JUAN 19

1Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Pilato, xutaq'aaj rutz'uhumjiik i Jesús. 2Re' taqe i soldado xkijitz' jinaj i corona k'iix, xkikoj wach naah i Jesús, eh xkikoj chi riij jinaj itz'ihy q'eqjutik ru kaqiil. 3Eh je' wili i xkiq'or reh: Atoob' reh i kireey i aj judío maje' inki taqe reh. Eh k'ih pech xkisak' i koq i panaq'wach. 4Re' i Pilato xelik wo' chik cho rij paat je' wili i xuq'or keh i aj judío: Chawilow taq re' winaq wili xnuk'am wo' chik taq cho chawach, reh chi nee taq inawil chi ma' xta ru mahk xnureq, inki. 5Xelik cho ar i Jesús, wilik chik i k'ix corona wach naah, eh wilik chi riij itz'ihy q'eqjutik ru kaqiil. Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Pilato: Re' re' taq chawach i winaq xak'am taq cho weh inki. 6Eh noq xkilow wach i Jesús taqe i kajaaw k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kicha'jinik reh i rupaat i Dios, je' wili i xkiq'or: Chakoj wach kuruus, Chakoj wach kuruus inki taqe. Re' Pilato je' wili i xuq'or: Chak'am taq reje, chayeew taq wach kuruus i hat, ruum re' hin ma' xta ru mahk xnureq, inki. 7Re' taqe i aj judío je' wili i ruchaq'weesjiik xkian: Re' hoj wilik jinaj i k'uhb'aal inqanimaj, i ruq'or chi re' winaq wili i ruk'ul chi naa rukanteesjiik, ruum xukoj riib' chi Rak'uun i Dios, inki. 8Noq xrib'iraj chi je' re' i Pilato, xokik ruman i ruyo'jiik. 9Eh xuk'am wo' chik i koq i Jesús Chupaam i paat intaaq'anik wii' xupahqaaj reh ar chi je' wili: ¿Aha' aj wo' ti chalik i hat? inki reh. Re' Jesús ma' jino'q chi q'orik xchaq'wik. 10Re' i Pilato je' wili i xuq'or reh i Jesús: ¿Chib'ih reet noq ma' kinachaq'weej taj? ¿Mi ma' aweht'al re' hat chi wilik wajaawriik reh aakojariik wach kuruus, eh wilik wo' wajaawriik reh awoq'tesjiik reje? inki. 11Re' Jesús je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Ma' xta naq k'isinoq awajaawriik chi nunaah ma' ta ruye'em cha wajaawriik i Dios. Ruum aj re', awach i xq'asanik weh panaq'ab', xiik' naah i ru mahk i reh chawach i hat, inki. 12Eh chupaam i jumehq' re' re', re' Pilato xraaj naq roq'taam i Jesús. Eh re' taqe i aj judío kow xkiq'or chi je' wili: Wila' xawoq'taaj reje i winaq re' re', neetikahnik chi ma' hat ta chik ramigo i ajaab'ees aj Roma, ruum awach i rukoj riib' chi reey inkahnik chi raj ixowaal i ajaab'ees aj Roma inki taqe. 13Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Pilato, xuq'or chi naa rehtesjiik cho ar i Jesús, eh jumehq'iil wo' chik xutzunaa' riib' i reh aha' i rub'an wii' i q'ataj q'orik, Tusuj ab'aj rub'ihnaal, eh pan hebreo Gabata. 14Eh je' naa kab'lajora i q'iij, noq ach je' ne'eel neenb'aan okik chupaam i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, re' Pilato je' wili i xuq'or keh i aj judío: Re' re' taq aareey, inki keh. 15Eh re' keh kow xkiq'or chi je' wili: Chakansaj la'. Chakoj wach kuruus inki taqe. Re' Pilato je' wili i xuq'or keh: ¿Mi ruk'ul taq cha weh re' chi neenukoj wach kuruus taq aareey? inki. Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' hoj ma' xta chik jino'q qareey tokoom, xa re' wo' hoq ajaab'ees aj Roma inki taqe. 16Xrib'iraj chi je' re' i Pilato, xuq'asaj pan kiq'ab' i Jesús, reh chi re' naq i keh naakikojwiik wach kuruus. Eh re' keh xkik'am wo' reje i Jesús. 17Eh re' Jesús rutehlaam chik i rukuruus noq xelik reje ar. Xooj chupaam i Ye'aab' ruB'aqil Naah Camnaq rub'ihnaal, (eh Gólgota rub'ihnaal pan hebreo) 18Eh chupaam i ye'aab' re' re' xkikoj wach kuruus i Jesús. Xkikoj wo' wach kuruus i ki'ib' chi winaq, ju'jun pantaq rucheel. 19Eh re' i Pilato xutaq'aaj rukojariik jinaj i ehtalil wach kuruus chinaah johtoq i Jesús je' wili i ruq'or i tz'ihb'amaj chuwach: Re' wili Jesús aj Nazaret i kireey i aj Judío, inki. 20Ma' k'isiin i aj judío xi ilwik wach chib'ih ruq'or i ehtalil re' re', ruum re' ye'aab' xkikoj wii' wach kuruus i Jesús ma' najt ta ruuk' i tinamit wilik. Re' i ehtalil re' re' tz'ihb'amaj pan hebreo, pan griego, pan latin. 21Xkilow chi je' re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, xkiq'or reh i Pilato chi je' wili: Maatz'ihb'aaj ar chi kireey i aj Judío: Chatz'ihb'aaj la' ar chi rukoj riib' chi kireey i aj Judío, inki taqe. 22Eh re' Pilato je' wili i xuq'or: Aha' wilik i xnutz'ihb'aaj, xnutz'ihb'aaj chik. Ma' nee ta chik i rub'an chi neenuyoj wach, inki. 23Eh noq kikojom chik wach kuruus i Jesús taqe i soldado, xkik'am chaloq i kijib' chi ruso' xkich'aq chikiwach ju'jun keh i xkik'am i soldado. Eh xkik'am wo' chaloq i rub'urb'aal Jesús, ma' xta b'ojb'al reh, xa jinaj rukemariik, xelik cho chi ralaq xponik ko chi rooq, 24re' taqe i soldado je' wili xkiq'or chikiwach: Manqaxih i rub'urb'aal qaq'ijej pee riij awach pa' eh neenkahnik, inki taqe. Je' aj re' noq xooj eloq wach i tz'ihb'amaj chaloq pan santo laj huuj chi je' wili: Xkich'aq chikiwach i nuso', xkiq'ijej riij i nub'urb'aal, inki. Je' re' i xkian taqe i soldado. 25Eh re' i María i rutuut i Jesús wilik i koq ruuk' i rukuruus. Eh wilik i koq ar ixoq ruchaaq' i rutuut i Jesús. Wilik i koq ar i María, re' i rehk'een i Cleofas. Eh wilik i koq ar i María aj Magdala. 26Eh noq xrilow i Jesús chi wilik i koq ar i rutuut, eh chi wilik i koq ruuk' i rutuut i raj tahqaneel q'e' ruk'ax, je' wili i xuq'or reh i rutuut: Tuut, yu'naak re' re' i naa rukahniik chi awak'uun, inki reh. 27Eh jumehq'iil xuq'or reh i raj tahqaneel q'e' ruk'ax chi je' wili: Re' re' i naa rukahniik chi atuut, inki reh. Re' i raj tahqaneel re' re' chi jumehq'iil xuk'am reje parupaat i rutuut i Jesús. 28Eh chi riij i re', ruum chi reht'al chik i Jesús chi chu'nchel xooj eloq wach, eh chi xooj eloq wach i ruq'or i tz'ihb'amaj cho pan santo laj huuj, je' wili xuq'or noq wilik wach kuruus: Chiqiij nuchii', inki. 29Eh jinaj i nimlaj xaro wilik ar, nujinaq chi ch'amlaj vino. Xkik'am chaloq i jinaj i potz potz paam yoob'en ha', xkimuhaa' chupaam i vino re' re', xkib'ak' chi ju' jinaj i q'ab' chee', xkiyeew johtoq chi chii' i Jesús. 