq'orik, re' ruuk' insahchik kiwach noq kikojarik, xa ruk'uhb'aal winaq, eh xa winaq taqe kik'uhtanik reh. 23Re' taqe re', xa holohik na'ojb'al chik noq inq'orarik, ruum je' tii chik rulooq'jiik i Dios inki a'n noq ink'utinik xa kiloch'ik chik inki a'n kiib', eh inkik'saj chi ti' k'axik i kiti'jolal. Chu'nchel inkik'uhtaaj re' re', ma' xta i rutiq wach, ni xata ruum i re' inkikanaa' i yiib' wach na'ojb'al inkik'ax wach.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\