GALATAS 5

1Re' taq i hat chayeew taq ak'ux ruuk' i Jesucristo ruum re' reh i xk'ulik esanoq reh chi qanaah i kowlaj taaq'anik i rub'an i najtir k'uhb'aal. Eh maayeew taq chik awiib' chi ri'sil i rajaawriik i k'uhb'aal re' re'. 2Re' hin i Pablo, xti korik nuq'or taq aweh: Wila' xatoq'aa' taq aweh i rupoch'ariik naah i k'achab', iraaj ruq'orom chi xama' xta xutiq taq aweh i xk'ulik rub'an i Jesucristo. 3Eh nuq'or taq aweh, chi xa awach pa' winaq iraaj chi naa rupoch'ariik naah i ruk'achab', koruman chi naa rub'anam chu'nchel i ruq'or i najtir k'uhb'aal. 4Re' taq i hat i tikapeb'inik reh chi xa ruum i runimjiik i najtir k'uhb'aal neen kuyarik taq amahk, k'ahchi' taq awesam awiib' ruuk' i Jesucristo, je' wo' ruuk' i ruk'axb'al i Dios. 5Raaj i hoj, re' chik i Santolaj Uxlab'al inq'orik qeh, chi xa ruum ruye'ariik qak'ux chunimjiik i Jesucristo, ch'iklik reje qak'ux chi nakooj ruko'leem i Dios. 6Ruum wila' wilkooj ruuk' i Jesucristo, ma' xta chik neerutiq qeh chi neel oon ma' nee ta impoch'arik naah i qak'achab'. Re' i xti ajwaal wach re' chi naaqaye'em qak'ux chi nimanik, ruuk' i re' neenqak'uhtaaj chi wilik i k'axooj quuk'. 7Re' taq i hat pampeet ma' xta naq reet taq animaniik. ¿Awach chik xtaqchi'inik taq chaaweh chi xakanaa' taq runimjiik i korik? 8Re' taq chi' imb'aan taq aweh ma' ruuk' taj i Dios inchalik, re' i xsik'wik taq chaawach. 9Ruum atoob' ta xa k'isiin i ch'amb'esb'al ruq'oril kaxlanwi'k inokik, i ruch'amb'isaj chu'nchel i q'oor, inki. 10Eh re' hin ch'iklik nuk'ux ruuk' i QaJaaw Jesucristo chi re' taq i hat ma' nee ta taq chik inajal wach akapeb'aal. Eh awach i k'ahchi' ruyojwiik taq ak'ux, re' i Dios naa ruye'wiik reh panti' k'axik, ma' xta q'orik reh xa awach pa'. 11Je' rukab' i hin hermano, wi ta kok'ahchi' nuq'orom chi ajwaal wach chi naa rupoch'ariik naah i k'achab', ma' nkixowaaj ta naq nuwach aj judío. Eh ma' nkixowaaj ta wo' naq noq i nuq'or rib'iral i ti'laj kimik xuk'ul i Jesucristo wach kuruus. 12Re' i kiyojwik taq ak'ux ruuk' i rupoch'ariik naah i k'achab', ruk'ul naq chi neenkiyok' iloq i kik'achab' chi jumpech. 13Re' taq i hat hermano, xat ruyuq'eej taq i Dios, reh chi xresaj taq cha naah i kowlaj taaq'anik i rub'an i najtir k'uhb'aal. Xa re' la' maa koj taq awehteesjiik chaloq reh i rub'anariik iraaj ma' raaj b'anarik, kamanoq la' taq aweh chi k'axb'al taq awiib' chawach, 14ruum chu'nchel i k'uhb'aal xa jinaj inooj eloq wii' wach re' i ruq'or chi je' wili: Chak'ax aawas achaaq' je' rukab' noq inak'ax awiib' i hat, inki. 15Maa tik'aa' taq peleto chawach, eh maa a'n taq i ti' k'axik chawach, ruum wila' xa a'n taq i je' re', k'ul taq naa ayojom ak'ux ruuk' taq animaniik. 16Re' hin i nuq'or taq aweh: Chi ti k'acharoq taq je' rukab' iraaj i Santolaj Uxlab'al, reh chi ma' nee ta chik taq i na a'n i yiib' wach na'ojb'al inak'ax taq wach aati'jolal, 17ruum re' yiib' wach na'ojb'al i rixowaaj wach i holohik laj na'ojb'al i ruyeew i Santolaj Uxlab'al. Eh re' i Santolaj Uxlab'al i rixowaaj wach i yiib' wach na'ojb'al, k'ul inkixowaaj kiwach. Eh ruum i re', ma' nareq ta taq chi riij i na a'n. 18Eh wila' re' chik i Santolaj Uxlab'al, ink'amwik taq ab'eeh, ma' re' ta chik i najtir k'uhb'aal intaaq'anik taq aweh. 19Ink'utinik chi korik i ruk'am chaloq yiib' wach na'ojb'al, re' taqe wili: ch'uwa'risanik wach i kaxáro, k'acharik pan k'oyomal, i ch'uwa' wach na'ojb'al, ma' tob'laj tuskil, 20i loq'inik i tiyoox, warinik iib', ixowanik iib', sik'ij peleto, kaqwachinik iib', josq'iil, wech'inik iib', yojoj k'uxliis, sik'ij tokoom nimanik. 21Ixowanik iib', kaansanik iib', xohk'rik, tuskil, rub'anariik taqe xa chib'ih jariik. Re' hin i nuq'or wo' chik taq aweh je' rukab' i xnuq'or taq aweh pampeet: Chi re' i kib'anik reh taqe re', ma' naa ta kehtriik i wihik pa runimaal rajaawriik i Dios. 22Eh re' i ruwachuj i Santolaj Uxlab'al reh, re' k'axaj iib', re' suq laj k'uxliis, re' wihik pansuqkiil, re' kuyuuj, re' chaq'lamiil, re' otob'il, korik wach k'uxliis, 23re' loch'ik, re' ruq'ilariik qiib' chi qib'il qiib'. Wila' inqa a'n taqe re', ma' jino'q chik i k'uhb'aal neen ye'wik qeh panti' k'axik. 24Eh re' taqe i ehchalimaj chik ruum i Jesucristo, kiye'em chik wach kuruus i ruk'ax naq wach i kiti'jolal, je' wo' chu'nchel i yiib' wach na'ojb'al inki a'n naq chaloq. 25Wila' re' i Santolaj Uxlab'al xjalwik wach i qak'achariik, qayeew wo' q'ab' reh i Santolaj Uxlab'al chi re' chik i reh neenk'amwik qab'eeh. 26Eh ma' ruk'ul taj chi xa nim qawach neenqa a'n qiib', maa awach inqaq'at wach. Eh manqixowaaj qawach chi qib'il qiib'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\