JUAN 6

1Eh chi riij i re', re' Jesús xooj chi juntar i k'isa palaw wilik Galilea, re' wo' i k'isa palaw wilik Tiberias. 2Re' Jesús, ma' k'isiin i tinamit xtahqinik reje reh, ruum xkilow i ma' ilooj taj xub'an kuuk' i kik'achreesjiik i yowaab'. 3Eh re' Jesús xjohtik chinaah jinaj i yuuq' ar xutzunaa' cho riib' ruch'ihil taqe i raj tahqaneel. 4Eh chupaam i q'iij re' re', xa ilook' chik i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. 5Eh noq xrilow i Jesús chi ma' k'isiin i tinamit intahqinik reh, je' wili xuq'or reh i Felipe: ¿Aha' naq neenooj qaloq' kikaxlanwi'k i tinamit wili, reh chi neenkian kiwa'? inki. 6Re' Jesús je' re' i xuq'or, xa ilb'al reh chib'ih i nee ruq'or i Felipe, ruum re' Jesús ruyejaam chik wach i naa rub'anam. 7Re' Felipe je' wili i xuq'or: Wilik ta kiib'-oq siento chi tumiin quuk', ni xata naq neemanlojik chi loq'b'al kaxlanwi'k, reh chi neenqayeew k'isinoq keh i, inki. 8Eh jinaj keh i raj tahqaneel i Jesús, Andres rub'ihnaal, ruchaaq' i Simón Pedro i rukab' b'ih, je' wili i xuq'or reh i Jesús: 9Ayu' wilik jinaj ak'un wilik ruuk' ho'oob' chi kaxlanwi'k re' ruuk' sebada, eh kiib' wo' kok' kar wilik ruuk'. Xa re' la' xama' nee ta wo' i manlojik chi ketb'al keh i ruk'ihaal tinamit wili, inki. 10Re' Jesús je' wili i xuq'or: Chaq'or taq keh i tinamit chi kitzunaa' qohoq kiib', inki. Eh, ma' k'isiin i kok' ch'ahn wilik ar chinaah taqe re' xkitzunaa' kiib', eh wilkeeb' naa ho'oob'-oq miil chi winaq. 11Eh re' i Jesús xuchop chaloq i ho'oob' chi kaxlanwi'k, xut'iosej ree Dios, eh xupuhkaaj keh i ruk'ihaal tinamit tzunulkeeb' wach ak'al. Eh xupuhkaaj wo' keh i kiib' chi kok' kar, xuyeew keh xanik' pa' k'ihaal i xkaaj kik'uxum. 12Eh noq kianam chik kiwa' chi korik, re' Jesús je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: Chamol taq i ruqox i kaxlanwi'k, reh chi ma' xtaj ineenq'ehb'ik, inki. 13Eh re' taqe i raj tahqaneel xkimol wo' chu'nchel i ruqox i kaxlanwi'k. Eh re' i ho'oob' chi kaxlanwi'k re' ruuk' i sebada, kab'laj chakach chi nujinaq i xuqohxaaj. 14Eh noq xkilow i ruk'ihaal tinamit i nimaq wach ma' ilooj taj xub'an i Jesús, je' wili xkiq'or: Xti korik chi re' i wili i jalal ruq'oral i Dios q'orooj chaloq chi naa ruk'uliik iloq, inki taqe. 15Eh re' i tinamit re' re' xkaaj naq kiminim chi kireey i Jesús. Eh noq xunab'eej chi je' re' i Jesús, xooj wo' chik johtoq kochinaah i yuuq', reh chi rutkeel xooj wih-oq ar. 16Eh noq xokik i q'iij, re' taqe i raj tahqaneel i Jesús xiqajik chaloq chi chii' i k'isa palaw. 17Eh noq xokik chik i q'equm majaa' ta nooj k'oloq kuuk' i Jesús. Re' taqe i raj tahqaneel, xi okik reje pan barco, xi-ik'ik reje chinaah i k'isa palaw, xi ponik Capernaum. 18Noq ik'ik chik inki a'n chinaah i palaw, yohb'aal wach i rub'ohl i xwuktik ruum i kowlaj teew. 19Noq wilik chik rukab' léwa i b'ehik kianam reje pan barco nah palaw, xkilow chi b'ehik i rub'an reje chi rooq i Jesús chinaah i palaw. Eh reh reh rujilim i koq riib' ruuk' i barco, re' taqe i raj tahqaneel, xiyo'jik ruum. 20Re' i Jesús je' wili i xuq'or keh: Matyo'jik taq re' hin i Jesús, inki. 21Eh xkib'iraj chi je' re' xasuq suq chik kik'ux noq xkik'ul cho kuuk' i Jesús pan barco. Eh ach jumehq' xib'ehik reje, xi ponik chupaam i ye'aab' ojik inki a'n wii'. 