30Eh noq ruyob'em chik i ch'amlaj vino i Jesús, je' wili xuq'or: Yu'naak xooj chik eloq wach chu'nchel, inki. Eh chi riij i re', xuq'oyaa' chaloq i naah eh xkimik. 31Eh ruum chi ach je' ne'eel neenb'aan okik chupaam i hi'limb'al q'iij re' imb'aan wii' i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. Re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío ma' xkaaj taj chi xi kahnik wach kuruus ixib' re' re', ruum chi looq' keh i hi'limb'al q'iij. Ruum aj re', xkiq'or reh i Pilato chi chutaq'aaj rutoqariik i kituuq wilkeeb' wach kuruus, reh chi naa rehtesjiik cho ar i kiti'jolal. 32Re' Pilato xutaq'aaj wo' taqe reje i soldado. Re' keh peet xkitoq kab'chel i rutuuq i winaq jinaj chi riij i re', xkitoq wo' chik kab'chel i rutuuq i jinaj, re' taqe i xikojarik wach kuruus pantaq rucheel i Jesús. 33Eh noq xkijil i koq kiib' ruuk' i Jesús, noq xkilow kamnaq chik. Ruum i re', ma' xkitoq ta chik kab'chel i rutuuq. 34Ma' re' ta nkiwii' chi kamnaq chik i Jesús, jinaj la' i soldado xhopwik reh i panjojol ruuk' q'as ju' ch'ihch'. Eh jumehq'iil xelik chaloq i kik' ruch'ihil ha'. 35Re' ink'utjanik reh taqe wili, re' i jinaj i xti x-ilwik cho reh, eh xti korik i xuq'or. Eh reht'al chi korik i xuq'or, reh chi nee wo' taq inanimaj i hat. 36Re' taqe wili xb'aan, reh chi xooj eloq wach i tz'ihb'amaj chaloq pan santo laj huuj, re' i ruq'or chi je' wili: Ma' naa ta kitoqom jino'q i rub'aqil, inki. 37Eh wilik wo' chik i ruq'or wii' chi je' wili pan santo laj huuj: Re' i xkihopib'eej i ruti'jolal, naakilom i koq i panaq'wach, inki. 38Eh chi riij i re' jinaj i winaq, José rub'ihnaal, aj Arimatea, raj tahqaneel i Jesús xponik rupahqaaj reh i Pilato chi nee ruk'am i ruti'jolal i Jesús, xa re' la' chi q'eeqmaal xub'an, ruum inyo'jik chikiwach i k'amal kib'eeh i aj judío. Re' i Pilato xuyeew wo' q'ab'. Eh re' José xuqasaj wach kuruus i ruti'jolal i Jesús, xuk'am reje. 39Eh re' i Nicodemo, re' i poninaq cho q'o'rinoq reh i Jesús pan jinaj chaq'ab', xponik wo' haa' i reh. Xuk'am reje i k'isiin ma' jinaj kintaal chi ink'ohnik laj iq'oom mirra, ink'ohnik laj chee' ruyej-aal. 40Eh re' José ruch'ihil i Nicodemo xkik'am reje i ruti'jolal i Jesús. Xkib'ot reje pan itz'ihy xkimuhaa' chupaam ink'ohnik laj iq'oom re' re', ruum je' re' i okrinaq taqe wii' i aj judío noq inkimuq'aa' i kikamnaaq. 41Eh aha' xkojarik wii' wach kuruus i Jesús ma' najt ta ar wilik i junseht chi tik chee'. Eh chupaam i tik chee' re' re', ko xk'otarik i koq jinaj i jul muq'umb'al kamnaq komajaa' ta awach imuhqik chupaam. 42Eh chupaam i jul re' re', xkimuq'aa' i ruti'jolal i Jesús, ruum re' i jul re' re' xama' najt ta ar wilik, ruum chi xa k'isiin chik ma' kiokik chupaam i q'iij kihi'lik wii' i aj judío.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\