JUAN 10

1Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh: Awach i ma' re' ta chi chii' i ru puertahiil i kikoraal i tentzun inokik, tokoom chik inooj johtoq, re' re' ajileq' eh aj kaansoom. 2Eh re' i manlik aj cha'jen tentzun reh, xti chi chii' i puerta inokik i koq. 3Eh re' aj cha'joom i ruteh i puerta. Eh inokik i koq, i ruyuq'eej taqe i rutentzuun ruuk' i kib'ihnaal, eh re' keh inkib'iraj wo' i ruq'oral. Eh i resaj taqe chaloq chi riij i koraal i rutentzuun. 4Eh resam-oq chik taqe chaloq chu'nchel i rutentzuun, inooj chi peet b'eeh chikiwach. Re' taqe rutentzuun inkitahqeej wo' hoq, ruum keht'al wach i ruq'oral. 5Re' taqe i rutentzuun ma' nkitahqeej taj i ma' keht'al ta wach kielik chuwach, ruum ma' keht'al taj nik' wach kiq'orik taqe i ma' keht'al ta wach, inki Jesús. 6Re' Jesús xuq'or keh i jalwaach q'orik wili, xa re' la' re' keh xama' xkireq ta wo' chi riij chib'ih i xraaj ruq'orom keh ruuk' i re'. 7Eh je' wo' chik wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi re' hin i Puerta i kiokik wii' taqe i tentzun. 8Eh chu'nchel i k'ulinaq chi peet b'eeh chi nuwach i hin, ajileq', aj kaansoom taqe, eh ma' xinimjik ta wo' kuum taqe i tentzun. 9Re' hin i Puerta. Awach inokik wuum i hin, re' re' naa ruko'ljiik, eh naa rukahniik chi je' rukab' i tentzun i nelik inokik pan koraal, eh i rureq ruwa'. 10Re' i ajileq', xa re' i leq', xa re' ikaansanik, xa re' sachooj xchalik rub'an. Raaj i hin, xin chalik chuye'ariik taq aweh i k'acharik, reh chi naa taq ruwihiik aak'achariik chi juneliik. 11Re' hin i Atoob'laj aj Cha'joom. Re' i atoob'laj aj cha'joom i ruyeew riib' pankimik chi riij taqe rutentzuun. 12Eh re' aj cha'joom xa re' i rutojb'aal i ruk'ax, noq i rilow chi nk'u'loq i xojb' i rukanaa' taqe kahnoq i tentzun, i rumol chi elik, ruum ma' re' ta wo' i reh i manlik cha'joom, eh ma' re' ta wo' reh taqe i tentzun. Eh re' xojb', i ruchop taqe i tentzun, k'ul i rutukej kiwach. 13Re' i winaq re' re' i rumol chi elik, ruum re' reh xa re' wo' i rutojb'aal iraaj, eh re' taqe i tentzun ma' xta raaj reh. 14Re' hin i Atoob'laj aj Cha'joom. Weht'al kiwach nutentzuun, eh re' taqe i wee hin keht'al wo' nuwach, 15je' rukab' noq reht'al nuwach i waJaaw i hin, je' wo' re' noq weht'al wach i reh. Je' re' noq, re' hin i nuyeew wiib' pankimik chikiij taqe i nutentzuun. 16Eh wilik taqe i nutentzuun ma' re' ta ruuk' i wilkeeb' ayu' pan koraal. Re' keh naa wo' nuk'amam taqe cho ayu', naa kib'iram i nuq'oral, xa jinaj chik kiwach naa rukahniik, eh xa jinaj chik chi aj cha'joom i naa rucha'jiniik keh. 17Re' waJaaw kiruk'ax, ruum i nuyeew wiib' pankimik, reh chi naa wo' chik nuk'ulum i nuk'achariik. 18Ma' tokoom taj naa rukansaniik weh xanaa la' nuye'em wiib' chi kimik. Ruum re' hin wilik wajaawriik chuye'ariik wiib' chi kimik, eh wilik wajaawriik chuk'ulariik wo' chik i nuk'achariik. Re' i wili xuq'or cho weh i waJaaw, inki Jesús. 19Eh noq xkib'iraj i q'orik wili taqe i k'amal kib'eeh i aj judío, xyoj wo' chik kik'ux chikiwach. 20Eh wilik taqe i xkiq'or chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq inkinimaj i ruq'or i winaq re' re'? Re' reh wilik i ma' tob'laj uxlab'al ruuk', eh ahqaal inki taqe. 21Wilik xiq'orik reh chi je' wili: Ma' awach taj i wilik ma' tob'laj uxlab'al ruuk' nee nq'orik chi je' rukab' i reh. Re' ma' tob'laj uxlab'al ma' nee ta ruteh inaq'kiwach taqe i moywach inki taqe. 22Ar Jerusaleem paruq'ijil jab', k'ahchi' kik'sam i ninq'iij, re' i ruhab'ul i rusulariik i rupaat i Dios. 23Eh re' Jesús b'ehik i rub'an ar chi muuj i rupaat i Dios, re' i Muuj Salomón rub'ihnaal. 