HEBREOS 10

1Re' najtir k'uhb'aal xa je' rukab' naach chuwach i rotob'il i Dios xuyeew koq'uun. Eh majaa' ta re', i re' i xti korik q'orooj cho rib'iral. Ruum aj re', re' k'uhb'aal re' re' ma' xub'an ruyejeb'jiik i kina'ojb'al i kiokik chi loq'inik chuwach i Dios ruuk' i kik'atoj mayiij xa re' wo' ruuk' inkiyeew rajlaal haab'. 2Wi ta korik chi re' k'uhb'aal xub'an cho rusaqb'eesjiik wach i kánima ruuk' i kimahk, ma' inkik'raaj ta naq chik cho pan kánima chi ko aj mahk taqe. Eh ruuk' i re' xkimay naq cho ruye'ariik i kimayiij. 3Eh ruuk' la' chik inche mayijinik chikop inki a'n wili, inkib'iraj rib'iral rajlaal haab' chi xa ko aj mahk wo' taqe, 4ruum re' kikik'eel taqe imas wakax, i kikik'eel taqe imas kaprax ma' xkian cho rusachariik wach taqe mahk. 5Ruum aj re', noq xqajik cho wach ak'al i Jesucristo, xuq'or ree Ajaab'ees Dios chi je' wili: Re' hat Jaaw, ma' imponik ta chawach i mayiij, i k'atoj chikop chi mayiij, xayejaa' la' nuti'jolal, reh chi neen kamanik chi jilow mayiij. 6Xq'uhtik ak'ux reh i ruk'ohonkiil i mayijimaj chikop, je' wo' taqe i xa chib'ih chik jariik chi mayiij chi sachb'al wach i mahk. 7Re' hin je' wo' chik wili i xnuq'or: WaJaaw nuDios, ayu' wilkiin chub'anariik je' rukab' i ruq'or i tz'ihb'amaj cho chi wiij pan santo laj huuj, inki. 8Re' peet i xuq'or Jesucristo re' chi re' Dios ma' raaj ta chik i ruk'ohonkiil i mayijimaj chikop, je' wo' taqe i xa chib'ih chik jariik chi mayiij. Re' i ruq'or i najtir k'uhb'aal chi naakiye'ariik. 9Eh je' wo' chik wili i xuq'or i Jesucristo: Re' hin wilkiin chub'anariik inawaaj i hat, inki. Re' reh xk'ulik risaj i rajaawriik i mayijinik chikop tohq'inaq cho najtir, eh jinaj chik ak' mayiij xuyeew chi jilow. 10Re' Dios xojrukanaa' chi ma' xta chik qamahk, ruum re' Jesucristo xub'an iraaj i Dios, xuyeew i ruti'jolal pankimik chi jilow mayiij, eh xa junriim xuyeew riib' chi mayiij reh juneliik. 11Chu'nchel i k'amal b'eeh aj tiij eqal eqal taqe chi loq'inik. Eh wilik pech noq xama' nkijal ta wo' wach i mayiij xa k'ahchi' keeb' chuye'ariik, re' taqe mayiij re' re', xama' jaruuj wo' xkian cho rehtesjiik mahk. 12Raaj i Jesucristo reh xa jinaj chi mayiij i xuyeew chi tojb'al riij taqe mahk, eh reh juneliik i xub'an re' re'. Eh chi riij i re', xooj tzuhnoq parusak'aaj q'ab' Ajaab'ees Dios ar pan taxaaj. 13Ar uy-inik i rub'an yu'naak korehtaal i rureq ruq'ijil noq naa ruye'em i Dios ri'si rooq taqe ki-ixowanik wach, 14ruum re' Jesucristo reh, xa ruuk' i jinaj chi mayiij xuyeew, xukanaa' chi ma' xta chik kimahk taqe i wilik kisantohiil. 15Eh re' Santolaj Uxlab'al i ruq'or wo' qeh i korik chi riij i re', noq xuq'or cho chi je' wili: 16Re' taqe wili naa nuyejaam wach kuuk' i aj Israel chupaam taqe i q'iij chalik reh, inki QaJaaw Dios: Naa nuye'em i nuk'uhb'aal pan kánima, eh naa nutz'ihb'aam pan kikapeb'aal. 17Eh re' hin ma' naa ta chik ruk'uliik panuk'ux chi jumpech taqe kimahk, je' wo' hoq i kiyiib' wach na'ojb'al, inki. 18Je' re' noq, wi kuyuuj, wi sachooj chik wach chu'nchel mahk, ma' kota chik ruman chi neenye'arik taqe mayiij chi riij i mahk. 19Je' re' noq re' hoj hermano, yu'naak nee chik inqa a'n okik chupaam Ye'aab' xti wilik rusantohiil chi ma' xta k'isinoq qayo'jiik xa ruum i loq'laj rukik'eel i Jesucristo. 20Eh nee wo' inqa a'n i koq okik chupaam i b'eeh ko ak'. Re' b'eeh xk'ulik ruteh i Jesucristo ruuk' i ti' k'axik xuk'ul chu ti' jolal wach kuruus, re' noq xih itz'ihy tasb'al paam i ruPaat i Dios. 21Re' wo' Jesucristo i nim wach K'amal b'eeh aj tiij chi qee hoj, i hoj chik rak'uun rixq'uun i Dios. 22Ruum aj re', inchol qajilim i koq qiib' ruuk' i Dios chi korik wach qak'ux, eh chi qaye'em qak'ux. Eh nee ta naq inqik'raaj chi ma' xta chik qamahk, ruum rusaqb'isam chik wach i qánima i Jesucristo. Eh je' naa rutz'ajam wach i qati'jolal ruuk' i saq wach ha'. 