JUAN 4

1Re' taqe i aj fariseo xkinab'eej chi re' Jesús ma' k'isiin chik i raj tahqaneel, chi k'ih i tinamit i ruqasaj kihaa' chuwach i ruqasaj kihaa' i Juan. 2Xanaah re' ma' re' ta wo' Jesús imb'anik i qasanik ha', xa re' taqe i raj tahqaneel kib'anik. 3Noq xunab'eej i Jesús chi je' re' i k'ahchi' kiq'orom taqe re', xelik reje i Judea, xooj wo' chik Galilea. 4Eh noq xsutinik reje ar i Jesús, ajwaal wach chi xik'ik ponoq Samaria. 5Re' Jesús, xponik pan tinamit Sikar, wilik paruyuq'ul i Samaria, ma' najt ta ruuk' i rak'aal naq i Jacob, re' i xuyeew reh i rak'uun, José rub'ihnaal. 6Eh ar wilik jinaj i ha', rujul haa' i Jacob inkiq'or reh. Eh re' Jesús, xponik ar je' naa k'isiin ma' kab'lajora i q'iij, q'uhtinaq ruum i b'ehik, xutzunaa' i koq riib' chi chii' i jul ha' re' re'. 7Eh jinaj ixoq aj Samaria xk'u'loq chi k'amaj ha' chupaam i jul ha' re' re'. Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or reh: Chasiij k'isinoq nuhaa', inki. 8Eh re' taqe i raj tahqaneel i Jesús ma' wilkeeb' ta ar, ruum xiooj chi loq'oj wi'k pan tinamit. 9Ruum chi ma' nkiq'o'reej ta kiib' i aj judío kuuk' i aj Samaria, je' wili xuq'or reh i Jesús: Re' hat, hat aj judío ¿nik' wach noq inapahqaaj ahaa' weh? Re' hin, hin aj Samaria, inki. 10Re' Jesús je' wili xuq'or reh: Neeta naq inanab'eej i kooch i ruyeew i Dios, nee ta nanaab'eej awach i hin i k'ahchi' nupahqaam nuhaa' aweh, re' hat nee naq inapahqaaj ahaa' weh, eh re' hin neen naq i nuyeew aweh i ha' inye'wik k'acharik, inki. 11Re' ixoq je' wili i xuq'or reh i Jesús: Jaaw, ni xata wilik ehteesb'al reh i ha' awuuk', re' jul ha' wili q'e' chaam paam. ¿Aha' nee nak'am i ha' inye'wik k'acharik inaq'or weh? 12¿Mi xiik' chik naah awajaawriik re' hat chuwach i xikin cho qamaam Jacob, re' xkananik qeh i jul ha' wili re' i x-uk'ik cho wii' i reh, taqe i rak'uun rixq'uun, re' wo' i xiuk'ik wii' taqe i ruchikoop? inki. 13Re' Jesús je' wili ruchaq'weesjiik ixoq xub'an: Chu'nchel i kiuk'inik reh i jul ha' wili naa wo' chik ruchiqiik kichii'. 14Re' i naa ruk'iniik reh i ha' naa nuye'em i hin, ma' naa ta chik ruchiqiik chii' chi jumpech. Re' ha' re' re', je' naa rukab' jino'q i raasb'al ha' paránima, eh re' re' naa ruye'wiik reh i juneliik k'acharik, inki. 15Re' ixoq je' wili xuq'or: Jaaw, cha kuy chayeew weh chi uuk'jik i k'achlik ha' inaq'or, reh chi ma' nee ta chik inchiqik nuchii', eh ma' nee ta chik kinchalik chi k'amaj ha' ayu', inki. 16Re' Jesús je' wili i xuq'or reh ixoq: Hiy chak'am ab'ahiil, eh nee wo' chik ti sutinik chaayu', inki. 17Re' hin ma' xta nub'ahiil, inki ixoq. Re' Jesús je' wili i xuq'or: Korik i xaq'or chi ma' xta b'ahiil. 18Ruum ho'oob' i winaq ik'inaq awuuk', eh ma' jino'q keh i xapab'alej. Eh re' winaq wilik awuuk' yu'naak, ma' hat ta wo' kaxáro ruuk', xti korik i xaq'or, i nuchjik. 