JUAN 18

1Eh noq xukohlaaj i rutiij i Jesús, xelik reje ar ruch'ihil taqe i raj tahqaneel. Xiq'ahxik reje chi juntar i nimlaj rooq ha', Cedrón rub'ihnaal, re' wilik wii' i junseht chi tik chee'. Ar xokik i koq i Jesús ruch'ihil taqe i raj tahqaneel. 2Eh re' Judas, re' i k'ahchi' ruk'ayiniik reh i Jesús chi ma' eht'alimaj, reht'al i ye'aab' re' re', ruum re' Jesús k'ih pech rumolom kiwach i raj tahqaneel ar. 3Re' Judas xooj k'oloq ar, ruch'ihil taqe i ruk'ihaal soldado, ruch'ihil taqe i kicha'jinik reh i rupaat i Dios xitaq'ab'jik reje kuum i k'amal kib'eeh aj tiij, kuum i aj fariseo. Wilik taqe i yoq'ooq' kich'ihch', yoq'ooq' kisaqumb'aal, i yoq'ooq' kiq'aaq' ju' taq chee'. 4Eh re' Jesús reht'al chik chu'nchel chib'ih i naa ruk'ulum. Ruum aj re', xelik chaloq, xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Awach taq inasik'? inki. 5Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' Jesús aj Nazaret inqasik', inki taqe. Re' i Jesús je' wili xuq'or: Re' hin ayu' wilkiin, inki. Eh re' Judas, i k'ahchi' ruk'ayiniik reh wilik wo' i koq chi kixilak. 6Eh noq xq'orarik keh ruum i Jesús chi je' wili: Re' hin, inki, xik'awlojik reje wach ak'al. 7Eh xpahqaljik wo' chik keh ruum i Jesús chi je' wili: ¿Awach taq inasik'? ki uchjik. Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' i Jesús aj Nazaret inqasik', inki taqe. 8Re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' hin xnuq'or taq chik aweh. Wila' re' i hin taq kinasik', cha kanaa' taq chi nee kiooj taqe i wuch'ihil, inki. 9Re' i wili xb'aan, reh chi xooj eloq wach i xuq'or cho parutiij i Jesús chi je' wili: WaJaaw, aha' wilik taqe i xayeew weh, ma' awach ta chik jino'q i xuq'eb' riib', inki. 10Eh xrilow chi xchoparik i Jesús i Simón Pedro i rukab' b'ih, xuqerej chaloq i ruch'ihch' parupaat, xuyok' i rusak'aaj xikin i jinaj winaq, Malco rub'ihnaal, re' ruuk' taqe i rumoso i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. 11Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or ree Pedro: Chamol ach'ihch' parupaat. Wila' re' i waJaaw xye' wik q'ab' chi naa nuk'ulum i ti' k'axik wili, re' i je' k'ahlaj ha' i naawuk'em, xanaa wo' nuk'ulum inki. 12Eh re' taqe i ruk'ihaal soldado, kuch'ihil i k'amal kib'eeh, kuch'ihil taqe i aj judío kicha'jinik reh i rupaat i Dios, xkichop i Jesús, xkib'ak' wach kab'chel i q'ab'. 13Eh peet xkik'am reje parupaat i Anas, ruum re' reh rajaaw i rehk'een i Caifas, re' i wilik chi kajaaw taqe i k'amal kib'eeh aj tiij chupaam i haab' re' re'. 14Re' Caifas re' re', re' wo' xq'orik cho keh i k'amal kib'eeh i aj judío chi ma' xta reet chi xa jinaj chi winaq neenkimik chikiij i tinamit. 15Re' i Simón Pedro, ruch'ihil i jinaj chik i ruch aj tahqaneel, xam taqe reje chi riij i Jesús. Re' i raj tahqaneel jinaj chik i Jesús, eht'alimaj wach ar. Ruum i re', xokik i koq haa' chi riij i Jesús parupaat i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. 16Eh re' Pedro reh ko chi riij i puerta xkahnik. Ruum chi re' i raj tahqaneel i Jesús, eht'alimaj wach ruum i kajaaw taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, xuq'or reh ixoq incha'jinik chi chii' puerta chi chukoj i koq i Pedro chi chii' i paat. 17Eh re' ixoq incha'jinik reh i chi chii' puerta xupahqaaj reh i Pedro chi je' wili: ¿Mi ma' re' hat i jinaj keh i raj tahqaneel i winaq re' re'? inki. Re' Pedro je' wili i xuq'or: Ma' chih taj, ma' hin taj, inki. 18Eh ruum chi ma' k'isiin i k'uxik, re' taqe i rumoso i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, kuch'ihil taqe i kicha'jinik reh i rupaat i QaJaaw Dios kiluk'um kiq'aaq' ar, q'axnik inki a'n i koq. Eh re' Pedro q'axnik wo' i rub'an i koq chi kixilak. 19Eh re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij xupahqaaj ree Jesús nik' wach noq wilkeeb' i raj tahqaneel, eh chib'ih jariik i tijinik ruk'uhtaaj keh. 20Re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' hin xinq'orik chaloq chikiwach i tinamit. Eh k'ih pech xnub'an tijinik chupaam taqe paat inlooq'jik wii' Dios, je' wo' chupaam i rupaat i Dios, re' inkimol wii' kiib' taqe i aj judío. Eh ma' xtaj i xnuq'or chi q'eeqmaal. 