22Eh re' i tinamit xi kahnik cho chi juntar i k'isa palaw, ko chi junwaar xk'ulik pankik'ux chi xa re' wo' i jinaj chi barco wilik ar, eh chi xa kutkeel i raj tahqaneel i Jesús xi okik reje chupaam i barco re' re'. Eh chi ma' xokik ta reje haa' i Jesús chikiij. 23Eh wilik taqe i barco xi chalik Tiberias xi ponik ma' naj ta ruuk' i ye'aab' xkik'ux wii' i kaxlanwi'k, re' noq rut'iosem chik ree Dios i Jesús noq xupuhkaaj keh i tinamit. 24Noq xkilow i tinamit chi ma' ha' ta xkireq i Jesús, ni xata re' taqe i raj tahqaneel xkireq ar, xijohtik reje chupaam taqe barco xiooj chi sik'ooj ko Capernaum. 25Eh re' tinamit, noq xponik kireq i Jesús chi juntar i k'isa palaw, je' wili i xkiq'or reh: Aj Tijineel, ¿nik' wach noq xat chalik ayu'? inki taqe reh. 26Re' Jesús je' wili i xuq'or ke: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi kinasik' taq xa ruum chi xatnujik taq noq xnupuhkaaj i ho'oob' chi kaxlanwi'k, ma' ruum ta chi xareq taq chi riij taqe i ma' ilooj taj xnuk'uhtaaj taq chawach. 27Mo'-oq xa chi riij taq awa' xa k'uhlik reh tikamanoq. Chakamaneej la' taq riij awa' naa ruwihiik chi juneliik, re' i naa taq ruye'wiik aweh i juneliik k'acharik. Eh re' inanuye'em taq aweh i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, ruum re' i waJaaw xuq'or chi re' hin naa nuye'wiik reh, inki. 28Eh re' i tinamit, xkipahqaaj reh i Jesús chi je' wili: ¿Chib'aaj jariik re' naaqa'nam, reh chi neenqa a'n i kamanik imponik chuwach i Dios? inki taqe. 29Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' iraaj i Dios chi naa taq a'nam, re' chi naa taq kinanimam i hin, i xirutaq'aaj cho wach ak'al, inki. 30Re' tinamit xkipahqaaj wo' chik reh i Jesús chi je' wili: ¿Chib'ih jariik taqe i ma' ilooj taj neenak'uhtaaj chi qawach, reh chi neetiqanimaj? Eh ¿aha' wilik taqe akamaj naa a'nam? 31Re' taqe qamaam qati't i hoj xkik'ux chaloq i maná pan chik yuuq', je' rukab' i tz'ihb'amaj pan santo laj huuj chi je' wili: Re' kaxlanwi'k xkik'ux pan taxaaj inchalik inki. 32Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi ma' re' taj i Moisés xye'wik keh i kaxlanwi'k xchalik pan taxaaj. Eh re' wo' waJaaw inye'wik taq chaaweh i hat i xti korik laj kaxlanwi'k inchalik pan taxaaj. 33Ruum re' i kaxlanwi'k i ruyeew i Dios, re' i xqajik cho pan taxaaj, re' xchalik chuye'ariik kik'achariik i tinamit wach ak'al, inki Jesús. 34Eh re' i tinamit je' wili i xkiq'or reh i Jesús: Jaaw, chayeew tii qeh i kaxlanwi'k re' re' chi juneliik, inki taqe. 35Eh re' Jesús je' wili xuq'or keh: Re' hin i kaxlanwi'k inye'wik juneliik k'acharik. Eh awach inchalik wuuk', ma' naa ta chik runuhmiik chi jumpech. Eh awach i naa runimaniik weh, ma' naa ta chik ruchiqiik chii' chi jumpech. 