JUAN 12

1Eh xa pan waqiib'-oq chik q'iij intohq'ik i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, re' Jesús xooj pan tinamit Betania, re' i xpatinik wii' i Lázaro, re' i ruksam wo' chik chaloq chi k'achlik wach. 2Eh ar xkiyejaa' ruwa' i Jesús ree xq'eq. Eh re' i Marta xpuhkanik cho kiwa'. Re' Lázaro wilik i koq haa' nah mexa chi wi'k ruuk' i Jesús. 3Eh re' i María xuk'am chaloq i jinaj lemeta ink'ohnik laj iq'oom nardo ruyej-aal q'e' k'ih tz'aaq, xub'uch' i rooq i Jesús, eh xuchiqsaj wo' chik ruuk' i rismaal i naah. Re' iq'oom xupuhkaaj riib' i ruk'ohonkiil chupaam i paat re' re'. 4Eh xrilow chi je' re' i Judas Iscariote, re' jinaj keh i raj tahqaneel i Jesús, re' i xk'ayinik reh chi ma' eht'alimaj, je' wili i xuq'or: 5¿Chib'ih reet noq ma' xk'ayjik ink'ohnik laj iq'oom wili chi ixib' siento chi tumiin? Eh re' tumiin re' re' nee naq inye'arik keh i neb'aa', inki. 6Re' Judas je' wili xuq'or, ma' ruum ta chi ruketelaaj kiwach i neb'aa', ruum la' chi aj jileq'. Eh ruum chi ruuk' i reh wilik i koxtaal molb'al tumiin, i relq'aaj ruuk' i tumiin inkimol chupaam. 7Re' i Jesús je' wili xuq'or: Chakanaa' chi je' re'. Re' ixoq wili xub'uch' i wooq paniq'oom, yejemb'al reh i nuti'jolal reh i numuhqiik. 8Re' taqe neb'aa' juneliik naa kiwihiik taq chaxilak, eh re' hin, ma' juneliik ta naa nuwihiik taq chaxilak, inki Jesús. 9Eh ma' k'isiin i aj judío xkib'iraj rib'iral chi re' Jesús wilik pan tinamit Betania, eh xiooj ar chi rilariik. Eh ma' xata chi rilariik i Jesús xiooj chi rilariik la' wo' hoq i Lázaro, re' i ruksam wo' chik chaloq i Jesús chi k'achlik wach. 10Eh re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij xkaaj naq kikansam i Lázaro, 11ruum ruuk' i ruwuktiik chaloq i reh chi k'achlik wach, ma' k'isiin i kuch aj judío xi elik chi nimanik chi kixilak, re' chik i Jesús xkinimaj. 12Eh chi junwaar, ma' k'isiin i tinamit xiooj chi rikteesjiik i runinq'ijiik elik chaloq Egipto noq xkib'iraj chi ponik i rub'an i Jesús Jerusaleem. 13Kiyohq'eem kixaq ipak', noq xi elik cho chi kulariik i Jesús k'ereer kichii' chuq'orariik chi je' wili: Ye'aroq runimaal wach i xk'u'loq parub'ihnaal i QaJaaw Dios re' i naa rukahniik chi qa Reey i hoj, hoj aj Israel, inki taqe. 14Eh re' Jesús ihqamaj ruum i jinaj k'isa b'uurux noq xooj k'oloq ar. Ruuk' i re' xooj eloq wach i tz'ihb'amaj chupaam i santo laj huuj chi je' wili: 15Matyo'jik taq i hat, aj pan tinamit Sión Chawilow taq aaReey, ihqamaj ruum jinaj i k'isa b'uurux noq xk'u'loq, inki. 16Eh noq xb'aan taqe re', re' taqe raj tahqaneel i Jesús ma' xkireq ta pee chi riij. Eh noq xye'arik ruloq'il i Jesús, kora'j xk'ulik cho pankik'ux re' chi re' i xuk'ul i Jesús, re' wo' hoq i tz'ihb'amaj cho chi riij pan santo laj huuj. 17Re' i tinamit i xi ilwik reh noq re' Jesús xruksaj chaloq i Lázaro chi k'achlik wach i muqlik naq wii', xkik'utjaaj i ma' ilooj taj xub'an re' i xkilow. 