19Eh re' ixoq je' wili i xuq'or reh i Jesús: Jaaw, re' hin xnureq chik chi riij chi hat ta b'ila' jalal ruq'oral i Dios. 20Re' taqe i qamaam qati't aj ayu' Samaria chinaah i yuuq' wili xkiloq'ej chaloq i Dios. Eh re' taq i hat, i hat taq aj judío, inaq'or taq chi Jerusaleem naa rulooq'jiik i Dios, inki. 21Re' Jesús je' wili i xuq'or: Ixoq, cha nimaj chi k'isiin ma' rureq i q'iij chi ma' koruman ta chik chi nee taq ti chalik chinaah i yuuq' wili, eh chi nee taq tiooj Jerusaleem chulooq'jiik i Ajaab'ees Dios. 22Re' taq i hat, i hat taq aj ayu' Samaria, ma' aweht'al ta taq awach inaloq'ej. Eh re' hoj, i hoj aj judío, qeht'al awach inqaloq'ej, ruum re' ko'lemb'al iib' chi qaxilak i hoj inchalik. 23Eh xureq chik i ruq'ijil, eh yu'naak i ru orahiil, chi re' taqe i korik laj aj loq'ineel reh Ajaab'ees Dios naa kiloq'em chi korik eh panuxlab'al naa kianam, ruum je' re' iraaj Ajaab'ees Dios chi naa kianam awach i naakiloq'iniik reh. 24Re' Dios xa Uxlab'al wo' hoq. Ruum aj re', awach i naakiloq'iniik reh, ajwaal wach chi naa kiloq'em chi korik eh pan Uxlab'al naa kianam, inki Jesús. 25Eh re' ixoq, je' wili i xuq'or reh i Jesús: Re' hin weht'al chi naa ruk'uliik iloq i q'orooj cho rib'iral, re' i Cristo. Eh na' k'oloq, re' reh naa ruch'ob'wiik rub'ehel qeh taqe re', inki. 26Re' Jesús je' wili i xuq'or reh ixoq: Re' i k'ulik chaloq reh inaq'or re' re', re' i hin, i k'utaaj i nub'an awuuk', inki. 27Eh manlik xiooj k'oloq i raj tahqaneel i Jesús. Eh noq xkilow i Jesús chi k'utaaj i rub'an ruuk' ixoq, xsahchik kik'ux. Xa re' la' ma' xkipahqaaj ta ree Jesús chib'ih iraaj ixoq ruuk', eh chib'ih i k'ahchi' kik'utjaam ruuk'. 28Eh re' ixoq xukanaa' kahnoq i rikoom chi chii' i jul ha', xooj-lom pan tinamit chuq'orariik keh i tinamit chi je' wili: 29Taq taq chawilow jinaj i winaq wilik wulu'. Re' reh xuq'or weh chu'nchel chib'ih jariik i nub'anam, re' ta b'ila' i Cristo naa ruk'uliik iloq inkiq'or, inki. 30Noq xkib'iraj chi je' re' i tinamit, xiooj-lom aha' wilik wii' i Jesús. 31Eh je' wili i xq'orarik reh i Jesús kuum i raj tahqaneel: Qaj Tijineel, cha kuy chak'ux k'isinoq awa', inki taqe reh. 32Eh re' reh je' wili i xuq'or: Re' hin wilik i nuwa' k'ahchi' nuk'uxlaam wii' wiib' xa re' la', re' taq i hat ma' aweht'al ta taq chib'ih jariik, inki. 33Re' taqe i raj tahqaneel k'ul xkipahqaaj chikiwach chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq i ruq'or i je' re'? ¿Xk'amarik la' naa cho ruwa'? inki taqe. 34Eh re' Jesús je' wili xuq'or: Re' i nuwa' i nuq'or taq aweh i hin, re' i rub'anariik iraaj i xtaaq'anik cho weh, reh chi naa nukohlaam wach i rukamaj. 35Re' taq i hat je' taq wili inaq'or: Kopan kijib' poh inqa a'n i jach, tiki taq, je' wo' re' taq inakapaaj yu'naak. Eh re' hin i nuq'or taq aweh chi chakoj taq reje rehtaal taqe i je' tik xiq'anb'ik chik i ruq'ijil chik i kijacharik. 