JUAN 8

1Eh re' Jesús reh xooj chinaah i yuuq', olivo. 2Eh wahq'eq chi junwaar, xsutinik wo' chik chaloq parupaat i Dios. Eh ma' k'isiin i tinamit xkimol kiib' ruuk', xutzunaa' riib', chi kik'uhlb'aaljiik. 3Eh re' taqe i kik'uhtanik ree najtir k'uhb'aal, taqe i aj fariseo xkireq chaloq jinaj ixoq pan k'oyomal chi ch'uwa'risanik wach rukaxaro, xkipab'aa' i koq chuwach i Jesús pankiyejaal. 4Eh je' wili i xkiq'or i koq reh i Jesús: Aj Tijineel, re' ixoq wili xti xqareq chaloq pan k'oyomal chi ch'uwa'risanik wach i rukaxaro 5Eh re' k'uhb'aal ye'ooj reh i Moisés i ruq'or qeh chi naa qakansam chi ab'aj ixoq imb'anik reh i k'oyomal je' wili. Raaj i hat, ¿chib'ih inaq'or chi riij? inki taqe reh. 6Re' taqe i re', je' re' i xkiq'or ree Jesús xa pajb'al reh. Ruuk' naq i re', naa kireqem ru mahk pankik'ux, re' Jesús xuk'utzaa' qohoq riib', xtohq'ik rutz'ihb'aam wach aak'al ruuk' i ju' q'ab'. 7Eh ruum chi xa toq' toq' chik inkipech'uj i koq reh i Jesús, re' reh xupab'aa' johtoq riib', je' wili i xuq'or keh: Awach taq aweh i hat i ma' xta k'isinoq ru mahk re' reh i ruk'ul chi peet neerukut chi ab'aj ixoq wili, inki. 8Chi riij i re', re' Jesús xuk'utzaa' wo' chik qohoq riib', xutoq'aa' wo' chik rutz'ihb'aam wach aak'al ruuk' i ju' q'ab'. 9Eh noq xkib'iraj chi je' re' i xi k'amwik cho reh ixoq xk'iik'raaj chi wilik kimahk, chi kiju'junaal xkitoq'aa' reje elik ar. Re' i peet xiooj, re' taqe i rijib' taq winaq, eh korehtaal xiooj chi kunchelaal. Eh ach re' i Jesús, ruch'ihil ixoq xi kahnik panyejaal i tinamit. 10Xpa'lojik wo' chik johtoq i Jesús, xupahqaaj reh ixoq chi je' wili: ¿Aha' xiooj taqe i k'ahchi' kiq'orik chi wilik amahk? Ma' awach ta xb'anik ti' k'axik aweh maje', inki reh. 11Re' ixoq je' wili i xuq'or: Ma' jino'q keh Jaaw inki. Re' Jesús je' wili i xuq'or: Ni xata re' i hin neekinye'wik aweh panti' k'axik. Xa re' la', mat mahkunik chik hiy panapaat, inki. 12Re' Jesús je' wili xuq'or keh i tinamit: Re' hin i kisaqumaal i tinamit wach ak'al. Awach i kirutahqeej ma' naa ta chik rub'eeh panq'equm, naa la' ruwihiik chupaam saqum inye'wik k'acharik, nki. 13Eh re' taqe i aj fariseo je' wili i xkiq'or ree Jesús: Re' inaq'or re' re', xa aq'oral i hat cha wib'il awiib'. Re' inaq'or, ma' korik taj, inki taqe. 14Re' Jesús je' wili i xuq'or ke: Re' taqe nuq'or korik, atoob' ta xa nuq'oral hin chi wib'il wiib' ruuk' taqe nuq'or. Re' hin weht'al aha' xin chalik, eh aha' kinooj, re' taq i hat, ma' aweht'al ta taq. 15Re' taq i hat inakoj taq ru mahk i ju'jun je' rukab' taq inchalik panak'ux i hat. Eh re' hin, ma' awach taj i nukoj ru mahk. 16Eh wi awach i xnuq'at i q'orik chinaah i hin, re' korik naa nub'anam, ruum ma' wutkeel ta nuq'at i q'orik, wuch'ihil la' i waJaaw, i xtaaq'anik cho weh. 17Eh chupaam i k'uhb'aal ye'ooj taq aweh i hat, tz'ihb'amaj chi wila' wilik kiib'-oq chi winaq xi ilwik reh i chib'ih i xb'aan, eliik wach i xkiq'or, re' re' korik. 