18Ruum aj re', re' i tinamit xi elik cho chuk'ulariik i Jesús pamb'eeh, ruum kib'iram chik rib'iral i nim wach i ma' ilooj taj ruk'uhtaam chaloq. 19Eh re' taqe i aj fariseo je' wili i kiq'or chikiwach: Chawilow aj taq re', chu'nchel i tinamit intahqinik reh. Re' hoj xama' xta chik inkih i k'ahchi'kooj, inki taqe. 20Eh chi kixilak i tinamit xiooj Jerusaleem chi loq'inik chupaam i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, wilik taqe ju'jun i aj griego. 21Eh xkijil i koq kiib' ruuk' i Felipe, aj Betsaida wilik ar Galilea je' wili i xkiq'or reh: Jaaw, cha kuy cha k'uhtaaj tii qeh i Jesús inqaaj qanab'eem wach, inki taqe. 22Eh re' i Felipe, xooj ruq'or reh i Andres, eh kikab'cheel xooj kiq'or reh i Jesús i xq'orarik reh. 23Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Yu'naak xponik chik i ru orahiil chi re' hin, Ak'uunb'ees nuwii' winaq, naa ruye'ariik nuloq'il. 24Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh, wila' ma' xq'ahik inaq'wach i trigo noq neen tikarik ma' nee ta ink'ihaaxb'ik. Raaj wila' xq'ahik inaq'wach noq neentik neenpoq' i ralaas k'ih chik i neeruwachuj. 25Awach iraaj ruko'leem riij i ruk'achariik ayu', naa ruq'eb'em i juneliik k'acharik. Eh awach i ma' ruko'leej ta riij i ruk'achariik ayu', naa rehchaam i juneliik k'acharik. 26Eh awach imb'anik reh i nukamaj kirutahqeej. Eh aha' naa nuwihiik i hin, ar wo' naa ruwihiik i waj kamanoom. Eh re' imb'aniik reh nukamaj naa ruye'ariik ruloq'il ruum i waJaaw, inki Jesús. 27Eh je' wili i xuq'or: Yu'naak yohb'aal wach ti'kiil i wánima. ¿Chib'ih i naa nuq'orom? ¿Mi neerub'an chi neenuq'or reh i waJaaw, chi nee kiruko'leej? Ma' chih taj, ruum re' re' xchalik nuk'ul inki. 28Xa je' la' wili i xuq'or: Jaaw, chayeew i runimaal aaloq'il, inki. Eh x-ib'irjik jinaj i q'orik xb'aan cho pan taxaaj chi je' wili: Nuye'em chik runimaal i nuloq'il xa re' la', naa wo' chik nuye'em runimaal i nuloq'il, inki. 29Eh noq xkib'iraj i re' i tinamit wilkeeb' ar, kahoq ixq'orik chaloq, inki taqe. Eh wilik xiq'orik reh chi je' wili: Re' naa ruuk' jino'q i ánjel xq'o'rinik cho reh, inki taqe. 30Xrib'iraj chi je' re' i Jesús, je' wili i xuq'or keh: Re' q'orik re' re' ma' wuum taj i hin x-ib'irjik awuum la' taq i hat x-ib'irjik. 31Eh yu'naak i ruq'ijil chi naa ruq'atariik i q'orik chikinaah i tinamit wach ak'al. Eh yu'naak i ru orahiil chi naa rehtesjiik i rajaawriik i aj yahm ayu' wach ak'al. 32Xa re' la', noq naa nujohteesjiik i hin wach kuruus, chu'nchel i tinamit naa nuk'amam cho wuuk', inki. 33Eh ruuk' i xuq'or re' re', xuch'ob' rub'ehel nik' wach i kimik naa ruk'ulum. 34Re' i tinamit je' wili i xkiq'or: Re' k'uhb'aal i ruyeew qeh chi naab'jik chi re' i Cristo naa ruk'achariik chi juneliik. Eh ¿nik' wach noq inaq'or i hat chi re' Ak'uunb'ees ruwii' winaq naa rujohteesjiik wach kuruus? ¿Awach Ak'uunb'ees ruwii' winaq inaq'or? inki taqe. 35Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat ko naa ruwihiik taq chaxilak junk'aam-oq i Saqum. Eh tib'ehoq taq chupaam, ruum ko wilik taq chaxilak, reh chi ma' nee ta ink'u'loq taq cha naah chi ma' aweht'al i q'equm ruum awach i panq'equm imb'ehik ma' reht'al taj aha' inooj. 