36Re' imb'anik i jach i ruk'ul i rutojb'aal, re' wach i je' tik i rumol reh i juneliik k'acharik. Chi je' xtikwik reh, chi je' xjachwik reh, pan kiib'al neensuuqb'ik kik'ux. 37Eh re' q'orik i ruq'or chi je' wili xti korik: Jinaj intikwik reh, eh tokoom chik injachwik reh, inki. 38Re' hin xat nutaq'aaj taq reje i hat chu jacharik i wach i ma' akamaneem ta taq wach. Tokoom xib'anik i kamanik, eh re' taq chik i hat k'ahchi' ab'aniik rusuqkiil, inki Jesús. 39Eh ma' k'isiin i wilkeeb' pan tinamit wilik paruyuq'ul i Samaria, xinimanik reh i Jesús ruum i xuq'or ixoq noq xuq'or keh i korik chi je' wili: Re' reh xuq'or weh chu'nchel chib'ih jariik i nub'anam, inki. 40Eh noq xi ponik taqe i aj paruyuq'ul i Samaria chi chii' jul ha' i wilik wii' i Jesús, xkipahqaaj otob'il reh chi naa rukahniik kuuk' pan kitinamiit, eh kiib' wo' q'iij xkahnik kuuk' ar. 41Noq xkib'iraj i tinamit i xuq'or i Jesús, ma' k'isiin i xinimanik reh, 42eh je' wili i xkiq'or reh ixoq: Yu'naak xqanimaj chik i Jesús i hoj, ma' xata ruum i xaq'or qeh i hat, ruum la' chi re' hoj xqib'iraj ruuk' qaxikin taqe i xuq'or i reh. Ruuk' i re', xqanab'eej chi re' reh aj Ko'len keh i tinamit wach ak'al, inki taqe. 43Noq xik'ik i kiib' q'iij, re' Jesús xelik wo' chik reje Samaria, xooj Galilea. 44Re' wo' reh xq'orik chi jino'q i jalal ruq'oral i Dios ma' inye'arik ta ruloq'il parutinamiit. 45Noq xponik ar Galilea, xk'ularik cho chi korik kuum taqe i aj ar, ruum re' Jesús poninaq wo' Jerusaleem chi rik'teesjiik i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, eh kilom wo' chaloq chu'nchel i ma' ilooj taj rub'anam cho ar. 46Eh re' Jesús xsutinik wo' chik reje ar Caná wilik paruyuq'ul i Galilea, re' i xusutej wii' chi riis uuva i jot'ik. Eh wilik Capernaum jinaj i winaq nim wach rukamaj ruuk' i reey, yowaab' jinaj i rak'uun. 47Eh noq xrib'iraj rib'iral chi re' Jesús xelik chaloq Judea eh xooj Galilea, xooj ruuk' i Jesús. Eh xupahqaaj otob'il reh i Jesús chi naa rojiik parupaat, chuk'achreesjiik i rak'uun xakimik chik reh. 48Eh re' Jesús je' wili xuq'or: Re' taq i hat ma' jaruuj taq nee kinanimaj wila' ma' xnuk'uhtaaj taq chawach taqe i ma' ilooj taj q'e' nimaq kiwach, inki. 49Re' winaq raj kamanoom i reey je' wili i xuq'or: Jaaw taq tii chi wiij chi jumehq'iil, chak'achrisaj chee i wak'uun komajaa' naq inkimik yu'naak, inki. 50Re' Jesús je' wili i xuq'or: Hiy ti sutinoq reje panapaat. Re' awak'uun xk'achjik chik i nuchjik. Eh re' winaq xunimaj i xq'orarik reh, xooj wo' hoq. 51Eh noq sutinik i rub'an reje parupaat i winaq, xi chalik rumoso chuk'ulariik, je' wili i xkiq'or reh: Jaaw, re' awak'uun xk'achjik chik inki taqe reh. 52Eh xupahqaaj keh nik' xtohq'ik riik'raam i rak'uun chi xtohq'ik rub'anam saqb'ih. Re' taqe rumoso je' wili i xkiq'or: Eew jinajora ruqajiik i q'iij xik'ik i kaq tz'a' chi riij, inki taqe. 53Re' rajaaw i aak'un xukoj rehtaal chi chupaam i ora re' re' xq'orarik reh ruum i Jesús chi xk'achjik chik i rak'uun. Eh re' reh xunimaj i Jesús, je' wo' taqe i awach reh parupaat. 54Re' wili i rukab' i ma' ilooj taj nim wach xuk'uhtaaj i Jesús ar Galilea noq xelik chaloq Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\