JUAN 16

1Re' hin i nuq'or taq aweh taqe wili, reh chi ma' nee ta taq inyoj ak'ux chi nunimjiik. 2Re' taq i hat naa taq kaat kesam chaloq chupaam taqe i paat inlooq'jik wii' i Dios. Eh naa ruponiik i q'iij chi xa awach taq naakikansaniik aweh, naakikapaam chi rukamaj i Dios inki a'n 3Je' re' i naa kianam, ruum ma' keht'al ta wach i waJaaw, eh ma' keht'al ta wo' nuwach hin. 4Re' taqe i wili i nuq'or taq aweh, reh chi na' ponoq i junk'aam chi naa taq ak'ulum, naa taq ruk'uliik cho panak'ux chi nuq'orom taq chik aweh. Re' taqe wili ma' noq ta xnuq'or taq chaaweh pampeet, ruum xa kosuq pee cho wihik weh taq awuuk'. 5Eh yu'naak xa ojik chik weh ruuk' awach i xtaaq'anik cho weh ayu' wach ak'al, eh ma' jino'q taq aweh i hat impahqanik weh aha' naa wojiik. 6Q'e' la' chik inche xtib'ik taq ak'ux noq xnuq'or taq aweh chi naa wo' chik wojiik ruka'peech. 7Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi q'e' chihooj taq cha weh chi naa wo' chik wojiik, ruum wila' ma' xinooj, re' i Ye'el taq rusuqkiil ak'ux, i Santolaj Uxlab'al, ma' nee ta nqajik chaloq reh i wihik taq awuuk'. Eh wila' xinooj i hin, naa nutaq'aam taq chaaweh. 8Eh na' k'oloq i Ye'el taq rusuqkiil ak'ux re' re', naa ruk'uhtaam keh i tinamit nik' wach noq wilik i mahk, nik' wach noq wilik i korik, eh nik' wach noq wilik i q'ataj q'orik naa rub'anam i Dios. 9Naa wo' ruk'uhtjiik keh nik' wach noq wilik i mahk, ruum ma' kinkinimaj taj i hin. 10Naa ruk'uhtjiik keh i korik, ruum re' hin naa wo' chik wojiik ruuk' i waJaaw, eh re' taq i hat ma' naa ta pee taq chik awilom nuwach. 11Naa ruk'uhtjiik keh nik' wach i q'ataj q'orik naa rub'aan, ruum q'atooj chik i q'orik chinaah intaaq'anik chikinaah i tinamit yiib' wach i kina'ojb'al. 12Re' hin ko ma' k'isiin naq inwaaj nuq'orom taq aweh xa re' la', ma' nee ta pee taq inareq chi riij chu'nchel yu'naak. 13Eh na' k'oloq i Santolaj Uxlab'al ink'uhtanik reh i korik, re' reh naa ruk'amwiik taq ab'eeh chureqariik chi riij chu'nchel i korik, ruum re' reh ma' naa ta ruq'oriik xa chi rib'il riib'. Re' la' naa ruq'orom chu'nchel i naa rib'iram chaloq, eh naa wo' ruye'em taq aweh chi naab'jik chib'ih taqe jariik i naa ruk'ulariik na' chub'an. 14Re' reh naa ruye'wiik nuloq'il i hin, ruum aha' wilik i naa nuq'orom cho ree hin, re' chik i reh naa ruye'wiik taq aweh chi naab'jik i hat. 15Chu'nchel i wilik reh i waJaaw, wee hin wo' hoq. Ruum aj re' i nuq'or chi re' i Santolaj Uxlab'al, aha' wilik i naa ruk'ulum wuuk' i hin, naa ruye'em taq aweh chi naab'jik i hat, inki Jesús. 16Re' taq i hat, ilook' taq inamay nuwach. Xa re' la', naa wo' chik taq awilom nuwach, ruum naa wo' chik wojiik ruuk' i waJaaw, inki, i Jesús. 