SANTIAGO 3

1Hat taq nuhermano, ma' ruk'ul ta chi wilik k'ih-oq i aj Tijineel neenkian kiib' taq chaxilak, ruum aweht'al taq chik chi re' hoj i qohb'anik tijinik, kow naa ruq'atariik i q'orik chi qanaah. 2Re' hoj chiquncheel xa reh reh wach qoh q'ehb'ik wii'. Raaj wila' wilik jino'q i ma' nq'ehb'ik ta ruuk' i ruq'oral, re' re' korik wach ruk'ux, eh neerub'an ruq'ilariik chu'nchel i ruti'jolal. 3Noq inqakoj i ch'ihch' pan kichii' taqe kawáyu reh chi nee qoh kinimaj, ruuk' i re' nee inqa a'n rub'ehteesjiik chu'nchel i kiti'jolal. 4Chakoj taq rehtaal taqe barco: Atoob' ta yohb'aal wach kininqaal kiqerjik reje ruum i kowlaj teew, re' taqe kib'esanik reh xa ruuk' i jinaj k'isa b'ehtesb'al reh inkik'am reje aha' inkaaj i keh. 5Je' wo' re' i ju' qaaq' qohq'orik wii' re' ruuk' i qati'jolal, atoob' ta q'e' k'isiin, xa q'e' niik' naah i ruq'or. Je' rukab' i rub'an i ruk'oxb' q'aaq' xa re' yu' ruk'atam runimaal-oq i rax chee', 6re' ju' qaaq' je' naa nujinaq chi q'aaq', yohb'aal wach i sachooj i rub'an, nujinaq chi mahk. Re' qaaq' re' wo' ruuk' i qati'jolal, re' injot'wik reh chu'nchel i na'ojb'al. Je' qoplik ruq'aq'al ruum i ruq'aq'al i tojb'al mahk, eh je' wo' naa rukoj ruq'aq'al paam chu'nchel i qak'achariik. 7Re' winaq neerub'an ruloch'ariik kinaah taqe i josq'laj chikop, taqe i kirupinik pan taxaaj, taqe i aaq', taqe i ruchopkaal palaw xti korik chi ruloch'om cho kinaah. 8Raaj i ju' qaaq' reh, ma' jino'q neenloch'wik naah ruuk' taqe i yiib' wach i ruq'or. Eh nujinaq chi q'orik re' ruuk' taqe inkasanik. 9Eh ruuk' wo' naq i ju' qaaq' inqaloq'ej i Ajaab'ees Dios. Eh ruuk' wo' chik i re' inqab'aj taqe qas qachaaq', re' taqe i ruyejaam chaloq i Dios chi je' ruwii'. 10Eh pan qachii' i nelik chaloq i holohik laj q'orik, eh ar wo' chik i nelik chaloq i yiib' wach q'orik. Hat taq nuhermano, re' re' ma' ruk'ul ta chi b'anarik 11Chakoj taq rehtaal chi chupaam jino'q i raasb'al ha' ma' nee ta rub'an chi nee nelik chaloq i ki'laj ha', eh nee ta wo' chik i nelik cho ar i k'ahlaj ha'. 12Je' wo' re', i ruche'el i higo ma' nee ta ruwachuj i aseituna. Eh re' ruche'el i uuva ma' nee ta wo' ruwachuj i higo. Hat taq nuhermano, je' wo' re' i raasb'al i ha' k'aah ratz'amil ma' nee ta wo' inenelik cho ar i ki'laj ha'. 13Wila' awach taq aweh i wilik runa'ojb'al, eh i rureq chi riij i korik, inchol ruk'uhtaam ruuk' i holohik chi b'anarik, ruuk' i chaq'lamiil inye'arik reh ruum i runa'ojb'al. 14Raaj mi xa re' i kaqwachiil, xa re' i wolinik iib' wilik taq panawánima, eh wilik-oq inawaaj chi riij i taq i na a'n, inanimb'isaj-oq taq awiib'. Ruuk' taqe re' k'ahchi' taq achukum i q'orik chi riij i korik, 15Re' na'ojb'al re' re', ma' re' taj i Dios inye'wik cho reh xa na'ojb'al la' ayu' wach ak'al, xa rukapeew winaq, eh ruuk' i aj Yahm inchalik. 