24Eh xkisutej riij i Jesús, eh xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Xti ko jaruuj aj wo' nateh wach qeh chib'ih a'nam? Wila' re' i hat i Cristo, xti cha q'or qeh yu'naak chi jumpech, inki taqe. 25Eh re' Jesús je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hin nuq'orom taq chik aweh awach i hin, eh ma' nanimaj ta taq weh. Re' taqe i ma' ilooj taj i nub'an ruuk' i rajaawriik i waJaaw ink'uhtanik reh chi korik awach i hin. 26Eh re' taq i hat ma' nanimaj ta taq, ruum ma' hat ta wo' taq haa' chi kixilak taqe i nutentzuun. 27Re' taqe i nutentzuun i hin inkinab'eej i nuq'oral, eh re' hin weht'al wo' kiwach, eh kinkitahqeej wo' hoq. 28Eh re' wo' hin kinye'wik keh i juneliik k'acharik. Eh ma' jaruuj naa rusahchiik kiwach, eh ma' awach ta neenq'uchwik keh panuq'ab'. 29Re' waJaaw xye'wik weh taqe nutentzuun xiik' naah i rajaawriik chikiwach chu'nchel chib'ih i wilik. Eh ma' awach ta neenq'uchwik keh pan q'ab' i waJaaw. 30Re' i waJaaw, eh re' hin, xa jinaj qawach, inki Jesús. 31Xkib'iraj chi je' re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío, xkichop taqe chaloq ab'aj kantesb'al naq reh i Jesús. 32Je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Ruuk' i rajaawriik i waJaaw, ma' k'isiin otob'il xnub'an taq chawach. ¿Aha' wilik ximahkunik wii' ruuk' taqe re', ruum kinawaaj taq kinakansam chi ab'aj? inki. 33Re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío je' wili i xkiq'or reh: Re' hoj ma' ruum taj i holohik laj na'ojb'al i na a'n tiqaaj kaat qakansam chi ab'aj, ruum la' chi naq'ehtaaj i Dios ruuk' taqe aq'oral. Xanaah re', xa hat wo' winaq, eh inakoj inchaa wiib' chi Dios, inki taqe. 34Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Chupaam i k'uhb'aal ye'ooj taq chaaweh i hat tz'ihb'amaj, chi re' Dios awach i kinimanik reh iruq'or chi dios taqe, inki. 35Wila' tz'ihb'amaj cho pan santo laj huuj chi re' Dios xukoj taqe cho chi dios awach taqe aj eh xuq'or i ruk'uhb'aal, ma' nee ta ruyee riib' chi neen q'orarik chi ma' korik taj. 36Eh re' hin, re' wo' Dios xsik'wik cho nuwach, eh xirutaq'aaj chaayu' wach ak'al. Eh ¿nik' taq wach noq inaq'or i hat chi xnuq'ehtaaj i Dios, ruum chi xnuq'or wiib' chi hin Rak'uun i reh? 37Wila' ma' k'ahchi' kiin taqe i rukamaj i waJaaw, i ruk'ul chi ma' nee ta taq kinanimaj. 38Eh wi xnub'an i rukamaj i waJaaw, ro'q ta ma' nee taq kinanimaj i hin, cha nimaj taq aha' wilik i neenub'an. Reh chi nee taq inanab'eej chi re' i waJaaw wilik wuuk' i hin, eh re' hin wilkiin ruuk' i waJaaw, ki uchjik ruum i Jesús. 39Eh xkaaj wo' naq chik kichopom i Jesús xa re' la', re' reh ma' xuyeew ta wo' riib' keh. 40Chi riij i re', re' Jesús xooj wo' chik parelb'aal q'iij ree nim ha' Jordán. Ar xwihik chupaam i ye'aab' re' xub'an cho wii' qasanik ha' i Juan pampeet. 41Eh ma' k'isiin i xiooj ilwoq reh i Jesús, je' wili xkiq'or: Re' Juan aj qasan ha' ma' xta jino'q ma' ilooj taj xuk'uhtaaj xa re' la', re' i xuq'or chi riij i winaq wili xti korik, inki taqe. 42Eh ma' k'isiin i xinimanik reh i Jesús chupaam i ye'aab' re' re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\