JUAN 1

1Noq xtz'uhkrik chaloq i wach ak'al, xa wilik wo' chik chaloq i Atoob'laj Q'orik. Eh xa wilik wo' cho ruuk' i Dios pampeet, eh Dios wo' hoq. 2Re' reh xa wilik wo' chik cho ruuk' i Dios pampeet. 3Re' reh xye'arik chi yejeb'jik ruum i Dios chu'nchel i chib'ih jariik i wilik. Eh ma' xtaj i chib'ih jariik wilik chi ma' ta ruum i reh xkorjik. 4Eh re' wo' reh inye'wik juneliik k'acharik. Eh re' k'acharik wili insihq'inik reh i kánima chi winaq chi ixoq. 5Re' Saqum re' re' insihq'inik chupaam taqe i q'equm, re' taqe i q'equm ma' inki a'n ta ruchupariik. 6Eh xwihik wo' chaloq jinaj i winaq, Juan rub'ihnaal, re' i xpa'ab'jik cho ruum i Dios, 7chi re' reh naa ruq'oriik rukorkiil i Saqum. Reh naq,chi chu'nchel naakinimaniik reh i naa ruq'orom. 8Re' Juan ma' re' tee reh i Saqum xa xpa'ab'jik la' cho ruum i Dios chuq'orariik rukorkiil i Saqum. 9Eh re' i korik Saqum re' re' k'ulik i rub'an ayu' wach ak'al, re' insihq'inik reh i kánima chi winaq chi ixoq. 10Re' Atoob'laj Q'orik wilik chik ayu' wach ak'al. Atoob' ta reh wo' reh xyej-anik i wach ak'al, re' i tinamit xama' xkiyeew ta wo' rajaawriik. 11Re' reh, re' naq taqe i rutinamiit xchalik ruko'leej xa re' la', re' i rutinamiit xama' xkik'ul ta wo' hoq. 12Eh re' taqe i xik'ulwik reh, i xinimanik reh, xuyeew q'ab' keh chi xukoj taqe chi rak'uun rixq'uun i Ajaab'ees Dios. 13Re' keh rak'uun rixq'uun i Dios chik taqe, ma' ruum ta chi aasjinaq taqe ruuk' i kituut kajaaw, ruum la' chi re' Dios xraaj chi rak'uun rixq'uun taqe. 14Re' i Atoob'laj Q'orik xuyejaa' riib' chi winaq, xk'acharik chi qaxilak, xiik' naah i k'axooj ruuk', korik wach ruk'ux. Re' hoj xqilow i ruloq'il, re' i ruloq'il i raJaaw, ruum xa re' wo' reh jinaj chi Ak'uunb'ees. 15Re' i Juan i ruq'orom wo' cho rib'iral i re', noq xuq'or chi je' wili: Re' aj i wili xnuq'or taq cho rib'iral aweh chi jinaj i k'ulik iloq reh chi wiij i hin q'e' nim rajaawriik chi nuwach i hin, ruum xa wilik wo' chaloq noq komajaa' kin-aasjik i hin, inki. 16Re' i xuq'or cho rib'iral re' re', xa ruum i ruk'axb'al i reh ma' pajooj taj i rotob'il i Dios inqak'ul i hoj. 17Re' k'uhb'aal i xuyeew i Dios pampeet, xa re' i Moisés xq'orik cho reh. Eh re' k'axooj, i korik xuyeew i Dios, re' i Jesucristo xk'ulik esanoq wach. 18Ma' awach ta ilwinaq wach Ajaab'ees Dios xa re' wo' i Rak'uun, xwihik parusak'aaj q'ab'. Re' reh xye'wik qeh chi naab'jik wach Ajaab'ees Dios. 19Re' taqe i aj judío, i wilkeeb' Jerusaleem, wilik i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe intowik keh i k'amal kib'eeh aj tiij xkitaq'aaj reje chupahqaljiik reh i Juan aj qasan ha' chi je' wili: ¿Awach i hat inki taqe reh? 20Eh re' reh je' wili chaq'wik xub'an: Xti korik chi ma' re' tee