16Aha' wilik wii' i kaqwachinik iib', eh wilik inajawjik chi riij i chib'ih imb'aan, ar wilik i tukinik wachiis, je' wo' i xa reh reh wach chi mahk imb'aan. 17Eh re' taqe i wilik kuuk' i na'ojb'al inchalik ruuk' i Dios, saq chik wach i kik'achariik. Eh xasuq kik'ux chu'nchel aj uuk', ch'ub'ik wach kik'ux, xa chaq'laam taqe. Aj keteloom wachiis taqe, eh inki a'n otob'il ma' awach taj i tokoom rilariik inki a'n eh korik kiq'orik. 18Eh awach taqe inkichop kik'ux chusik'ariik i suq kiil k'uxliis, re' wo' rusuqkiil k'uxliis inkitik, ruuk' i re', naa kireqem i korik laj k'acharik. 1 JINAJ I B'EEH (Hay una senda) Joyas Favoritas, No. 4, #23,1. Jinaj i b'eeh ma' awach ta ineht'alin reh. Jinaj i b'eeh xukanaa' i QaJaaw Dios. Xa ruuk' i Cristo nureq ko'lb'al i wanma. Xa re' wo' Cristo manlik aj ko'len qeh. Xa ruuk' i Cristo nureq ko'lb'al i wanma. Xa re' wo' Cristo manlik aj ko'len qeh. 2. Re' was nuchaaq' je' chu'nchel taqe wamigo, Inuq'or keh chu'nchel rotob'il i Dios. Xinkixowaaj, ruum noq xnunimaj i Cristo, Ruum xkeht'aliij noq hin chik re QaJaaw Dios. Xinkixowaaj, ruum noq xnunimaj i Cristo. Ruum xkeht'aliij noq hin chik re QaJaaw Dios. 3. Re' loq'laj b'eeh ti' k'axik ruk'am chaloq weh, Xa ruum taqe i wilkeeb' chaloq pamahk. Pan jinaj q'iij na wilom wach Jesucristo; Nekinhi'lik ruuk', ar pan loq'laj taxaaj. Pan jinaj q'iij na wilom wach Jesucristo; Nekinhi'lik ruuk', ar pan loq'laj taxaaj. 2 RE' JESUS XIRUQ'O'REEJ. (El Señor asi me hablo) Duos, Trios y Cuartetos #23,1. Re' WaJaaw Jesus xuq'or: "Majaa' tinimanik, Hat wak'uun cha a'n atiij, Nenak'ul chib'i nawaaj." CORO Wach kuruus xutoj, Cristo aj ko'len weh. xuchihkaaj i rukik'eel; Xa ruuk' xiruko'leej. 2. Re' i nuko'lb'al xuyeew, Ma' weh ta naq i hin. Runimaal numahk xukuy, Ruum aj re' ixnunimaj. 3. Hin chawach wilkiin yu'naak, Chayeew nusantohiil. Re' Jesus xiruko'leej, nutz'uyej chu'nchel nuk'ux. 3 SUQLAJ K'UXLIIS (Dulce comunion) G. y D. #111,1. Re' suqlaj k'uxliis inqik'raaj yu'naak, Chupaam rotob'il aj ko'len qeh. Nenqil rotob'il, neruyeew QaJaaw, Inwaj nuk'ulum i hin yu'naak. CORO Kololkiin chik, Ruum i ruk'axb'al i QaJaaw Dios. Kololkiin chik. Rum i rukik'eel QaJaaw Jesus. 2. Q'e' suq k'acharik, q'e' suq' i wihik; Chupaam rajawrik aj ko'len qeh, Inwaaj nusik'im, inwaaj nutahqeem, Ma' k'isin suqkiil nuk'ux ruyeew. 3. Ma' tiqaaj kapeew, chakowsaj ak'ux. Ruuk' i rajawriik aj ko'len qeh, Ruuk' i rajawriik nakatruko'leem, Paruq'ab' taqe chu'nchel i mahk. 4 WACH KURUUS (En la cruz) G. y D. #107,1. Xinwih pamahk, q'e' ti' xwil wach. Xnusik' aj ko'len weh, Ketel nuwach, noq xinwihik, Xnureq i nuJesus. CORO Wach kuruus, wach kuruus, Xuchihkaaj i rukik'eel. Ruum aj re' i reh xutz'aj chu'nchel numahk. Ar aj re' ixwil ruk'axb'al Jesus, Noq nim rotob'il chi qako'ljiik. 2. Ar wach kuruus i nuJesus, Xchihkik i rukik'eel. Xa wuum i hin ruum i numahk, Xuk'ul i ti' k'axik. 3. Xwuktik wo' chik ruum rajawriik, Xjohtik ar pan taxaaj. Xnuyeew nuk'ux chutahqaljiik, Weht'al noq kiruk'ax.. 5 AHA' NEKIRUK'AM, NENUTAHQEEJ. (Donde me guìe, seguirè) G. y D. #198,1. Nenutahqeej i nuJesus, Aha' neraaj chi nekinoj, Re' i xuk'ul Getsemani, Xuk'ul k'axik xa wum i hin. CORO Re' Cristo wilik chu'nchel q'iij, Kirub'esaj, q'e' kiruk'ax, Manlik wamigo hin weht'al, Ti' i xuk'ul xa wum i hin. 2. Re' rukamaj nenub'an hin, Kirutob'eej chub'anarik. Nenutahqeej i nuJesus, Ko rehtaal chik pan nukimiik. 