23Je' re' noq, kow-oq qak'ux chi nimanik. Maa rub'an kiib' qak'ux chi ruyub'jiik i ch'iklik reje wii' qak'ux, ruum re' Dios reh korik inq'orik, nee wo' ruyeew qeh aha' wilik i ruq'orom cho rib'iral. 24Inchol wo' qasik'im chi riij nik' wach ruto'ariik qiib' naa qa'nam chi qawach, reh chi neenqak'ax qiib', eh je' wo' rub'anariik i otob'il chi qawach. 25Eh manqakanaa' taq i rumolariik qiib' chulooq'jiik i Dios, manqatijej qeh inki a'n i ma' nkaaj ta chik kimolom kiib'. K'ul la' qayeew rukowiil qak'ux chi qawach. Eh xti ajwaal wach chi qee hoj i re' yu'naak, ruum ach k'isiin ma' ink'uloq ruka'peech i QaJaaw Jesucristo. 26Eh wila' xama' xqakanaa' wo' rub'aan i mahk, eh xa pan qak'ux-oq chik neenchalik noq neen qa a'n qeht'al wo' naq chik i xti korik, ma' xta chik jino'q tokoom mayiij i neenye'arik chi kuyb'al reh taqe mahk re' re'. 27Xa re' la' chik naaquy-eem i q'ataj q'orik naa ruchaliik chi qanaah xiik' naah yohb'alil wach, re' i q'aaq' xiik' naah ti'kiil i ruk'at naakiye'ariik wii' ki-ixowanik wach i Dios. 28Je' re' imb'aan ruuk' awach i ma' i runimaj taj i ruq'or i najtir k'uhb'aal: Ma' inketeeljik ta wach inkanteesjik, wila' wilik ki'ib' oon ixib'-oq ineekiq'orik i korik chi xmahkunik. 29¿Mi ma' nakapaaj taq re' hat chi xiik' naah ti'kiil i tojb'al kimahk naakik'ulum i ki-ixowanik wach i Rak'uun i Dios, eh inkich'uwa'reej wach i rukik'eel, re' ineesanik reh i qamahk, re' inye'wik rajaawriik i ak' k'uhb'aal, eh inkib'aj i Ruxlab'al i Dios ink'axwik keh? 30Re' hoj qeht'al chi je' wili i ruq'orom chaloq i QaJaaw Dios: Re' hin naa nuq'ajwiik wach ree ju'jun chib'ih jariik xub'an, inki. Eh xuq'or wo' i QaJaaw Dios chi je' wili: Re' wo' hin naa nuq'atwiik q'orik chikinaah i nutinamiit, inki. 31Je' re' noq yohb'aal wach ti'kiil i naa ruk'ulum awach inq'ehb'ik wo' chik pamahk chuwach i k'achlik Dios 32Xa re' la', mansahchik taq panak'ux i xak'ul taq chaloq, noq ko xak'ul taq panawánima i rusaqumaal i Jesucristo. Re' taq i hat, jinaj i runimaal pajarik taq xak'ul, eh ma' xub'an ta taq ki'ib' ak'ux xakuy la' taq ransil. 33Wilik taq chaxilak i xib'ajarik eh xb'aan ti' k'axik keh chuwach tinamit chi k'uhtb'al kik'ixb'ilaal. Eh wilik wo' taqe i xa xi okik haa' chuk'ulariik i ti' k'axik ye'b'al rukowiil kik'ux i je' re' ti' k'axik xkik'ul chaloq. 34Xti korik noq re' taq i hat xaketelaaj taq kiwach taq awuch aj nimaneel i xiye'arik pantz'ilom. Eh noq xkiq'uch i chib'ih taq aweh, xama' ti' ta wo' taq xawiik'raaj, ruum aweht'al taq chi xiik' naah chihojal i jilow taq naa ruye'ariik aweh pan taxaaj, re' i ma' jaruuj chik naa rusahchiik wach. 35Je' re' noq, maaq'eb' taq chi riij ak'ux runimjiik i QaJaaw Dios, ruum re' re' xiik' naah chihojal i jilow taq naa ak'ulum. 36Re' taq i hat ajwaal wach chi wilik-oq rukowiil taq ak'ux chuk'ulariik ti' k'axik, reh chi nee taq i na a'n iraaj i Dios. Chi je' re' nee taq inak'ul i ruq'orom cho rib'iral i Dios, 37ruum pan santo laj huuj i ruq'or chi je' wili: Re' chalik reh xa k'isiin chik ma' nk'u'loq. Re' reh ma' naa ta ruchamam cho riib'. 38Re' i korik wach ruk'ux ruum chi ruye'em ruk'ux chunimjiik i Dios naa rureqem i juneliik k'acharik. Raaj wi xukanaa' wo' chik i nunimjiik, naa ruchaliik nuk'aah chinaah, inki Dios. 39Eh re' hoj ma' je' ta qakab' taqe inkikanaa' wo' chik runimjiik i Dios, pantojb'al mahk ojik inki a'n Je' la' qakab' taqe nkireq i ko'lb'al ree kánima, ruum inkiyeew kik'ux chi nimanik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\