JUAN 21

1Chi riij taqe re', xuk'uhtaaj wo' chik riib' i Jesús keh i raj tahqaneel chi chii' i k'isa palaw, Tiberias. Eh je' wili noq xuk'uhtaaj riib': 2Jinaj kimolom wii' kiib' i raj tahqaneel i Jesús, re' i Simón Pedro i rukab' b'ih, re' Tomas i Laach inkiq'or reh re' i Natanael aj Caná wilik ar Galilea re' taqe i kiib' chi rak'uun i Zebedeo, kiib' chik i raj tahqaneel wilkeeb' i koq ar. 3Eh re' Simón Pedro, je' wili i xuq'or: Re' hin naa wojiik aj kar, inki. Re' keh je' wili xkiq'or: Re' hoj naaqojiik chawiij, inki taqe. Eh xijohtik reje pan jinaj i barco xa re' la', chupaam aq'ab' re' re' ma' jino'q i kar xkesaj. 4Eh noq xchalik i rusaq'iik, re' Jesús xooj k'oloq chi chii' i k'isa palaw wilkeeb' wii' i raj tahqaneel xa re' la', re' keh ma' xkinab'eej ta wach chi re' i reh. 5Re' Jesús xupahqaaj keh chi je' wili: Wak'uun, ¿mi xachop taq kiib' ixib'-oq i kar? inki. Ma' jino'q i kar axqachop, inki taqe. 6Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Chakut taq qohoq aya'l parusak'aaj i barco ar nee taq inachop i kar, inki. Re' keh xkikut wo' qohoq i kiya'l, eh ma' nkikuy ta chik cho rehtesjiik i kiya'l ruum i rahliil i ma' k'isa kar. 7Re' i raj tahqaneel i Jesús, i q'e' i ruk'ax, je' wili i xuq'or reh i Simón Pedro: Re' wili re' i QaJaaw Jesús inki. Noq xrib'iraj chi je' re' i Simón Pedro, jumehq'iil xukoj ruka'taah i ruso', ruum resam naq chi riij, eh xukut cho riib' pan ha' reh chi xelik chaloq pan palaw. 8Eh re' taqe i ruch aj tahqaneel i Pedro junch'uq xi ponik chi chii' i k'isa palaw, chi pan barco wilkeeb'. Re' keh xa kiqerem chik i kiya'l, ruum nujinaq chi kar. Eh xa je' naa jinaj siento b'ara i koq chi chii' i palaw xi elik chaloq. 9Eh noq xi k'ulik qajoq pan barco chi chiq yuuq', xkireq ar chi luk'lik i q'aaq', eh jinaj i kar, jinaj i kaxlanwi'k k'ahchi' rub'ahariik chinaah. 10Je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Chak'am taq chaloq kiib' ixib'-oq i kar re' ruuk' i kore' taq xawesaj, ki uchjik. 11Eh re' i Simón Pedro xjohtik pan barco. Xuqasaj chaloq i ya'l nujinaq chi nimaq taq kar xuqerej reje chi chiq yuuq' jinaj siento ruuk' oxlaj roxk'ahl chi kar i wilkeeb' chupaam. Eh re' ya'l xama' xk'upib'ik ta wo' hoq ruum i rahliil. 12Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: K'oloq taq a a'n awa' reh awahq'eeq, ki uchjik. Re' taqe i raj tahqaneel ma' jino'q keh i xupahqaaj ree reh chi awach i reh, ruum xa keht'al wo' hoq chi re' reh i QaJaaw Jesús. 