JUAN 11

1Eh jinaj i winaq xwihik q'e' yowaab', Lázaro i rub'ihnaal. Ar Betania xi patinik ruch'ihil taqe i kiib' chi ranaab', María b'ih i jinaj, Marta b'ih i jinaj. 2Re' i María re' re' i xb'uch'wik reh i rooq i QaJaaw Jesús chupaam ink'ohnik laj iq'oom eh ruuk' wo' chik i rismaal i naah xuchiqsaj i rooq i Jesús. 3Eh re' taqe i ranaab' i Lázaro xkitaq'aaj i taqareel, xponik ruq'or reh i Jesús chi je' wili: Jaaw, re' i q'e' nak'ax xqajik chi yab'ilaal, inki. 4Noq xrib'iraj chi je' re' i Jesús, je' wili i xuq'or: Re' yab'ilaal re' re' ma' kantesb'al ta reh, k'uhtb'al la' reh chi naa ruye'ariik ruloq'il Ajaab'ees Dios, eh chi naa ruye'ariik nuloq'il i hin, Ak'uunb'ees Dios, inki. 5Re' Jesús ma' re' ta nkiwii' chi q'e' i ruk'ax i Marta i María, je' wo' hoq i Lázaro, 6noq xq'orarik reh chi xqajik chi yab'ilaal i Lázaro, kokiib' chik q'iij xkahnik chupaam i ye'aab' wilik wii'. 7Chi riij i re', re' Jesús je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: Taq wo' taq chik Judea, inki. 8Re' taqe aj tahqaneel je' wili i xkiq'or reh: Qaj Tijineel, komajaa' ta najtir xatkaaj naq kikansam chi ab'aj ar taqe i aj judío, eh inawaaj wo' chik ojik ar, inki taqe. 9Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Re' i jinaj q'iij, kab'laj ora i wilik reh. Eh awach i pan q'iij imb'ehik, ma' nee ta rutoxk'iij i rooq, ruum i rilow i saqum wilik chinaah i wach ak'al wili. 10Eh raaj wila' panq'equm aq'ab' imb'ehik jino'q, re' re' ra'j neerutoxk'iij re' rooq, ruum ma' xta saqum insihq'inik reh, inki. 11Chi riij i re', je' wo' chik wili i xuq'or keh: Re' qamigo, Lázaro rub'ihnaal, xqajik chi wirik, eh re' hin naa rojiik wuksam, inki. 12Re' taqe raj tahqaneel je' wili i xkiq'or reh Jaaw, wila' xqajik i ruwiriik, re' re' rehtalil chi naa ruk'achjiik, inki taqe. 13Xanaah re', re' i xuq'or i Jesús re' chi xkimik chik i Lázaro. Eh noq xkikapaaj taqe i raj tahqaneel chi re' wirik xuq'or, xa wirik chi je' wili. 14Re' i Jesús xuq'or keh i korik, je' wili i xuq'or: Re' Lázaro korik chi xkimik chik. 15Eh re' hin q'e' insuuqb'ik nuk'ux chi ma' wilkiin ta ar noq xkimik, eh ma' xta reet taq cha weh i hat, chi je' re' neenkowjik taq ak'ux, taq taq qilow, inki. 16Eh re' i Tomas, re' i Laach inkiq'or reh, je' wili i xuq'or keh i ruch aj tahqaneel: Wila' naa rojiik i reh, taq taq haa' i hoj, hoj-oq junkimiik ruuk' ar, inki. 17Eh noq xponik i Jesús Betania, xq'orarik reh chi kijib' chik q'iij rumuhqiik i Lázaro. 18Re' Betania ma' najt ta ruuk' i Jerusaleem wilik xa je' naa k'isiin ma' jinaj léwa ruuk'. 19Eh noq xkimik i kixib'aal i Marta ruch'ihil i María, ma' k'isiin i aj Judío xi ponik chuye'ariik rusuqkiil kik'ux ruum chi xkimik chik i kixib'aal. 20Noq xrib'iraj i Marta chi k'isiin ma' nooj k'oloq i Jesús, xooj ruk'ul pamb'eeh eh re' María reh xkahnik cho pampaat. 21Noq xrilow wach i Jesús i Marta, je' wili i xuq'or reh: Jaaw, wilkaat ta ayu', ma' xkimik ta naq i nuxib'aal. 22Xa re' la', re' hin weht'al chi re' Dios nee wo' ruyeew chaaweh yu'naak chu'nchel i neenapahqaaj reh, inki. 23Re' axib'aal naa wo' chik ruk'aach ruka'peech, i nuchjik ruum i Jesús. 