HEBREOS 9

1Re' peet k'uhb'aal i ruq'or wo' naq chi tuslik wach i rulooq'jiik i Dios naa rub'aan. Xa re' la' xa chupaam i jinaj itz'ihy naah paat inlooq'jik ayu' wach ak'al. 2Re' santo laj itz'ihy naah paat inlooq'jik wii' Dios je' wili ruyejeb'jiik b'anooj: Re' peet tasb'al paam wilik i koq panookb'al, Loq'laj Ye'aab' rub'ihnaal. Ar xi wihik i ye'aab' kantela, ruch'ihil i mexa ye'aab' kaxlanwi'k re' inq'ahteesjik chi mayiij. 3Eh re' i rukab' tasb'al paam i itz'ihy naah paat re' re', ar wilik chaloq i Ye'aab' Xiik' naah Loq'il rub'ihnaal. 4Ar wo' wilik jinaj i artaal re' ruuk' oro k'atb'al insensia. Ar wilik i loq'laj kaxoon k'ul b'uruuj wach chi oro, je' chi riij, je' chupaam, molb'al reh i peet k'uhb'aal, ar molooj jinaj i xaro re' ruuk' i oro, re' i molik wii' i maná. Eh ar molooj i rukarote i Aarón, i xpoq' cho rutoxl. Eh ar molooj i ki'ib' chi tz'ilom ab'aj re' i tz'ihb'amaj wii' i ru lajeeb' k'uhb'aal i Dios. 5Chinaah i tz'apb'al naah i loq'laj kaxoon re' re' yej-amaj i je' kiwii' ánjel, rehtalil chi ar wilik i ruloq'il i Dios. Ruuk' i kixiik' inkimujej qohoq i tz'apb'al naah i kaxoon. Xa re' la' yu'naak, manlik pee ruuk' i xqach'ob' rub'ehel chi riij taqe re'. 6Chu'nchel-oq chik korjinaq wach aha' naa kianam wii' rulooq'jiik i Dios. Eh re' taqe k'amal b'eeh aj tiij eqal eqal kiokik chub'aan i kikamaj reerulooq'jiiki Dios chupaam i peet tasb'al paam i paat itz'ihy naah. 7Eh parukab' tasb'al paam i paat re' re', xa re' wo' kajaaw i k'amal b'eeh aj tiij inokik ar, junriim chupaam i haab'. Eh ar ruk'am i koq i rukik'eel wakax, chi rumayiij chi riij ru mahk i reh, eh chi riij i kimahk tinamit inki a'n chi ma' keht'al. 8Ruuk' i wili i ruyeew qeh chi naab'jik i Santolaj Uxlab'al chi re' peet tasb'al paam i paat noq kore' k'ahchi' cho rukamaniik chi loq'oomb'al ree Dios, re' b'eeh inokik i koq chupaam i Ye'aab' Xiik' naah Loq'il komajaa' ta naq inteharik. 9Chu'nchel i b'anooj chaloq re' re' xa k'uhtb'al reh chi qawach i hoj yu'naak, ruum re' taqe i mayiij, eh re' taqe mayijimaj chikop inkiq'asaj chuwach i Dios, ma' xub'an ta ruyejeb'jiik i kikapeew awach i je' re' rulooq'jiik i Dios xkian chaloq. 10Re' taqe re' xa chi riij wi'k ha' inq'orik, i rutz'ajariik kiib', reh chi saq wach i kiti'jolal. Re' taqe i ruq'or i k'uhb'aal re' re' chi koruman chi naa rub'aan i xa reh wach ti'jolal. Eh xa ar xponik i rajaawriik noq xujal cho wach i Dios taqe na'ojb'al re' re'. 11Eh re' Jesucristo noq wilik chik ayu' wach ak'al, re' chik i reh i raJaaw K'amal b'eeh aj tiij chinaah i rotob'il i Dios naa ruye'em qeh chi juneliik. Re' Ye'aab' inkamanik cho wii' chi k'amal b'eeh aj tiij xiik' naah loq'il, ma' re' ta kiyej-aniik winaq, ma' re' ta wo' ayu' wach ak'al wilik. 12Eh noq xokik i koq i Jesucristo chupaam i ye'aab' xiik' naah loq'il ma' re' ta chik rukik'eel kaprax, rukik'eel k'isa imas wakax i xuyeew chi mayiij. Re' la' rukik'eel i reh xuyeew chi jilow mayiij, eh xa junriim xokik i koq, xkahnik ar chi jumpech, xuyeew qako'lb'aal chi juneliik. 13Eh wila' re' kikik'eel taqe imas wakax, kikik'eel kaprax, eh re' ruchajil i q'ahxoq wakax inkihrjik chikinaah inkich'uwarisaj kiib' ruuk' i mahk, xwihik kajaawriik chusaqb'eesjiik wach i ti'jolal. 