JUAN 7

1Chi riij i re', re' Jesús xub'ehuj paam i ruyuq'ul i Galilea. Ma' xraaj ta chik wihik Judea, ruum re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío ar, xkaaj naq kikansam. 2Eh ach-oq ilook' i ninq'iij inkik'saj rajlaal haab' taqe i aj Israel, re' noq inkiyejaa' i kok' perpat. 3Re' Jesús je' wili i xq'orarik reh kuum i ruchaaq': Re' hat eleen reje ayu', hiy Judea, reh chi neenkilow taqe awaj tahqaneel wilkeeb' ar taqe ma' ilooj taj i na a'n. 4Awach iraaj chi nee nelik rib'iral taqe rub'an, ma' panke'lik ta neerub'an. Je' re' noq, wila' re' hat i na a'n rub'aan panke'lik taqe re', inchol wo' a'nam chikiwach i tinamit, inki taqe. 5Re' Jesús ni xata re' taqe ruchaaq' kinimanik reh. 6Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Re' hin, komajaa' imponik i ru orahiil chi naa wojiik paruyuq'ul i Judea. Eh cha weh taq i hat, xa aha' wilik ora i chihooj chi nee taq tiooj ar. 7Re' taq i hat ma' nkixowaaj ta taq awach i tinamit wach ak'al re' hin ra'j inkixowaaj nuwach re', ruum xti nuteh wach keh chi ma' holohik taj inki a'n 8Re' taq i hat neerub'an chi nee taq tiooj chi ninq'ijinik. Re' hin komajaa' ta naa wojiik, ruum majaa' ta imponik i ru orahiil chi naa wojiik ar, inki keh. 9Eh noq ruq'orom chik taqe re' i Jesús, ko xkahnik wo' ar Galilea. 10Eh noq ojinaq chik taqe chi ninq'ijinik i ruchaaq' i Jesús, xooj wo' reh chi ninq'ijinik. Xa re' la', panke'lik xooj, re' xraaj chi ma' x-ilarik ta kuum i tinamit. 11Re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío kisik' i Jesús pan ninq'ijinik, je' wili i xkiq'or: ¿Aha' inche wilik i winaq re' re'? inki taqe. 12Re' i tinamit xkiwech'uj kiib' chi riij i Jesús. Wilik kiq'orik reh chi q'e' holohik i rub'an. Eh wilik kiq'orik reh chi ma' holohik taj i rub'an, ruum k'ahchi' rujot'om tinamit inki taqe. 13Xa re' la', ma' xta xkiq'or chi riij i Jesús chikiwach i tinamit, ruum kiyo'jik taqe kuum i k'amal kib'eeh i aj judío. 14Eh noq xponik yejaal i ninq'iij, re' Jesús xokik i koq chupaam i rupaat i Dios, eh ar xuk'uhb'alej taqe i tinamit. 15Re' taqe i aj judío xsahchik kik'ux ruum i k'uhb'alinik i xub'an, je' wili i xkiq'or: ¿Nik' wach noq reht'al taqe i na'ojb'al re' re' i winaq wili? Xanaah re', ma' aha' ta rutijem riib', inki taqe. 16Eh re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' taq aak'uhb'aaljiik i nub'an ma' xata panuk'ux inchalik re' la' i waJaaw xtaaq'anik cho weh inye'wik cho nuna'ojb'al chub'aan. 17Awach iraaj rub'anam iraaj i Dios nee rureq chi riij, mi ruuk' i Dios inchalik i k'uhb'alinik i nub'an, oon xa panuk'ux inchalik i k'uhb'alinik i nub'an. 18Awach i xa paruk'ux inchalik i k'uhb'alinik i rub'an, xa re' reh raaj chi neenye'arik ruloq'il. Raaj awach i re' i ruloq'il i xtaaq'anik cho reh iraaj rusik'im, re' reh, re' i korik i ruq'or, eh ma' xtaj i yiib' wach i rub'an. 19¿Mi ma' xuq'or wo' naq taq chaaweh re' i najtir k'uhb'aal i Moisés? Xa re' la', ma' jino'q wo' taq aweh i hat runimaj. Eh ¿chib'ih reet noq kinawaaj taq kinakansam i hin? inki. 20Re' tinamit je' wili i xkiq'or reh: Re' hat ma' tob'laj uxlab'al