JUAN 13

1Ach-oq i iqal i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, re' Jesús reht'al chik chi xponik i ru orahiil chi nareliik reje ayu' wach ak'al, eh chi naa wo' chik rojiik ruuk' i raJaaw pan taxaaj. Re' Jesús xa ruk'ax wo' taqe pampeet i kinimanik reh wach ak'al, eh xa je' wo' re' kik'axariik xub'an noq xooj kuxoq. 2Eh noq wi'k inki a'n ree xq'eq re' Judas, i rak'uun i Simón Iscariote, q'orooj chik paránima ruum i aj Yahm chi naa ruq'asam i Jesús chi ma' eht'alimaj. 3Re' Jesús reht'al chi re' Dios xye'wik reh pan q'ab' chu'nchel i xa chib'ih jariik, eh reht'al wo' hoq chi ruuk' i Dios elinaq chaloq, eh chi ar wo' chik naa rojiik wih-oq. 4Eh noq wi'k inki a'n naah mexa ree xq'eq, re' Jesús xpa'lojik johtoq, xresaj i runim rooq so' xuk'am chaloq jinaj itz'ihy juxb'al oqis, xub'ak' panyejaal. 5Eh xuyeew i ha' chupaam jinaj i ye'aab' ha', eh xutoq'aa' rutz'ajam i kooq chi kiju'junaal i raj tahqaneel, eh xujux wo' chik i kooq ruuk' itz'ihy rub'ak'am panyejaal. 6Eh noq xutoq'aa' naq rutz'ajam i koq i rooq i Simón, Pedro i rukab' b'ih je' wili i xuq'or reh i Jesús: Jaaw, ¿mi re' naa wo' atz'ajam taqe i wooq i hin? inki. 7Re' Jesús je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Yu'naak majaa' pee neenareq chi riij i k'ahchi' nub'anam, re' wili koq'uun naa areqem chi riij, i nuchjik. 8Re' Pedro je' wili i xuq'or: Re' hin ma' jaruuj neenuyeew aweh taqe wooq chi neenatz'aj, inki. Re' Jesús je' wili xuq'or: Wila' ma' xawaaj chi xnutz'aj aawooq, ma' naa ta awokiik paruman wuuk', inki reh. 9Eh re' i Simón Pedro je' wili i xuq'or reh i Jesús: Jaaw, wila' je' re', ma' nwaaj ta chi xa re' taqe wooq neenatz'aj inwaaj la' chi neenatz'aj haa' taqe nuq'ab' ruch'ihil i nunaah inki. 10Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or reh i Pedro: Awach i koxub'an ritiin xa re' taqe rooq iraaj tz'ajarik, ruum saq chik wach chu'nchel. Re' taq i hat saq taq chik awach, atoob' ta ma' chawunchelaal ta taq saq awach, inki. 11(Re' Jesús xuq'or keh i raj tahqaneel chi ma' chu'nchel ta saq kiwach, ruum reht'al i reh chi kixilak i keh wilik naa ruk'ayiniik reh chi ma' eht'alimaj) 12Eh noq xukohlaaj rutz'ajariik i kooq i raj tahqaneel, xukoj wo' chik i runim rooq so' xooj wo' chik tzuhnoq nah méxa, eh je' wili i xuq'or keh: ¿Mi nareq aj wo' taq chi riij xnub'an taq aweh? 13Re' taq i hat, Qaj Tijineel QaJaaw tiki taq weh. Rub'ehel taq inaq'or weh chi je' re', ruum hin wo' hoq. 14Re' hin, ma' re' ta nkiwii' chi hin taq awaj Tijoom eh chi hin taq aaWaJaaw, xnutz'aj la' taq aawooq je' wo' re' inchol taq a'nam i hat, k'ul taq inchol atz'ajam aawooq chawach. 15Re' hin xnuk'uhtaaj taq chik chawach nik' wach taq i naa a'nam, reh chi nee taq i na a'n awee i hat nik' wach i xnub'an taq awee hat. 16Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi ma' jino'q i xa móso q'e' nim wach chuwach i rupatroon, eh ma' awach ta wo' hoq i xa aj taqareel q'e' nim wach chuwach intaaq'anik cho reh. 17Eh wila' nareq taq chi riij taqe wili, eh xak'am taq naah rub'anariik, suq taq naa awihiik. 18Re' hin ma' chawiij ta taq i hat chawunchelaal k'ahchi' nuq'oriik, ruum re' hin weht'al kiwach taqe i nusik'im cho kiwach. Xa re' la' koruman chi naa rojiik eloq wach i ruq'or pan santo laj huuj chi re' i jinaj i rub'an ruwa' wuuk' xsutinik chi ixowan nuwach. 19Re' taqe wili noq taq k'ahchi' nuq'orom aweh yu'naak, reh chi noq neenk'ularik nee taq inanimaj chi re' hin, i hin aj pan taxaaj. 20Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi awach ink'ulwik reh i nutaq'aaj reje i hin, re' wo' hin kiruk'ul ruuk', eh awach ink'ulwik wee hin, i ruk'ul wo' ruuk' awach i xtaaq'anik cho wee hin, inki Jesús. 21Eh noq ruq'orom chik taqe re' i Jesús, xchalik ruti'kiil i ránima, eh xti xuq'or i korik keh i raj tahqaneel chi je' wili: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi jinaj taq i wilik chaxilak i hat naa ruk'ayiniik weh chi ma' eht'alimaj. 22Re' taqe i raj tahqaneel k'ul xkitz'ehtaaj panaq'kiwach, ruum ma' keht'al taj awach i ruq'or i Jesús. 23Eh jinaj keh i raj tahqaneel i Jesús, re' i q'e' ruk'ax, wilik i koq chucheel nah mexa noq wi'k inki a'n ree xq'eq. 24Eh re' Simón, Pedro i rukab' b'ih, xa ruuk' q'ab' xub'an reje rehtalil reh i raj tahqaneel i Jesús wilik i koq ruuk' chi chupahqaaj reh i Jesús awach i ruq'or. 25Re' reh xujil i koq riib' ruuk' i Jesús, eh xupahqaaj reh chi je' wili: Jaaw, ¿awach aj wo' naa ruk'ayiniik aweh inaq'or? inki. 26Re' Jesús je' wili i chaq'wik xub'an: Awach pa' aj eh nee nuyeew i tz'aqik laj kaxlanwi'k re' re' i nuq'or inki. Eh xut'aqsaj i kaxlanwi'k, xuyeew reh i Judas, re' rak'uun jinaj i winaq, Simón i b'ih. 27Eh noq xuk'ul i kaxlanwi'k i Judas, jumehq'iil xokik i aj Yahm paránima. Eh je' wili i xq'orarik reh ruum i Jesús: Chib'ih jariik i k'ahchi' akapaam, cha a'n chi jumehq'iil inki. 28Eh ma' jino'q keh i wi'k inki a'n nah mexa xkireq chi riij chib'ih reet noq xq'orarik ree Judas chi je' re' ruum i Jesús. 29Ruum chi ruuk' i Judas wilik i koxtaal ree tumiin, wilik i raj tahqaneel xikapeb'inik reh chi re' Jesús xuq'or ree Judas chi naa ruloq'om i chib'ih jariik i naa rukamaniik keh ree ninq'iij. Eh chi naa rusihim chib'ih keh i neb'aa'. 30Eh noq xuk'ul i kaxlanwi'k i Judas, xelik reje ruuk' i Jesús. Eh chaq'ab' chik xelik reje ar. 31Eh elinaq-oq chik reje ar i Judas, re' Jesús je' wili xuq'or: Yu'naak xye'arik chik i nuloq'il i hin, Ak'uunb'ees nuwii' winaq, eh wuum hin xye'arik ruloq'il i Dios. 32Wila' wuum i hin inye'arik ruloq'il i Dios, naa wo' ruye'em nuloq'il i Dios i hin, Ak'uunb'ees Dios, eh re' wili naa rub'anam chi jumehq'iil. 33Hat taq kok' wak'uun, re' hin i ach ma' najt taq naa nuwihiik awuuk'. Eh nik' wach i xnuq'or keh i aj Judío je' wo' re' i nuq'or taq aweh i hat, naa naq taq chik kinasik'im ma' naa ta taq chik kiin areqem, ruum ma' naa ta pee taq a'nam i ponik aha' naa wojiik i hin. 34Re' hin i nuq'or taq aweh i jinaj i ak' k'uhb'aal wili, re' chi k'ul taq cha k'ax awiib' chawach. Nik' wach noq ti nuk'ax taq i hin, je' wo' re' inchol taq a'nam i hat k'ul taq cha k'ax awiib' chawach. 35Eh wila' k'ul taq xak'ax awiib' chawach, chu'nchel i tinamit naa kikojom rehtaal chi hat taq waj tahqaneel, inki Jesús. 36Eh re' Simón, Pedro i rukab' b'ih, xupahqaaj ree Jesús chi je' wili: Jaaw, ¿aha' naa awojiik inaq'or? inki. Re' Jesús je' wili xuq'or: Re' hat ma' nee ta pee tiooj chi wiij yu'naak aha' naa wojiik wii' i hin koq'uun la' naa awojiik wih-oq wuuk' ar, inki. 37Re' i Pedro je' wili i xuq'or ree Jesús: Jaaw, ¿chib'ih reet noq ma' nee ta nub'an ojik chawiij yu'naak? Re' hin nuchopom nuk'ux chi neenuyeew wiib' chi kimik chawiij inki. 38Re' Jesús je' wili i xuq'or reh: Korik re' hat xaq'or chi naa aye'em awiib' pankimik chi wiij. Xa re' la' re' hin xti korik i nuq'or aweh chi chupaam aq'ab' yu'naak noq komajaa' inoq'ik imaas, ox pech naa aq'orom chi ma' aweht'al ta nuwach, inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\