18Wila' je' re' i ruq'or, je' wo' hin re' hin i jinaj inq'orik i korik chi wiij chi wib'il wiib'. Eh re' i rukab' inq'orik reh i korik chi wiij, re' i waJaaw xtaaq'anik cho weh, inki. 19Re' taqe i aj fariseo je' wili i xkiq'or reh i Jesús: ¿Aha' wilik aaWaJaaw? inki taqe. Re' Jesús je' wili xuq'or: Re' taq i hat ma' aweht'al ta taq nuwach i hin, je' wo' hoq i waJaaw. Wi ta aweht'al taq nuwach i hin, aweht'al wo' naq taq wach i waJaaw, inki. 20Re' Jesús xuq'or taqe wili noq xub'an i k'uhb'alinik parupaat Dios, re' i wilkeeb' wii' kaxoon i molarik wii' i lemóxna. Xa re' la', ma' jino'q wo' xchopwik ree Jesús, ruum komajaa' naq i rureq i ru orahiil ree ruchopariik. 21Re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' hin naa wo' chik wojiik. Eh re' taq i hat naa naq chik kin taq asik'im. Xa re' la', xa panamahk wo' taq naa akimiik, ruum ma' naa ta taq a'nam i ponik naa nuwihiik wii' i hin, inki. 22Re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío je' wili i xkiq'or: Noq iraaj k'ahchi' rukapaam chi naa rukansam riib', ruum nee re' i ruq'or chi ma' nee ta nqa a'n i ponik i hoj aha' naa ruwihiik wii' i reh, inki taqe. 23Re' Jesús je' wili xuq'or: Re' taq i hat, hat taq aj wach ak'al, eh re' hin, hin aj pan taxaaj. Re' taq i hat, xa hat taq reh i wach ak'al eh re' hin, ma' hin ta reh i wach ak'al. 24Ruum aj re', xnuq'or taq aweh chi naa taq akimiik panamahk. Xti korik wo' chi naa taq akimiik panamahk, wila' ma' xanimaj taq chi re' hin, hin aj pan taxaaj, ki uchjik. 25Eh xkipahqaaj reh i Jesús chi je' wili: ¿Xti awach aj wo' re' i hat? inki taqe. Re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' hin nuq'orom taq chik chaaweh pampeet awach i hin. 26Re' hin ko wilik naq taq i naa nuq'orom chawiij, koruk'ul naq chi nee taq inuq'at i q'orik cha naah. Xa re' la', ma' naa ta nub'anam, ruum re' xtaaq'anik cho weh korik wach ruk'ux, eh aha' wilik i ruq'orom weh, xa re' wo' naa nuq'orom keh i tinamit, inki. 27Re' keh xama' xkireq ta wo' chi riij chi re' Jesús chi riij i Ajaab'ees Dios k'ahchi' chi q'orik. 28Ruum i re' je' wili i xuq'or i Jesús: Noq naa taq kiin ajosam wach kuruus i hin, Ak'uunb'ees nuwii' winaq, kora'j taq naa anab'eem re' chi korik chi re' hin, hin aj pan taxaaj. Eh chi ma' xtaj i nub'an chi xa nuna'ojb'al wiib', re' la' i nuq'or i ruk'uhtaam cho weh i waJaaw, 29Re' waJaaw xtaaq'anik cho weh xa wilik wo' wuuk'. Ma' hin ta rukanaam chi wutkeel, ruum eliik k'ahchi' kiin chub'anariik imponik chuwach i reh, inki Jesús. 