36Re' hin nuq'orom taq chik aweh chi ro'q ta k'ahchi' wo' naq taq awilom nuwach, xama' kinanimaj ta wo' taq. 37Chu'nchel i ruye'em weh i waJaaw kichalik wuuk'. Eh awach i kichalik wuuk', ma' jaruuj taqe neenukaaj reje wulu'. 38Re' hin ma' xinqajik ta chaloq pan taxaaj chub'anariik ayu' wach ak'al inwaaj i hin xin chalik la' chub'anariik iraaj i waJaaw xtaaq'anik cho weh. 39Re' iraaj i waJaaw xtaaq'anik cho weh, re' chi ma' naa ta nuq'eb'em jino'q taqe i ruye'em weh. Re' la' iraaj chi naa wo' chik wuksam taqe chaloq chi k'achlik kiwach chuk'ulariik i juneliik k'acharik pantz'apaab' poo wach reh i q'iij. 40Re' raaj i waJaaw, re' chi chu'nchel i naa kilwiik weh i hin, Ak'uunb'ees Dios, eh naakinimaniik weh, naa ruwihiik kik'achariik chi juneliik. Eh re' hin naawuksaniik cho keh chi k'achlik kiwach pantz'apaab' poo wach reh i q'iij, inki Jesús. 41Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío xtohq'ik kich'olem i Jesús, ruum xti xuq'or i korik chi re' reh i kaxlanwi'k xqajik cho pan taxaaj. 42Eh je' wili i xkiq'or: ¿Mi ma' re' re' i wili i Jesús, i rak'uun i José? Re' hoj qeht'al wach i rutuut rajaaw. Eh ¿chib'ih reet noq i ruq'or yu'naak chi pan taxaaj xqajik chaloq? inki taqe. 43Xrib'iraj chi je' re' i Jesús, je' wili i xuq'or keh: Chakanaa' taq nuch'oljiik. 44Ma' jino'q i neenchalik wuuk' wila' ma' re' i waJaaw xtaaq'anik cho weh neenk'amwik cho reh. Eh re' hin naa wo' chik wuksam chaloq chi k'achlik wach pantz'apaab' poo wach reh i q'iij. 45Eh chupaam taqe huuj kitz'ihb'aam chaloq i jalal ruq'oral i Dios i ruq'or chi re' Dios naa rutijem chu'nchel i tinamit. Awach i ki-ib'irinik reh i waJaaw, eh inkitijej kiib' ruuk' i reh, nee kichalik wuuk' i hin. 46Ma' awach ta ilwinaq wach i waJaaw, re' Dios, re' ilwinaq wach i waJaaw xa re' wo' hin, i xinqajik cho ruuk' pan taxaaj. 47Je' re' noq, re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi awach i ruyeew ruk'ux chi nunimjiik, wilik i ruk'achariik chi juneliik. 48Re' hin i kaxlanwi'k inye'wik k'acharik. 49Re' taq aamaam awati't i hat xkik'ux wo' naq keh i maná panchiq yuuq', xa re' la', xa xikimik wo' reje. 50Re' i kaxlanwi'k i nuq'or taq aweh hin, re' inqajik cho pan taxaaj, eh awach i neeruk'ux reh, ma' jaruuj naa rukimiik. 51Re' hin, i k'achlik kaxlanwi'k, xinqajik cho pan taxaaj, awach neenk'uxwik reh, naa ruwihiik ruk'achariik chi juneliik. Re' i kaxlanwi'k naa nuye'em chi k'uxarik, re' i nuti'jolal naa nuq'asam panti' k'axik, reh chi naa ruwihiik kik'achariik i tinamit wach ak'al, inki. 52Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío, k'ul xkipech'uj chikiwach, chi je' wili: ¿Nik' wach noq nee ruyeew qeh chi k'uxarik i ruti'jolal i ruq'or? inki taqe. 53Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi wila' ma' xak'ux taq aweh i nuti'jolal, wila' ma' xawuk'ej taq aweh i nukik'eel i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, ma' naa ta taq ruwihiik ak'achariik. 