JUAN 5

1Eh komajaa'-oq wo' najtir imb'aan taqe re', re' Jesús xooj wo' chik Jerusaleem chi rik'tesjiik jinaj i ninq'iij xkik'saj i aj judío. 2Eh ar Jerusaleem, ma' najt ta ruuk' i puerta kiokik wii' tentzun, wilik jinaj i molb'al ha', Betesda rub'ihnaal pan hebreo, ho'oob' i rookb'aal 3Eh ma' k'isiin i yowaab' yokolkeeb' ar wilik taqe i moywach wilik taqe i ma' manlik ta wach kooq, wilik taqe i siik. Re' keh wilkeeb' i koq ar chi ruyub'jiik chi naa ruk'uyu'jiik i ha'. 4Ruum re' ánjel najt xilak noq ink'ulik qohoq chi ruk'uyu'teesjiik paam i mama' jul ha' re' re', reh chi awach i peet neerumin riib' chupaam i ha' noq k'uyu'jik i rub'an, neenk'achjik ruuk' i ruyab'ilaal xa chib'ih pa' jariik i ti' imb'anik reh. 5Eh chi kixilak yowaab' re' re', wilik jinaj i winaq waxaqlaj ru ka'winaq haab' ruchaliik ruyab'ilaal. 6Noq xrilow i Jesús chi yoklik ar i winaq re' re', eh xureq chi riij chi najtir inokik pan yab'ilaal, xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Mi nawaaj chi nee tik'aachjik ruuk' ayab'ilaal? inki reh. 7Eh re' yowaab' je' wili xuq'or: Jaaw, xti q'e' la' naq inwaaj naq'or, xa re' la', ma' wach ta i minwik qohoq weh panha' noq k'uyu'jik i rub'an. Eh jarpech naq i numin wiib' i hin, tokoom chik inkimin qohoq kiib' chi peet, inki. 8Re' Jesús je' wili i xuq'or reh i yowaab': Wukteen johtoq, hiy panapaat, chak'am reje ach'aht, inki. 9Eh re' winaq xa chupaam wo' jumehq' re' re' xk'achjik, xutoq'aa' reje b'ehik xuk'am reje i ruch'aht. Eh ruum chi pan hi'limb'al q'iij xub'an i re'. 10Re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío je' wili i xkiq'or reh i winaq xk'achreesjik: Yu'naak i hi'limb'al q'iij. Mahk chuwach i k'uhb'aal chi atehlaam ach'aht, inki taqe reh. 11Re' winaq, je' wili i xuq'or: Re' hin, re' winaq xk'achrisanik weh xq'orik weh chi naa nuk'amam reje i nuch'aht eh xnuk'am wo' reje, inki. 12Re' keh xkipahqaaj reh i winaq chi je' wili: ¿Awach i winaq xq'orik aweh chi tib'ehoq eh chak'am reje ach'aht? inki taqe. 13Xanaah re', re' winaq re' re' ma' xunab'eej ta wach awach xk'achrisanik reh, ruum re' Jesús jumehq'iil xsahchik chi kixilak i ruk'ihaal tinamit wilkeeb' i koq ar. 14Chi riij i re', re' Jesús xureq i winaq parupaat i Dios, je' wili i xuq'or reh: Yu'naak xatk'achjik chik, mat mahkunik chik reh chi ma' nee ta nchalik cha naah jino'q i ti' k'axik q'e' chik nim wach, inki. 15Eh re' i winaq re' re' jumehq'iil xooj chuq'orariik keh i k'amal kib'eeh i aj judío chi re' i Jesús xk'achrisanik reh. 16Re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío ruum i re' xkixowaaj wach i Jesús, ruum pan hi'limb'al q'iij xub'an taqe i k'achrisanik. 17Eh re' Jesús je' wili xuq'or keh: Re' waJaaw ma' inhi'lik ta chi kamanik, je' wo' hin, inki. 18Eh ruum i re', re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío tix kaaj naq kikansam i Jesús, ma' xata ruum chi rub'an i k'aachrisanik pan i hi'limb'al q'iij, ruum la' wo' hoq chi rupaj riib' ruuk' i Dios, eh chi xuq'or chi re' Dios i raJaaw. 19Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi re' hin, i Rak'uun i Dios, ma' xtaj ineenub'an chi wib'il wiib' xa re' la' wo' nub'an i rub'an i waJaaw. Eh chu'nchel i rub'an i waJaaw, re' wo' chik i re' i nub'an i hin, Ak'uunb'ees Dios. 20Eh re' i waJaaw kiruk'ax i hin Ak'uunb'ees, eh i ruk'uhtaaj weh chu'nchel i rub'an i reh. Re' reh ko ma' k'isiin i nimaq kiwach ma' ilooj taj chuwach i k'achrisanik xnub'an re' re' naa ruk'uhtaam weh, eh re' taq i hat naa taq rusahchiik ak'ux ruum. 21Nik' wach noq i ruyeew kik'achariik kamnaq i waJaaw, je' wo' re' i nub'an i hin Ak'uunb'ees i nuyeew wo' kik'achariik awach inwaaj nuye'em kik'achariik. 