13Chalik i Jesús xujil i koq riib' kuuk' i raj tahqaneel. Xuchop chaloq i kaxlanwi'k, xuch'aq keh, eh xuch'aq wo' keh i kar. 14Ruuk' i wili, oxpech xuk'uhtaaj riib' i Jesús keh i raj tahqaneel noq wuktinaq chik chaloq chi k'achlik wach. 15Noq kikohlaam chik kiwa', xupahqaaj i Jesús chi je' wili reh i Simón Pedro: Simón, rak'uun i Jonás, ¿mi q'e' kinak'ax chikiwach taqe wili? inki. Re' reh je' wili i xuq'or: Jaaw, re' hat aweht'al chi q'e' ti nuk'ax, inki. Re' i Jesús je' wili i xuq'or: Chacha'jeej taqe weh re' i je' taqe nukok' tentzuun, i nuchjik 16Re' Jesús xupahqaaj wo' chik reh i Simón chi je' wili: Simón, rak'uun i Jonás, ¿mi q'e' kinak'ax? inki. Re' reh je' wili i xuq'or: Jaaw, re' hat aweht'al chi q'e' ti nuk'ax, inki. Re' Jesús je' wili i xuq'or: Chacha'jeej taqe weh re' i je' taqe nutentzuun i nuchjik. 17Re' Jesús xupahqaaj roxpeech reh i Simón chi je' wili: Simón, rak'uun i Jonás, ¿mi q'e' kinak'ax? inki. Re' Pedro tib'ik ruk'ux, ruum roxpeech chik xpahqaljik reh, je' wili xuq'or: Jaaw, re' hat aweht'al chu'nchel. Eh aweht'al chi q'e' ti nuk'ax, inki. Re' Jesús je' wili i xuq'or: Chacha'jeej taqe weh re' i je' taqe nutentzuun, i nuchjik. 18Re' hin xti korik i nuq'or aweh: Noq ko hat ak'un, inakoj aso' chawiij cha wib'il awiib', eh tiooj xa aha' pa' inawaaj ojik. Eh na' tirijb'oq, naa atehem kab'chel atileb', tokoom chik naa rukojwiik aso' chawiij, eh naa kaat ruk'amam reje aha' ma' naa ta naq awaajwaam ojik i hat, i nuchjik ruum i Jesús. 19Eh re' i Jesús ruuk' taqe re', xuch'ob' rub'ehel nik' wach i kimik naa ruk'ulum i Pedro, eh chi ruuk' i rukimiik naa ruye'em ruloq'il i Dios. Eh je' wo' chik wili i xuq'or i Jesús reh i Pedro: Taq chi wiij, inki reh. 20Eh noq xtz'ehtanik reje chi riij i Pedro, xrilow chi xam cho chikiij i raj tahqaneel i Jesús q'e' ruk'ax, re' i xwihik cho chucheel noq xub'an i tz'apaab' wach wi'k ree xq'eq, re' i xpahqanik reh i Jesús chi je' wili: Jaaw, ¿awach aj wo' naa ruk'ayiniik aweh inaq'or? inki. 21Eh noq xrilow reje wach i aj tahqaneel re' re' i Pedro, je' wili i xuq'or reh Jesús: Jaaw, raaj i wulu', ¿chib'ih i naa rojiik kuxoq wii'? inki. 22Re' Jesús je' wili i xuq'or reh i Pedro: Wila' nwaaj i hin chi ko k'achlik i reh noq naa wo' chik nuk'uliik ruka'peech, re' hat ma' xta nawaaj reh. Taq la' chi wiij i hat, i nuchjik. 23Ruum i re', xelik ruq'orariik chi kixilak i hermano chi re' i raj tahqaneel i Jesús q'e' ruk'ax ma' naa ta rukimiik. Xanaah re' i Jesús ma' xuq'or ta chi ma' naa ta rukimiik, xa je' la' wili i xuq'or: Wila' nwaaj i hin chi ko k'achlik i reh noq naa wo' chik nuk'uliik ruka'peech, re' hat ma' xta nawaaj reh, inki reh. 24Re' wo' i aj tahqaneel re' re' i q'e' ruk'ax, xq'orik rukorkiil taqe wili, eh re' wo' reh xtz'ihb'anik reh chupaam i huuj wili. Eh re' reh reht'al chi re' i xti korik xuq'or. 25Eh ma' xata re' taqe wili xub'an i Jesús. Ko ma' k'isiin la' i xub'an chi riij taqe i wili nee ta ntz'ihb'jik chi ju'junaal, noq i nukapaaj i hin, ma' nee ta naq i manlojik chu'nchel i wach ak'al chi ye'aab' reh taqe i huuj nee naq intz'ihb'jik wii', je' ta naq re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\