54Raaj awach i naa ruk'uxum reh i nuti'jolal i hin eh neeruk'ej reh i nukik'eel, wilik ruk'achariik chi juneliik. Eh re' hin naawuksaniik cho reh chi k'achlik wach pantz'apaab' poo wach reh i q'iij, 55ruum re' i nuti'jolal i xti korik laj kaxlanwi'k, eh re' i nukik'eel i xti korik laj ha' inuuk'jik. 56Awach i ruk'ux reh i nuti'jolal eh i ruk'ej reh i nukik'eel, wilik pan jinaj wach k'uxliis wuuk' eh je' wo' hin wilkiin wo' ruuk' pan jinaj wach k'uxliis. 57Re' i waJaaw xtaaq'anik cho weh wilik ruk'achariik, eh ruum wo' reh wilik nuk'achariik i hin. Awach i ruk'uxlaaj riib' ruuk' i nuti'jolal, naa ruwihiik ruk'achariik wuum i hin. 58Re' hin i kaxlanwi'k xinqajik cho pan taxaaj ma' je' ta rukab' i maná xkik'ux chaloq taq aamaam awati't. Re' keh, xkik'ux wo' naq keh, xa re' la' xikimik wo' reje. Eh awach ink'uxwik reh i kaxlanwi'k i nuq'or taq aweh i hin, naa ruk'achariik chi juneliik, inki. 59Re' Jesús ar xub'an taqe i k'uhb'alinik wili Capernaum chupaam i paat kimolom wii' kiib' aj Israel. 60Eh noq xuq'or taqe re' i Jesús, ma' k'isiin i kitahqinik reh je' wili i xkiq'or: Ma' k'isiin ta k'ayewal wach i ruq'or, ma' awach ta wo' neemb'anik reh, inki taqe. 61Eh noq xunab'eej i Jesús chi k'ahchi' kiwech'um riij taqe i ruq'or, xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Mi ma' suq taq i rub'an aweh re' taqe i nuq'or? 62Eh chib'ih naq taq i neenaq'or nee ta taq kinawilow i hin, Ak'uunb'ees nuwii' winaq, chi johtik wo' chik i nub'an pan taxaaj ¿aha' xinwihik cho wii' pampeet? 63Chakoj taq rehtaal chi re' i uxlab'al inye'wik k'acharik, eh re' i xa ti'jolal xama' xta rutiq wach. Eh re' taqe i xnuq'or taq aweh i hin uxlab'al, eh inye'wik k'acharik. 64Xa re' la', ko wilik wo' taq chaxilak i hat i ma' kinimanik ta reh, inki. Re' Jesús xa reht'al wo' chik awach i ma' kinimanik ta reh. Eh awach naa ruk'ayiniik reh chi ma' eht'alimaj. 65Eh re' Jesús je' wili i xuq'or: Ruum aj re', re' hin nuq'orom taq chik aweh chi ma' awach ta jino'q neenchalik wuuk' i hin wila' ma' re' i waJaaw xk'amwik cho reh, inki. 66Eh chupaam i junk'aam re' re', ma' k'isiin i kitahqinik ree Jesús xyoj kik'ux ruum i xkib'iraj, ma' kota chik xkitahqeej i Jesús. 67Noq xrilow chi je' re' i Jesús, xupahqaaj keh i kab'laj chi raj tahqaneel chi je' wili: ¿Je' nche nawaaj wo' taq ojik haa' i hat? inki keh. 68Eh re' i Simón Pedro i rukab' b'ih, je' wili i chaq'wik xub'an: Jaaw, awach ta wo' naa chik chaj-iij neqoh-ooj, ruum xa re' wo' hat ti q'orik rib'iral i juneliik k'acharik 69Re' hoj qanimam eh qeht'al chik chi re' hat, hat Santolaj Rak'uun i Dios, inki. 70Re' Jesús je' wili xuq'or: Re' taq i hat kab'laj chawiib' re' wo' naq i hin xin sik'wik taq chaawach. Xa re' la' jinaj i wilik taq chaxilak je' runa'ojb'al aj Yahm i runa'ojb'al, inki. 71Eh chi riij i Judas Iscariote xq'orik, re' i rak'uun i winaq, Simón rub'ihnaal. Je' re' i xuq'or i Jesús, ruum reht'al chi re' Judas naa ruk'ayiniik reh chi ma' eht'alimaj, re' wo' naq ruuk' taqe i kab'laj chi raj tahqaneel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\