i wilik awuuk', ruum inakapaaj chi naa akanteesjiik inki taqe. 21Re' Jesús je' wili xuq'or keh: Chawunchelaal taq i hat xa ruum i jinaj chi ma' ilooj taj xnub'an pan hi'limb'al q'iij xsahchik taq ak'ux. 22Eh xuq'or wo' taq aweh i Moisés chi naa taq apoch'om naah kik'achab' i kok' ak'un. (Atoob' ta ma' re' ta wo' Moisés xtiik'anik cho reh re' la' wo' taq aamaam awati't i hat xitik'anik cho reh) eh atoob' ta pan hilimb'al q'iij i na a'n taq keh i kok' ak'un i na'ojb'al re' re'. 23Eh wila' re' taq i hat inapoch' taq naah i kik'achab' i kok' ak'un pan hi'limb'al q'iij, eh ma' ti mahkunik ta taq chuwach i najtir k'uhb'aal ¿chib'ih reet noq inchalik taq ak'aah chi nunaah i hin, xa ruum chi xnuk'achrisaj i winaq pan hi'limb'al q'iij? 24Maaq'at taq q'orik chinaah i ju'jun ree rukojariik ru mahk xa ruum i runa'ojb'al taq inawilow xti ko wilik la' ru mahk noq naa taq aq'atam i q'orik chinaah, inki. 25Wilik taqe i patim ar Jerusaleem je' wili i xkiq'or: ¿Mi ma' re' re' i winaq wili i kitukik chusik'ariik reh i rukanteesjiik? 26Xanaah re', re' re' wo' naq i k'uhb'alinik i rub'an chikiwach i tinamit, eh ma' xta wo' inkiq'or reh. Noq iraaj ti xkinimaj taqe k'amal qab'eeh chi re' i reh i Cristo. 27Re' hoj ma' nqanimaj taj chi re' reh i Cristo, ruum qeht'al aha' inchalik. Raaj na' k'oloq i Cristo, ma' awach ta naa runab'iniik reh aha' naa ruchaliik, inki taqe. 28Eh re' i Jesús noq xub'an i k'uhb'alinik parupaat i Dios, kow xuq'or chi je' wili: Re' taq i hat inaq'or taq chi aweht'al taq nuwach, aweht'al taq aha' kinchalik. Xa re' la' ma' xata nuna'ojb'al wiib' noq xin chalik. Jinaj la' i xtaaq'anik cho weh, re' i korik wach ruk'ux, re' i ma' aweht'al ta taq wach i hat. 29Re' hin ra'j weht'al wach re', ruum ruuk' xinelik chaloq, eh re' reh xtaaq'anik cho weh, inki. 30Eh ruum i re' xkaaj naq kichopom Jesús. Xa re' la', ma' awach taj ixukowej ruk'ux chi ruchopariik, ruum komajaa' ta wo' imponik i ora reh i ruchopariik. 31Eh ma' k'isiin i xinimanik reh i Jesús, je' wili i xkiq'or: Re' hoj inqanimaj chi re' i winaq wili re' i Cristo, ruum nee ta chik ink'u'loq jino'q, xiik' ta'j chik inche naah ninqaal wach i ma' ilooj taj neerub'an chuwach rub'an i reh, inki taqe. 32Eh noq xkib'iraj i aj fariseo, inkiq'or i tinamit chi riij i Jesús, xkian jinaj wach kik'ux kuuk' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij chi wilik taqe i kicha'jinik reh i rupaat i Dios xkitaq'aaj chuchopariik i Jesús. 33Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or: Re' hin xama' q'e' ta chik najt naa nuwihiik taq awuuk'. Chi riij i re', naa wo' chik wojiik ruuk' awach xtaaq'anik cho weh. 34Eh re' taq i hat naa naq taq chik kin asik'im, eh ma' naa ta taq chik kiin areqem, ruum ma' naa ta taq a'nam i ponik aha' naa nuwihiik wii' i hin, inki. 35Eh re' taqe i aj judío, je' wili i xkiq'or chikiwach: ¿Aha' naa rojiik i winaq wili noq i ruq'or chi ma' nee ta nqareq? Nee ta'j inche nooj kuuk' i aj judío wilkeeb' pantaq tokoom tinamit. Eh nee ta'j inche nooj chi kitijiik i ma' re' ta taqe aj judío. 