24Korik, Jaaw chi naa wo' chik ruk'aach chaloq, xa re' la' kore' noq naa wo' chik kik'achariik chaloq taqe i kamnaq pantz'apaab' wach ree q'iij, inki i Marta. 25Eh re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' hin i kinuksanik cho keh i kamnaq, re' hin kinye'wik kik'achariik. Eh awach i nimanik weh, ro'q ta kimoq, naa wo' chik ruk'aach cho ruka'peech. 26Eh chu'nchel i ko k'achalkeeb' kinimanik weh, ma' kimik ta naa kianam chi jumpech. ¿Mi nanimaj i wili i hat? i nuchjik i Marta. 27Hoo', Jaaw re' hin i nunimaj chi re' hat i Cristo, i Rak'uun i Dios, re' i q'orooj chaawib'iral chi naa ak'uliik ayu' wach ak'al, inki Marta ree Jesús. 28Ruq'orom-oq chik i wili i Marta, xooj chuk'amariik i ruchaaq', María rub'ihnaal xujask'uuj i koq pan xikin chi je' wili: Re' i aj Tijineel wilik chik ayu', xutaq'aaj chak'amariik, inki reh. 29Noq xrib'iraj i María i xq'orarik reh, jumehq'iil xwuktik reje, xooj chi rilariik i Jesús. 30Re' Jesús xakomajaa' wo' nokik pank'isa tinamit xa ko ar wo' wilik chupaam i ye'aab' aha' xponik k'ularoq wii' ruum i Marta. 31Eh re' taqe i aj judío wilkeeb' i koq pampaat ruuk' i María chuye'ariik rusuqkiil ruk'ux, noq xkilow chi xelik chaloq rajimam riib' i María, xi elik wo' cho haa' chi riij. Re' keh xkikapaaj chi ar xooj chi oq'ik aha' xmuhqik wii' i Lázaro. 32Noq xooj k'oloq i María aha' wilik wii' i Jesús, xuxuk'aa' i koq riib' ri'si rooq, je' wili i xuq'or reh: Jaaw, wi ta wilkaat ayu', re' nuxib'aal ma' xkimik ta naq, inki. 33Eh noq xrilow i Jesús chi oq'ik i rub'an i María, je' wo' taqe i aj judío xi chalik chi riij, ma' k'isiin ta xchalik rutib'iik ruk'ux, xa nyot'ik chik i ránima xchalik. 34Eh xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Aha' taq xamuq'aa'? inki. Wulu' xqamuq'aa', Jaaw taq qilow, inki taqe. 35Eh re' Jesús xoq'ik. 36Re' taqe i aj judío, je' wili i xkiq'or: Chawilow taq ma' k'isiin ta ti'kiil i rik'raaj inki taqe. 37Eh wilik taqe i je' wili xkiq'or: Wila' re' i winaq wili xtehwik inaq'wach i moywach naq, wilik taa yu' noq ko yowaab' i Lázaro, xuk'achrisaj naq, ma' xkimik ta naq, inki taqe. 38Re' Jesús ma' k'isiin ta xtib'ik ruk'ux, xujil i koq riib' chi chii' i rujuleel i Lázaro. Re' jul re' re' panab'aj k'otooj i koq, eh tz'apooj i koq chii' chi tz'ilom ab'aj. 39Re' Jesús je' wili i xuq'or: Chawesaj taq iloq ab'aj chi chii' i jul, inki. Eh re' Marta, i ranaab' i kamnaq, je' wili xuq'or: Jaaw, wilik naa chik ruxlaab' ruum kijib' chik q'iij rukimiik inki. 40Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or reh: Ma' xnuq'or ta naa aweh chi wila' xanimaj nee nawil, wach i ruloq'il i Dios, inki. 41Eh xkesaj wo' iloq ab'aj chi chii' i jul. Eh re' Jesús xtz'ehtanik johtoq pan taxaaj, je' wili xuq'or parutiij: WaJaaw, inut'iosej aweh, ruum xinab'iraj chaloq. 