30Eh noq xuq'or taqe re' i Jesús, ma' k'isiin i tinamit xinimanik reh. 31Re' Jesús je' wili i xuq'or keh i aj judío xinimanik reh: Wila' ma' xakanaa' taq chik runimjiik i nuq'oral, naa taq akahniik chi manlik waj tahqaneel. 32Eh naa taq anab'eem i korik, re' i korik naa taq resaniik chaaweh pan q'ab' inchopwik taq anaah, inki. 33Eh re' keh je' wili i xkiq'or: Re' hoj, hoj cho riih rumaam i Abraham ma' awach ta inchopwik qanaah. Eh ¿chib'ih reet noq inaq'or chi re' korik naa resaniik cho qeh pan q'ab' inchopwik qanaah? inki taqe. 34Chalik i Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi chu'nchel i kib'anik reh i mahk, re' wo' mahk inchopwik kinaah. 35Re' xa chi mosojik chopooj naah ma' nee ta nkahnik pampaat chi jumpech. Re' i ak'uunb'ees reh naa rukahniik chi jumpech parupaat i rajaaw. 36Wila' re' hin, Ak'uunb'ees Dios nee kinesanik taq chaaweh pan q'ab' inchopwik taq anaah, xti korik chi nee taq ti elik cho pan q'ab' chi jumpech. 37Korik re' hin weht'al chi re' taq i hat, hat taq cho riih rumaam i Abraham. Xa re' la', kinawaaj taq kinakansam, ruum ma' nanimaj ta taq i nuq'oral. 38Re' hin, re' i nuq'or i ruk'uhtaam cho weh i waJaaw. Eh re' taq i hat, re' taq i na a'n i ruq'orom taq aweh awajaaw, ki uchjik ruum i Jesús. 39Re' taqe i aj judío je' wili xkiq'or: Re' hoj re' i Abraham i xikin cho qamaam inki taqe. Re' Jesús je' wili i xuq'or: Wi ta korik chi hat taq riih rumaam i Abraham, re' naq taq i na a'n i hat i rub'anam chaloq i reh. 40Raaj i wili, ro'q ta nuq'orom wo' naq taq chaaweh i korik re' i ruk'uhtaam cho weh i Dios, re' taq i hat xa kinawaaj wo' taq kinakansam. Re' Abraham ma' nik' ta xub'an cho reh i je' re'. 41Re' taq i hat, re' taq i na a'n inki a'n taq awajaaw, ki uchjik. Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' hoj ma' xata hoj molooj pamb'eeh xa jinaj la' i QaJaaw, xa re' wo' jinaj chi Dios inki taqe. 42Eh re' Jesús je' wili i xuq'or: Wi ta korik chi re' Dios taq aaWaJaaw, kinak'ax naq taq, ruum re' hin ruuk' i Dios xin chalik, eh ayu' wilkiin taq awuuk' wach ak'al. Re' hin ma' xata nuna'ojb'al wiib' noq xin chalik, re' Dios xtaaq'anik cho weh. 43Eh ¿chib'ih reet noq ma' nareq taq chi riij i nuk'uhb'aal noq inaq'or taq i hat? Xa ruum chi ma' nawaaj ta taq ab'iram i nuq'or taq aweh. 44Re' taq awajaaw i hat re' i aj Yahm re' taq i reh inehchanik aweh, eh re' taq i na a'n iraaj i reh. Eh re' aj Yahm, xa aj kaansoom wo' chaloq pampeet. Ma' jank'al ta rub'an i korik, ma' ruq'or taj i korik. Eh noq i rub'an chukuj q'orik, xa re' reh ruq'or riib', ruum re' reh chukul q'orik, re' reh i rajaaw i chukuj q'orik. 45Eh re' hin ma' kinanimaj ta taq, ruum re' i korik i nuq'or taq aweh. 