HEBREOS 12

1Ruum aj re', re' hoj sutimaj qiij kuum i taqe i ruk'ihaal i xik'uhtanik chaloq nik' wach i ye'ej k'uxliis chi nimanik. Ruum aj re' inchol qakanaam rub'aan chu'nchel i mahk injot'wik qeh. Qachop la' qak'ux chi ojik chi qawach ruuk' q'unil je' rukab' i rub'an i aj pajal ajiim. 2Qayeew taq johtoq inaq'qawach ruuk' i Jesucristo re' inye'wik reh i qanimaniik, eh i rumanaa' wach. Eh ma' xta xraaj reh i ti' i k'ixb'ilaal laj kimik xuk'ul wach kuruus, ruum reht'al i reh, chi naa ruwihiik jinaj runimaal rusuqkiil ruk'ux. Eh xooj tzuhnoq parusak'aaj q'ab' i Dios paruye'aab' ar pan taxaaj. 3Je' re' noq re' taq i hat, cha kapaaj taq riij, i xk'ulik ruk'uhtaaj i Jesucristo. Re' reh xukuy i ti' k'axik i ruwech'jiik xb'aan kuum taqe aj mahk, je' wo' chik re' taq i cha a'n i hat chak'uy taq ransil. Matq'uhtik taq, maayoj taq ak'ux chi nimanik, 4ruum re' taq i hat komajaa' ta awach taq aweh i xuk'ul i ti'laj kimik chuko'ljiik taq awiib' chuwach i mahk. 5¿Mi xsahchik tii lanik taq panak'ux re' aak'uhb'aaljiik rub'anam chaloq i Dios i hat taq chik rukojom chi rak'uun rixq'uun? Pan santo laj huuj je' wili ruq'or: Hat wak'uun noq wilkaat maawixowaaj aak'uhb'aaljiik i rub'an i QaJaaw, eh maayoj ak'ux wila' kow xat ruq'il, 6ruum re' QaJaaw Dios kow i ruq'il awach i q'e' i ruk'ax, eh i rik'saj wo' taqe chi ti' awach taqe i rukoj chi rak'uun rixq'uun, inki. 7Je' re' noq re' taq i hat hermano, cha kuy taq ruk'ulariik i ti' k'axik. Eh ruuk' i re' nee taq tirukoj chi hat taq manlik rak'uun rixq'uun i Dios. Chakoj taq rehtaal chi ma' jino'q ak'uunb'ees ixq'uunb'ees ma' neentijik ruum i rutuut rajaaw. 8Raaj wila' ma' xatrutijej taq i Dios i hat je' rukab' rutijiik i rub'an chu'nchel i rak'uun rixq'uun, iraaj ruq'orom chi ma' hat ta taq manlik rak'uun rixq'uun xa je' taq hat moloj ha'lak'un inq'orik wii'. 9Qakoj taq rehtaal imb'aan cho qeh noq ko hoj kok' taq: Re' taqe qatuut ajaaw yu' wach ak'al qoh kitijej chaloq. Eh qohloch'ik wo' chi kinimjiik. ¿Mi ma' rub'ehel wo' naq re' chi nee qoh loch'ik chuwach i QaJaaw Dios wilik cho pan taxaaj reh chi neenqareq i juneliik k'acharik? 10Re' taqe qatuut qajaaw ayu' wach ak'al qoh kitijej chupaam i qak'achariik i xa ajlamaj haab', re' q'oreel nik' wach i ruk'ul chi qeh. Raaj i Dios reh qoh rutijej reh jinaj k'axb'al qeh chi korik, reh chi qoh ehtrik haa' i rusantohiil i reh. 11Xti korik noq inqak'ul i qatijiik ma' suq ta rub'an qeh ti' inqik'raaj. Raaj wila' xqareq chi riij chihreet i qatijiik inqak'ul re' re', inqareq i suq laj k'uxliis koq'uun chi jilow qakooch xti ruk'ul chi qeh. 12Je' re' noq, cha chop wo' chik taq ak'ux chi nimanik, je' rukab' noq i nayeew taq rukowiil aawooq aq'ab' noq xa q'uhtinaq chik. 13Eh cha sik' wo' taq i korik laj b'eeh, reh chi re' taq aawooq re' i korik nee ruk'am je' naa neenk'achjik. 14Chachop taq ak'ux chi wihik pansuqkiil k'uxliis chu'nchel aj uuk'. Eh ti k'acharoq taq pan santohiil, ruum awach i ma' chih santohiil ruuk', ma' jaruuj ta naa rilom wach i QaJaaw Dios. 15Ma' wach taq aayoj ruk'ux, reh chi ma' awach ta taq jino'q aweh i ma' nee ta ruk'ul i rotob'il i Dios. Mo'-oq je' taq akab' i k'ahlaj raa' ch'ahn i nik' sanik chi ti', eh i rukansaj i tinamit. 