42Re' hin weht'al chi xa kinab'iraj wo' chaloq chi juneliik. Xa re' la', re' wili i nuq'or aweh k'axb'al keh i tinamit wilkeeb' ayu', reh chi neenkinimaj chi re' hat xat-taaq'anik cho weh ayu' wach ak'al, inki. 43Eh ruq'orom-oq chik taqe re' i Jesús, kow xuk'er chii', je' wili i xuq'or: Lázaro, eleen cho chupaam i jul muqulkaat wii' inki. 44Eh re' i kamnaq xelik wo' cho panjul chi b'ak'lik wach chi itz'ihy, b'otlik i wach chi itz'ihy. Xrilow chi je' re' i Jesús, je' wili i xuq'or keh: Chachej taq wach chayeew taq q'ab' reh chi neenb'ehik reje, inki. 45Eh ruum i ma' ilooj taj re' re' xub'an i Jesús, ma' k'isiin i aj judío xinimanik reh, re' taqe i xi tahqinik cho reh i María, i xi ilwik reh i xub'an i Jesús. 46Xa re' la', wilik chi kixilak i aj judío re' re' i xiooj kuuk' i aj fariseo, xponik kik'utjaaj keh i ma' ilooj taj xub'an i Jesús. 47Eh re' taqe i aj fariseo, taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, xkimol kiib' kuuk' i q'atal q'orik, eh je' wili i xkiq'or: ¿Chib'ih taq i naaqa'nam? Re' winaq re' re' ma' k'isiin i nimaq wach ma' ilooj taj k'ahchi' ruk'uhtaam. 48Wila' xa xqakanaa' chi je' re', chu'nchel i naakinimaniik reh, eh re' taqe i aj Roma nee kichalik chusachariik wach i rupaat i qaDios, je' wo' i qatinamiit, inki taqe. 49Eh jinaj keh i wilkeeb' ar, Caifas rub'ihnaal, kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij chupaam i haab' re' re', je' wili xuq'or: Re' taq i hat ma' xta taq aweht'al 50Mi ma' nakoj taq rehtaal re' chi ma' xta reet chi xa jinaj i winaq neenkimik chikiij i tinamit chuwach chi neensacharik wach i qatinamiit, inki. 51Eh re' Caifas ma' xata paruk'ux xchalik i xuq'or. Ruum la' chi re' reh i wilik chi kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij chupaam i haab' re' re', re' Dios xq'orik cho paruk'ux chi xuq'or chi re' Jesús naa rukimiik chikiij i tinamit i aj judío. 52Eh ma' xata chikiij i tinamit re' re', ruum la' wo' rukimiik i reh naa rumoliik cho kiwach chu'nchel i rak'uun rixq'uun i Dios kitukem kiib' xa aha' yuuq'. 53Je' re' noq, re' taqe i q'atal q'orik xa chupaam i q'iij re' re' xkiyejaa' wach chi naa kikansam i Jesús. 54Ruum i re', ma' nb'ehik ta chik chi wachiil i Jesús chi kixilak i aj judío, xelik la' reje ar Judea. Ar chik xooj pan tinamit, Efraín, re' wili ma' najt ta panchiq yuuq'. Ar xwihik ruch'ihil taqe i raj tahqaneel. 55Eh xa ilook'-oq chik i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. Ma' k'isiin i xi elik chaloq pantaq kok' tinamit, xiooj Jerusaleem, tz'ajal kiib' niimb'al reh i najtir k'uhb'aal. 56Eh noq wilkeeb' chik parupaat i Dios, xtohq'ik kisik'im i Jesús k'ul xkipahqaaj chikiwach chi je' wili: ¿Chib'ih taq inaq'or i hat mi nee ta wo' inchalik ayu' paninq'iij? inki taqe. 57Eh re' taqe i aj fariseo, taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, kesam ruq'orkiil chi wila' awach i naab'inik reh aha' wilik i Jesús, inchol ruq'orom qeh, reh chi neenqataq'aaj ruchopariik, inki taqe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\