17Eh wilik taqe i raj tahqaneel k'ul xkiq'or chikiwach chi je' wili: ¿Chib'ih iraaj ruq'orom qeh ruuk' i ruq'or, re' taq i hat, xailook' taq chik inamay nuwach junk'aam-oq, eh naa wo' chik taq awilom nuwach, eh naa wo' chik wojiik ruuk' i waJaaw, inki qeh? 18¿Chib'ih iraaj ruq'orom i ach ilook' i ruq'or? Re' hoj ma' nqareq ta chi riij chib'ih chaj-iij k'ahchi' chi q'orik, inki taqe. 19Re' QaJaaw Jesús xukoj rehtaal chi wilik naq inkaaj kipahqaam reh, je' wili i xuq'or keh: Re' hin nuq'orom taq chik aweh chi xailook' taq chik inamay nuwach junk'aam-oq, eh naa wo' chik taq awilom nuwach. ¿Mi re' taqe re' wili k'ahchi' taq apahqaam chawach i hat? 20Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi naa taq awoq'iim ruum i ruti'kiil taq ak'ux. Eh noq naa taq rutib'iik ak'ux i hat, re' taqe i tinamit naa rusuqb'iik kik'ux Re' taq i hat naa taq rutib'iik ak'ux xa re' la', re' taq i ruti'kiil ak'ux naa rusutiniik chi rusuqkiil k'uxliis. 21Chakoj taq rehtaal, noq re' ixoq ach k'isiin ma' nk'ulik ruk'ux, inqajik kapeew, ruum xponik chik i ora reh i ruti'kiil. Eh noq aasjinaq chik i ruha'lak'uun, insahchik paruk'ux i ruti'kiil ruum i rusuqkiil ruk'ux chi riij i k'isa ruha'lak'uun x-aasjik wach q'iij saqum. 22Re' taq i hat yu'naak ti' taq ak'ux. Eh re' hin naa wo' chik wilom taq awach, ruum i re' naa rusuqb'iik taq awánima. Re' suq kiil k'uxliis re' re', ma' jino'q taq neenesanik reh panawánima. 23Eh chupaam taqe q'iij re' re' ma' xta taq chik i naa apahqaam weh. Eh xti korik taq i nuq'or aweh chi re' waJaaw nee ruyeew taq aweh chu'nchel i naa taq apahqaam ree reh panub'ihnaal i hin. 24Yu'naak komajaa' taq chih inapahqaaj reh panub'ihnaal. Chapahqaaj taq reh, nee taq inak'ul. Chi je' re', nee taq i manlojik wach i rusuqkiil taq ak'ux, inki Jesús. 25Re' taqe wili kopan jalwaach q'orik taq i nuq'or aweh yu'naak. Xa re' la', naa ruponiik i q'iij chi ma' re' ta chik panjalwaach q'orik taq naa kaat nuq'o'reem xti naa la' nuch'ob'om rub'ehel taq aweh nik' wach noq wilik i waJaaw. 26Eh chupaam taqe q'iij re' re', naa taq apahqaam reh panub'ihnaal ma' ruman ta chik chi re' hin nee kinpahqanik reh i waJaaw, reh chi nee ruyeew taq chaaweh, 27ruum re' i waJaaw ti ruk'ax taq. Ruum kinak'ax taq i hin, eh ruum chi xanimaj taq chi re' hin ruuk' i Dios xin chalik. 28Re' hin xinelik cho ruuk' i waJaaw, reh chi xin chalik ayu' wach ak'al. Eh yu'naak naa wo' chik weliik reje ayu', naa wo' chik wojiik ruuk' i waJaaw, inki Jesús. 29Eh re' taqe i raj tahqaneel, je' wili xkiq'or: Yu'naak kora'j xach'ob' rub'ehel qeh re' i k'ahchi' aq'orom ma' re' ta chik panjalwaach q'orik xaq'or qeh. 30Yu'naak i hoj, xqakoj chik rehtaal chi re' hat aweht'al i xa chib'ih jariik, ma' kota ruman chi awach neenpahqanik aweh. Ruum aj re', inqanimaj chi ruuk' i Dios xat chalik, inki taqe. 31Re' Jesús je' wili i xuq'or: ¿Mi xti nanimaj taq re' chi ruuk' i waJaaw xin chalik? 32Yu'naak xponik chik i ruq'ijil, eh yu'naak naa taq apuhkaam awiib' ruum taq ayo'jiik, naa taq asik'im ab'eeh cha ju'junaal, naa taq kiin akanaam chi wutkeel. Xa re' la', ma' wutkeel ta wo' naa nukahniik, wuch'ihil la' i waJaaw. 33Re' hin xnuq'or taq aweh taqe i wili, reh chi nee taq ti wihik pansuqkiil k'uxliis wuuk'. Ayu' wach ak'al, naa taq ak'ulum i ti' k'axik. Xa re' la', maayoj taq ak'ux, ruum re' hin nuq'atam chik wach i rajaawriik i wach ak'al wili, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\