22Eh re' i waJaaw, ma' awach taj i ruq'at i q'orik chinaah. Re' la' i hin, i hin Rak'uun, ruye'em wajaawriik chi q'ataj q'orik, 23reh chi naa ruye'ariik nuloq'il i hin, Ak'uunb'ees, je' rukab' noq inye'arik i ruloq'il Ajaab'ees. Awach i ma' ruyeew ta nuloq'il i hin, ma' ruyeew ta wo' ruloq'il i waJaaw xtaaq'anik cho weh. 24Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi awach i nib'irinik reh i nuq'oral, eh i runimaj awach i xtaaq'anik cho weh, wilik ruk'achariik chi juneliik. Eh ma' naa ta rojiik pantojb'al mahk, ruum ik'inaq chik chi riij i kimik, k'acharik chik i xye'arik reh. 25Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi naa ruponiik i q'iij, eh yu'naak i ru orahiil, chi re' taqe i kamnaq naa kib'iram i nuq'oral i hin, Ak'uunb'ees Dios. Eh awach taqe i naa ki-ib'iriniik reh i nuq'oral, naa ruwihiik kik'achariik. 26Eh re' waJaaw wilik ruk'achariik chi rib'il riib'. Je' wo' re' i hin Ak'uunb'ees i ruyeew wo' wajaawriik chi wilik nuk'achariik chi wib'il wiib'. 27Eh ruye'em wo' wajaawriik chi q'ataj q'orik i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq ruum hin wo' Rak'uun i reh. 28Je' re' noq, mansahchik taq ak'ux ruuk' taqe re', ruum naa ruponiik i q'iij chi chu'nchel i kamnaq naa kib'iram i nuq'oral. 29Eh re' taqe i xib'anik reh i holohik naakik'aach cho ruka'peech chuk'ulariik i juneliik k'acharik. Eh re' taqe i xib'anik reh yiib' wach naakik'aach cho ruka'peech chuk'ulariik i tojb'al mahk, inki Jesús. 30Re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' hin ma' xtaj ineenub'an xa chi wib'il wiib'. Re' hin i nub'an i q'ataj q'orik nik' wach i ruq'orom weh i waJaaw. Ma' re' taj inwaaj i hin re' la' nub'an iraaj i waJaaw xtaaq'anik cho weh. 31Xata re' hin neenuq'or wiib' chi korik wach nuk'ux, ma' xta naq neenokik wii', ma' nee ta naq inimjik. 32Jinaj la' chik ixq'orik chi wiij i hin chi rub'ehel i k'ahchi' kiin. Eh re' hin weht'al chi re' i re' neenk'uhtanik reh chi korik taqe i k'ahchi' nuq'orom. 33Re' taq i hat pan jinaj cho q'iij xataq'aaj taq rupahqaljiik ree Juan aj qasan ha' mi re' reh i Cristo. Eh i xuq'or cho chi wiij i reh, re' re' xti korik. 34Xa re' la', re' hin ma' re' ta jino'q winaq inq'orik i korik chi wiij. Re' wili i nuq'or taq aweh re' inwaaj i hin chi nee taq inasik' i ko'lb'al awiib'. 35Re' Juan aj qasan ha' xa je' jino'q saqumb'al insihq'inik noq xwihik chaloq. Eh re' taq i hat xama' najt ta wo' taq xa a'n rusuqkiil i Saqum xuq'or rib'iral. 36Xa re' la', jinaj wo' chik i q'e' nim wach chuwach i xuq'or chaloq i Juan ink'uhtanik reh chi korik wach nuk'ux. Re' taqe i nub'an, re' xuq'or weh i waJaaw, re' aj i re' ink'uhtanik reh chi korik chi re' i waJaaw xtaaq'anik cho weh. 37Eh re' waJaaw xtaaq'anik cho weh ruk'uhtaaj wo' hoq chi korik wach nuk'ux, ma' re' ta nkiwii' chi ma' jank'al ta taq inab'iraj nik' wach inq'orik, eh ni xata jank'al taq inawil wach. 38Eh ni xata re' i ruk'uhb'aal amolom taq panawánima, ruum ma' kinanimaj ta taq i hin, hin Rak'uun, i xirutaq'aaj chaayu' wach ak'al. 39Re' taq i hat cha tijej taq riij chi korik i ruq'oral i Dios tz'ihb'amaj pan santo laj huuj ruum ar taq neenareq i juneliik k'acharik. Eh re' wo' santo laj huuj inq'orik i korik chi wiij i hin. 40Eh re' taq i hat, xama' nawaaj ta wo' taq kinanimam. Ruum i re', ma' naa ta taq areqem i juneliik k'acharik. 41Re' hin xama' xta nokik wii' chi weh i runimaal wachiis inkiyeew i xa winaq. 42Eh je' wo' re' hin weht'al taq ana'ojb'al, weht'al chi ma' nak'ax ta taq i Dios. 43Re' hin re' waJaaw xtaaq'anik cho weh, eh re' taq i hat xama' kinanimaj ta wo' taq. Raaj nee ta nk'u'loq jino'q xa runa'ojb'al riib', re' naq taq neenanimaj. 44Re' taq i hat xama' jaruuj wo' taq naa animaniik, ruum xa re' taq i hat k'ul i nayeew runimaal awach. Eh ma' inasik' ta taq i runimaal wachiis i ruyeew i jinaj chi Dios. 45Eh maakapaaj inche taq i hat chi re' hin naa nuq'oriik i koq reh i waJaaw chi wilik taq amahk. Re' inq'orik i koq chi wilik taq amahk, re' i Moisés i ch'iklik taq wii' ak'ux yu'naak. 46Eh wi ta nanimaj taq i hat i xuq'or i Moisés, nee wo' naq taq kinanimaj i hin, ruum re' i reh chi wiij wo' hin xq'orik chaloq. 47Raaj wi ma' nanimaj taq i rutz'ihb'aam chaloq i Moisés, ¿nik' wach noq nee taq inanimaj i nuq'or taq aweh i hin? inki i Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\