hin i Cristo, inki. 21Eh ¿awach aj wo' re' hat? Re' ¿oon i hat i Elías? inki taqe reh. Ma' re' tee hin, inki. ¿Re' oon i hat jalal ruq'oral i Dios naa rutaq'aam chaloq i ruq'or? inki taqe. Ma' re' tee hin, inki Juan. 22Eh je' wili i xkiq'or reh: Xti ¿awach aj wo' re' hat? Re' hoj inqaaj qanab'eem, ruum naa qaq'orom ponoq keh i xitaq'anik cho qeh. ¿Awach i hat noq inaq'or awiib'? inki taqe reh. 23Re' Juan je' wili i xuq'or: Re' hin i q'orik i k'erik cho chii' panchiq yuuq', chuq'orariik chi je' wili: Chayejaa' taq awánima chuk'ulariik i QaJaaw, cha yejaa' taq i rub'eeh je' rukab' noq inyejeb'jik rub'eeh i wilik chi ajaab'esil je' rukab' i xutz'ihb'aaj i Isaías inki. 24Eh re' taqe i xitaq'ab'jik reje kuum i aj fariseo, xkiq'o'reej i Juan, 25xkipahqaaj reh chi je' wili: Wila' ma' re' i hat i Cristo, i Elías, i Jalal ruq'oral i Dios, ¿chib'aaj reet noq i na a'n re' i qasanik ha'? inki taqe reh. 26Re' Juan je' wili i xuq'or: Korik re' hin i nub'an i qasanik ha' xa re' la' xa ruuk' ha'. Eh chaxilak taq i hat jinaj i wilik xa re' la', ma' aweht'al ta taq wach, 27re' i k'ulik iloq reh chi wiij. Re' hin ni xata naq i ruk'ul chi hin chejel reh i q'ab' i ruxijab' chi rooq, inki. 28Chu'nchel i wili ar xk'ularik chupaam i ye'aab' Betania, wilik parelb'aal q'iij ree nim ha' Jordán, re' xub'an wii' qasanik ha' i Juan. 29Eh chi junwaar chik, re' i Juan aj qasan ha' xrilow chi xooj k'oloq ruuk' i Jesús, je' wili xuq'or: Re' wili i Rak'uun i Dios, je' k'isa rak'uun tentzun, re' reh ineesanik reh i kimahk i tinamit. 30Re' aj i reh i xnuq'or cho rib'iral noq xnuq'or chi je' wili: Chi wiij i hin jinaj i k'ulik iloq reh q'e' nim rajaawriik chi nuwach i hin, ruum xa wilik wo' chaloq noq komajaa' kin-aasjik i hin, inki. 31Eh re' hin ma' weht'al ta wo' naq wach i reh. Xa re' la', xnutoq'aa' chaloq i qasanik ha' ruuk' ha', re' inwaaj i hin chi neenkinab'eej i aj Israel awach i reh, inki. 32Re' Juan aj qasan ha' xuq'or wo' i korik noq xuq'or cho chi je' wili: Re' hin xti xwilow noq xqajik cho pan taxaaj i Santolaj Uxlab'al, xk'ulik qohoq chinaah i Jesús chi je' ruwii' paloma. 33Re' hin ma' weht'al ta wo' naq awach i reh. Eh re' Dios xpaab'anik weh chi qasanik ha', je' wili i xuq'or weh: Awach aj chinaah naa awilom chi naa ruk'uliik ruye'em riib' i Santolaj Uxlab'al, re' reh imb'anik i qasanik ha' ruuk' i Santolaj Uxlab'al, inki. 34Re' hin xti xwilow chik wach, naa nuq'orom rib'iral chi re' reh Rak'uun i Dios, inki. 35Eh chi junwaar, wilik wo' chik ar i Juan aj qasan ha', kiib' taqe i raj tahqaneel ruch'ihil. 36Eh noq xrilow i Juan chi ik'ik i rub'an i Jesús, je' wili xuq'or: Chawilow taq re' wili i Rak'uun i Dios, je' k'isa rak'uun tentzun inki. 37Noq xkib'iraj chi je' re' i ki'ib' chi raj tahqaneel i Juan, xkitahqeej reje i Jesús. 