GALATAS 3

1Hat taq aj Galacia, ma' xta taq ana'ojb'al ¿Awach xtaqchi'inik taq aweh chi xakanaa' taq runimjiik i korik? Re' hoj ti xqach'ob' wo' naq taq rub'ehel aweh chib'ih reet noq xye'arik wach kuruus i Jesucristo. 2Xa re' i wili inwaaj chi nee taq naq'or weh: ¿Mi ruum i rub'anariik i ruq'or i najtir k'uhb'aal xak'ul taq i Santolaj Uxlab'al, oon ruum i runimjiik i ru ak' k'uhb'aal i Jesucristo? 3¿Chib'ih reet noq ma' xta taq ana'ojb'al? Wila' xatoq'aa' taq cho runimjiik i Jesucristo ruuk' i Santolaj Uxlab'al, ¿chib'ih reet noq inawaaj taq amanaam wach xa ruuk' i rub'anariik inawaaj taq i hat? 4¿Mi ma' xta naa rutiqim taq aweh re' i ti' k'axik taq xak'ul ruum i runimjiik i Jesucristo? Noq i nuq'or i hin chi wilik i naa rutiqim taq aweh. 5Eh noq re' Dios i ruyeew taq aweh i ruSantolaj Uxlab'al, eh i rub'aan i ma' ilooj taj taq chaxilak, ¿chihreet noq i rub'an noq inaq'or taq i hat? ma' ruum ta i na a'n taq i ruq'or i najtir k'uhb'aal, xa ruum la' chi nanimaj taq i Jesucristo. 6Chakoj taq rehtaal i xub'an, Abraham. Re' reh xunimaj i Dios ruum i re' xk'ularik ruum i Dios chi korik wach ruk'ux. 7Je' re' noq, inchol taq anab'eem chi re' taqe i manlik riih rumaam i Abraham re' taqe inkiyeew kik'ux chunimjiik i Dios. 8Eh pan santo laj huuj i ruq'or chi re' Dios naa ruko'leem taqe i ma' re' ta taqe aj judío naakiye'em kik'ux chunimjiik i Jesucristo. Re' Dios ruq'orom wo' cho reh i Abraham chi riij i ak' k'uhb'aal chi je' wili: Panab'ihnaal i hat, naa nuye'em i wotob'il chikinaah chu'nchel i tinamit wach ak'al, inki reh. 9Je' re' noq, awach taqe i kinimanik reh i Dios inkik'ul wo' hoq i rotob'il i Dios, je' rukab' i ruk'ulum chaloq i Abraham ruuk' i runimaniik. 10Eh awach taqe inkich'ikaa' kik'ux chinaah i ruq'or i najtir k'uhb'aal, panti' k'axik wilkeeb', ruum pan santo laj huuj i ruq'or chi je' wili: Ye'aroq panti' k'axik ruum i Dios awach i ma' rub'an taj chu'nchel i ruq'or taqe i k'uhb'aal i tz'ihb'amaj chaloq panhuuj, inki. 11Eh, ma' jino'q i neenkahnik chi ma' xta ru mahk, xa ruum i rub'anariik i ruq'or i najtir k'uhb'aal. Ruum pan santo laj huuj je' wili ruq'or: Re' korik wach kik'ux ruum chi kiye'em kik'ux chunimjiik i Dios, naa kireqem i kik'achariik, inki. 12Eh re' i najtir k'uhb'aal ma' manlik ta ruuk' chi xa neenimjik. Je' la' wili i ruq'or: Awach i rub'an i ruq'or i k'uhb'aal, ruum i re' naa ruwihiik ruk'achariik, inki. 13Re' Jesucristo xoj ruko'leej chuwach i ti' k'axik i ruyeew i najtir k'uhb'aal, ruum i ti' k'axik xuk'ul. Je' rukab' i ruq'or pan santo laj huuj chi je' wili: Re' taqe i ju' chee' kit'uyub'jik noq kikanteesjiik, xiik' naah ti'kiil inkik'ul, inki. 14Je' re' i xuk'ul i Jesucristo, reh chi parub'ihnaal i reh neen kik'ul i rotob'il i Dios i ma' re' ta taqe aj judío, re' i q'orooj cho reh i Abraham, eh reh chi ruuk' i runimjiik i Jesucristo neenqak'ul i Santolaj Uxlab'al, re' i ruq'orom cho rib'iral i Dios. 15Hat taq nuhermano, re' hin jinaj i na'ojb'al naa nuq'orom taq aweh: Qaq'or chi re' i winaq xub'an chik i k'aay, eh ruyejaam chik i huuj chi riij rukojom chik i rub'ihnaal ar, ma' awach ta chik neenyojwik wach, ni xata neentiqarik naah. 16Eh pan santo laj huuj i ruq'or chi re' Dios xuq'or cho reh i Abraham chi wilik i naa ruye'em reh, eh je' wo' reh i riih rumaam. Xa re' la' ma' ruq'or taj chi keh taj i ruk'ihaal chi riih rumaam, i ruq'or la' ar chi xa reh i jinaj chi riih rumaam. Eh re' i jinaj re' re', re' i Jesucristo. 