16Mo'-oq awach taq chaxilak i neenk'acharik pan k'oyomal, oon ma' nee ta imponik panaq'wach i q'e' looq', je' rukab' i xub'an i Esaú: Re' reh xa ruum i junriim chi wi'k, xuk'ayej i rukooch xye'arik reh chi riij chi peet ak'un. 17Eh aweht'al taq i hat chi re' Esaú xraaj naq chik ruk'ulum koq'uun i rotob'il i rajaaw, ma' xk'ulub'jik ta chik reh. Eh atoob' ta yohb'aal wo' naq chik wach oq'ik xub'an chi riij, ma' xkorjik ta chik wach i xuk'ul pampeet. 18Re' taq i hat ma' re' ta ruuk' i nimlaj yuuq' inilarik wach xajil taq i koq awiib' je' rukab' ixkijil i koq wii' kiib i aj Israel najtir: Re' nimlaj yuuq' re' re' k'ahtik i rub'an pan xaq q'aaq', panq'equm wilik, eh yohb'aal wach i kaq suut teew chuwach. 19Eh re' taqe i aj Israel ma' xkib'iraj taj noq xuuljik chaloq i tuun, ni xata xkib'iraj i q'orik xub'an chaloq i Dios. Eh awach taqe i xi ib'irinik reh i xuq'or i Dios, xkipahqaaj otob'il ree Dios chi chumay cho kiq'orob'jiik, 20ruum xkib'iraj chi ma' nee ta nkian runimjiik i ruq'or i k'uhb'aal xuq'or chaloq i Dios chi je' wili: Wila' x-ilarik chi awach i b'ehik i rub'an chuwach i yuuq' wili, atoob' ta jino'q chikop inchol rukanteesjiik chi ab'aj oon ruuk' q'as ju' ch'ihch', inki. 21Xti yohb'aal wo' chik wach i xkilow johtoq wach naah yuuq' taqe aj Israel. Je' nare' wo' wili i xuq'or i Moisés reh: Xa kinb'arb'otik chik i hin ruum nuyo'jiik, inki. 22Raaj taq i hat, paraa' i nimlaj yuuq' Sión xajil taq i koq awiib', eh chupaam i ru nimlaj tinamiit i k'achlik Dios. Eh xatjiilb'ik taq i koq ruuk' i ak' Jerusaleem wilik cho pan taxaaj, re' i wilkeeb' cho wii' i ruk'ihaal chi ánjel. 23Eh xamol taq chik awiib' kuuk' taqe i peet cho rak'uun rixq'uun i Dios, re' i tz'ihb'amaj i kib'ihnaal pan taxaaj. Eh xajil taq i koq awiib' i ruuk' i Dios Q'atal Q'orik chikinaah chu'nchel i wilkeeb' wach ak'al. Je' wo' chikinaah i kánjel kit'iosil i atoob' wach kik'ux, re' i korik wach i kik'ux. 24Eh xajil taq i koq awiib' ruuk' i Jesucristo, re' xk'amwik cho reh i ak' k'uhb'aal, eh re' i loq'laj rukik'eel xtz'ajwik iloq reh i qamahk. Ma' je' ta rukab' i rub'an i rukik'eel i Abel chihkamaj chaloq. 25Eh xti chawik'raaj taq awiib' i hat maawixowaaj taq wach i Jesucristo i xq'o'rinik cho qeh, ruum re' taqe i xi-ixowanik reh i Dios noq xuk'uhb'alej taqe ayu' wach ak'al, ma' xkiko'leej ta kiib' chuwach i ti' k'axik. Eh ra'j naa chik re' hoj neenqako'leej qiib' wila' ma' xqib'iraj k'ahchi' ruk'uhb'aliniik cho qeh kopan taxaaj. 26Eh najtir q'iij, xa ruum i ransil i ruq'oral i Dios xuk'u'yisaj ak'al. Eh yu'naak je' wo' chik wili i ruq'or i Dios: Pan junriim ma' xata chik re' i wach ak'al naa nuk'uyu'sam naa la' nuk'uyu'sam haa' i taxaaj, inki. 27Noq xuq'or i Dios chi je' wili: Ko junriim chik naa nuk'uyu'sam, inki, ar inkan chi riij chi naa risam pan kiye'aab' nik' nimaal i rutz'uhkrisam chaloq, re' i ruk'ul chi neerisaj pan kiye'aab' ach wo' re' naa rukanaam pan kiye'aab' taqe i ma' naa ta ruk'uyu'jiik. 28Re' runimaal rajaawriik i Dios i ruyeew qeh ma' nee ta rub'an chi nee nelik paruye'aab'. Eh qat'iosej taq ree Dios i naa rub'anam quuk' wili. Eh qaloq'ej taq i Dios chu'nchel qak'ux. Eh qohloch'ik-oq chuwach i Dios chi loq'oomb'al reh je' rukab' imponik chuwach i reh, 29ruum re' i qaDios reh je' rukab' i xaq q'aaq' chu'nchel i ruchaajrisaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\