36Eh ¿chib'ih iraaj ruq'orom qeh ruuk' i xuq'or chi je' wili? Naa naq taq chik kin asik'im eh ma' naa ta taq chik kin areqem, ruum ma' naa ta taq a'nam i ponik ar i hat inaa nuwihiik wii' i hin, inki' nchel, inki taqe. 37Eh pantz'apaab' wach q'iij reh i runimaal wach i ninq'iij, re' Jesús xupab'aa' johtoq riib', kow xuq'or chi je' wili: Awach i chiqiij chii', chaloq rub'an ruhaa' wuuk', 38je' rukab' i ruq'or i tz'ihb'amaj pan santo laj huuj, re' i ruq'or i Dios chi je' wili: Re' taqe i kinimanik weh, naa reliik cho pan kánima i k'achlik rooq ha', inki, inki Jesús. 39Ruuk' i xuq'or re' re' i Jesús, xuch'ob' rub'ehel chi re' taqe i naakinimaniik reh, naakik'ulum i Santolaj Uxlab'al. Chupaam i q'iij re' re' komajaa' inqajik chaloq i Santolaj Uxlab'al, ruum komajaa' wo' chik injohtik i reh paruloq'laj ye'aab' pan taxaaj. 40Eh noq xkib'iraj i tinamit i xuq'or i Jesús, wilik i aj Judío xiq'orik reh chi je' wili: Re' winaq wili xti korik chi re' reh i k'ulik iloq reh inkiq'or chujalariik i ruq'oral i Dios, inki taqe. 41Eh wilik i xiq'orik reh chi je' wili: Re' winaq wili re' i Cristo, inki taqe. Eh wilik i xiq'orik reh chi je' wili: Ma' re' taj, ruum re' i Cristo ma' nee ta rub'an chi paruyuq'ul i Galilea neenchalik. 42Re' i tz'ihb'amaj pan santo laj huuj i ruq'or chi re' i naa rub'anam chi Cristo, re' ruuk' taqe i riih rumaam i reey David, eh chi ar naa ruchaliik pan tinamit Belén, re' wo' i rutinamiit i David, inki taqe. 43Je' re' noq, re' taqe tinamit k'ul xyoj kik'ux chikiwach, ruum ma' nkireq ta chi riij chib'ih rub'anam i Jesús. 44Wilik wo' taqe i xkaaj naq kik'amam prexo i Jesús xa re' la', ma' awach ta wo' ixukowej ruk'ux chuchopariik. 45Re' taqe i cha'jen reh i rupaat i Dios, xiooj naq chopwoq reh i Jesús, xi sutinik wo' chik chaloq kuuk' i aj fariseo, kuuk' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, xpahqaljik keh chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq ma' xak'am taq chaloq i winaq re' re'? ki uchjik. 46Eh re' keh je' wili i xkiq'or: Ma' xqak'am ta chaloq, ruum ma' jank'al q'iij inqib'iraj jino'q i winaq chi je' rukab' inq'orik i reh, inki taqe. 47Re' taqe aj fariseo je' wili i xkiq'or: ¿Mi xayeew wo' taq awiib' chi jot'arik re' hat? 48¿Mi ma' nakoj taq rehtaal re' chi ma' jino'q keh i k'amal qab'eeh, eh ma' jino'q qee hoj i k'ahchi' runimaniik reh i winaq re' re'? 49Raaj i tinamit wili, i ma' keht'al taj chib'ih ruq'or i najtir k'uhb'aal, k'ahchi' kinimam. Ruuk' i re' k'ahchi' kiq'eb'em kiib' inki taqe. 50Eh re' Nicodemo, k'amal kib'eeh i aj fariseo, re' i poninaq cho ruuk' i Jesús junriim chaq'ab', je' wili i xuq'or keh: 51Re' k'uhb'aal ye'ooj qeh i ruq'or chi ma' ruk'ul taj chi awach i neenqakoj ru mahk, wila' komajaa' inqib'iraj chi korik chib'ih i mahk rub'anam, inki. 52Re' keh je' wili i chaq'wik xkian: ¿Mi hat wo' aj Galilea re' hat, ruum ti okik chi riij? Chatijej riij i tz'ihb'amaj pan santo laj huuj. Ar neenareq chi riij chi ma' jino'q i jalal ruq'oral i Dios elinaq cho Galilea, inki taqe reh. 53Chi riij i re', xiooj pankipaat chi kiju'junaal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\