3. Ma'xta yo'jik chutahqaljiik, Choplik nuk'ux ruuk' i Jesus, Pan jinaj q'iij nenwilow wach, Ruum noq xkimik pan nub'ihnaal. 6 RE' RUK'AXB'AL I DIOS. (El amor de Dios) G. y D. #319,1. Re' ruk'axb'al i Dios yu'naak, Xik'nah loq'il rub'an i reh. Nik' ta wo' wach ruq'orariik, I rotob'il i Dios xuyeew. Xuyeew suqkiil k'uxliis yu'naak, I ruum aj re' inloq'jik. Xresaj qamahk i QaJaaw Dios, Ruum i Rak'uun xuk'ul ti'. CORO Re' ruk'axb'al xik' wo' chik naah, Re' ma' jaruuj k'uhlik reh. Eliik wilik suqkil k'uxlis, Rum rotob'il QaJaaw Dios. 2. Qanimaj re' i Dios yu'naak, Chu'nchel qak'ux pan qanima. Qayew qak'ux chub'anariik, Aha' wilik iraj i reh. Nim rajawriik i Dios taxaaj, Q'e' qohruk'ax junelik. Re' rotob'il xuyew qehoj, Re' QaJaaw Dios q'e' atob'. 7 KIM MACHAM AWIIB'. (Oh, ven sin tardar) G. y D. # 419,1. Ma-q'eb' chirij ak'ux korik, Yu'nak chawil korik saqum. Chu'nchel mahk chakanaa' chaloq, Kim hat ruuk' Jesus. CORO Kim, macham awib', Kim, macham awib', Chak'ul i Jesus, nakatruko'lem. 2. Yu'nak xawil chik i saqum, Koq'un ma' ne ta chik nawil. Yu'nak chasik' ako'lemb'al, Kim hat ruuk' i Jesus. 3. Re' reh ruketelaaj awach, ¿Nik'wach noq nenatoj rij reh? Chaq'asaj reh awanima, Nakatruko'lem. 4. Re' reh rukuy rusach i mahk, Ruyew aweh suqkiil k'uxlis. Maq'eb' chik hat i ruk'axb'al, Kim hat ruuk' Jesus. 8 KOLOLKIN (Libre estoy) G. y D. # 315,1. Xinb'ehik chi sachalkin chupaam i mahk, Chopolkin rum i yo'jik pan ti' k'axik, Noq ixwil aj ko'len weh, Ixb'iraj i ruq'oral, Re' Jesus ixko'lin weh rum rotob'il. CORO Kololkin, kololkin, Rum i rotob'il Jesus kololkin. Kololkinm kololkin, Aleluya, rum i reh kololkin. 2. Xinb'ehik chi sachalkin chupaam i mak, Ko majaa' i nukapaj aj ko'len weh. Xinb'ehik rajlal i q'iij, Q'e' ko' najt ruuk' i QaJaaw. Yu'nak chik inuloq'ej rum rukimik. 3. Xinb'ehik chi sachalkin chupaam i mahk, Yu'nak chik inutahqej aj ko'len weh. Nenb'iraj i ruq'oral, Nenub'an chib'i iraj, Gloria, gloria, nuloq'ej aj ko'len weh. 9 WILIK JINAJ NIM RASB'AL HA' (Hay un precioso manantial) G . y D. # 340,1. Wilik jinaj nim rasb'al ha', Irukik'el Jesus. Iruko'lej chi ju' junal Awach i runimaj. CORO Hin kololkin, hin kololkin, Hin kololkin, hin kololkin, Wum xuyew rukik'el QaJaw Jesus, Wum xuyew rukik'el QaJaw Jesus, Wum xuyew rukik'el QaJaw Jesus, Wach krus i rukik'el. 2. Jinaj aj mahk xuq'asaj rib', T'uylik chuwach kurus. Xunab'ej each, nim rasb'al ha', Re' rukik'el Jesus. 3. Re' hin wilik nuk'acharik, Xnureq kuyul numahk. Inuloq'ej yu'nak. 4. Chi junelik nim rasb'al ha', Manlik xiruko'lej. Nenkitz'aj kib' chikunchelal, Rutinamit QaJaaw. 10


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\