14Ra'j naa chik re' i rukik'eel i Jesucristo ma' chih rajaawriik. Re' i Santolaj Ruxlab'al wilik chi juneliik xtoob'inik reh noq xuq'asaj riib' chi jilow mayiij chuwach i Dios, chi ma' xta k'isinoq ru mahk. Eh re' reh ineesanik iloq reh i yeb'ee wach wilik panqakapeb'aal, reh chi re' chik i k'achlik Dios neenqakamaneej wach. 15Ruum aj re', re' Jesucristo xoj rukoj panotob'il ruuk' i Dios ruuk' i ak' k'uhb'aal. Eh ruuk' i ti'laj kimik xuk'ul i Jesucristo, neenkuyarik i kimahk i xinimanik cho reh i peet k'uhb'aal, reh chi neen kik'ul i kikooch reh juneliik i sik'ooj cho kiwach ruum i Dios, re' i kooch ruq'orom cho rib'iral keh. 16Je' wo' re', i ruhujil jino'q i xa chib'ih jariik neenye'arik chi kooch, kore' neen kamanik reh i huuj re' re' i aj kooch wi xkimik i xyej-anik reh. 17Re' jino'q ruhujil i xa chib'ih jariik komajaa' ta chi neenkamanik wii' noq ko k'achlik i xyej-anik reh. Kore' neenkamanik reh wila' xkimik reje i xyej-anik reh. 18Re' peet k'uhb'aal ko ruuk' wo' rukik'eel chikop inye'arik cho chi mayiij xub'an i rukamaj. 19Eh re' Moisés noq rukohlaam chik ruch'ob'ariik rub'ehel taqe i k'uhb'aal keh chu'nchel i tinamit xuchop chaloq i kaq lana i q'ab' chee' hisopo. Ruuk' taqe re' xukihraaj rukik'eel k'isa imas wakax i rukik'eel tentzun xilakimaj ruuk' ha' chinaah i huuj tz'ihb'amaj wii' taqe i k'uhb'aal, eh je' wo' chikinaah i tinamit. 20Eh je' wili i xuq'or keh i tinamit: Re' i kik' wili inye'wik rajaawriik taqe i k'uhb'aal ruyejaam cho wach i Dios chi xuyeew taq chaaweh, inki. 21Eh re' Moisés xukihraaj wo' i kik' chupaam i paat itz'ihy naah inlooq'jik wii' i Dios, je' wo' chikinaah i xa chib'ih jariik kikamanik ar. 22Je' rukab' i ruq'or chupaam i najtir k'uhb'aal, koruman chi ruuk' i kik' naa rusaqb'eesjiik kiwach inkojarik reh i loq'inik. Eh ma' jaruuj neenkuyarik taqe mahk wi ma' xchihkiljik i kik'. 23Eh koruman chi ruuk' taqe mayiij re' re' insaqb'eesjik cho kiwach i xa chib'ih jariik xa rehtalil pee i xti korik wilik cho pan taxaaj. Eh re' taqe i xa chib'ih jariik wilkeeb' cho pan taxaaj, koruman wo' chi keh i mayiij q'e' chihooj chuwach i xye'arik cho pampeet, 24ruum re' i Jesucristo reh ma' xokik ta i koq chupaam jino'q paat loq'oomb'al reh i Dios i xa kiyej-aniik winaq, xa rehtalil i xti korik laj Ye'aab' Xiik' naah Loq'il. Pan taxaaj la' xokik i koq chupahqaljiik i koq i rotob'il i Dios chiqiij i hoj. 25Eh ma' k'ih pech ta xokik i koq chuq'ahteesjiik riib' chi jilow mayiij, ma' je' ta rukab' inki a'n i kajaaw i k'amal b'eeh aj tiij rajlaal haab'. Eh re' keh tokoom aj kik'eel inkiq'asaj chi mayiij chupaam i Ye'aab' Xiik' naah Loq'il. 26Wi ta k'ih pech xuq'asaj riib' i Jesucristo chi jilow mayiij, k'ih pech naq kamnaq chaloq i rutz'uhkriik chee wach ak'al. Raaj i wili ma' je' ta re' i xub'an i reh yu'naak pantz'apaab' taqe wach ree q'iij: Re' Jesucristo xa junriim xk'ulik ayu' wach ak'al, eh reh juneliik noq xuq'asaj riib' chi mayiij chi rehtesjiik i mahk. 27Eh je' rukab' i kanamaj chikinaah i tinamit ayu' wach ak'al, xa junriim kikimik. Eh chi riij i re', re' chik i q'ataj q'orik naa rub'anam i Dios. 28Je' wo' re' i xb'aan reh i Jesucristo reh, xa junriim xq'ahteesjik chi jilow mayiij reh i rehtesjiik i kimahk i ruk'ihaal tinamit. Chi riij i re', noq naa wo' chik rusutiniik cho ruka'peech, ma' re' ta chik esan reh i mahk, chi kiko'ljiik chi kik'amariik la' chik taqe i k'ahchi' kuy-iniik reh naa ruk'uliik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\