38Re' Jesús xtz'ehtanik reje chi riij. Eh noq xrilow chi tahqalimaj kuum i re', xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Chib'ih taq inasik' i hat? inki. Re' keh je' wili i xkiq'or: Aj Tijineel, ¿aha' wilik apatal? inki taqe reh. 39Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or: Taq taq chawilow, inki. Eh xiooj wo' chi rilariik aha' wilik rupatal. Eh ar xi okik q'iij ruum je' naa chik kijib'ora ruqajiik i q'iij xi ponik ar. 40Re' i jinaj keh i ki'ib' i xi ib'irinik reh i xuq'or i Juan, re' i xi tahqinik reje reh i Jesús, re' i Andres, ruchaaq' i Simón eh Pedro i rukab' b'ih. 41Re' peet xub'an i Andres chi junwaar, re' chi xooj chusik'ariik i ras, Simón. Noq xureq, je' wili xuq'or reh: Re' hoj xqareq chik i Cristo, inki. (Re' Cristo iraaj ruq'orom Sik'ooj cho wach) 42Eh re' Andres xuk'am reje i Simón ruuk' i Jesús, noq xrilow wach i Simón, je' wili i xuq'or reh: Re' hat i Simón, i rak'uun i Jonás, eh Cefas chik i naa ab'ihnaam, inki. (Cefas iraaj ruq'orom Pedro) 43Eh chi junwaar i Jesús xooj Galilea. Ar xureq i jinaj i winaq, Felipe rub'ihnaal, je' wili i xuq'or: Taq chi wiij, inki reh. 44Re' Felipe re' re' aj Betsaida, re' i rutinamiit i Andres ruch'ihil i Pedro. 45Re' Felipe xureq i Natanael, je' wili i xuq'or reh: Re' hoj xqareq chik i rutz'ihb'aam chaloq i Moisés paruhujil i k'uhb'aal, re' wo' i kitz'ihb'aam chaloq i jalal ruq'oral i Dios. Re' i Jesús, aj Nazaret, rak'uun i José, inki. 46Re' Natanael je' wili xuq'or ¿Mi nee nelik cho k'isinoq re' i ma' xta reet Nazaret? inki. Re' Felipe je' wili xuq'or: Kim, taq chawilow, reh chi nee nawil chi korik i nuq'or, inki. 47Re' i Jesús noq xrilow chi xponik i Natanael, je' wili xuq'or reh: Wulu' xk'u'loq i winaq aj Israel, manlik aj nimaneel, ma' xta jot'ooj ruuk', inki. 48Re' i Natanael, je' wili xuq'or: ¿Nik' wach noq xanab'eej nuwach? inki. Re' Jesús je' wili xuq'or: Re' hin xanoq wo' nunab'eem awach noq komajaa' tiruyuq'eej chaloq i Felipe, noq wilkaat chi ri'sil i ruche'el i higo, inki. 49Eh re' i Natanael, je' wili xuq'or reh i Jesús: Aj Tijineel, re' hat xti korik chi hat Rak'uun i Dios Eh hat kiReey i aj Israel inki. 50Re' i Jesús je' wili xuq'or: ¿Mi xa ruum chi xnuq'or aweh chi xnunab'eej awach chi ri'sil i higo inanimaj chi je' re'? Ma' xata re' i re' ko ma' k'isiin la' i na'ojb'al naa nuk'uhtaam chawach, i nuchjik. 51Eh re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi naa taq awilom chi tehlik i chii' i taxaaj, chi re' taqe i ruánjel i Dios naakiqajiik naakijohtiik i naa nuwihiik wii' i hin, Ak'uunb'ees nuwii' winaq, inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\