46¿Awach taq aweh i hat i neenreqwik numahk? Eh wila' re' i korik i nuq'or, ¿chib'ih reet noq ma' nanimaj taq weh? 47Eh awach i rak'uun rixq'uun i Dios, irib'iraj taqe i ruq'oral i Dios. Re' taq i hat ma' nawaaj ta taq ab'iram ruq'oral i Dios, ruum ma' hat ta wo' taq rak'uun rixq'uun i reh, inki. 48Eh re' taqe k'amal kib'eeh i aj judío je' wili i xkiq'or reh i Jesús: Ruuk' taqe naq'or re' re' xti rub'ehel chi nqaq'or aweh chi hat aj Samaria chi wilik i ma' tob'laj uxlab'al awuuk', inki taqe reh. 49Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' hin ma' xta jino'q ma' tob'laj uxlab'al wuuk'. Re' la' waJaaw k'ahchi' nuye'em ruloq'il, eh re' taq i hat ma' nayeew ta taq nuloq'il i hin. 50Re' hin ma' k'ahchi' ta nuq'orom chi naa taq aye'em nuloq'il, ro'q ta jinaj wo' naq iraaj chi naa ruye'ariik nuloq'il, re' i nq'atwik q'orik. 51Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi awach i runimaj i nuq'oral, ma' jaruuj naa rukimiik, inki. 52Re' taqe i aj judío je' wili i xkiq'or reh i Jesús: Yu'naak xqareq chik chi riij chi wilik i ma' tob'laj uxlab'al awuuk'. Re' hoj qeht'al chi re' i Abraham kamnaq chaloq, je' wo' taqe i xijalwik cho ruq'oral i Dios. Eh re' hat, ¿chib'ih reet noq inaq'or chi ma' naa ta rukimiik awach i naa runimaniik reh aq'oral? 53¿Xiik' oon chik naah re' awajaawriik i hat chuwach i xikin cho qamaam, Abraham? Re' reh kamnaq chaloq, je' wo' taqe i xijalwik cho ruq'oral i Dios. Raaj i hat, ¿chib'ih chik awajaawriik noq inakapaaj? inki taqe reh. 54Re' i Jesús je' wili i xuq'or keh: Wila' xa re' hin i nuyeew runimaal nuwach chi wib'il wiib', xama' xta neenokik wii' re' la' waJaaw inye'wik runimaal nuwach, re' wo' inaq'or taq chi aaDios i hat. 55Xa re' la' ma' aweht'al ta wo' taq wach. Re' hin weht'al wach. Eh nee ta nuq'or taq aweh chi ma' weht'al ta wach, hin naq chukul q'orik je' akab' taq i hat. Re' hin korik chi weht'al wach, eh i nunimaj wo' i ruq'oral. 56Eh re' i Abraham, re' taq i xikin cho aamaam i hat, xsuuqb'ik ruk'ux, noq xrib'iraj cho rib'iral i ruq'ijil i nuk'uliik ayu' wach ak'al. Eh noq xk'uhtjik cho reh, xsuuqb'ik ruk'ux, inki Jesús. 57Re' taqe i aj judío je' wili i xkiq'or reh i Jesús: Re' hat komajaa' ta lajeeb' roxk'ahl haab' ahab'ul. Eh ¿nik' wach noq inaq'or chi xanab'eej wach i Abraham? inki taqe. 58Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi re' hin xa wilkiin wo' chaloq noq komajaa' inaasjik i Abraham, inki. 59Noq xkib'iraj chi je' re' i k'amal kib'eeh i aj judío, xkichop chaloq ab'aj kanteesb'al naq reh i Jesús. Eh re' reh ma' kota chik xuk'uhtaaj riib' keh xelik reje chupaam i rupaat i Dios xik'ik reje pankiyejaal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\