21Eh ¿chib'ih reet noq wee hin inapahqaaj? Chapahqaaj taq keh i xi ib'irinik cho weh. Re' keh neekiq'orik taq aweh chib'ih jariik nutijem taqe wii', eh keht'al chib'ih jariik i nuq'orom, inki. 22Eh noq xuq'or i je' re' i Jesús, jinaj keh incha'jinik reh i rupaat i Dios xsak'wik i koq i panaq'wach i Jesús, je' wili i xuq'or reh: ¿Chib'ih reet noq je' re' ruchaq'weesjiik i kajaaw k'amal kib'eeh aj tiij xa a'n? inki reh. 23Eh je' wili ruchaq'weesjiik xb'aan ruum i Jesús: Wila' wilik i ma' holohik taj i nuq'or, cha q'or weh chib'ih jariik. Eh wila' ma' xta reet taqe i nuq'or, ¿chib'ih reet noq kinasak'? inki. 24Re' Anas b'ak'lik wach i Jesús noq xutaq'aaj reje ruuk' i Caifas, re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. 25Eh re' Pedro xa ko q'axnik wo' rub'an chi q'aaq' xkipahqaaj wo' chik reh chi je' wili: ¿Mi ma' re' hat i jinaj keh i raj tahqaneel i winaq re' re'? i nuchjik. Re' Pedro xuchuk i q'orik, ma' chih taj ma' hin taj, inki. 26Eh jinaj keh i rumoso i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, re' ma' tokoom ta ruuk' i xyok'arik i xikin ruum i Pedro, xupahqaaj reh i Pedro chi je' wili: ¿Mi ma' xwilow chaawach re' i hat ruuk' i winaq re' re' noq wilik cho chupaam taqe i tik chee'? inki reh. 27Eh re' Pedro xuq'or wo' chik chi ma' reht'al ta wach i Jesús. Eh chupaam i jumehq' re' re' xoq'ik imaas. 28Eh parusaq'iik xkesaj reje i Jesús parupaat i Caifas, xkik'am reje pan q'atb'al q'orik chuwach Pilato, aj Roma. Re' taqe i aj judío ma' xi okik ta i koq ar. Re' inkaaj chi ma' xkich'uwa'risaj ta kiib', re' nkaaj chi xkik'ux keh i wi'k ree xq'eq reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. 29Eh re' Pilato xelik cho chi riij i paat chupahqaljiik keh i k'amal kib'eeh i aj judío chi je' wili: ¿Chib'ih jariik i ru mahk i winaq wili inakoj taq? ki uchjik. 30Re' keh je' wili i chaq'wik xkian: Wi ta ma' chih ru mahk, ma' xqaq'asaj ta naq panaq'ab', inki taqe. 31Eh re' i Pilato je' wili i xuq'or: Wila' je' re', chak'am taq reje chaq'at taq i q'orik chinaah i hat je' rukab' i ruq'or i najtir k'uhb'aal, inki. Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' hoj, ma' ye'ooj ta q'ab' qeh chi neenqakansaj jino'q i winaq, inki taqe. 32Je' aj re' noq xooj eloq wach i ruq'orom chaloq i Jesús, noq xuch'ob' cho rub'ehel nik' wach noq naa rukanteesjiik. 33Eh re' Pilato xokik chik i koq chupaam i paat i rub'an wii' i q'ataj q'orik eh xuyuq'eej i Jesús, xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Mi korik chi re' hat i kireey i aj judío? inki reh. 34Eh je' wili xq'orarik reh ruum i Jesús: ¿Mi xa panak'ux i hat inchalik noq k'ahchi' apahqaam weh, oon wilik k'ahchi' kiq'oriik aweh chi re' i hin? inki. 35Re' Pilato je' wili i xuq'or reh i Jesús: Hin ta' nchi aj judío i hin. Re' taqe aatinamiit, re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, xiq'asanik aweh panuq'ab'. Eh xti ¿chib'aaj wo' jariik amahk xa a'n? inki. 36Eh re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' i runimaal i wajaawriik i hin ma' re' ta reh ayu' wach ak'al. Wi ta reh ayu' wach ak'al, re' i tinamit nee naq inki a'n i peleto chi nuko'ljiik, reh chi ma' nee ta naq kinkiq'asaj pan kiq'ab' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío, inki. 37Eh re' i Pilato xupahqaaj wo' chik reh i Jesús chi je' wili: ¿Ra'j wo' naa re' hat i kiReey i aj judío? inki. Re' Jesús je' wili i xuq'or: Korik chi re' hin i Reey je' rukab' i xaq'or. Re' hin xinqajik chaloq, xink'ulik aasjoq ayu' wach ak'al, reh chi naa nuq'orom i korik, eh chu'nchel inki a'n i korik, inkib'iraj i nuq'or, inki. 38Eh re' Pilato je' wili i xuq'or reh i Jesús: ¿Chib'ih jariik i korik inaq'or? inki. Eh chi riij i re', re' i Pilato, xelik wo' chik chaloq rij paat chi kiq'orob'jiik taqe i aj judío je' wili i xuq'or keh: Re' i winaq xak'am taq cho chi nuwach, ma' xta ru mahk xnureq. 39Re' taq i hat, hat taq okrinaq chi nwoq'taaj jino'q i prexo rajlaal haab' noq imb'aan i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. Raaj i yu'naak, ¿mi nawaaj taq chi re' i rukoj riib' taq chi aaReey i hat taq aj judío neenwoq'taaj reje? ki uchjik. 40Eh chi kunchelaal kow xkiq'or chi je' wili: Re' re' ma' nqaaj ta chi neenawoq'taaj. Re' la' i Barrabás chawoq'taaj qeh inki taqe. Xanaah re' i Barrabás ruum i leq' wilik pantz'ilom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\