36Chanimaj taq i Saqum, ruum ko wilik taq chaxilak, reh chi nee taq ti k'acharik pan Saqum, inki Jesús. Ruq'orom-oq chik taqe re', xelik reje ar, ma' kota chik xuk'uhtaaj riib' keh. 37Ma' re' ta nkiwii' chi ma' k'isiin i nimaq kiwach ma' ilooj taj xuk'uhtaaj i Jesús chikiwach i aj judío, xama' xkinimaj ta wo' hoq. 38Ruum kuuk' i keh xooj eloq wach i rutz'ihb'aam chaloq chi je' wili i Isaías, jalal ruq'oral i Dios: Jaaw, ma' awach ta nimanik reh aak'uhb'aal inqaq'or. Eh ma' awach taj inye'wik ruloq'il awajaawriik inki. 39Re' taqe aj judío ma' xkinimaj taj i Jesús. Ruum kuuk' i keh xooj eloq wach i rutz'ihb'aam chaloq i Isaías chi je' wili: 40Re' Dios xkowb'isanik reh i kinaah, eh xumutz' inaq'kiwach, reh chi ma' nee ta inkireq chi riij i korik, ni xata neki ilwik, reh chi ma' nee ta inkiyot' i kik'ux, re' hin ma' nee ta wo' nukuy i kimahk, inki. 41Re' Isaías je' re' i ruq'orom chaloq, ruum xk'uhtjik cho reh i ruloq'il i Jesús, eh chi riij wo' reh xq'orik chaloq. 42Atoob' ta ma' xkinimaj taj i Jesús i keh, wilik taqe i ajab'ees xinimanik reh. Xa re' la', ma' nkiq'or ta chuwach i tinamit, ruum kiyo'jik kuum taqe i aj fariseo, re' inkaaj chi ma' xi ehteesjik ta cho chi riij i paat inkiloq'ej wii' i Dios. 43Re' taqe i aj judío je' re' i xkian, ruum q'e' xponik chikiwach chi xye'arik kiloq'il kuum i winaq chuwach i ruloq'il i Dios. 44Re' Jesús kow xuq'or chi je' wili: Awach i nimanik wee hin, ma' xata re' hin kirunimaj i runimaj la' wo' haa' i waJaaw xtaaq'anik cho weh. 45Eh awach inilwik nuwach i hin, i rilow wo' wach i xtaaq'anik cho weh. 46Re' hin i Saqum. Xinchalik ayu' wach ak'al, reh chi awach i kinimanik weh, ma' naa ta kikahniik panq'equm. 47Awach inib'irinik reh i nuq'oral, eh ma' runimaj taj, ma' re' tee hin naa nuq'atwiik i q'orik chinaah, ruum re' hin ma' xin chalik ta wach ak'al chi kiye'ariik pantojb'al mahk i tinamit, xin chalik la' chi kiko'ljiik. 48Awach i ma' kimponik ta panaq'wach, ma' runimaj taj i nuq'oral, wilik chik awach i naa ruq'atwiik i q'orik chinaah. Re' i naa ruq'atwiik i q'orik chinaah pantz'apaab' taqe poo wach ree q'iij, re' taqe i nuq'oral, 49ruum re' hin ma' xata panuk'ux inchalik taqe nuq'or re' la' i waJaaw xtaaq'anik cho weh inq'orik weh taqe i nuq'or, taqe i nuk'uhtaaj. 50Eh re' hin weht'al chi re' i ruq'or weh i waJaaw, juneliik k'acharik i ruk'am chaloq, re' wo' re' i nuq'or i hin, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\