HEBREOS 8

1Re' i xti ajwaal wach k'ahchi' qaq'orom re' wili: Chi re' raJaaw K'amal b'eeh aj tiij chi qee hoj xiik' naah loq'il, ruum tzunlik cho parusak'aaj q'ab' Ajaab'ees Dios, wilik cho wii' paruye'aab' ar pan taxaaj. 2Eh re' reh, kamanik i rub'an chi k'amal b'eeh aj tiij chupaam i korik laj santo laj ye'aab', re' ruyejaam i QaJaaw Dios ma' re' ta xa winaq xyej-anik reh. 3Re' taqe k'amal b'eeh aj tiij kipa'ab'jik chuq'ahteesjiik i mayiij chuwach i Dios, eh inkiq'asaj wo' k'atoj chikop. Je' wo' re' i xub'an i Jesucristo reh xuq'asaj wo' riib' chi jilow mayiij chuwach i Dios. 4Wi ta xkahnik ayu' wach ak'al i Jesucristo, ma' re' ta naq i reh wilik chi k'amal b'eeh aj tiij, ruum ayu' xawilkeeb' wo' taqe i k'amal b'eeh aj tiij i kiq'asaniik reh i mayiij chuwach Dios, je' rukab' i ruq'or i najtir k'uhb'aal. 5Eh re' i xkian i k'amal b'eeh aj tiij re' re', xa rehtalil peet, xa je' jino'q naach chuwach i xti korik laj loq'oomb'al ree Dios wilik cho pan taxaaj. Ruum re' Moisés, noq ach k'isiin ma' ruyejaa' i paat itz'ihy naah, xq'orarik reh ruum i Dios chi je' wili: Cha a'n ruyejeb'jiik i paat chi korik nik' wach ruwii' i xnuk'uhtaaj chaaweh nah yuuq', Sinaí, i nuchjik. 6Raaj i raJaaw K'amal b'eeh aj tiij chi qee hoj, xiik' chik naah chihojal rulooq'jiik i Dios i rub'an. Eh ruum ruuk' i ak' k'uhb'aal, xojrukoj panotob'il ruuk' i Dios. Eh re' i xuk'ul cho ruk'ux re' re', xti wilik rajaawriik chuwach i k'uhb'aal ruq'orom cho pampeet. 7Wi ta manlik wach i rukamaj xub'an chaloq i peet k'uhb'aal i xuk'ul cho ruk'ux rub'aan i Dios, ma' koruman ta naq chik chi xye'arik chaloq i ak' k'uhb'aal chi jilow. 8Eh re' Dios xrilow chi ma' korik ta wach kik'ux i tinamiit, tz'ihb'amaj rehtalil chi je' wili i ruq'orom i QaJaaw chikiij: Naa ruponiik i q'iij noq jinaj i ak' k'uhb'aal naa nuyejaam wach kuuk' aj Israel, i aj Judá. 9Ma' je' ta rukab' i xnuyejaa' cho wach kuuk' i kimaam kati't, noq ruuk' wajaawriik xnuchop cho chi kiq'ab' noq wesaj taqe chaloq ar Egipto. Eh ruum chi ma' xkinimaj taj i k'uhb'aal xnuyejaa' cho wach kuuk', xnukanaa' taqe chi kutkeel, inki i Dios. 10Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Re' i ak' k'uhb'aal naa nuyejaam wach kuuk' i aj Israel re' chi naa ruponiik i q'iij chi naa nuye'em taqe i nuk'uhb'aal pankikapeb'aal, eh naa nutz'ihb'aam pan kánima. Eh re' chik i hin naa nukahniik chi ki Dios, re' keh naakikahiik chi nutinamiit taqe. 11Eh ma' kota chik ruman chi chi awach naa rutijem i rutinamiit, oon ma' tokoom ta ruuk' oon ruka'jaah chi je' wili: Chanab'eej wach i QaJaaw ma' inko'q ta chik, keh ruum chu'nchel naakinab'iniik nuwach chi nimaq chi kok' taq. 12Re' hin naa nukuyum chu'nchel i kiyiib' wach na'ojb'al, eh ma' naa ta chik ruk'uliik cho panak'ux chi jumpech i kimahk, inki chaloq i QaJaaw Dios. 13Noq xuq'or cho rib'iral i Dios i jinaj chik ak' k'uhb'aal, iraaj ruq'orom chi re' k'uhb'aal ruyejaam cho wach pampeet xik'ik chik wach. Eh re' i xik'ik chik wach ach k'isiin ma' nsahchik wach.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\