17Re' nuq'or taq aweh wili: Re' xuyejaa' cho wach i Dios chi riij i Cristo korehtaal xub'an chaloq. Re' najtir k'uhb'aal xutaq'aaj chaloq kijib' siento ruuk' lajeeb' ru ka'winaq haab' chi riij re' ma' xub'an rusachariik wach, eh ma' xusach ta wach i rajaawriik. 18Eh wi ta ruum i rub'anariik i ruq'or i najtir k'uhb'aal inqak'ul i ko'lemb'al qiib', ma' xta naq chik neen kamanik wii' qeh i q'orooj cho rib'iral reh i Abraham. Raaj i wili xa chi siih xuyeew cho qeh i Dios i ruq'orom cho reh i Abraham. 19Eh wila' je' re', ¿chaaj wo' kamaj re' i najtir k'uhb'aal? Re' re' i xye'arik cho koq'uun xa k'uhtb'al chikiwach i tinamit chi aj mahk taqe. Korehtaal xk'ulik i q'orooj cho rib'iral reh i Abraham chi riij i riih rumaam re' i Jesucristo. Re' k'uhb'aal re' re', re' taqe i ánjel xiq'orik reh i Moisés, eh re' chik i Moisés xq'orik keh i tinamit. 20Eh noq re' Dios inq'orik chi wilik i naa ruye'em ma' kota ruman chi wilik jalal ruq'oral, ruum re' Dios xa jinaj wo' hoq. 21Eh re' wili ¿Mi re' raaj ruq'orom chi re' najtir k'uhb'aal ma' ruk'ul ta ruk'ux i ruq'orom cho rib'iral i Dios? Ra'j xti ma' chih ta re' wita re' k'uhb'aal re' re' inye'wik i rikorkiil wach qak'ux, nee naq inkahnik chi ma' xta qamahk xa ruum i rub'anariik i ruq'or i k'uhb'aal. 22Eh pan santo laj huuj i ruq'or chi chu'nchel wilkeeb' chi ri'sil i rajaawriik i mahk, reh chi awach neekinimanik reh i Jesucristo, neekiko'ljik, eh neen kik'ul i ruq'orom cho rib'iral i Dios. 23Eh noq komajaa' naq imponik i ruq'ijil i korik laj nimanik wili, xa je' naq qoh cha'jaljik prexo xub'an chaloq i najtir k'uhb'aal, xa uyumb'al pee reh i nimanik xye'arik cho qeh koq'uun. 24Re' i najtir k'uhb'aal xa qacha'jaljiik i xub'an, korehtaal xk'ulik i Jesucristo, xoj ruk'am ri'sirooq, reh chi ruuk' i runimjiik i reh, xoj ruko'leej chuwach i qamahk. 25Eh yu'naak noq wilik chik i korik laj nimanik, ma' re' ta chik chi ri'sil i rajaawriik i najtir k'uhb'aal wilkooj. 26Eh ruum chi nayeew taq ak'ux chunimjiik i Jesucristo, hat taq chik rak'uun rixq'uun i Dios. 27Eh ruum i ruqajiik taq ahaa', wilkaat taq chik ruuk' i Jesucristo. Ruuk' i re' xuyejaa' taq aak'achariik chub'anariik iraaj i reh. 28Yu'naak, ma' tokoom ta chik aj judío chuwach i ma' re' ta aj judío. Eh ma' tokoom ta chik i xa moso, chuwach i patroon, ma' tokoom ta chik i ma' xta nupatroon. Eh ma' tokoom ta chik winaq, chuwach ixoq, xa jinaj la' taq chik awach parub'ihnaal i Jesucristo. 29Eh wila' aq'asam taq chik awiib' reh i Jesucristo, hat taq chik manlik riih rumaam i Abraham, eh naa taq awehtriik i ruq'orooj cho rib'iral ree reh ruum i Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\